0,05). Öğretim üyelerinin aktivite düzeyi değerlendirildiğinde % 66,7’sinin in aktif olduğu görülmüştür. Minimal düzeyde aktif olanların oranı % 30,7 iken çok aktif olanların oranı yalnızca % 2,6’dır. Sonuç: Sağlık alanında görev yapan öğretim elemanları en yüksek günlük kalori ve yağ alımına sahip iken Hukuk Fakültesinde görev yapanlar en düşük günlük kalori ve yağ alımına sahiptir. Öğretim elemanların %6,7’si obezdir ve obezite oranı en yüksek bölüm; Eczacılık Fakültesinde bulundu(%9,6). Sağlıklı ve dengeli beslenme ile ilgili eğitim verilebilir." /> Beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeylerinin analizi: Marmara üniversitesi öğretim üyeleri üzerine bir çalışma