Search Results

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi

Psychology and education

Journal of Emerging Computer Technologies

Journal of Metaverse

Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi

İzmir İktisat Dergisi

İzmir International Conference on Technology and Social Sciences

İzmir Akademi Derneği

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Bilimleri Sosyal Araştırmalar Dergisi

A+Arch Design International Journal of Architecture and

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi

Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi

Abant Sosyal Bilimler Dergisi

Abant Tıp Dergisi

Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi

Acarological Studies

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Acta Infologica

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Adalet Dergisi

Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Adli Tıp Dergisi

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilimleri Dergisi

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

ADO Klinik Bilimler Dergisi

Advances in Artificial Intelligence Research

ADYUTAYAM Dergisi

Afet ve Risk Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası Mühendislik Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ağrı İslami İlimler Dergisi

Ahi Evran Tıp Dergisi

Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi

Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi

Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi

Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi

Akademia Sosyal Bilimler Dergisi

AKADEMİAR Akademik İslam Araştırmaları Dergisi

Akademik Araştırma Tıp Dergisi

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

Akademik Düşünce Dergisi

Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik İncelemeler Dergisi

Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi

Akademik Platform Helal Yaşam Dergisi

Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi

Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Akademik Siyer Dergisi

Akademik Tarih ve Araştırmalar Dergisi

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Akademik Yaklaşımlar Dergisi

Akademik Ziraat Dergisi

Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Dergisi

Akdeniz İİBF Dergisi

Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

Akdeniz Tıp Dergisi

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi

AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi

Aksaray İletişim Dergisi

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi

Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi

Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi

Alınteri Zirai Bilimler Dergisi

ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi

Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi

Amasya İlahiyat Dergisi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi