Gelişmeleri Takip Edememe Kaygısı (Fear of Missing out) ve Piyasa Örneklemleri

Authors :Ahmet Özen, Sevgi Ortaç
Pages :1-12
Abstract :Günümüz dünyasında sosyal yaşam; yoğun teknoloji ve hızlı bilgi akışını içeren ve literatürde dijital düzen diyebileceğimiz bir sürece dönüşmektedir. Elbette bu durum hem sosyolojik hem de psikolojik davranış farklılıkları doğurmaktadır. Nitekim psikoloji alanında bireyselendişe ve kaygı gibi hastalıkları nitelendirmekte kullanılan FoMO kavramı son dönemde oldukça popüler hale gelmiştir. Bu çalışmada FoMO kavramı teorik açıdan ele alınmış ve iktisadi hayatta örnek gösterilebilecek bir dizi FoMO davranışı incelenmiştir.
Keywords :FoMo, Fear of Missing out, Piyasa Örneklemleri
Pdf URL :https://drive.google.com/file/d/16alRS_tpikeB9oFuNs0ZKrRH61t-H9r3/view