Search Results (Found : 18 records)

Sosyal Bütçeleme Örneği Olarak Çocuk Dostu Bütçe
Şefika Eda ÇİÇEK, Süleyman DİKMEN

TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN PERFORMANSININ HARCAMA YAPILARI AÇISINDAN ANALİZİ
Şefika Eda ÇİÇEK, Süleyman DİKMEN, Pınar ARSLAN