2181 9 314 2
Journals Conferences Books Preprints

Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi

ISSN: 2636-820X e-ISSN: 2636-820X
Year: 2018 Period: Biannually

BENGİ Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi

ISSN: 2717-6584 e-ISSN: 2717-6584
Year: 2018 Period: Biannually

Dijital Çağda İşletmecilik Dergisi

e-ISSN: 2651-4737
Year: 2018 Period: Biannually

Ege Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN: 2651-4982
Year: 2018 Period: Biannually

GERMENİCA Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

e-ISSN: 2717-7068
Year: 2020 Period: Monthly

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

e-ISSN: 2587-1358
Year: 1997 Period: Quarterly

Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi

e-ISSN: 2636-7602
Year: 2017 Period: Tri-annual

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

ISSN: 0026-4563
Year: 1950 Period: Tri-annual

NOSYON: Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi

ISSN: 2667-5951
Year: 2018 Period: Biannually

RUSUH Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi

e-ISSN: 2791-7398
Year: 2021 Period: Biannually

Tarih ve Gelecek Dergisi

e-ISSN: 2458-7672
Year: 2015 Period: Quarterly
All Journals
All Conferences
All Books
All Preprints