Search Results

Endüstri 4.0 Çağında Yükseköğretim Kurulumları İçin Tedarik Zinciri Yönetiminde Bir İş Zekâsı Karar Destek Sistemi Uygulaması
Muhammet DAMAR

What the Literature on Medicine, Nursing, Public Health, Midwifery, and Dentistry Reveals: An Overview of the Rapidly Approaching Metaverse
Muhammet DAMAR

Metaverse Shape of Your Life for Future: A bibliometric snapshot
Muhammet DAMAR

Türkiye’nin 2010 Sonrası Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Uluslararası Q1 Dergilerinde Durumu
Muhammet Damar, Ömer Aydın

Forty Years of Management Information Systems From the Window of MIS Quarterly
Muhammet DAMAR, Güzin ÖZDAĞOĞLU

YUNANİSTAN’DA OSMANLI TARİHİ LİTERATÜRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
İbrahim Alper ARISOY, Aşkın ÖZDAĞOĞLU, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Muhammet DAMAR

A Decision Support System with Business Intelligence: Iranian and Turkish Researcher collaborate enough?
Muhammet DAMAR

ÜNİVERSİTE İŞ SÜREÇLERİNİN KOORDİNASYONU İÇİN YÖNETİM BİLİŞİM SISTEMLERİNİN İNŞAASI: DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSİTESİ İÇİN MODEL ÖNERİSİ
Yılmaz Gökşen, Muhammet Damar, Onur Doğan

İş Zekâsını ve İlgili Teknolojileri Konu Alan Araştırmalara Küresel Ölçekte Bilimetrik Bakış
Muhammet DAMAR, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Aşkın ÖZDAĞOĞLU

Üniversitelerde Bilgi İşlemden Yönetim Bilişim Sistemlerine Geçiş: Mevcut Durum ve Beklentiler
Muhammet DAMAR, Erman COŞKUN

deuKariyeriM: Üniversiteler İçin Bir Kariyer Yönetim Sistemi
Muhammet DAMAR, Yaşar DERELİ, Zafer DİCLE

YEŞİL BİLİŞİM YAKLAŞIMIYLA KULLANICI VE KURUM ODAKLI ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ
Muhammet DAMAR, Yılmaz GÖKŞEN

İŞGÜCÜ PLANLAMASINDA BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ UYGULAMASI
Yılmaz GÖKŞEN, Hakan AŞAN, Muhammet DAMAR

Düşük Sosyo-Ekonomik Düzeyli Ailelerde Kronik Otitis Media ile İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Yavuz GÜLER, Rukiye GÜLER, Alper ŞEN, Muhammet Fatih TOPUZ, Kadir ÖZDAMAR, Esra Aycan ÜSTYOL

A Decision Support System with Business Intelligence: Iranian and Turkish Researcher collaborate enough?
Muhammet DAMAR

AMELİYATHANE MALZEME YÖNETİM SİSTEMİNİN SÜREÇ YÖNETİMİ TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ
Onur ÖZVERİ, Muhammet DAMAR, Alkan DURMUŞ

Omuz Ağrılı Bireylerde Skapular Diskinezi, Kavrama Kuvveti, Servikal Bölge Hareketliliği ve Temporomandibular Eklem Bozukluğu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tezel YILDIRIM, Ayşe ABİT KOCAMAN, Saniye AYDOĞAN ARSLAN, Cevher SAVCUN, Sabiha BEZGİN, Muhammet Ayhan ORAL, Birol ÖNAL, Kübra ÖZDAMAR, Özge VERGİLİ, Dilek KESKİN, Meral SERTEL

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ YAZILIM SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: USEDSOFT VE VERİSİL DAVALARI
Dilek KARAMAN, Muhammet DAMAR

80’lerden Günümüze Yükseköğretimde Kalite Çalışmaları: Küresel Ölçekte Bilimetrik Bakış
Güzin ÖZDAĞOĞLU, Muhammet DAMAR, Aşkın ÖZDAĞOĞLU, Hale TURHAN DAMAR, Özlem BİLİK

AKADEMİK YAŞANTIDA SANAL TEHDİTLER VE VAKALAR ÜZERİNE BİR ANALİZ - AN ANALYSIS THROUGH CASES AND CYBER THREATS IN ACADEMIC LIFE
Muhammet DAMAR, Yılmaz GÖKŞEN

Açık Veri ve İş Zekâsı Teknolojisi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dava Verileri Üzerine Bir Değerlendirme
Muhammet DAMAR, Dilek KARAMAN

Web of Science Finans Araştırma Alanında Türkiye’nin Durumu: Bilimetrik Bir İnceleme
Gülüzar KURT GÜMÜŞ, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Aşkın ÖZDAĞOĞLU, Muhammet DAMAR

ÜNİVERSİTELERDE DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ YAKLAŞIMI
Muhammet DAMAR, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Onur ÖZVERİ

Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Ulusal Yayın Kaynaklarının Değerlendirilmesi
Muhammet DAMAR, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Yılmaz GÖKŞEN

Web of Science Penceresinden Türkiye Adresli Hukuk Yayınlarına Genel Bakış
Dilek KARAMAN, Muhammet DAMAR, Güzin ÖZDAĞOĞLU

Bilimsel Üretkenlik Bağlamında Dünya Sıralama Sistemleri ve Türkiye’deki Üniversitelerin Mevcut Durumu
Muhammet DAMAR, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Onur ÖZVERİ

WEB OF SCIENCE SÜZGECİNDEN YALIN ÜRETİM ARAŞTIRMA PORTFÖYÜ: NEREDEN BAŞLAMALIYIZ?
Güzin ÖZDAĞOĞLU, Aşkın ÖZDAĞOĞLU, Muhammet DAMAR

TÜRKİYE’DE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ALANINDAKİ ARAŞTIRMACILARIN GENEL DOKUSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Muhammet DAMAR, Mehmet Cem BÖLEN

Bologna Süreci Kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Paketi Tasarım Sürecine Makro Bakış*
Ömür Neczan Timurcanday ÖZMEN, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Muhammet DAMAR, Erhan AKDENİZ, Pınar Süral ÖZER, Ethem DUYGULU, Mübeccel Banu Durukan SALI, Mert TOPOYAN

Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Üretkenliğinin İzlenmesi: Mevcut Durum Analizi ve Öneriler
Muhammet DAMAR, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Onur ÖZVERİ

Stratejik Planlamanın Önemli Bir Girdisi Olarak Öğrenci Memnuniyetinin Ölçümü: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği
Aysun KAPUCUGİL İKİZ, Muhammet DAMAR, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Cenk ÖZLER, Yasemin ARBAK, Pınar TUNCEL, İlgi KARAPINAR, Recep YAPAREL

Ders Değerlendirme Sürecinde Öğrenci Geribildirim Sisteminin Tasarımı: Dokuz Eylül Üniversitesi Örnek Olay Çalışması
Muhammet DAMAR, Aysun KAPUCUGİL İKİZ, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Cenk ÖZLER, Yasemin ARBAK, Pınar TUNCEL, İlgi KARAPINAR, Recep YAPAREL

Küresel Ölçekte Yazılım Kalitesi ve Standartları: Sektörel ve Bilimsel Perspektiften Literatürdeki Eğilimler
Muhammet DAMAR, Güzin Özdağoğlu, Aşkın Özdağoğlu

Dijital Çağda Bilişim Sektörünün İhtiyacı Olan Yetkinlikler Üzerine Bir Değerlendirme
Muhammet DAMAR

Comparison of the effects of radiofrequency ablation and microdebrider reduction on nasal physiology in lower turbinate surgery
Arda PELEN, Muhammet TEKİN, Gül ÖZBİLEN ACAR, Osman İlkay ÖZDAMAR

Delici boyun travması nedeniyle iki taraflı hipofarengeal perforasyonlar
Gül ÖZBİLEN ACAR, Muhammet TEKİN, Mehmet KARATAŞ, Osman İlkay ÖZDAMAR

The molecular characterization and expression analyses of ethylene receptor genes from watermelon fruit
Yaşar KARAKURT, Muhammet TONGUÇ, Halime ÖZDAMAR ÜNLÜ

ÜNİVERSİTE İŞ SÜREÇLERİNİN KOORDİNASYONU İÇİN YÖNETİM BİLİŞİM SISTEMLERİNİN İNŞAASI: DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSİTESİ İÇİN MODEL ÖNERİSİ
Yılmaz Gökşen, Muhammet Damar, Onur Doğan

Emerging Computer Technologies
Ömer Aydın, Muhammet Damar, Gligor Risteski, Mihiri Chathurika, Beyza Ali, Atanas Hristov, Beyda Nur Kars, Ekrem Yiğit, Slavica Mileva Eftimova, Ana Madevska Bogdanova, Vladimir Trajkovik, Özgür Doğan, Oğuzhan Şahin, Enis Karaarslan

Yazılım Sektörünün İki Lider Ülkesi Hindistan ve İrlanda, Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Öneriler
Muhammet DAMAR

Student Mobility Management System and Business Intelligence Solution for Higher Education Institutions
Muhammet DAMAR

Türkiye’nin 2010 Sonrası Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Uluslararası Q1 Dergilerinde Durumu
Muhammet Damar, Ömer Aydın

DİJİTAL DÜNYANIN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI: BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
Muhammet DAMAR

ÜNİVERSİTE İŞ SÜREÇLERİNİN KOORDİNASYONU İÇİN YÖNETİM BİLİŞİM SISTEMLERİNİN İNŞAASI: DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSİTESİ İÇİN MODEL ÖNERİSİ
Yılmaz Gökşen, Muhammet Damar, Onur Doğan

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin Web of Science Kaynakları ÜzerindenOtuz Yıllık Bilimsel Katkısının Değerlendirilmesi
Muhammet Damar, Güzin Özdağoğlu, Ömer Aydın