Random Journals

Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi

ISSN: 1302-0218
Year: 1996 Period: Biannually

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi

ISSN: 2147-8376 e-ISSN: 2149-7966
Year: 2012 Period: Biannually

Üniversite Araştırmaları Dergisi

e-ISSN: 2636-7459
Year: 2018 Period: Tri-annual

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN: 2602-2192
Year: 2017 Period: Biannually

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN: 2459-0223 e-ISSN: 2717-7769
Year: 2015 Period: Biannually

Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi

ISSN: 2149-9535 e-ISSN: 2636-7777
Year: 2016 Period: Biannually

Vakıflar Dergisi

ISSN: 1011-7474 e-ISSN: 2564-6796
Year: 2015 Period: Biannually

Van İlahiyat Dergisi

e-ISSN: 2667-615X
Year: 1994 Period: Biannually

Van İnsani ve Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN: 2792-0364
Year: 2021 Period: Biannually

Van Sağlık Bilimleri Dergisi

ISSN: 2667-5072 e-ISSN: 2667-5072
Year: 2018 Period: Tri-annual

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN: 1305-2020
Year: 2004 Period: Tri-annual

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN: 2651-3943 e-ISSN: 2757-8941
Year: 2016 Period: Biannually

Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN: 2630-600X
Year: 2018 Period: Biannually

Verimlilik Dergisi

ISSN: 1013-1388 e-ISSN: 2757-6973
Year: 2004 Period: Quarterly

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi

ISSN: 0377-6395 e-ISSN: 2651-4214
Year: 1930 Period: Biannually

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN: 2148-6026 e-ISSN: 2687-4121
Year: 2015 Period: Biannually

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi

ISSN: 2148-922X e-ISSN: 2687-4148
Year: 2015 Period: Biannually

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN: 2146-1333 e-ISSN: 2146-1406
Year: 2010 Period: Biannually

Yalvaç Akademi Dergisi

e-ISSN: 2548-0820
Year: 2016 Period: Annually

Yaratıcı Drama Dergisi

ISSN: 1305-8177 e-ISSN: 2459-167X
Year: 2006 Period: Monthly
All Journals

Random Papers

All Articles

Premium Papers