Serbest Meslek Kazançlarında Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Açısından Vergiyi Doğuran Olayın Önemi

Authors :Alp Osman Ülgen
Pages :13-24
Abstract :Serbest meslek faaliyetlerinde Gelir Vergisi Kanunu açısından “tahsil esası” kabul edilmiştir. Bu faaliyetlerden doğan kazancın vergilendirilmesi için bedelin tahsil edilmiş olması gereklidir. Fakat Katma Değer Vergisi yönünden vergiyi doğuran olay, hizmetin ifasına yani “tahakkuk esasına” bağlanmıştır. Bedelin tahsil edilmesinin önemi söz konusu değildir. Bu doğrultuda Gelir Vergisi Kanunu açısından tahsilat ne zaman gerçekleşmişse gelir o yılın hasılatı sayılmakta, hizmetin ifasının yapıldığı anın önemi kalmamaktadır. Yukarıdaki iki kanun çerçevesinde serbest meslek faaliyetinde vergiyi doğuran olay açısından farklı esasların benimsenmiş olması, bu gelir unsurunun vergilendirilmesinde olumsuzluklara neden olmaktadır. Yargı kararlarının ve gelir idaresinin görüşleri de burada önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada serbest meslek faaliyetlerinde vergiyi doğuran olay Gelir Vergisi ile Katma Değer Vergisi açısından değerlendirilmiştir. Konu ile ilgili yargı organlarının ve gelir idaresinin görüşlerine yer verilmiştir. İki kanun neticesindeki farklılıklar ve uygulamada yol açtığı olumsuzluklar değerlendirilmekle birlikte çözüm önerisi getirilmeye çalışılmıştır.
Keywords :Kayıt Dışı Ekonomi, Vergi Kültürü, Çözüm Önerileri
Pdf URL :https://drive.google.com/file/d/16alRS_tpikeB9oFuNs0ZKrRH61t-H9r3/view