Search Results (Found : 13 records)

Bilirubin metabolism and its role in atherosclerosis
Necat YILMAZ, Cemile ÖZ, Esin EREN, Seçkin Özgür TEKELİ

Periferik Kanında %100 HbF Bulunan Talasemi İntermedia Olgusu
Ayşegül UĞUR KURTOĞLU, Havva UÇAR, Esin EREN, Vedat ASLAN, Erdal KURTOĞLU, Necat YILMAZ

Bölgesel Farklılıkların ve Gebeye Bağlı Faktörlerin Üçlü Test Üzerine Etkileri
Esin EREN, Hamit Yaşar ELLIDAĞ, Özgür AYDIN, Mahmut AKYOL, Necat YILMAZ

SAGLIKLI YENiDOĞANLARDA KORDON KANI TSH VE TİROİD HORMON DÜZEYLERi
Ayse Binnur ERBAĞCI, Sadrettin PENÇE, Necat YILMAZ, Halime Hanım PENCE

Personelin CLSI GP 41-A6 Kılavuzuna Uyumu: Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği
Güzin AYKAL, Hatice ESEN, Halime ÖZCAN, Necat YILMAZ

Effects of glutamine and β-hydroxy β-methyl butyrate on methotrexate induced intestinal mucositis
Mehmet ALAKAYA, Elvan Çağlar ÇITAK, Simge TAŞKINLAR, Sakir Necat YILMAZ, Ahmet Ata ÖZÇİMEN, Mehmet Yavuz Burak ÇİMEN

Correlation between increased urinary serotonin levels and coronary artery disease in cigarette smoking patients
Necat YILMAZ¹, Yakup MERMERDAŞ, Esin EREN, Ayşenur YEĞİN¹, Emine NAMIDURU

Effects of Cypermethrin on Isolated Frog Sciatic Nerve: An Ultrastructural Study
Ş. Necat YILMAZ, Ülkü ÇÖMELEKOĞLU, Banu COŞKUN, Ebru BALLI, Aynur ÖZGE