Search Results

1 ) KENTLERİN KÖKENLERİNE TOPLU BİR BAKIŞ
Author(s):Nihat FALAY


2 ) Bir Akademik Yaşam: Prof. Dr. Sevim Güngör
Author(s):Nihat FALAY


3 ) Litürji: Kamu Mallarının/Hizmetlerinin/Harcamalarının Tarihsel ve Antik Bir Kökeni ve Gelişimi
Author(s):Nihat FALAY


4 ) SOME OTTOMAN GOVERNMENT'S FERMANA, PROVISION AND BERATS REFLECTING CITY SOCIAL AND ECONOMIC LIFE FROM 16TH TO 18TH CENTURY AT USKUDAR
Author(s):Nihat FALAY


5 ) KAMUSAL ALANIN OLUŞUMU, DÖNÜŞÜMÜ VE İKTİSADİ BOYUT
Author(s):Nihat FALAY


6 ) AN ESSAY ON ART AND ECONOMIC LIFE RELATIONSHIPS
Author(s):Nihat FALAY


7 ) Kadının İktisadî Faliyeti ve Müslüman Ülkelerde Doğurganlığın Azalması İhtimali
Author(s):Sholeh Maani (YAZAR), Nihat Falay (TERCÜME EDEN)


8 ) Değişen Dünyada Sosyal Politikalar Sorunu
Author(s):Nihat FALAY


9 ) İslam Ekonomisi-Maliyesi: Çözülemeyen Sorunsallar
Author(s):Nihat FALAY


10 ) Kamu Yatırım (Kapital) Bütçesi: Özellikleri, Sorunları ve Uygulaması
Author(s):Nihat FALAY


11 ) Özelleştirme'nin Gerekçeleri, Uygulaması ve Etkileri
Author(s):Nihat FALAY


12 ) Planlama - Programlama - Bütçeleme Sistemi (PPBS) nin Genel Eleştirisi
Author(s):Nihat FALAY


13 ) Emlak Vergisinin Analizi
Author(s):Nihat FALAY


14 ) Litürji: Kamu Mallarının/Hizmetlerinin/Harcamalarının Tarihsel ve Antik Bir Kökeni ve Gelişimi
Author(s):Nihat FALAY


15 ) Türk Hiciv Şiirinde Rüşvet
Author(s):Nihat FALAY


16 ) Asya’da Eski Türklerin Ortaçağdaki Sosyo-Ekonomik Yapıları ve Yaşamlar
Author(s):Nihat FALAY


17 ) Kadının İktisadî Faliyeti ve Müslüman Ülkelerde Doğurganlığın Azalması İhtimali
Author(s):Sholeh Maani (YAZAR), Nihat Falay (TERCÜME EDEN)


18 ) Asya’da Eski Türklerin Ortaçağdaki Sosyo-Ekonomik Yapıları ve Yaşamlar
Author(s):Nihat FALAY


19 ) Türk Hiciv Şiirinde Rüşvet
Author(s):Nihat FALAY


20 ) Değişen Dünyada Sosyal Politikalar Sorunu
Author(s):Nihat FALAY