Paper / Version 1

İşletmeler İçin Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinde Güvenlik Ve Gizlilik

Security and Privacy in Information and Communication Technologies for Business

##article.authors##

  • Omer Aydin Assist. Prof. Dr.

Keywords:

Business, Security, Privacy, Information Technology, Communication Technology, İşletme, Güvenlik, Gizlilik, Bilgi Teknolojisi, İletişim Teknolojisi

Abstract

The concept of security and privacy is increasing its importance day by day for individuals, businesses and governments. With new technologies, security perceptions have changed and the demand for privacy has increased. In the past, the concept of security was matched with physical threats and the measures taken against these threats, but today, threats and violations in the virtual world have become understandable with this concept. Security and privacy threats have diversified for all stakeholders, especially with the widespread use of the Internet and connected devices such as the Internet of Things and their penetration into all areas of life. Knowing these threats and taking precautions against them is very important for businesses as well as individuals. It is of great importance for the commercial reputation of the businesses that they protect the privacy of their customers and companies by making their transactions securely. Security and privacy are also emerging as competitive issues for businesses. Businesses that have more secure systems and care about and ensure the privacy of their customers can gain an advantage over their competitors. The existence of businesses that have suffered great damage due to security vulnerabilities or various cyber-attacks in the recent past, and the damage and commercial losses they have experienced afterwards, confirm this situation. In this study, information will be given about possible security and privacy problems in information and communication technologies for businesses and a road map will be drawn for companies in this direction. In this way, it will be possible for businesses to be aware of the threats they face, so that the necessary investments and precautions for security and privacy will be made. At the same time, suggestions will be made that can solve some security and privacy problems.

Güvenlik ve gizlilik kavramı bireyler, işletmeler ve devletler için her geçen gün önemini arttırmaktadır. Yeni teknolojiler ile birlikte güvenlik algıları değişmiş ve mahremiyet talebi artmıştır. Geçmişte güvenlik kavramı ile fiziki tehditler ve bu tehditlere karşı alınan önlemler eşleştirilirken günümüzde bu kavram ile sanal dünyada karşımıza çıkan tehditler ve ihlaller anlaşılır hale gelmiştir. Özellikle internetin ve nesnelerin interneti cihazları gibi bağlı cihazların yaygınlaşması, hayatın her alanına girmesi ile tüm paydaşlar için güvenlik ve mahremiyet tehditleri çeşitlenmiştir. Bu tehditlerin bilinmesi ve bunlara karşı önlemler alınması bireyler kadar işletmeler içinde çok önemlidir. İşletmelerin işlemlerini güvenli bir şekilde yaparak müşterilerinin ve şirketlerinin mahremiyetini korumaları ticari itibarları için büyük önem taşımaktadır. Güvenlik ve gizlilik de işletmeler için bir rekabet konusu olarak ortaya çıkmaktadır. Daha güvenli sistemlere sahip ve müşterilerinin gizliliğini önemseyen ve sağlayan işletmeler rakipleri karşısında avantajlı hale gelebilmektedirler. Yakın geçmişte yaşanan güvenlik zafiyetleri veya çeşitli siber saldırılar ile büyük zararlar gören işletmelerin varlığı ve sonrasında yaşadıkları zarar ve ticari kayıplar bu durumu doğrulamaktadır. Bu çalışmada işletmeler için bilgi ve iletişim teknolojilerinde olası güvenlik ve mahremiyet sorunları hakkında bilgi verilecek ve şirketlere bu yönde bir yol haritası çizilecektir. Bu şekilde işletmelerin karşı karşıya oldukların tehditlerin farkına varmaları böylece güvenlik ve gizlilik için gerekli yatırımların yapılması ve önlemlerin alınması sağlanabilecektir. Aynı zamanda bir takım güvenlik ve mahremiyet sorunlarına çözüm olabilecek önerilerde bulunulacaktır.

 , , , ,  İşletme, Güvenlik, Gizlilik, Bilgi Teknolojisi, İletişim Teknolojisi

Downloads

Posted

2022-05-09