Search Results

Secure Connection between Google Home and IoT Device
Ekrem YİĞİT

Ortaçağ İslâm Medeniyetinin Avrupa Medeniyeti Üzerinde Tesirleri
Ekrem ÜÇYİĞİT

EMS TERMİNATÖR CİHAZININ ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
Arş.gör.dt.k.meltem ÇOLAK, Yrd.doç.dr.nimet YİĞİT, Arş.gör.dr.ekrem DURAN, Prof.dr.ahmet AYYILDIZ

Yaşlı Bireylerde Düşük Yürüme Hızını Etkileyen Faktörler
Süleyman Emre KOÇYİĞİT, Fatma Sena DOST GÜNAY, Ali Ekrem AYDIN

PANKREATİT KOMPLİKASYONLARININ MULTİDEDEKTÖR BT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: DERLEME
Emel Yiğit KARAKAŞ, Ömer KARAKAŞ, Ahmet ŞEKER, Ekrem KARAKAŞ

Safety of Levofloxacin in Older Adults
Kenan SAKAR, Ali Ekrem AYDIN, Özge DOKUZLAR, Suleyman Emre KOCYIGIT

Hiperüriseminin Kas Gücü ve Kütlesi Üzerine Etkisi
Esra ATEŞ BULUT, Suleyman Emre KOCYIGIT, Ali Ekrem AYDIN

Yaşlılarda Hiponatremiyle İlişkili Faktörler
Suleyman Emre KOCYIGIT, Ali Ekrem AYDIN

Diabetik Polinöropatili hastalarda KTS teşhisinde el bileği B mod ve doppler ultrasonografisinin diagnostik değeri
Nurefşan BOYACI, Ahmet BOYACI, Ahmet TUTOĞLU, Dilek Şen DOKUMACI, Ekrem KARAKAŞ, Suna SARIKAYA, Emelyiğit KARAKAŞ

Nutritional Status Might Be Related to Physical Performance and Functionality in Older Adults
Suleyman Emre KOCYIGIT, Ali Ekrem AYDIN, Ahmet Turan IŞIK

Emerging Computer Technologies
Ömer Aydın, Muhammet Damar, Gligor Risteski, Mihiri Chathurika, Beyza Ali, Atanas Hristov, Beyda Nur Kars, Ekrem Yiğit, Slavica Mileva Eftimova, Ana Madevska Bogdanova, Vladimir Trajkovik, Özgür Doğan, Oğuzhan Şahin, Enis Karaarslan

EMS TERMİNATÖR CİHAZININ ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
Arş.gör.dt.k.meltem ÇOLAK, Yrd.doç.dr.nimet YİĞİT, Arş.gör.dr.ekrem DURAN, Prof.dr.ahmet AYYILDIZ