Search Results

1 ) Evaluation of Multiple Myeloma Patients Performed Decompression Due to Spinal Cord Pressure
Author(s):Burak EREN, İlker GÜLEÇ, Feyza KARAGÖZ GÜZEY, Ece SAĞLAM, Azmi TUFAN, Murat KARACAN, Nuri Serdar BAŞ


2 ) Türkiye Profesyonel Futbol Liginde Rekabet Derecesi Artıyor mu, Azalıyor mu? İstatistik Bir Yaklaşım
Author(s):Nuri KARACAN


3 ) Vasıtalı-Vasıtasız Vergilerin Refah Tesiriyle İlgili Joseph-Hıcks Yaklaşımı Üstüne Eleştirici Bir Not
Author(s):Nuri KARACAN


4 ) Türkiye'de Para, Kredi ve Fiyat Hareketleri: 1923-73
Author(s):Nuri KARACAN


5 ) Harrod Mânasında İstikrarsızlığın İç Yapısı
Author(s):Dr.nuri KARACAN


6 ) Genel Bir Talep Fonksiyonu ve İlgili Elâstiklikler
Author(s):Dr.nuri KARACAN


7 ) Tam Rekabet Şartları Altında Firmanın Optimum İstihsal Amili Birleşimi Üzerine Bir Not
Author(s):Nuri KARACAN


8 ) Malî Aracı Müesseseler, Malî Piyasalar ve Büyüme
Author(s):Nuri KARACAN


9 ) Monopol Halinde Verginin İn'ikası
Author(s):Nuri KARACAN


10 ) Vasıtalı-Vasıtasız Vergiler ve Fiyatlar Genel Seviyesi
Author(s):Nuri KARACAN


11 ) İktisadi Gelişmeyi Gerçekleştirme Aracı Olarak Milletlerarası Sermaye Hareketleri
Author(s):Nuri KARACAN


12 ) Türkiye\'de Para, Kredi ve Fiyat Hareketleri: 1923-73
Author(s):Nuri KARACAN


13 ) Türkiye Profesyonel Futbol Liginde Rekabet Derecesi Artıyor mu, Azalıyor mu? İstatistik Bir Yaklaşım
Author(s):Nuri KARACAN


14 ) Vasıtalı-Vasıtasız Vergilerin Refah Tesiriyle İlgili Joseph-Hıcks Yaklaşımı Üstüne Eleştirici Bir Not
Author(s):Nuri KARACAN


15 ) Tam Rekabet Şartları Altında Firmanın Optimum İstihsal Amili Birleşimi Üzerine Bir Not
Author(s):Nuri KARACAN


16 ) Genel Bir Talep Fonksiyonu ve İlgili Elâstiklikler
Author(s):Dr.nuri KARACAN


17 ) Harrod Mânasında İstikrarsızlığın İç Yapısı
Author(s):Dr.nuri KARACAN


18 ) Malî Aracı Müesseseler, Malî Piyasalar ve Büyüme
Author(s):Nuri KARACAN


19 ) İktisadi Gelişmeyi Gerçekleştirme Aracı Olarak Milletlerarası Sermaye Hareketleri
Author(s):Nuri KARACAN


20 ) Vasıtalı-Vasıtasız Vergiler ve Fiyatlar Genel Seviyesi
Author(s):Nuri KARACAN