Search Results (Found : 17 records)

FAKİR ÜLKELERDE YÜKSEK BORCUN DİĞER MALİYETLERİ: BÜYÜME, POLİTİKA DİNAMİKLERİ VE KURUMLAR
  Hüseyin Güçlü ÇİÇEK, Todd J. MOSS, Onur DEMİREL, Hanley S. CHIANG

NORVEÇ YEREL VERGİ SİSTEMİ
Hüseyin Güçlü ÇİÇEK, Serdar ÇİÇEK

Vergiye Uyum Sürecinde Davranışsal Yaklaşım: Mükellef Davranışları ve Tipolojileri
Serdar ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü ÇİÇEK, Elif Ayşe ŞAHİN-İPEK