Search Results

Yeni bir çevrimiçi eğitim ortamı: ÇÖÖP
Ömer AYDIN

Tweet Classification and Sentiment Analysis on Metaverse Related Messages
Özgür AĞRALI, Ömer AYDIN

Türkiye’nin 2010 Sonrası Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Uluslararası Q1 Dergilerinde Durumu
Muhammet DAMAR, Ömer AYDIN

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MARKA HİKÂYELERİNİN KURGUSU ÜZERİNE BİR İNCELEME
Ömer AYDINLIOĞLU, Özden AKYIL

Vücutta farklı lokalizasyonlardaki apse-efüzyon odaklarının perkutan drenaj yöntemi ile tedavisi: Dört yıllık deneyim sonuçları
Ramazan BÜYÜKKAYA, Ayla BÜYÜKKAYA, Ömer AYDIN, Mehmet Ali ÖZEL, Ömer YAZGAN, Beyhan OZTURK, Fahri Halit BEŞİR, Burhan YAZICI

The Determination of Calcium (Ca) Concentrations and Trace Elements in Human Teeth Using Radioisotope Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) Technique
Mehmet Fatih Aydın, Ömer Söğüt

Kamu Yönetiminde Sevgi ve Adaletin Gerekliliği Ve Önemi
Ahmet Hamdi AYDIN, Ömer ÇAMUR

Çok Modlu Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme Problemlerinin Belirsizlik Ortamında Modellenmesi
Ömer ATLI, Serhat AYDIN

Genetic Variation among Turkish Maize (Zea mays L.) Hybrids for Tolerance to Chilling Stress
Fatma AYDİNOGLU, Ömer İLTAŞ

Fenomen Pazarlamanın Covid-19 Pandemi Sürecinde Marka Farkındalığı Bağlamında Kullanımı
Ömer AYDINLIOĞLU, Çağla DEMİREL

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Seçili Yükselen Piyasa Ekonomileri Örneği (1992-2015)
Ömer YALÇINKAYA, Halil İbrahim AYDIN

Özgün Görüntüler Portal hipertansiyon ile seyreden gastrik tümör
Aliye SOYLU, Aydın ÇİLTAŞ, Ömer ÖZDEMİR

Özgün Görüntüler İnatçı kusma ile seyreden jejenumda divertikül olgusu
Aliye SOYLU, Ömer ÖZDEMİR, Aydın ÇİLTAŞ

Yıllara göre duodenum ve mide ülserli olguların ve bu olgulardaki Helikobakter pilori sıklığının irdelenmesi: Retrospektif 10 yıllık irdeleme
Fatih TEKİN, Fulya GÜNŞAR, Zeki KARASU, Serhat BOR, Galip ERSÖZ, Ulus Salih AKARCA, Ömer Özütemiz Oktay TEKEŞİN, Oktay TEKEŞİN, Necla OSMANOĞLU, Ahmet MUSOĞLU, Yücel BATUR, Tankut İLTER, Ahmet AYDIN

Superior mezenterik arter sendromunda cerrahi yaklaşım: Dört olgu sunumu
Ünal AYDIN, Celal KAZİMİ, Pınar YAZICI, Bülent AYDINLI, Ömer ÖZÜTEMİZ, Ahmet ÇOKER

Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalı 412 olgunun irdelenmesi
Erdal ÖZEN, Fatih TEKİN, Nevin ORUÇ, Ömer ÖZÜTEMİZ, Ahmet AYDIN, Fulya GÜNŞAR, Serhat BOR, Galip ERSÖZ, Ahmet MUSOĞLU, Necla OSMANOĞLU, Zeki KARASU, Ulus Salih AKARCA, Oktay TEKEŞİN, Yücel BATUR, Tankut İLTER

Mide kanserinde E-cadherin genindeki heterozigosite kaybının sıklığı
İsmail YEĞİN, Ömer YILMAZ, Bülent AYDINLI, Kerim ÇAYIR, Selma GEPDİREMEN, İbrahim PİRİM, Salim Başol TEKİN

Behçet hastalığında üst gastrointestinal sistem bulguları ve Helikobakter pilori sıklığı
Ömer YILMAZ, Refik Ali SARI, Hakan DURSUN, Bülent AYDINLI, Nesrin GÜRSAN, Nihat OKÇU

İlk başvuruda primer odağı bilinmeyen metastatik karaciğer tümörlü 43 olgunun irdelenmesi
Fatih TEKİN, Elmas KASAP, Galip ERSÖZ, Serpil BOZTEPE, Oya PAR, Gül YÜCE, Fulya GÜNŞAR, Zeki KARASU, Ahmet AYDIN, Ömer ÖZÜTEMİZ, Ulus Salih AKARCA, Oktay TEKEŞİN, Ahmet MUSOĞLU, Tankut İLTER, Yücel BATUR

Kompozit Malzemelerin Tornalanması Esnasında Oluşan Kesme Kuvvetlerinin Optimizasyonu
Emin SALUR, Abdullah ASLAN, Mustafa KUNTOĞLU, Aydın GÜNEŞ, Ömer Sinan ŞAHİN

Karaciğer Nakli Tecrübemiz: Bir Yıllık Tek Merkez Çalışması
Abdullah KISAOĞLU, Fatih MUTLU, Özgür DANDİN, Muhittin YAPRAK, Bora DİNÇ, Vural Taner YILMAZ, Aybala KOPTUR, Ömer ÖZKAN, Bülent AYDINLI

Assessment of natural radioactivity and radiological risk of sediment samples in Karacaören II dam Lake, Isparta/Turkey
Gökhan APAYDIN, Oğuz Kağan KOKSAL, Erhan CENGIZ, Engin TIRASOGLU, Hasan BALTAŞ, Kazım KARABULUT, Ömer SÖĞÜT

Optional English Preperatory Programs after HEC 2016 Regulation: Opinions of Administrators on the Current Situation and Problems
Belgin Aydın, Nalan Kızıltan, Gökhan Öztürk, Ömer Faruk İpek, Ceyhun Yükselir, Sedat Beceren

Vogt-Koyanagi-Harada sendromu: Nadir Bir Vaka
Fatma Dilek GÖKHARMAN, Sonay AYDIN, Ömer KAZCI, Pınar Nercis KOŞAR

İNTERNET TABANLI İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
İrem TUGEN, Yıldız AYDIN, Filiz KUTLU, Zeliha TAŞ, Sevcan YILMAZ, Sıraç YILDIRIM, İbrahim KOCA, Ömer İM, Hatice ÖZKINACI, Aynur BAHAR, Güven BAHAR

Is there a relationship between the lengths of the ipsilateral clavicle and the ulna? An anthropometric and statistical study
Mehmet Salih SÖYLEMEZ, Murat DEMİROĞLU, Davut AYDIN, Fuat AKPINAR, Bülent KILIÇ, Ömer K. ÜNAL, Korhan ÖZKAN

Hyperıcum perforatum L. esansiyel yağının in vitro antimikrobiyal, antioksidan aktivite ve kimyasal karakterizasyonu
Ömer ERTÜRK, Gülçin AYDIN, Melek ÇOL AYVAZ

ÖZEL YETENEKLİLERDE STEM UYGULAMALARI: TUTUM VE YARATICILIK ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA
Aydın TİRYAKİ, Yavuz YAMAN, Ömer ÇAKIROĞLU

Hanehalkı Harcamalarının Engel Eğrisi Analizi: Muş İli Merkez İlçe Örneği/An Engel Curve Analysis of Household Expenditure: The Case of Central District of Muş Province
Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN, Abdulmecit YILDIRIM

TÜRK KELÂM BİLGİNİ SADRU'Ş-ŞERÎA ES-SÂNÎ (ö. 747 / 1346)
Ömer AYDIN

Esmer ve Siyah Alaca Sağmal İnekler ile Düvelerde İki Farklı Yemleme Programının Karşılaştırılması
Olcay Güler, Naci Tüzemen, Mete Yanar, Binali Çomaklı, Mustafa Tan, Ömer Akbulut, Jale Metin, Recep Aydın, Rıdvan Koçyiğit

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÇİFTLİĞİNDE YETİŞTİRİLEN ESMER SIĞIRLARIN SÜT VERİMİNDEKİ GENETİK VE FENOTİPİK YÖNELİMLER
Recep AYDIN, Mete YANAR, Naci TÜZEMEN, Ömer AKBULUT

ESMER SIĞIRLARDA ERKEN DÖNEM CANLI AĞIRLIK VE VÜCUT ÖLÇÜLERİNİN İLK LAKTASYON SÜT VERİMİ ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
Ömer AKBULUT, Naci TÜZEMEN, Mete YANAR, Recep AYDIN

PREDICTION OF BODY WEIGHTS FROM BODY MEASUREMENTS IN HOLSTEIN-FRIESIAN CALVES
Naci TÜZEMEN, Mete YANAR, Ömer AKBULUT, Feyzi UĞUR, Recep AYDIN

HAVA YOLU İLE ULUSLARARASI KARGO TAŞIMACILIĞI SÖZLEŞMELERİNDE TAŞIYICININ SORUMLULUĞU VE TURKISH CARGO AŞ. ÖRNEĞİ
Ömer Adil ATASOY, Duygu APAYDIN

Security and Privacy Based NFC Wallet Design
Faruk ÖZKAN, Ömer AYDIN

TRAKYA’DAKİ BAŞLICA SULAMA KOOPERATİFLERİNİN KIRSAL KALKINMA YÖNÜNDEN BAZI PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Erol ÖZKAN, Harun HURMA, Başak AYDIN, Erkan AKTAŞ, Gülen ÖZDEMİR, Ömer AZABAĞAOĞLU

Türkiye’de Yayılış Gösteren Sumercimeğigil Üyelerinin Belirlenmesi
Ömer Faruk COŞKUN, Didem AYDIN, Seyhan AKISKA, Halil Barış ÖZEL, Tuğrul VAROL

100. YIL ATATÜRK HİZMET KÖYÜ MİNİ ARBORETUMU
Şerife SERTKAYA AYDIN, Ömer Lütfü ÇORBACI

SPOR OKULU EĞİTİMİNİN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN FİZİKSEL KAPASİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Tolga SAKA, Yavuz YILDIZ, Ömer Faruk TEKBAŞ, Taner AYDIN

An Investigation of the Views on the Integration of Science Technology and Mathematics in a Mathematics Teacher Education Program
Ali DELİCE, Emin AYDIN, Gökhan DERİN, Ömer YAŞIN

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MARKA HİKÂYELERİNİN KURGUSU ÜZERİNE BİR İNCELEME
Ömer AYDINLIOĞLU, Özden AKYIL

Performing DoS Attacks on Bluetooth Devices Paired with Google Home Mini
Tuğrul YÜKSEL, Ömer AYDIN, Gökhan DALKILIÇ

AES Encrypted Real-Time Video Stream and Image Transmission from ESP32-CAM
Pınar SAVAŞTÜRK, Ömer AYDIN, Gökhan DALKILIÇ

Effect of Impactor Mass on Dynamic Response and Retention Properties of Composite Plates under Successive Impacts
Ömer Şahin, Aydın Güneş, Hakan Karadağ

HAVE WE GOT USED TO IT DESPITE THE CHALLENGES? MASK USAGE HABITS AND USAGE DIFFICULTIES DURING COVID-19 PANDEMIC
Ömer KARBUŞ, Betül ENGİN, Nesime GÜLAYDIN, Yasin ÇİÇEK, Muhammed GÖKÇE, İbrahim OKAY, Mehmet Emin YILDIRIM, Mustafa ÖZTURK

Biyopsi ile Tanı Konulan Bir Merkezi Sinir Sistem Tüberkülozu Vakası
Manolya ACAR, Murat SÜTÇÜ, Ayper SOMER, Aslı TOROS, Nur AYDINLI

Anımsatma: Guillain-Barré Sendromunda Kuvvet Kaybı Asimetrik Olabilir
Turgay ÇOKYAMAN, Emine TEKİN, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK

Ender Embolik Fenomenler ile Seyreden İnfektif Endokardit Vakası
Yakup ERGÜL, Edibe Pembegül YILDIZ, Kemal NİŞLİ, Ümrah AYDOĞAN, Aygün DİNDAR, Nur AYDINLI, Rukiye Eker ÖMEROĞLU

Tekil Olmayan Fiksatör Otomasyonu
Ahmet AYDIN, İbrahim D. AKÇALI, Ercan AVŞAR, M. Kerem ÜN, Hüseyin MUTLU, Turgay İBRİKÇİ, Ömer S. BİÇER, Cenk ÖZKAN, Atakan DURMAZ

Ortopedik Uygulamalarda Bilgisayarlı Denetim Sistemi
Ercan AVŞAR, İbrahim D. AKÇALI, Ahmet AYDIN, M. Kerem ÜN, Hüseyin MUTLU, Turgay İBRİKÇİ, Cenk ÖZKAN, Ömer S. BİÇER

Normotermik Kardiyopulmoner Bypass Sırasında Enflamasyon Parametrelerindeki Değişiklikler İle Oksidatif Stresin Değerlendirilmesi
Esin AKÇA, Mehmet Salih AYDIN, Mahmut PADAK, Mustafa GÖZ, Reşat DİKME, Ömer GÖÇ

Kardiyopulmoner Baypass Sırasında Homosistein, Vitamin B12 ve Folik Asit Seviyelerinin Değişimi ve Birbirleri ile Olan İlişkilerinin İncelenmesi
Hatice Bilge AÇIK, Mustafa GÖZ, Mehmet Salih AYDIN, Mahmut PADAK, Reşat DİKME, Ömer GÖÇ

Initial experience with laparoscopic gastrectomy in a low-volume center
Recep AKTİMUR, Süleyman CETİNKUNAR, Kadir Yıldırım, Eylem Odabaşı, Ömer Alıcı, Adil Nigdelioğlu, Nuraydın Özlem

İzole travmatik serratus anterior paralizisinde endobutton sistemi ile skapulotorasik tespit yöntemi
Raif ÖZDEN, Vedat URUÇ, Ömer Serkan YILDIZ, Yunus DOĞRAMACI, Aydıner KALACI

Ötiroid multinodüler guatrlı olguların sitoloji ve histopatoloji sonuçları: Ultrasonografi özellikleri ile karşılaştırılması
Ömer YAZGAN, Fahri Halit BEŞİR, Yusuf AYDIN, Sibel YAZGAN, Melih Engin ERKAN, Burhan YAZICI, Ramazan BÜYÜKKAYA, Ömer ÖNBAŞ

Diyarbakır'da geleneksel yöntemlerle üretilen örgü peynirlerinde aflatoksin M1 düzeylerinin elisa metodu ile belirlenmesi
Omer Faruk YESIL, Abdulkerim HATIPOGLU, Aydin VURAL, Mehmet Emin ERKAN, Abdunnasir YILDIZ

Trapez Labirent Savakların Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Kullanılarak Analizi
Mehmet Cihan AYDIN, Ömer BİLHAN, M. Emin EMİROĞLU

Thermal Performance Investigation of Plain Finned-Tube Evaporators Used in Household Refrigerator
Omer Alp ATİCİ, Sertaç ÇADIRCI, Tolga APAYDIN

Üniversite Öğrencilerinin Ders Devamlarının Takibine Yönelik Bilgi Sistemi
Ömer AYDIN, Feriştah DALKILIÇ

Tükenmişlik Sendromu ve Örgütsel Bağlılık: Su Ürünleri İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma
Ömer TEKİN, Ahmet AYDIN, Mehmet ÖZMEN, Metehan YAYKAŞLI

PERAKENDE SATIŞ ALANINDA SAP ERP İLE ENTEGRE BİR YAZILIM
Ömer Aydın, Hasan Temurtaş

The Effects of Antioxidant Melatonin on Rat Ovary Neonatal Exposure to Bisphenol A
Vildan AYDIN, Suna ÖMEROĞLU, Bahar KARTAL, Neslihan COŞKUN-AKÇAY, Saadet Özen AKARCA-DİZAKAR, İsmail TÜRKOĞLU, Damla DERNEK

Nadir Bir Olgu: Semptomatik Ektopik Lingual Tiroid
Melih Ergin ERKAN, Yusuf AYDIN, Ayla BÜYÜKKAYA, Sibel YAZGAN, Ömer YAZGAN, Alp Alper ŞAFAK, Ramazan BÜYÜKKAYA

The Effects of Economic and Political Uncertainty on Economic Growth: A Panel Data Analysis on The G-7+BRC Countries (1997-2015)
Ömer YALÇINKAYA, Halil İbrahim AYDIN

Eğitsel Ajan Araştırmalarında Güncel Eğilimler: 2009-2014 Yılları Arasındaki Makalelerin İçerik Analizi
Serkan İZMİRLİ, Ömer KIRMACI, Aydın KAHRAMAN

Destek Olmak Veya Ol(a)Mamak: Marka Aktivizmi Bağlamında Bir Değerlendirme
Ömer AYDINLIOĞLU, Mert SUSUR

Yüzeyde Zenginleştirilmiş Raman Saçılması (YZRS) ile Ovaryum Kanser İlaç Direncinin İncelenmesi
Omer AYDİN

A Research on the Determination of Aflatoxin M1 Levels in Milk and Dairy Products for Sale in Diyarbakir by ELISA
Ömer Faruk YEŞİL, Abdulkerim HATİPOĞLU, Abdunnasır YILDIZ, Aydın VURAL, Mehmet Emin ERKAN

Sıcaklık stresindeki bıldırcınlarda probiyotik uygulamasının ovidukt ve ovaryum morfolojisine etkileri
Özge YILDIRIM, Sadık Serkan AYDIN, Ömer KORKMAZ, Deniz KORKMAZ, İsmail DEMİRCİOĞLU, Nurcan KIRAR, Şermin TOP, Tuğra AKKUŞ, Birten EMRE, Ali TEKÇE

İNFEKSİYÖZ KERATOKUNJUNKTİVİTİS SEMPTOMLU SIĞIRLARDAN MOREXELLA BOVİS'İN İZALOSYONU VE KARAKTERİZASYONU
Cengiz ÇETİN, Taner ÖNCEL, Rabia UÇAR, Ömer AYDIN

Sığır Brucellosis'inin Serum Aglutinasyon, Komplement Fikzasyon ve İmmunocomb Testleriyle Teşhisi
Hakan YARDIMCI, Ömer ESENDAL, Nejat AYDIN

Kanatlı Hayvanlarda Mycoplasma Gallisepticum ve Mycoplasma Synoviae'ya Karşı Oluşan Antikorların Tesbitinde Serum Lam Aglutinasyon (SPA), Hemaglutinasyon-İnhibisyon (HI) ve İmmunocomb Katı-Faz İmmuoassay Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Ömer M. ESENDAL, Hakan YARDIMCI, Nejat AYDIN

Hayvan Hastalıkları Yönünden Avrupa Topluluğu (AT) Ülkeleri ile Türkiye'nin Genel Durumu
Nejat AYDIN, Ömer AKAY, Müjgan İZGÜR, Rafet ERDEM

Yumurta Verim Düşüklüğü Görülen Bir Yetiştirmedeki Tavukların Serumlarında EDS'76 Virusuna Karşı HI Antikorlarının Belirlenmesi
Ömer AKAY, Nejat AYDIN, Müjgan İZGÜR, Hatice AYHAN, Fuat AYDIN

240 Pleomorfik Adenom Olgusunun Değerlendirilmesi
Ömer GÜNHAN, Bülent CELASUN, Yılmaz GÜNAYDIN, Bahadır GÜRBÜZER

EKONOMİK BÜYÜME DİNAMİZMİNİ ENFLASYON NE ZAMAN ENGELLER? YÜKSELEN EKONOMİLER ÜZERİNE BİR DİNAMİK PANEL EŞİK MODELİ
Celil AYDIN, Merter AKINCI, Ömer YILMAZ

Bronz ve dökme demir talaşlarının geri dönüştürülmesiyle prizmatik şekilli makine elemanı üretimi ve mekanik karakterizasyonu
Abdullah ASLAN, Emin SALUR, Aydın GÜNEŞ, Ömer Sinan ŞAHİN, Hakan Burak KARADAĞ, Ahmet AKDEMİR

Bitkisel Üretimde Çiftçilerin Girdi Kullanım Bilinç Düzeylerinin Analizi: Trakya Bölgesi Örneği
Gökhan UNAKITAN, Başak AYDIN, Ömer AZABAĞAOĞLU, Harun HURMA, Celal DEMİRKOL, Fuat YILMAZ

Kapalı Otobüs Durağı Uygulamalarının Kullanıcı Beklentileri ve Memnuniyeti Doğrultusunda İncelenmesi: Gümüşhane ve Antalya Örneği
Emine ÇORUH, Metin Mutlu AYDIN, Eren DAĞLI, Ömer Faruk ÖZTÜRK, Mehmet Sinan YILDIRIM

SOSYAL SORUMLU MU SOSYAL GİRİŞİMCİ Mİ? KAVRAMSAL BOYUTUYLA SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ
Zekiye TAMERGENCER, Ömer AYDINLIOĞLU

İhracat Performansı ile İşletmelerin Girişimcilik Özellikleri İlişkisi: Türkiye Örneği
Metehan ORTAKARPUZ, Ömer AYDIN

TÜRK SOSYAL POLİTİKASINDA REFAH KURUMLARININ YAPILANMA ÇABALARI: 1960-1980 DÖNEMİ
Mehmet Merve ÖZAYDIN, Ömer Can ÇEVİK

The effect of lung ventilation on total oxidative condition, total antioxidant capacity and oxidative stress index during cardiopulmonary bypass
Mahmut PADAK, Mustafa GÖZ, Reşat DİKME, Mehmet Salih AYDIN, İsmail KOYUNCU, Ömer GÖÇ

Türkiye’de Yetiştirilen Et Irkı Kültür Sığırlarında Leptin, Ghrelin ve İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü -1 (IGF-1) Gen Polimorfizmlerinin Belirlenmesi
Aydın DAŞ, Tekin ŞAHİN, Ömer AKBULUT, A. Şükrü BENGÜ, Faruk BOZKAYA

Değişik Ozmotik Basınç Düzeyleri ve Kryoprotektif Maddelerin İvesi KoçSperması Üzerine Etkisi
İbrahim Halil AGAS, Ömer VARIŞLI, Nafiz YURDAYDIN

TÜRKİYE’DE ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİNİN CO2 EMİSYONU İÇİN GEÇERLİLİĞİ: YUMUŞAK GEÇİŞ REGRESYON YAKLAŞIMINDAN YENİ KANITLAR
Celil AYDIN, Ömer ESEN

Teacher Views on School-Based Curriculum Development Approach (An Analysis of Applicability in Turkey) / Okul Temelli Program Geliştirme Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Türkiye’de Uygulanabilirlik Üzerine Bir İnceleme)
RECEP KAHRAMANOĞLU, Erdal BAY, Ömer Faruk VURAL, Zeynep AYDIN AŞK

Inter-ply Hibrit Kompozit Yapılarda Elyaf Diziliş Sıralamasının Mekanik ve Dinamik Özelliklere Etkisi
Muhammet Raci AYDIN, Volkan ACAR, Furkan YAPICI, Kaan YILDIZ, Muhammed Vefa TOPCU, Ömer GÜNDOĞDU

TRANSFER OF BRACHIALIS MUSCLE TO TRICEPS FOR RESTORATION OF ELBOW EXTENSION IN PATIENTS WITH OBSTETRIC PALSY SEQUELAE
Ahmet BİCER, Atakan AYDIN, Türker ÖZKAN, Safiye ÖZKAN, Zeynep HOSBAY, Ömer BERKÖZ

THE PRONATING RADIUS OSTEOTOMY FOR CORRECTING THE SUPINATION DEFORMITY IN BRACHIAL PLEXUS BIRTH PALSY
Ömer BERKÖZ, Bora AKALIN, Erol KOZANOĞLU, Safiye ÖZKAN, Atakan AYDIN

SIÇANLARDA TRANEKSAMİK ASİDİN KOAGÜLASYON VE FLEP SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ
H. Utkan AYDIN, Ömer BERKÖZ

MANAGEMENT OF FIRST WEB SPACE CONTRACTURES WITH BILOBED FLAPS
Hasan Utkan AYDIN, Ömer BERKÖZ, Atakan AYDIN, Türker ÖZKAN

Antioxidant and prooxidant properties of selected herbs and Citrus bergamia Risso et Poiteau (bergamot) used for the management of hyperlipidemia
Zehra İlke AKYILDIZ, Fadime AYDIN KÖSE, Nehir UNVER SOMER

İslam Mezheplerinde Ruh (Mehmet Dalkılıç)
Ömer AYDIN

Mestcizade'nin 'Hilafiyyat' İsimli Eserinin Kelam İlmindeki Yeri ve Önemi
Ömer AYDIN

Şîa'nın İmamette İsmet Doktrininin Eleştirisi
Yazan: Aisah Mohamed ÖMER AYDIN

Kelam-Mantık İlişkisi
Ömer AYDIN

İslam Düşüncesi ve Medeniyetinin Yeniden Yapılanması: Bilginin İslamileştirilmesi Akımının Analizi
Yazan: Mohammad Mumtaz Ali ÖMER AYDIN

Filibeli Ahmed Hilmi'nin Din Anlayışı
Ömer AYDIN

Ez-Zemahşerî ve El-Beydavî'ye Göre İlahî Adalet Kavramı
Lutpi İbrahim ÖMER AYDIN

Kur'an'da Geçen Bellibaşlı Haberî Sıfatların Te'vîli
Ömer AYDIN

Haberî Sıfatları Anlama Yolları
Ömer AYDIN

DÜZELTME: Öğrencilerin Başarısına ve Öğrenmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri Ölçeği (ÖBÖY-ÖGÖ)
Kamil Arif KIRKIÇ, Emin AYDIN, Ömer YAHŞİ

Öğrencilerin Başarısı ve Öğrenmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri Ölçeği (ÖBÖY-ÖGÖ)
Kamil Arif KIRKIÇ, Emin AYDIN, Ömer YAHŞİ

Lenfödem Ve Aort Koarktasyonunun Eşlik Ettiği Turner Sendromlu Bir Olgu Sunumu
Nurdan Dinlen FETTAH, Ahmet ÖZYAZICI, Dilek DİLLİ, İlker ERTUĞRUL, Hakan AYDIN, Ömer Faruk ÇİÇEK, Hilmi ŞEN, Veysel Murat IŞIK, Ayşegül ZENCİROĞLU, Nurullah OKUMUŞ

Kamu Yönetiminde Siyasallaşma ve Kayırmacılık Sorununa Ahlak ve Adalet Eksenli Çözüm Önerileri
Ömer ÇAMUR, Ahmet Hamdi AYDIN

Determination of Coefficients and Biomass Potential for Pruning Residuals in Some Olive Varieties
Gıyasettin ÇİÇEK, Sarp Korkut SÜMER, Cem Ömer EGESEL, Sait Muharrem SAY, Arda AYDIN

Early and Late Effects of Percutaneous Nephrolithotomy on Renal Functions According to Basal Renal Function Reserv
Murat ŞAHAN, Mehmet Erhan AYDIN, Serkan YARIMOĞLU, Ömer KORAŞ, Salih POLAT, Fatih GOKALP, Serdar ÇELİK

Cardiac Hydatid Cyst Associated with Cerebral Involvement in a Child: Case Report
Aydın TUNÇAY, Ömer Naci EMİROĞULLARI

Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerinin Turizm Potansiyeline Etkisi: Rize Ziraat/ Botanik Çay Bahçesi Örneği
Ömer Lütfü ÇORBACI, Türker OĞUZTÜRK, Gülcay ERCAN OĞUZTÜRK, Merve ÜÇOK, Fatma AYDIN

Düşük Plastisiteli Bir Kilde Katkı Olarak Çelikhane Curufunun Kullanılması ve Kireç ile Etkileşimi
Gamze BİLGEN, Aydın KAVAK, Ömer Faruk ÇAPAR

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki Rollerini Sahaya Aktarma Sürecinde Yaşadıkları Zorluklara Yönelik Bir Araştırma
Büşra AYDIN, Ömer Miraç YAMAN

Assessing forest fire behavior simulation using FlamMap software and remote sensing techniques in Western Black Sea Region, Turkey
Mehmet YAVUZ, Bülent SAĞLAM, Ömer KÜÇÜK, Aydın TÜFEKÇİOĞLU

UYANIK FİBEROPTİK ENTÜBASYON: BEKLENEN ZOR HAVA YOLU
Gülçin AYDIN, Ayşe Gizem SARAÇOĞLU, Ahmet Tuğrul ŞAHİN, Murat ALPARSLAN, Seydi GÜNDOĞAN, Yahya Fatih KOÇAK, Ela CÖMERT

PEDİYATRİK YAŞ GRUBUNDA İNSİDENTAL MRG BULGUSU OLARAK DEJENERATİF DİSK VE VERTEBRA HASTALIKLARI
Fatma Dilek GÖKHARMAN, Sonay AYDIN, Ömer KAZCI, Pınar Nercis KOŞAR

NÖRODEJENERATİF HASTALIKLARDA YÜRÜME İŞARETLERİNİN ZAMAN-FREKANS ANALİZİ
Ömer AKGÜN, Aydın AKAN, Hasan DEMİR

Çocuğa Yönelik Şiddetin Çocuk Hakları Sözleşmesi Bağlamında İncelenmesi
Ömer Faruk AKBULUT, Hümeyra GÜNAYDIN

An Anomaly of Pecten in Mesobuthus turcicus Kovařík et al., 2022 (Scorpiones: Buthidae)
Ersen Aydın YAĞMUR, Özgün SİPAHİOĞLU, Ömer YILMAZ, Mehmet Sait KILIÇ

SPORCULARIN KALP ATIM HIZININ ESP-NOW KULLANILARAK KABLOSUZ İLETİMİ
Ömer Muhsin DÜNDAR, Ahmet AYDIN

Determination of Coefficients and Biomass Potential for Pruning Residuals in Some Olive Varieties
Gıyasettin ÇİÇEK, Sarp Korkut SÜMER, Cem Ömer EGESEL, Sait Muharrem SAY, Arda AYDIN

Tavşan Koksidiyozunda Tedavi ve Profilaksi
Nergis ULAŞ, Ömer AYDIN

Tavşanlarda Uyuz Tedavisi İçin Güncel Tedavi Uygulamaları
Ömer AYDIN, Nergis ULAŞ

TECTONIC DEFORMATIONS IN THE QUATERNARY DEPOSITS OF THE LAKE VAN (EDREMİT BAY), EASTERN ANATOLIA, TURKEY
Selim ÖZALP, B. Serkan AYDEMİR, Şeyda OLGUN, Barbaros ŞİMŞEK, Hasan ELMACI, Murat EVREN, Ömer EMRE, M. Burak AYDIN, Oktar KURTULUŞ, Füsun ÖCAL, Aslı Z. CAN, Mehmet N. YANMAZ, Ramazan APA, Tamer Y. DUMAN

Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Marka Farkındalığı Bağlamında Değerlendirilmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Emel KARAYEL BİLBİL, Ömer AYDINLIOĞLU

Siber Saldırı Önlemede Blokzinciri Teknolojisinin Fayda Maliyet Açısından Değerlendirilmesi
Ömer AYDIN, Suleyman YUKCU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN KARŞISINDAKİ ENGELLER BAĞLAMINDA SAİT FAİK ÖYKÜLERİNİN ÇEVRESEL SORUNLAR AÇISINDAN SINIFLANDIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
YAHYA AYDIN, ÖMER SEYFETTİN SEVİNÇ

Mülteciler, Mahkûmlar ve Kamplar: Kamplaşma Olgusu Üzerine İşlevsel Bir Analiz
Ömer AYDINLIOĞLU

PARA POLİTİKASI TASARIMLARINDA FİYAT VE FİNANSAL İSTİKRAR İLİŞKİSİ: EURO ALANINDAN KANITLAR (1999:01-2020:12)
Ömer YALÇINKAYA, Halil İbrahim AYDIN

İş Tatmini ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Su Ürünleri İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme
Ahmet AYDIN, Mehmet ÖZMEN, Ömer TEKİN

MALİYET DÜŞÜRME YÖNTEMİ OLARAK DİJİTAL İKİZ
Suleyman YUKCU, Ömer AYDIN

TÜRKİYE’DE ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİNİN CO2 EMİSYONU İÇİN GEÇERLİLİĞİ: YUMUŞAK GEÇİŞ REGRESYON YAKLAŞIMINDAN YENİ KANITLAR
Celil AYDIN, Ömer ESEN

Teacher Views on School-Based Curriculum Development Approach (An Analysis of Applicability in Turkey) / Okul Temelli Program Geliştirme Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Türkiye’de Uygulanabilirlik Üzerine Bir İnceleme)
RECEP KAHRAMANOĞLU, Erdal BAY, Ömer Faruk VURAL, Zeynep AYDIN AŞK

NADİR GÖRÜLEN BİR BENİGN YUMUŞAK DOKU TÜMÖRÜ; ELASTOFİBROMA DORSİ
Ömer Yıldız, Raif Özden, İbrahim Duman, Vedat Uruç, Yunus Doğramacı, Aydıner Kalacı

ARTROSKOPİK ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYONUNDA ENDOBUTTON CL VE ASANSÖR SİSTEMLİ ZİPLOOP TEKNİKLERİNİN KLİNİK KARŞILAŞTIRILMASI
Alper Cansever, İbrahim Duman, Raif Özden, Ömer Yıldız, Vedat Uruç, Yunus Doğramacı, Aydıner Kalacı

TÜRKİYEDE TIP FAKÜLTELERİNDE ve EĞİTİM KURUMLARINDA ASİSTAN OLMAK
İbrahim DUMAN, Raif ÖZDEN, Ömer YILDIZ, Vedat URUÇ, Yunus DOĞRAMACI, Aydıner KALACI, Serhat KARAPINAR, Cahit ÖZER, Ahmet YANAT

Sığırların Solunum Sistemi Hastalığı Kompleksi
Ömer AYDIN

BAZALTİK KAYAÇLARIN BALAST KİRLENMESİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
Ömer Faruk APAYDIN, Murat YILMAZ

FARKLI TİPTE AGREGA KULANIMININ BETONUN MEKANİK ÖZELİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Kadir GÜÇLÜER, Osman GÜNAYDIN, Ömer Faruk TEKİN, M. Fatih ŞAHAN

5. Sınıf Öğrencilerine Anlatılan Toraks Anatomisi Dersi Kapsamında 3D Printer ile Basımı Yapılmış Mediasten Modelinin Lenf Nodu İstasyonlarını ve Zonlarını Öğrenmedeki Etkisi
Nevin AYDIN, Didem ARSLANTAS, Meryem Cansu ŞAHİN, Nilgün IŞIKSALAN ÖZBÜLBÜL, Mehmet Salih ÖZCAN, Ceren FETTAHLI, Ömer FURTUNA, Halime BAŞARAN, Muharrem BOLLUK

Abdominal Kitle ile Başvuran Imperfore Himen Olgusu
Omer DOGAN, Metin SENTURK, Samet ASLAN, Tufan OGE, Yunus AYDIN

Klip-kompresyon ve ağırlık düşürme modelleriyle oluşturulmuş deneysel omurilik yaralanması modellerinde oksidan-antioksidan parametrelerin analizi
Ercan BAL, Şahin HANALİOĞLU, Aydın Sinan APAYDIN, Ceylan BAL, Almila ŞENAT, Berrak GÜMÜŞKAYA ÖCAL, Burak BAHADIR, Ömer Faruk TÜRKOĞLU

Evaluation of air temperature with machine learning regression methods using Seoul City meteorological data
Merve APAYDIN, Mehmethan YUMUŞ, Ali DEĞİRMENCİ, Ömer KARAL

XorshiftUL+: A novel hybrid random number generator for internet of things and wireless sensor network applications
Ömer AYDIN, Cem KÖSEMEN

Ar-Ge Yatırımlarının Toplam Faktör Verimliliği Üzerindeki Etkileri: OECD Ülkeleri Üzerinde Panel Veri Analizi (1994-2014)
Halil İbrahim Aydın, Ömer Yalçınkaya

GPU Programlamada CUDA Platformu Kullanılan Paralel Görüntü İşleme Çalışmalarının İncelenmesi
Semra AYDIN, Refik SAMET, Ömer Faruk BAY

Distant Pedicled Flaps for Elbow Coverage- a Systematic Review
Ömer BERKÖZ, H. Utkan AYDIN

Two years experience of a multidisciplinary approach for pediatric thrombosis in a tertiary referral center
Rumeysa TUNA, Mustafa BİLİCİ, Osman KİPOĞLU, Orhan COŞKUN, Zuhal BAYRAMOĞLU, Suheyla OCAK, Deniz TUĞCU, Serap KARAMAN, Ayşegül ÜNÜVAR, Serra SENCER, Nur AYDINLI, Zerrin ÖNAL, Zeynep YÜRÜK YILDIRIM, Kemal NİŞLİ, Rukiye EKER ÖMEROĞLU, Ay

Ratlarda Plörodeziz Amaçlı Polidokanol ve Oksitetrasiklin Kullanımı
Ömer SOYSAL, Erdal EGE, Abdullah AYDIN, H.berat CİHAN, Metin GÜLCÜLER, Hasan ÖZDEMİR, Harun ÇIRAK

SPORCULARIN KALP ATIM HIZININ ESP-NOW KULLANILARAK KABLOSUZ İLETİMİ
Ömer Muhsin DÜNDAR, Ahmet AYDIN

Analysis of some conserved miRNAs in hazelnut (Corylus avellena L. and Corylus colurna L.) by real-time PCR
Büşra YİRMİBEŞ, Hatice Nur AYDIN, Zehra ÖMEROĞLU ULU, Salih ULU, Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK

THE DETECTION OF SSRs FROM OLIVE (Olea europaea L.) EST COLLECTION BY COMPARING 4 DIFFERENT BIOINFORMATICS SOFTWARES
Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK, Gamze TURAN, Nur Hatice AYDIN, Salih ULU, Zehra ÖMEROĞLU ULU

DENITRIFICATION OF NITRATE BY COMBINED ULTRASOUND AND ZERO VALENT MAGNESIUM AT pH CONTROLLED CONDITIONS
Burcu İLERİ, Ömer APAYDIN, Önder AYYILDIZ

WASTE GLASS MANAGEMENT FOR BAKIRKOY MUNICIPALITY: A CASE STUDY
Anıl PIR, Ömer APAYDIN

Makroekonomik İstikrarın ve İstikrarsızlığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: G-20 Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi 1994-2015
Ömer YALÇINKAYA, Halil İbrahim AYDIN

Eriyik Yığma Modellemesi Esaslı Üç Boyutlu (3B) Eklemeli Üretim Tekniği Kullanılarak Poliüretan Malzemeden Bir Yapay İnsan Kulak Kepçesi Üretimi
Hurşit Sefa AYDIN, Ömer Yunus GÜMÜŞ, İsrafil KÜÇÜK

AHLAK VE ADALETİN KAMU YÖNETİMİNDE MEŞRUİYET SORUNUNU GİDERMEDEKİ ROLÜ VE ÖNEMİ
Ömer ÇAMUR, Ahmet Hamdi AYDIN

KONTROL ODAĞININ GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİNE ETKİSİNDE BAŞARMA İHTİYACININ ARACILIK ROLÜ
Mert ÖZGÜNER, Aydın ÖZDEMİR, Metin SAYGILI, Ömer Alperen ONAY

Laurus Nobilis L., Silybum Marianum L., Nigella Sativa L. ve Prunus Cerasus L.'den Soguk Pres Yöntemi İle İzole Edilen Esansiyel Yağ Bileşenlerinin Antimikrobial ve Antioksidan Aktiviteleri
Ömer ERTÜRK, Gülçin AYDIN, Melek ÇOL AYVAZ

Sulama İşletmeciliğinde Etkinlik Analizi (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale İlleri Örneği)
Başak AYDIN, Erol ÖZKAN, Harun HURMA, Erkan AKTAŞ, Ömer AZABAĞAOĞLU, Gülen ÖZDEMİR

Pandemi Sürecinin Kas İskelet Sistemi Üzerine Etkisi
Ömer KARBUŞ, İrem KORKMAZ, Elif ERTUĞ, Şevval DUMLU, Nesime Ayşenur GÜLAYDIN, Kadriye ÖNEŞ

Bazı yerel entomopatojen fungusların Amerikan beyaz kelebeğine Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae) karşı laboratuvar koşullarındaki insektisidal aktivitesi
Salih KARABÖRKLÜ, Nedim ALTIN, İsmet YILDIRIM, Sevcan ÖZTEMİZ, Esat SADIÇ, Ömer AYDIN

Psödotümör Serebride Tekrarlayan Lomber Ponksiyonlar Risk midir?
Hülya İNCE, Hamit ÖZYÜREK, Haydar Ali TAŞDEMİR, Ömer Faruk AYDIN, Cengiz KARA, Meltem CEYHAN

Mülteciler, Mahkûmlar ve Kamplar: Kamplaşma Olgusu Üzerine İşlevsel Bir Analiz
Ömer AYDINLIOĞLU

Sarkoidoz Şüphesi Olan Olgularda EBUS-TBİA Tanı Değeri: Retrospektif Olgu Serisi
Ezgi Demirdöğen ÇETİNOĞLU, Ahmet URSAVAŞ, Özge Aydin GÜÇLÜ, Funda COŞKUN, Aslı Görek DİLEKTAŞLI, Ömer YERCİ, Cüneyt ÖZAKIN, Mehmet KARADAĞ

Bitkisel Üretimde Çiftçilerin Girdi Kullanım Kararlarının Analizi: Trakya Bölgesi Örneği
Başak AYDIN, Gökhan UNAKITAN, Fuat YILMAZ, Ömer AZABAĞAOĞLU, Celal DEMİRKOL

THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT STRUCTURE AND ECONOMIC PERFORMANCE: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR SELECTED G-20 COUNTRIES
Ömer ALTUNÇ, Celil AYDIN

Authentication and Billing Scheme for The Electric Vehicles: EVABS
Ömer AYDIN

Bulut üzerinde Tensorflow Javascript ile geliştirilen Öğretilebilir Makine (ÖM) Modelinin Doğruluk Tahmini ve Analizi: Yüz Tanıma Sistemi Uygulaması
Ömer Faruk ASLANDOĞDU, Hakan AYDIN, Ali ÇETİNKAYA

Türkiye’de Kadın Temsili Sorunsalına Kadın Bakanlar Bağlamında Bir Bakış
Abdullah AYDIN, Ömer Fuad KAHRAMAN

Effect Of Renal Function Reserve on Results of Percutaneous Nephrolithotomy
Serkan YARIMOĞLU, Mehmet Erhan AYDIN, Murat ŞAHAN, Ömer KORAŞ, Onur ERDEMOĞLU, Salih POLAT, Ertugrul SEFİK, Serdar ÇELİK, Tansu DEĞİRMENCİ

T1 renal kitlelerde açık nefron koruyucu tedavi: Cerrahi, onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarımız
Ömer TURANGEZLİ, Şenol ADANUR, Tevfik ZİYPAK, Hasan Rıza AYDIN, Turgut YAPANOĞLU, Özkan POLAT

Video or Image Transmission Security for ESP-EYE IoT device used in Business Processes
Ömer AYDIN, İbrahim İsmail ERHAN

Nitelikli Kamu Görevlisi Yetiştirme: Ahlak Eksenli Bir Değerlendirme
Ahmet Hamdi AYDIN, Ömer ÇAMUR

Bibliometric Analysis of the Turkish Doctoral Dissertations: A Case Study of Economy, Law, Psychology, Political Science, and International Relations Disciplines
Aydın ASLAN, Ömer AÇIKGÖZ

Bir Yükseköğretim Kurumu Web Sitesinin Ziyaretçi Verisi Analizi
Ömer AYDIN

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Davranışlarını Etkileyen Faktörler
Feriştah DALKILIÇ, Ömer AYDIN

Kompozit Malzemelerin Tornalanması Esnasında Oluşan Kesme Kuvvetlerinin Optimizasyonu
Emin SALUR, Abdullah ASLAN, Mustafa KUNTOĞLU, Aydın GÜNEŞ, Ömer Sinan ŞAHİN

Design Consideration for Active–Only Memcapacitor Emulator Circuits
Hacer ATAR YİLDİZ, Omer AYDIN

The Spectral and Statistical Analysis of Gait Dynamics in ALS Disease
Ömer AKGÜN, Aydın AKAN, Ozgur YILMAZ

Direction of Arrival Estimation in Multiple Antenna Arrays by Using Power Delay Profile for Random Access Performance in 5G Networks
Omer AYDIN

Characterization of Microstip Transmission Lines Using Fractional-order Circuit Model
Omer AYDİN, Betül SAMANCI, İsmail Serdar ÖZOĞUZ

Role of cardiac magnetic resonance imaging in predicting atrial fibrillation in patients with hypertrophic cardiomyopathy
Arda GÜLER, Ahmet Anıl ŞAHİN, Sinem AYDİN, Servet Umut UÇAR, Begüm UYGUR, Ömer ÇELİK, Mehmet ERTURK

Primary retroperitoneal hydatid cyst
Ömer KORAŞ, İbrahim Halil BOZKURT, Serkan YARIMOĞLU, Mehmet Erhan AYDIN, Sinan AVCI, Elif USTURALI KESKİN

A polyorchidism case: microcalcification in accessory testis
Ömer KORAŞ, Mehmet Erhan AYDIN, İbrahim Halil BOZKURT, Özgü AYDOĞDU, Tarık YONGUÇ, Serkan YARIMOĞLU

Penisin Mondor hastalığı
Ali Erhan EREN, Gökhan BAŞTÜRK, Ömer KORAŞ, Mehmet Erhan AYDIN, Tansu DEĞİRMENCİ, Evren ALDEMİR

SMART GRID INTEGRETED WITH HYBRID RENEWABLE ENERGY SYSTEMS
Ömer AYDIN, Zafer DEMİR

IDENTIFICATION OF PARKINSON’S DISEASE BY AR MODELLING OF GAIT SIGNALS
Ömer AKGÜN, Aydın AKAN

Management Of Perforating External Cervical Root Resorption
Tülay BAKIRCI, Selin GÖKER KAMALI, Ömer Birkan AĞRALI, Dilek TÜRKAYDIN, Fatıma BAŞTÜRK, Ayşe KARADAYI, Hesna SAZAK ÖVEÇOĞLU

Water sorption studies and adsorptive features of acrylamide based hydrogels as semi-IPNs and composites
Erdener KARADAĞ, Semiha KUNDAKCI, Ömer Barış ÜZÜM, Dursun SARAYDIN, Olgun GÜVEN

ETKİLİ İLETİŞİM ÖZYETERLİK ENVANTERİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK – GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Ömer YAHŞİ, Seçkin AYDIN

Offline Vehicle Tracking and Visualizing on Digital Maps
Halil AYDIN, Omer Faruk BAY

Vibration Behavior of Composite Materials Produced by Waste Metal Recycling
Aydın GÜNEŞ, Erdi GÜLBAHÇE, Emin SALUR, Abdullah ASLAN, Ömer Sinan ŞAHİN

Recycling and Characterization of Metallic Chips Using Powder Metallurgy
Handan DEMİREL, Aydın GÜNEŞ, Ömer Sinan ŞAHİN

Antioxidant and prooxidant properties of selected herbs and Citrus bergamia Risso et Poiteau (bergamot) used for the management of hyperlipidemia
Zehra İlke AKYILDIZ, Fadime AYDIN KÖSE, Nehir UNVER SOMER

Linear foreign body ingestion in a cat
Ömer AYDIN, Sıtkıcan OKUR, Kerim Emre YANAR, Muhammed Sertaç EROĞLU, Başak HANEDAN, Mustafa Sinan AKTAŞ, Emre EREN

A New Approach to Uncertainity Problem in The Direction of Current Neuroscience and Algebraic Informations: A Brain Based Analysis
Aydin MD, Aydin N, Kadioglu E, Elmas S, Saltuklu Z, Omer OZDEN, Ozmen S

HAVE WE GOT USED TO IT DESPITE THE CHALLENGES? MASK USAGE HABITS AND USAGE DIFFICULTIES DURING COVID-19 PANDEMIC
Ömer KARBUŞ, Betül ENGİN, Nesime GÜLAYDIN, Yasin ÇİÇEK, Muhammed GÖKÇE, İbrahim OKAY, Mehmet Emin YILDIRIM, Mustafa ÖZTURK

Facing The Challenges of Aging Population in The Turkish Health System
Sabahattin AYDIN, Ömer ATAÇ

MR imaging characteristics of Morel-Lavallee lesions in pediatric patients
Ömer KAZCI, Düzgün Can ŞENBİL, Seda KAYNAK ŞAHAP, Berna UCAN, Sonay AYDIN

Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerinin Turizm Potansiyeline Etkisi: Rize Ziraat/ Botanik Çay Bahçesi Örneği
Ömer Lütfü ÇORBACI, Türker OĞUZTÜRK, Gülcay ERCAN OĞUZTÜRK, Merve ÜÇOK, Fatma AYDIN

Hasta değerlendirmede hekimlik sanatı: semptoma multisistemik yaklaşım
Aydın ÇİFCİ, Ömer ÖZCÖMERT

Anti-John Cunningham Virus antibody prevalence in multiple sclerosis patients in Turkey
Mefkure ERAKSOY, Kadriye AGAN, Fikri AK, Omer ANLAR, Belgin BALCI, Cavit BOZ, Yahya CELIK, Seref DEMIRKAYA, Husnu EFENDI, Muhtesem GECIZLIOGLU, Dilek GUNAL, Hulya AYDIN GUNGOR, Nihal ISIK, Egemen IDILMAN, Rana KARABUDAK, Aslı KURNE, Munife NEYAL, Serkan

Retinal Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Maküler Ödemde İntravitreal Triamsinolon ve Grid Lazer Fotokoagulasyon Kombine Tedavisi
Selim DEMİR, Gülhan SARIAYDIN, Gülçin KAZAZ, Ebru CÖMERT, Yüksel SÜLLÜ

Management Of Perforating External Cervical Root Resorption
Tülay BAKIRCI, Selin GÖKER KAMALI, Ömer Birkan AĞRALI, Dilek TÜRKAYDIN, Fatıma BAŞTÜRK, Ayşe KARADAYI, Hesna SAZAK ÖVEÇOĞLU

Analysis of Plasma Orexin Levels in Pedıatrıc Migraine Patients: A Prospectıve Controlled Clinical Study
Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Hasan ALAÇAM, Erhan Çetin ÇETİNOĞLU

TIME SERIES OUTLIER ANALYSIS FOR MODEL, DATA AND HUMAN-INDUCED RISKS IN COVID-19 SYMPTOMS DETECTION
Ahmet KAYA, Rojan GÜMÜŞ, Ömer AYDIN

The relationship between psychopathology, psychosocial adjustment, social support and quality of life in multiple sclerosis
Vahap Ozan KOTAN, Zeynep KOTAN, Birgül AYDIN, Özlem TAŞKAPILIOĞLU, Berna ALKAN, Güven ÖZKAYA, Aslı SARANDÖL, Ömer Faruk TURAN, Selçuk Kırlı

Current cancer stem cell biomarkers in laryngeal cancer
Omer Faruk KARATAS, Neslisah Barlak, Huseyin Sahin, Hatice Aydin

Facial nerve abnormality on parotidectomy for Warthin tumor in a case of aural atresia
Murat BINAR, Ümit AYDIN, Ömer KARAKOÇ, Mert Cemal GÖKGÖZ, Hamdi TAŞLI

Retrospective analysis of surgical treatment of choanal polyps
Kadri İLA, Murat TOPDAĞ, Murat ÖZTÜRK, Mete İŞERİ, Ömer AYDIN, Gürkan KESKİN

Doğuştan vomer yokluğu
Selçuk UÇAR, Ömer AYDIN, Murat ÖZTÜRK

Otoskleroz cerrahisinin işitme sonuçları üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi
Deniz Özlem TOPDAĞ, Murat TOPDAĞ, Ömer AYDIN, Gürkan KESKİN, Murat ÖZTÜRK, Mete İŞERİ

Ljubljana ve DSÖ sınıflamasına göre değerlendirilen larenksin prekanseröz lezyonlarında E-cadherin ekspresyonu
Evrim KUŞ, Yeşim GÜRBÜZ, Ömer AYDIN

Tiroid kitlelerinde klinik bulgular ve uyguladığımız tedavi yöntemleri
H. Mustafa PAKSOY, Sedat AYDIN, Emin AYDURAN, Mehmet EKEN, Arif ŞANLI, Ömer TAŞDEMİR

Ergen bir hastada larengeal adenoid kistik karsinom
Ömer AYDIN, Emre ÜSTÜNDAĞ, Mete İŞERİ, Cengiz ERÇİN

Ağır sigara içici yaşlı hastaların baş-boyun rekonstrüksiyonunda serbest osteoseptokutan flep uygulamaları
Samet Vasfi KUVAT, Atakan AYDIN, Günter HAFIZ, İsmet ASLAN, Emre HOCAOĞLU, Ahmet BİÇER, Bülent YAPRAK, Hayri Ömer BERKÖZ

Larenjektomili bir hastada trakeo-innominat arter fistülü
Gani Atilla ŞENGÖR, Ömer AYDIN

An unusual foreign body: a ball bearing in the posterior ethmoid sinüs
Mehmet EKEN, Arif ŞANLI, Sedat AYDIN, Ömer TAŞDEMİR

Dil kökü kanserlerinde kombine suprahiyoid-transoral yaklaşım
Emre ÜSTÜNDAĞ, Ömer AYDIN, Altay ATEŞPARE, Gürkan KESKİN

Recovery of Copper, Cobalt, Nickel, Cadmium, Zinc and Bismuth from Electrolytic Copper Solution
Fırat AYDIN, Ömer YAVUZ

Genetic programming-based pseudorandom number generator for wireless identification and sensing platform
Cem KÖSEMEN, Gökhan DALKILIÇ, Ömer AYDIN

A random number generator for lightweight authentication protocols: xorshiftR+
Umut Can ÇABUK, Ömer AYDIN, Gökhan DALKILIÇ

Thyroid volumes and serum VEGF levels in dyslipidemic patients: effects of statin treatment
Kadriye Aydin TEZCAN, Neşe Ersöz GÜLÇELİK, Murat TUNCEL, Cafer BALCI, Şafak AKIN, Neşe ÇINAR, Firüzan Firat ÖZER, Meltem Çağlar TUNCALI, Aydan USMAN, Ömer Alper GÜRLEK

Antinociceptive Effect of Liposomal Bupivacaine Formulations After Intrathecal Administration in Rats
İlker YİĞİT, Berrin GÜNAYDIN, Ömer Hakan EMMEZ, Mecit Orhan ULUDAĞ, Nur Banu BAL, İsmail Tuncer DEĞİM

Human immunodeficiency virus and tuberculosis coinfection: clinical features and predictors of mortality
Fatma GÜMÜŞER, Merve ALTINKAYNAK, Dilek Yildiz SEVGİ, Özlem Altuntaş AYDIN, Bilgül METE, Alper GÜNDÜZ, Hayat Kumbasar KARAOSMANOĞLU, Sibel BOLUKÇU, Ömer Fehmi TABAK, Mustafa Haluk VAHABOĞLU

Reliability and validity of the Turkish Nose Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) scale
Serdar KARAHATAY, Hamdi TAŞLI, Ömer KARAKOÇ, Ümit AYDIN, Türker TÜRKER

The increasing incidence of esophageal squamous cell carcinoma in women in Turkey
Atila EROĞLU, Yener AYDIN, Bayram ALTUNTAŞ, Betül GÜNDOĞDU, Ömer YILMAZ

Impact of antimicrobial drug restrictions on doctors? behaviors
Oğuz KARABAY, Salih HOŞOĞLU, Ertuğrul GÜÇLÜ, Şerife AKALIN, Fatma Aybala ALTAY, Emsal AYDIN, Bahadir CEYLAN, Aygül ÇELİK, İlhami ÇELİK, Tuna DEMİRDAL, Keziban DEMİRLİ, Nurettin ERBEN, Ünal ERKORKMAZ, Serpil EROL, Ömer EVİRGEN, İbak G

Relationship between significant coronary artery disease and coronary artery anomalies
Alparslan BİRDANE, Hüseyin Uğur YAZICI, Yüksel AYDAR, Aydın NADİR, Utku ŞENOL, Abdurrahman TASAL, Ömer GÖKTEKİN, Necmi ATA

The effects of antioxidants on testicular apoptosis and oxidative stress produced by cell phones
Akif KOÇ, Doğan ÜNAL, Ersin ÇİMENTEPE, Ömer BAYRAK, Ömer Faruk KARATAŞ, Mehmet Erol YILDIRIM, Reyhan BAYRAK, Murat AYDIN

In vitro efficacy of different chemical substances on hydatid cyst components
Ömer Faruk AKINCI, Mustafa KARAOĞLANOĞLU, Mustafa Sedat BOZKURT, Leyla GÖZAYDIN, Salih Zeki ZİYLAN

Effects of vitamin A and C and melatonin on 3-nitrotyrosine formation in guinea pig heart under lipopolysaccharide-induced stress
Halil YAMAN, Tuncer ÇAYCI, Melik SEYREK, Emin Özgür AKGÜL, Yasemin Gülcan KURT, İbrahim AYDIN, Hakan YAREN, Erdinç ÇAKIR, Ömer ÖZCAN, Behzat ÇİMEN, Nurten TÜRKÖZKAN, Mehmet Kemal ERBİL

Dokuzuncu gebelikte siyam ikizi: Genel anestezi altında sezaryenle doğum
Gamze Kılıçarsalan, Berrin Günaydın, Salih Toruk, Merih BAYRAM, Gökçen EMMEZ, Nil TOKGÖZ, Ömer KURTİPEK

The effects of including social factors in ride-matching algorithms on the performance and the quality of matches
Omer Faruk AYDİN, İlgin GÖKAŞAR

Scientific impact of the Turkish educational dissertations
Aydin ASLAN, Ömer AÇIKGÖZ, Aslı GÜNAY

Examination of the curriculum and instructional PhD dissertations in the field of educational sciences concerning theoretical framework, method and contributions of research dimensions
Aydin ASLAN, Ömer AÇIKGÖZ, Aslı GÜNAY, Korkut KOÇAK

BAKTERİYEL SEPSİSTE HIGH MOBILITY GROUP BOX PROTEIN-1’İN ROLÜ
Ömer Aydın YILDIRIM, Necla BENLİER, Hülya ÇİÇEK, Hüseyin GÜRBÜZ, Nuri ORHAN, Özlem Nuray SEVER, Mustafa YILDIRIM

Dil Absesi
Ömer AYDIN, Zerrin BOYACI, Öncel KOCA

Bazı Et Türlerinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Oluşumuna Farklı Pişirme Yöntemlerinin Etkisi
Ömer Şerif AYDIN, Yasemin ŞAHAN

Jelatin ve Fizikokimyasal Özellikleri
Aydın ERGE, Ömer ZORBA

DESIGNING A SECURE BLOCKCHAIN-BASED TRADING PLATFORM FOR INTERNET OF THINGS
Aydın ELBUZ, Murat OSMANOGLU, Omer Ozgur TANRIOVER

Classification of Documents Extracted from Images with Optical Character Recognition Methods
Ömer AYDIN

Köpeklerin Parvovirüs Enfeksiyonunda Tedavi Uygulamalarına Güncel Yaklaşım
Ömer AYDIN, Akın KIRBAŞ

Kedi ve Köpeklerde Kullanılan Bazı İmmünsupresif İlaçlar ve Kullanım Amaçları
Ömer AYDIN, M. Sinan AKTAŞ

Hayvanlarda Kullanılan Bazı İmmunstimülanların Genel Özellikleri ve Farklı Hayvan Türlerinde Yapılan Çalışmalar
Ömer AYDIN, M. Sinan AKTAŞ

YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞININ ETİK TEMELLERİ VE KAMU YÖNETİMİNDE ETİK YÖNETİMİN GELİŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Ömer ÇAMUR, Abdurrahman AYDIN

Dövme Kalıplarında Aşınma Mekanizmaları
Yaşar SERT, Mustafa YEŞİLYURT, Osman GÜNAYDIN, Levent EMİR, Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU

Genel Fizik-I Newtoncu Kuvvet Hareket Teorisi
Sezen APAYDIN, Güney HACIÖMEROĞLU

BİR SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETİNDE MALZEME ENVANTER YÖNETİM SİSTEMİNİN YENİDEN TASARLANMASI
Tolga KARABAŞ, Süleyman Mert AYDIN, Mert KARAASLAN, Yusuf Mahir NARTOK, Rüstem Ozan ÖZDEMİR, Ömer KIRCA, Sedef MERAL

240 Pleomorfik Adenom Olgusunun Değerlendirilmesi
Ömer GÜNHAN, Bülent CELASUN, Yılmaz GÜNAYDIN, Bahadır GÜRBÜZER

The Effect of Azimuth Thruster on the Manoeuvring Ability of a Stern Trawler in Rough Weather Conditions
Kadir SARIÖZ, Ömer GÖREN, Ömer Kemal KINACI, Aydin SULUS

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftliğinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarda Akrabalı Yetiştirme Düzeyi ile Bunun Bazı Üreme ve Süt Verim Özellikleri Üzerine Etkileri
Bahri BAYRAM, Olcay GÜLER, Mete YANAR, Ömer AKBULUT, Recep AYDIN, Ömer C. BİLGİN, Naci TÜZEMEN

How Does Paternalistic Leadership Affect Employees’ Work Engagement? The Mediating Roles of Workaholism and Trust-in-Leader
Ömer Erdem KOÇAK, Burcu Aydın KÜÇÜK

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Mirahur Sarı Süleyman Ağa Mücadelesi ile İlgili Bir Konuşma Zabtı
Ömer Faruk AYDIN

Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Reklam İlişkisi Bağlamında Göstergebilimsel Bir Analiz
Ömer AYDINLIOĞLU, Mert SUSUR

(تعدد أوجه القراءة والإعراب وأثره في الحكم الفقهي (مسألة لمس المرأة أنموذجًا
Ömer YAKAN, Aydin KUDAT

Selekte Edilen Bazı Erik Genotiplerinin Monroe Şeftali ve Aprikoz Kayısı Çeşidi ile Aşı Uyuşma Durumlarının Belirlenmesi
İbrahim GÜR, Hakkı KOÇAL, Emel KAÇAL, Melih AYDINLI, Bilal YALÇIN, Ömer KARAMÜRSEL, Hasan Cumhur SARISU, İsmail DEMİRTAŞ

Farklı GA4+7 + BA Dozlarının Starkspur Golden Delicious Elma Çeşidinde Pas Oluşumu Üzerine Etkisi
Emel KAÇAL, İbrahim GÜR, Melih AYDINLI, Hakkı KOÇAL, Gökhan ÖZTÜRK, Halit YILDIZ, Murat CANSU, Süleyman AKOL, Ömer KARAMÜRSEL

Eğirdir Gölü Havzası’ nda Yetiştirilen Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde İlkbahar Donlarının Zarar Düzeyinin Tespiti
Ömer KARAMÜRSEL, Melih AYDINLI, Gökhan ÖZTÜRK, Hasan Cumhur SARISU

Yahudilerde Devlet ve Toplum: Sosyal ve Ekonomik Temelleri
Ömer Fuad KAHRAMAN, Abdullah AYDIN

Hans Reichenbach’ın Etik Anlayışı
Beşir AYDİN, Ömer BOZKURT

Trafik Yönetim Stratejileri: FSM Köprüsü Bakım Çalışmaları Örneği
İlgın GÖKAŞAR, Ömer Faruk AYDIN

İzmir’deki Ulaştırma Projelerinin Kentsel Eğilimlere Etkileri
Yavuz DUVARCI, Ömer SELVİ, H. Murat GÜNAYDIN, Güneş GÜR

5. Nesil Mobil İletişim Teknolojisi ve Uluslararası Yansımaları
Ömer Aydın

Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar I
Omer Aydin, Yunus Emre ÖZKUL, Erdem EREN, Yunus Emre ÖZKUL, Ezgi Gül CEYHAN, Abdullah MANAZ

Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar 2
Omer Aydin, Yunus Emre ÖZKUL, Erdem EREN, Yunus Emre ÖZKUL, Ezgi Gül CEYHAN, Abdullah MANAZ

Sağlık Verilerinde İstatistiksel Zaman Serisi Yaklaşımı ile Aykırılık Analizi
Ahmet Kaya, Rojan Gümüş, Ömer Aydın

Near-Field Communication Wallet
Faruk Özkan, Ömer Aydın

Elektrikli Kara Araçları İçin Doğrulama Protokollü Güvenli Şarj ve Ödeme Sistemi
Ömer Aydın

Emerging Computer Technologies
Ömer Aydın, Muhammet Damar, Gligor Risteski, Mihiri Chathurika, Beyza Ali, Atanas Hristov, Beyda Nur Kars, Ekrem Yiğit, Slavica Mileva Eftimova, Ana Madevska Bogdanova, Vladimir Trajkovik, Özgür Doğan, Oğuzhan Şahin, Enis Karaarslan

Bilgisayar Sistemlerinde Güvenlik ve Gizlilik
Editor: Ömer AYDIN

The Impacts of Digital Transformation
Ömer AYDIN

Trends in eBusiness and eGovernment
Omer Aydın

Enhancing security in RFID
Ömer Aydın

Evaluation of Oxidative Stress in Sheep with Toxoplasma gondii by Malondialdehyde, Glutathione Levels, Total Oxidant Status, Total Antioxidant Capacity and Oxidative Stress Index Markers
Nergis ULAŞ, Mustafa Sinan AKTAŞ, Kerim Emre YANAR, Ömer AYDIN, Muhammed Sertaç EROĞLU, Emre EREN

Türkiye’nin 2010 Sonrası Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Uluslararası Q1 Dergilerinde Durumu
Muhammet DAMAR, Ömer AYDIN

EKONOMİK BÜYÜME DİNAMİZMİNİ ENFLASYON NE ZAMAN ENGELLER? YÜKSELEN EKONOMİLER ÜZERİNE BİR DİNAMİK PANEL EŞİK MODELİ
Celil AYDIN, Merter AKINCI, Ömer YILMAZ

Bitkisel Üretimde Çiftçilerin Girdi Kullanım Kararlarının Analizi: Trakya Bölgesi Örneği
Başak AYDIN, Gökhan UNAKITAN, Fuat YILMAZ, Ömer AZABAĞAOĞLU, Celal DEMİRKOL

Tekil Olmayan Fiksatör Otomasyonu
Ahmet AYDIN, İbrahim D. AKÇALI, Ercan AVŞAR, M. Kerem ÜN, Hüseyin MUTLU, Turgay İBRİKÇİ, Ömer S. BİÇER, Cenk ÖZKAN, Atakan DURMAZ

Ortopedik Uygulamalarda Bilgisayarlı Denetim Sistemi
Ercan AVŞAR, İbrahim D. AKÇALI, Ahmet AYDIN, M. Kerem ÜN, Hüseyin MUTLU, Turgay İBRİKÇİ, Cenk ÖZKAN, Ömer S. BİÇER

TÜRKİYE’DE ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİNİN CO2 EMİSYONU İÇİN GEÇERLİLİĞİ: YUMUŞAK GEÇİŞ REGRESYON YAKLAŞIMINDAN YENİ KANITLAR
Celil AYDIN, Ömer ESEN

Teacher Views on School-Based Curriculum Development Approach (An Analysis of Applicability in Turkey) / Okul Temelli Program Geliştirme Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Türkiye’de Uygulanabilirlik Üzerine Bir İnceleme)
RECEP KAHRAMANOĞLU, Erdal BAY, Ömer Faruk VURAL, Zeynep AYDIN AŞK

Kompozit Malzemelerin Tornalanması Esnasında Oluşan Kesme Kuvvetlerinin Optimizasyonu
Emin SALUR, Abdullah ASLAN, Mustafa KUNTOĞLU, Aydın GÜNEŞ, Ömer Sinan ŞAHİN

PERAKENDE SATIŞ ALANINDA SAP ERP İLE ENTEGRE BİR YAZILIM
Ömer Aydın, Hasan Temurtaş

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN KARŞISINDAKİ ENGELLER BAĞLAMINDA SAİT FAİK ÖYKÜLERİNİN ÇEVRESEL SORUNLAR AÇISINDAN SINIFLANDIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
YAHYA AYDIN, ÖMER SEYFETTİN SEVİNÇ

Hanehalkı Harcamalarının Engel Eğrisi Analizi: Muş İli Merkez İlçe Örneği/An Engel Curve Analysis of Household Expenditure: The Case of Central District of Muş Province
Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN, Abdulmecit YILDIRIM

İslam Mezheplerinde Ruh (Mehmet Dalkılıç)
Ömer AYDIN

Mestcizade\'nin \'Hilafiyyat\' İsimli Eserinin Kelam İlmindeki Yeri ve Önemi
Ömer AYDIN

Şîa\'nın İmamette İsmet Doktrininin Eleştirisi
Yazan: Aisah Mohamed ÖMER AYDIN

Kelam-Mantık İlişkisi
Ömer AYDIN

İslam Düşüncesi ve Medeniyetinin Yeniden Yapılanması: Bilginin İslamileştirilmesi Akımının Analizi
Yazan: Mohammad Mumtaz Ali ÖMER AYDIN

Filibeli Ahmed Hilmi\'nin Din Anlayışı
Ömer AYDIN

Ez-Zemahşerî ve El-Beydavî\'ye Göre İlahî Adalet Kavramı
Lutpi İbrahim ÖMER AYDIN

Kur\'an\'da Geçen Bellibaşlı Haberî Sıfatların Te\'vîli
Ömer AYDIN

Haberî Sıfatları Anlama Yolları
Ömer AYDIN

ÖZEL YETENEKLİLERDE STEM UYGULAMALARI: TUTUM VE YARATICILIK ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA
Aydın TİRYAKİ, Yavuz YAMAN, Ömer ÇAKIROĞLU

E-COMMERCE IN TURKEY AND SAP INTEGRATED E-COMMERCE SYSTEM
Ahmet KAYA, Ömer AYDIN

YETİŞKİNLERDE COVID-19 ÖNCESİ SOLUNUM YOLU VİRAL ETKENLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ VE MEVSİMSEL DAĞILIMI
Nurten Nur AYDIN, Omer KARASAHİN, Murat AYDIN, Ferhan KERGET, Sibel İBA YILMAZ

Towards A Conception of Super-Deterministic Meta-Ontology in The Universe: An Islamic Perspective
Mehmet Şirin DEMİR, Ömer Aytaç AYKAÇ, Suleyman KASAP, Aydın GÖRMEZ, Ahmet YAYLA, Cesim ALADAĞ

Kampüs Öğrencilerinin Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma
Ömer KIRMACI, Öznur AYDINER ÇAKIREL, Bora ASLAN

Yeni Medyada Toplum Merkezli Habercilik Anlayışı Olarak Yavaş Gazetecilik
Ömer Faruk YÜCEL, Ali AYDIN

Peynirde ve kaymakta nisin miktarının LC-MS/MS ile belirlenmesi
Ömer Şerif AYDIN, Ayşe Binnur KARATAŞ, Pınar MANARGA BİRLİK

Teknoloji ve Uluslararası İlişkiler
Ömer Aydın, Çağdaş Cengiz