Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar 2

Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar 2

 • Publisher : İzmir Akademi Derneği
 • ISBN : 9786057102911
 • Author(s) : Yunus Emre ÖZKUL, Erdem EREN, Yunus Emre ÖZKUL, Ezgi Gül CEYHAN, Abdullah MANAZ
 • Editor(s) : Ömer AYDIN
 • Publishing Year : 2021
 • Publishing Date : 2021-10-11
 • Total Pages : 126
 • Total Article View : 48
 • Total Article Download: 0
 • Total Article Favorite: 0
 • Open Access Book Url: https://drive.google.com/file/d/1XpaJi3Wv3IK89TQb3ut6tKnVprA5kWO0/view?usp=sharing
 • Book Abstract: Sosyal bilimler hayatın tam merkezinden doğan akademik bir disiplindir. İnsanın muhatabı olan her şey ile ilgilenen, inceleyen, araştıran ve bu şekilde gelişmeye, dönüşmeye ve ilerlemeye kapı açan bir alandır. Bu alanda farklı alt disiplinler yer almaktadır. Bu geniş alanda farklı çalışmaları bir araya getirmek amacı ile ortaya çıkardığımız bu eser; bilim insanları başta olmak üzere, araştırmacılar, öğrenciler ve diğer ilgili tüm taraflara katkı sunmak amacı ile yayınlanmıştır. Kitabın ilk bölümünde yazar Osmanlı Devleti’ndeki güç ilişkileri üzerinden Sened-i İttifak’a dair bir değerlendirme yapmaktadır. İkinci bölümde Yunan milliyetçiliğinin tarihsel arka planı irdelenmiş ve politik yansıma örneği olarak batı Trakya sorununa yer verilmiştir. Sonraki bölümde yazar, akademik literatürde Türk tarih tezi sorunsalını irdelemiştir. Dördüncü bölümde ise demokrasi ve medya ilişkisinin bir eleştirisi olarak “Dijital Çağda Özgürlük Yanılgısı” adlı bölüme yer verilmiştir. Son bölümde siyasal bilimler ve uluslararası ilişkiler alanında sayısal malzeme kullanımı değerlendirilmiştir. Kitap farklı konularda farklı yazarlar tarafından ortaya çıkarılmış ve literatüre katkı sunma amacı taşıyan bir yayın olarak okurların değerlendirmesine sunulmuştur.