Search Results

Digital Twin Based Disaster Management System Proposal: DT-DMS
Özgür DOĞAN, Oğuzhan ŞAHİN, Enis KARAARSLAN

Atık Mermer Tozu Katalizörlüğünde Haşhaş Yağından Biyodizel Eldesi
Oğuzhan ALAGÖZ, Nur Seda ŞAHİN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA DURUMLARI: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ / READING ASPECTS OF TEACHER CANDIDATES: ATATÜRK UNIVERSITY SAMPLE
Yrd.dr.abdullah ŞAHİN, Oğuzhan SEVİM, Bahadır GÜCÜYETER, Esin ŞAHİN

DC Motorun Hız Kontrolü İçin Meta-Sezgisel Algoritma Tabanlı PID Denetleyici Tasarımı
Ali Kıvanç ŞAHİN, Ömür AKYAZI, Erdinc SAHIN, Oğuzhan ÇAKIR

TASAVVUFÎ METİNLERDEN SÛFÎLERİN CEBRE BAKIŞLARINI OKUMA DENEMESİ
Oğuzhan ŞAHİN

KÂTİPLERİN KILAVUZ KİTABI OLARAK MÜNŞEÂTLAR KÂTİPLERİN KILAVUZ KİTABI OLARAK MÜNŞEÂTLAR
Oğuzhan ŞAHİN

Klasik Metinlerde Övgünün Karakteristiği: Müellif Kendini Nasıl Yüceltir?
Oğuzhan ŞAHİN

CORNELL NOT ALMA TEKNİĞİNİN DİNLENİLEN METNİ ANLAMAYA VE KALICILIĞA ETKİSİ
Abdullah ŞAHİN, Gülnur AYDIN, Oğuzhan SEVİM

MODERN PAZARLAMA STRATEJİLERİ: AB VE TÜRK TURİZMİ
Mehmet KAŞLI, M. Oğuzhan İLBAN, Bayram ŞAHİN

Uçak eğim kontrol sistemi için ölüm oyunu optimizasyonuna dayalı PID-F denetleyicisi tasarımı
Ali Kıvanç ŞAHİN, Ömür AKYAZI, Erdinc SAHIN, Oğuzhan ÇAKIR

OSMANLI DÖNEMİNDE ZINDIKLIK SUÇUNDAN İDAM EDİLENLERE DAİR NÜZHET ERMAN’IN BİR ŞİİRİ: AĞULU ÇİÇEKLER
Oğuzhan ŞAHİN, Levent YÜKSEL

HURÛFÎLİK REMİZLERİYLE ÖRÜLÜ BİR MANZUMEYE DAİR BAZI NOTLAR
Oğuzhan ŞAHİN

KEMÂL PAŞAZÂDE’NİN FARSÇADAKİ YÂ HARFİNE DAİR BİR ESERİ: YÂİYYE RİSÂLESİ
Ahmet TANYILDIZ, Oğuzhan ŞAHİN

SOFYALI BÂLÎ’NİN DÖRT ŞEYHE DAİR İSTİHBÂRÎ BİR MEKTUBU
Oğuzhan ŞAHİN

RÂ’İF NECDET’İN “YENİ MEKTÛB NUMÛNELERİ” BAĞLAMINDA KLÂSİK MEKTUP İLE YENİYİ MUKAYESE DENEMESİ
Oğuzhan ŞAHİN

Retrospective Analysis of Methyl Alcohol Poisonings Admitted to the Emergency Department
Taner ŞAHİN, Oğuzhan BOL, Mükerrem ALTUNTAŞ

Kahramanmaraş Kent Merkezinde Balık Eti Tüketim Analizi
Oğuzhan ERCAN, Ahmet ŞAHİN

Sosyal Medyanın Bireylerin Kişisel Gelişimine Etkileri: Youtube Kanalı Barış Özcan İncelemesi
Çiğdem ÇALAPKULU, Muhammed Oğuzhan ŞAHİN

X, Y ve Z Kuşaklarının Eğitim, Öğretmen, Öğrenci Algıları
Canan TUNÇ ŞAHİN, Selçuk TURAN, Oğuzhan KARADENİZ

X, Y ve Z Kuşaklarının Eğitim, Öğretmen, Öğrenci Algıları
Canan TUNÇ ŞAHİN, Selçuk TURAN, Oğuzhan KARADENİZ

Rehabilitation results after screw fixation of scaphoid fractures: retrospective study
Nuray AKKAYA, Fahir DEMİRKAN, Semih AKKAYA, Nilgün Şimşir ATALAY, Aysun ÖZLÜ, Oğuzhan GÖKALP, Füsun ŞAHİN

The Effect of Anthracycline Chemotherapy on Arterial Stiffness
Oguzhan Ekrem TURAN, Mustafa YILMAZ, Mürsel ŞAHİN

Türkiye’de sağlıkta liderlik teorileri konusunda yayımlanan lisansüstü tezlerin incelenmesi: Sistematik bir değerlendirme çalışması
Serhan ŞAHİNLİ, Oğuzhan ÇINARLIK

Latîfî Tezkiresini Derkenardan Okumak: Tezkirenin Râşid Efendi Nüshasındaki Notlar Üzerine Bir İnceleme
Oğuzhan ŞAHİN

Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin Muamma Şerhlerine Dair
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan ŞAHİN

Yeni Düzen Arayışında Mülteci sorunları -Aydın İli Örneği
Oğuzhan ŞAHİN

Yüksek Enerjili-Büyük Hadron Çarpıştırıcısında Foton+Jet Son Durumlu Spin-1/2 Uyarılmış Kuarkın Üretimi
Yusuf Oğuzhan GÜNAYDIN, Mehmet Türker TARAKÇIOĞLU, Mehmet ŞAHİN

Recent tectonic features of the central part Bolu-Corum of the North Anatolian Fault
Hakan YAVASOGLU, Mehmet Nurullah ALKAN, Ibrahim Murat OZULU, Veli ILCİ, Fazli Engin TOMBUS, Kayhan ALADOGAN, Murat SAHİN, Ibrahim TİRYAKİOGLU, Serhat Oguzhan KİVRAK

Spontaneous Carotid Artery Dissection Presenting with Headache
Attila AYDIN, Sedat BİLGE, Şahin KAYMAK, Oğuzhan ÖZ, Bilal BATTAL, Muammer KORKMAZ

Laboratory changes in older patients using SGLT2 inhibitors
Enes Seyda ŞAHİNER, Oğuzhan ZENGİN

Mülhidlikle Suçlanan Bir Şairin Şeyhülislâm Çivizâde’ye Nefsin Mertebelerine Dair Bir Mektubu
Oğuzhan ŞAHİN, Mehmet BÜKÜM

Effectiveness of fly ash in boron removal from Tuzla (Çanakkale) geothermal fluid
Mehmet Oğuzhan ŞAHİN, Tijen Ennil BEKTAS, Deniz ŞANLIYÜKSEL YÜCEL

Predictors of Early Mortality in Geriatric Patients after Hemiarthroplasty for Femoral Neck Fracture
Oğuzhan TANOĞLU, Gökhun ARICAN, Ahmet ÖZMERİÇ, Özgür ŞAHİN, Serkan İLTAR, Bahadır ALEMDAROGLU

Rusûhî’nin Kuş Diliyle Bir Gazeli ve Yûsuf Sinânüddîn ile Münîrî’nin Şaire Reddiyesi
Oğuzhan ŞAHİN

Emerging Computer Technologies
Ömer Aydın, Muhammet Damar, Gligor Risteski, Mihiri Chathurika, Beyza Ali, Atanas Hristov, Beyda Nur Kars, Ekrem Yiğit, Slavica Mileva Eftimova, Ana Madevska Bogdanova, Vladimir Trajkovik, Özgür Doğan, Oğuzhan Şahin, Enis Karaarslan

X, Y ve Z Kuşaklarının Eğitim, Öğretmen, Öğrenci Algıları
Canan TUNÇ ŞAHİN, Selçuk TURAN, Oğuzhan KARADENİZ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA DURUMLARI: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ / READING ASPECTS OF TEACHER CANDIDATES: ATATÜRK UNIVERSITY SAMPLE
Yrd.dr.abdullah ŞAHİN, Oğuzhan SEVİM, Bahadır GÜCÜYETER, Esin ŞAHİN

Kars Bölgesinde Yetiştirilen Linda Irkı Kazlarda Nisan-Haziran Ayları Arasında Spermatolojik Verilerin Değerlendirilmesi
Nail Tekin ÖNDER, Derya DELİ, Taygun GÖKDEMİR, Muhammet Can KILIÇ, Oğuzhan ŞAHİN, Savaş YILDIZ, Necdet Cankat LEHİMCİOĞLU, Yavuz ÖZTÜRKLER

Diyalektik Göstergebilimsel Yaklaşım Çerçevesinde Inferno ve Avengers: Infinity War Filmleri
Muhammed Oğuzhan ŞAHİN, Çiğdem ÇALAPKULU