Search Results (Found : 12 records)

Ombudsmanlık Kurumu
Mustafa Büyükavcı

Hipohidrotik Ektodermal Displazi ve Gastroözofageal Reflü Hastaliği: Vaka Sunumu
Mahya Sultan TOSUN, Vildan ERTEKİN, Mustafa BÜYÜKAVCI, Hakan DÖNERAY

Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda İdame Tedavisinin Nadir Bir Komplikasyonu: Folik Asit Eksikliği
Mustafa BÜYÜKAVCI, Olena ERKUN, Ayşegül PALA, Mehmet Fatih ORHAN

Süt Çocuğunda Pnömoniyle Seyreden Herpes Simplex Virüs
Öner Özdemir, Çağla Karavaizoğlu, Mustafa Büyükavcı

Üç Aylık Bebekte Tüberküloz Lenfadenit
Bahri ELMAS, Onur BİRCAN, Gizem AY, Öner ÖZDEMİR, Mustafa BÜYÜKAVCI

Astım Atağı Sırasında Görülen Nadir Bir Komplikasyon: Pnömomediastinum ve Cilt Altı Amfizemi
Bahri ELMAS, Onur BİRCAN, Turan YILDIZ, Mustafa BÜYÜKAVCI, Öner ÖZDEMİR

Soft Tissue Tuberculosis Mimicking Ewing Sarcoma: A Case Report
Mehmet Fatih ORHAN, Mustafa BUYUKAVCİ, Olena ERKUN, Saliha ÇIRACI, Huri Tilla İLÇE