Search Results

1 ) Forward sözleşmeler vergiden kaçınma aracı mıdır?
Author(s):Murat BATI


2 ) Gitar Öğrencilerinin Lisans Öncesi Gitar Eğitimleri ile Lisans Gitar Eğitimlerinin Karşılaştırılarak İncelenmesi
Author(s):Murat AYDOĞAN, Rasim Erol DEMİRBATIR


3 ) ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMALARININ HİSSE SENEDİ FİYATINA ETKİSİ
Author(s):Tuğba EYCEYURT BATIR, Murat SERCEMELİ


4 ) Türkiye’de Elektrik Tüketiminde Talep Tahmini: Zaman Serisi Ve Regresyon Analizi İle Karşılaştırma
Author(s):Emine Elif NEBATİ, Murat TAŞ, Gamze ERTAŞ


5 ) Düşük hızlı ve küçük güçlü rüzgar türbinleri için kalıcı mıknatıslı senkron generatör tasarımı
Author(s):Oktay KARAKAYA, Batın DEMİRCAN, Murat Erhan BALCI


6 ) Vergi Ceza Hukukunda “Ne Bis in Idem” İlkesi: Sorumluluk Hükümleri Açısından Farklı Bir Bakış
Author(s):Murat BATI, Uğur Hakan GAFAR


7 ) PREDICTION OF TURKEY’S ELECTRICITY GENERATION BY SOURCES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND BIDIRECTIONAL LONG SHORT - TERM MEMORY
Author(s):Batin Latif AYLAK, Mehmet Hakan ÖZDEMİR, Murat İNCE, Okan ORAL


8 ) KLASİK GİTAR İÇİN YAZILMIŞ BAŞLANGIÇ METOTLARININ KARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ
Author(s):Murat AYDOĞAN, Rasim Erol DEMİRBATIR


9 ) Temperament and character in relapsing-remitting multiple sclerosis: the association with clinical factors and psychiatric disorders
Author(s):Ozge KILIC, Rabia Gökçen GÖZÜBATIK ÇELİK, Murat EMUL, Sabahattin SAİP, Ayse ALTİNTAS, Aksel SİVA


10 ) Management of advanced thyroid carcinoma with laryngotracheal invasion
Author(s):Ayşegül BATIOĞLU KARAALTIN, Murat Haydar YENER, Mehmet YILMAZ, Nesrettin Fatih TURGUT, Muhammed PAMUKÇU, Harun CANSIZ


11 ) Ovarian Metastatic Transmissible Venereal Tumour in a Dog – a case report and review
Author(s):Firdevs BİNLİ, Serhan AY, Gülşah SARAL, Sebati Sinan ÜRKMEZ, Efe KARACA, Ishtiaq AHMED, Murat FINDIK


12 ) Vergi Ceza Hukukunda “Ne Bis in Idem” İlkesi: Sorumluluk Hükümleri Açısından Farklı Bir Bakış
Author(s):Murat BATI, Uğur Hakan GAFAR


13 ) ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMALARININ HİSSE SENEDİ FİYATINA ETKİSİ
Author(s):Tuğba EYCEYURT BATIR, Murat SERCEMELİ


14 ) ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMALARININ HİSSE SENEDİ FİYATINA ETKİSİ
Author(s):Tuğba EYCEYURT BATIR, Murat SERCEMELİ


15 ) Estimation of Wind Speed Probability Distribution Parameters by Using Four Different Metaheuristic Algorithms
Author(s):Okan ORAL, Murat İNCE, Batin Latif AYLAK, Mehmet Hakan ÖZDEMİR