Search Results

1 ) Deprem Kayıtları Kullanılarak Muğla-Milas Derince Barajının Dinamik Özelliklerinin Belirlenmesi
Author(s):Erkan ATEŞ, Turgay Kuru, Recep Kemal AYDIN


2 ) Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi Yaklaşımı ile Bütünleştirilmiş Dini Danışmanlık Modeli'nin Din Eğitimi Alan Erkek Üniversite Öğrencilerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerine Etkisi
Author(s):Recep KAYMAKCAN, Turgay ŞİRİN


3 ) The Structure of Backyard Poultry in Bingol Province
Author(s):Hakan İNCİ, Recep BURAL, Turgay ŞENDÜL


4 ) Investigations on Some Morphological Characteristics of the Honey Bees (Apis mellifera L.) of the Harran Plain-Turkey
Author(s):Recep SIRALI, Turgay ŞENGÜL, İsmail YILDIZ


5 ) Comparison of two different ophiolite districts in terms of some soil physical properties of grounds
Author(s):Tuğrul YAKUPOĞLU, Tamer RIZAOĞLU, Turgay DİNDAROĞLU, Sertan SESVEREN, Zekeriya KARA, Recep GÜNDOĞAN


6 ) Sarımsak Dağı ve Körkün Vadisi Briyofit Florası Pozantı-Adana/Türkiye
Author(s):Tülay EZER, Recep KARA, Turgay SEYLİ, Figen CİHAN


7 ) Aladağlar Milli Parkından Türkiye Schistidium brunnescens subsp. griseum Nees, Hornsch. & Sturm H.H. Blom Grimmiaceae Üzerine Notlar
Author(s):Tülay EZER, Recep KARA, Turgay SEYLİ, Şadiye Gül BOZDOĞAN


8 ) İkrazatçılann Gelir ve Gider Vergileri Açısından Durumları
Author(s):Recep TURGAY


9 ) Türkiyede Gelir Vergisi Tatbikatı
Author(s):Recep TURGAY


10 ) Gelir Vergisinde Esnaf Muaflığının Genel ve Özel Şartları
Author(s):Recep TURGAY


11 ) Türkiyede Zirai Kazançlar Nasıl Vergilendirilmelidir?
Author(s):Recep TURGAY


12 ) Türkiyede Mali Kazanın Bugünkü Durumu
Author(s):Recep TURGAY


13 ) İkrazatçılann Gelir ve Gider Vergileri Açısından Durumları
Author(s):Recep TURGAY


14 ) Türkiyede Mali Kazanın Bugünkü Durumu
Author(s):Recep TURGAY


15 ) Türkiyede Zirai Kazançlar Nasıl Vergilendirilmelidir?
Author(s):Recep TURGAY


16 ) Gelir Vergisinde Esnaf Muaflığının Genel ve Özel Şartları
Author(s):Recep TURGAY


17 ) Türkiyede Gelir Vergisi Tatbikatı
Author(s):Recep TURGAY


18 ) Deprem Kayıtları Kullanılarak Muğla-Milas Derince Barajının Dinamik Özelliklerinin Belirlenmesi
Author(s):Erkan ATEŞ, Turgay Kuru, Recep Kemal AYDIN