Search Results

1 ) Treatment of talar osteochondral defect with peroneus longus tendon autograft
Author(s):Mehmet Emin DADA, Orkun GÜL, Sezgin AÇIL, Muhammet Salih AYAS, Ahmet Uğur TURHAN


2 ) İktisadî İstikrar ve Vergi Politikası Uygulamasına İlişkin Sorunlar
Author(s):Salih TURHAN


3 )
Author(s):Aptullah HAHOLU, Murat SALİHOĞLU, Vedat TURHAN


4 ) Maliye Politikası ve Uygulamaya İlişkin Yöntemler
Author(s):Salih TURHAN


5 ) Bütçe Politikasının Konjonktürel Etkilerinin Ölçülmesine İlişkin Yaklaşımlar
Author(s):Salih TURHAN


6 ) Stagflasyon ve Maliye Politikası
Author(s):Salih TURHAN


7 ) Rasyonel Vergi Politikası Açısından Türk Vergi Sistemine Genel Bir Bakış
Author(s):Salih TURHAN


8 ) Stagflasyon ve Maliye Politikası
Author(s):Salih TURHAN


9 ) Maliye Politikası ve Çevre Kirliliği
Author(s):Salih TURHAN


10 ) Vergileme ve İktisadî Büyüme
Author(s):Salih TURHAN


11 ) Kamu Harcamaları ve Gelir Dağılımı
Author(s):Salih TURHAN


12 ) Gelir Vergisinde Peşin Ödeme
Author(s):Salih TURHAN


13 ) Ameliyathanede Hasta Güvenliği Kültürünün ve Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Kullanımının İncelenmesi
Author(s):Özgül KARAYURT, Hale Turhan DAMAR, Özlem BİLİK, Saliha ÖZDÖKER, Melike DURAN


14 ) Bütçe Politikasının Konjonktürel Etkilerinin Ölçülmesine İlişkin Yaklaşımlar
Author(s):Salih TURHAN


15 ) Maliye Politikası ve Uygulamaya İlişkin Yöntemler
Author(s):Salih TURHAN


16 ) Stagflasyon ve Maliye Politikası
Author(s):Salih TURHAN


17 ) Rasyonel Vergi Politikası Açısından Türk Vergi Sistemine Genel Bir Bakış
Author(s):Salih TURHAN


18 ) Maliye Politikası ve Çevre Kirliliği
Author(s):Salih TURHAN


19 ) Stagflasyon ve Maliye Politikası
Author(s):Salih TURHAN


20 ) Vergileme ve İktisadî Büyüme
Author(s):Salih TURHAN