Search Results (Found : 19 records)

Personelin CLSI GP 41-A6 Kılavuzuna Uyumu: Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği
Güzin AYKAL, Hatice ESEN, Halime ÖZCAN, Necat YILMAZ

A Simulation Based Approach for Efficient Yard Planning in a Container Port
Murat ÇOLAK, Gülşen AYDIN KESKİN, Hatice ESEN, Canan BEKTAŞ