2199 2 54545 608357
Journals Conferences Issues Articles

Random Journals

Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi

e-ISSN: 2645-9221
Year: 2018 Period: Biannually

ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi

ISSN: 2718-1057 e-ISSN: 2791-7665
Year: 2020 Period: Biannually

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN: 1301-5265 e-ISSN: 2651-4974
Year: 1998 Period: Biannually

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

ISSN: 1300-0756
Year: 1991 Period: Biannually

Fabad Eczacılık Bilimler Dergisi

ISSN: 1300-4182 e-ISSN: 2651-4648
Year: 2005 Period: Tri-annual

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN: 2757-7252 e-ISSN: 2757-7244
Year: 2009 Period: Quarterly

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

e-ISSN: 2146-3727
Year: 2015 Period: Biannually

Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi

ISSN: 2757-7015 e-ISSN: 2717-798X
Year: 2020 Period: Biannually

Pazarlama ve Araştırmaları Dergisi

e-ISSN: 2547-9601
Year: 2008 Period: Tri-annual

Tasarım Mimarlık ve Mühendislik Dergisi

e-ISSN: 2757-9093
Year: 2021 Period: Tri-annual

Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN: 2147-8414 e-ISSN: 2791-8378
Year: 2015 Period: Biannually

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ISSN: 2149-5823 e-ISSN: 2149-5823
Year: 2015 Period: Monthly

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN: 2148-6026 e-ISSN: 2687-4121
Year: 2015 Period: Biannually

Artuklu International Journal of Health Sciences

e-ISSN: 2792-0321
Year: 2021 Period: Tri-annual

International Journal of Informatics and Applied Mathematics

e-ISSN: 2667-6990
Year: 2018 Period: Biannually

Journal of Aviation

e-ISSN: 2587-1676
Year: 2017 Period: Tri-annual

Journal of Innovative Healthcare Practices

ISSN: 2757-6795
Year: 2020 Period: Biannually
All Journals

Random Papers

All Articles

Premium Papers