Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar I

Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar I

 • Publisher : İzmir Akademi Derneği
 • ISBN : 9786057102904
 • Author(s) : Yunus Emre ÖZKUL, Erdem EREN, Yunus Emre ÖZKUL, Ezgi Gül CEYHAN, Abdullah MANAZ
 • Editor(s) : Ömer AYDIN
 • Publishing Year : 2021
 • Publishing Date : 2021-10-11
 • Total Pages : 117
 • Total Article View : 64
 • Total Article Download: 0
 • Total Article Favorite: 0
 • Open Access Book Url: https://drive.google.com/file/d/16alRS_tpikeB9oFuNs0ZKrRH61t-H9r3/view?usp=sharing
 • Book Abstract: Sosyal bilimler hayatın tam merkezinden doğan akademik bir disiplindir. İnsanın muhatabı olan her şey ile ilgilenen, inceleyen, araştıran ve bu şekilde gelişmeye, dönüşmeye ve ilerlemeye kapı açan bir alandır. Bu alanda farklı alt disiplinler yer almaktadır. Bu geniş alanda farklı çalışmaları bir araya getirmek amacı ile ortaya çıkardığımız bu eser bilim insanları başta olmak üzere, araştırmacılar, öğrenciler ve diğer ilgili tüm taraflara katkı sunmak amacı ile yayınlanmıştır. Kitabın ilk bölümünde yazarlar günümüz teknolojilerinin ortaya çıkardığı psikolojik durumlardan bir tanesini olan internet bağımlılığına bağlı gelişmeleri takip edememe korkusunun iktisadi hayat bağlamında incelemesine yer verilmiştir. İkinci bölümde ise, serbest meslek kazançlarında gelir vergisi ve katma değer vergisi açısından vergiyi doğuran olayın önemi irdelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, enerji piyasaları incelenmiş ve bu bağlamdaki kamu mali politikası değerlendirilmiştir. Sonraki bölümde günümüz enerji kaynakları ve teknolojileri değerlendirilerek güncel enerji jeopolitiğine ait değerlendirmelerde bulunulmuştur. Beşinci bölümde yazarlar, dünyadaki farklı ülkelerdeki örnekleri ele alarak yolsuzlukla mücadele bağlamında karşılaştırmalar ve değerlendirmelere yer vermişlerdir. Son olarak altıncı bölümde Türkiye’deki büyük ölçekli mevduat bankalarında faiz dışı gelirlerin banka performansına etkisi değerlendirilmiştir. Kitap farklı konularda farklı yazarlar tarafından ortaya çıkarılmış ve literatüre katkı sunma amacı taşıyan bir yayın olarak okurların değerlendirmesine sunulmuştur.

Chapters