Search Results (Found : 628778 records)

Yeni bir çevrimiçi eğitim ortamı: ÇÖÖP
Eğitim,çevrimiçi eğitim,çevrimiçi eğitim ağı,yönetim bilişim sistemleri

Enerji Piyasaları Bağlamında Kamu Politikaları
enerji piyasası,enerji,kamu politika,maliye,enerji politikası

Akademik Literatürde Türk Tarih Tezi Sorunsalı
Türk Tarih Kurumu,Türk Tarih Kongresi,Türk Tarih Tezi,Ulus devlet,Atatürk

Assisted Aging: The Future Confluence of Gerontology, Internet of Things and Psychological AI
Yardımlı yaşlanma,Nesnelerin İnterneti,Nesnelerin İnternetinin Sağlık Uygulamaları,yaşlılık bilimi,psikolojik yapay zeka,yardımlı yaşama

Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planlarında Girişimcilik Yaklaşımı: Muğla ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Kamuda Girişimcilik,Stratejik Yönetim,Stratejik Planlama,Muğla Büyükşehir Belediyesi,Bursa Büyükşehir Belediyesi

Regard croisé sur les politiques migratoires de l’Union européenne et les politiques éducatives du Conseil de l’Europe
Göç politikası,eğitim politikası,Avrupa Birliği,Avrupa Konseyi,karşılaştırmalı inceleme

Yunan Milliyetçiliğinin Tarihsel Arka Planı ve Politik Yansıma Örneği Olarak Batı Trakya Sorunu
Milliyetçilik,Yunan Milliyetçiliği,Lozan Barış Antlaşması,Batı Trakya,Batı Trakya Müslüman ve Türk Azınlığı

Renewable Energy Contribution to Economic Growth in OECD countries
Yenilenebilir ve yenilenemez enerji,ekonomik büyüme,panel veri modelleri

Müşterilerin Sosyal Medya Girişimcilerinden Aldıkları Ürünlere Yabancılaşmaları
Yabancılaşmış Müşteri,Sosyal Medya Girişimciliği,Yabancılaşmış Müşteri Ölçeği,Sosyal Medya

Yolsuzlukla Mücadele: Seçilmiş Ülke Örnekleri
Yolsuzluk,Ekonomi,Küreselleşme,Mücadele

A Summary of Electrophysiological Research of Basal Forebrain Cholinergic Neurons
Asetilkolin,nöron,nöromodülasyon,elektrofizyoloji

Informal Food Production in Turkey and Its Possible Consequences
Gıda,gıda üretimi,gıda güvenliği,kayıt dışı gıda üretimi

Yeni Enerji Jeopolitiğine Genel Bakış
Jeopolitik,Enerji Jeopolitiği,Yenilenebilir Enerji,Marjinal Enerji Maliyetleri

Organisational Climate and Teacher Commitment
Öğretmen bağlılığı,örgüt iklimi,ortaokul,saravak

Bir Mesafe Meselesi: Arkadaşlık Ağlarının Devinimi Üzerine Bir Çalışma
Sosyal Ağlar,Güçlü Bağlar,Fiziksel Mesafe,Türdeşlik,Yükseköğretim,Örgüt ve Yönetim

Sustainable development, social protection and responsibility
Sürdürülebilir kalkınma,Çevre,Sorumluluk,Sosyal koruma,Sırbistan,Avustralya