Search Results

Malatya yöresinde astım ve alerjik rinit tanısı konulan çocukların deri prik testlerindeki aeroalerjen dağılımları
Erdem TOPAL, Ferhat ÇATAL, Halime ERMİŞTEKİN, Ramazan ÖZDEMİR, Ahmet KARADAĞ, M Selçuk SİNANOĞLU, Nurdan YILDIRIM

Symptom clusters in patients with lung cancer patients receiving chemotherapy
Özlem UĞUR, Hatice MERT, Ezgi KARADAĞ, Haydar Soydaner KARAKUŞ, Tugba YAVUZŞEN, İlhan ÖZTOP, Canan DEMİR BARUTCU

BTEX Maruziyet Verilerinin Sektörel Açıdan İncelenmesi
Ayşe Gül BÜYÜKTOPÇU, Serpil GERDAN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Neval BOZTUĞ, Yeşim ŞENOL, Levent SARIKÇIOĞLU, Aslı BOSTANCI TOPTAŞ, Ramazan ÇETİNKAYA, Erol GÜRPINAR, Aylin Fidan KORCUM SAHİN, Ali ÜNAL, Murat TURHAN

An Investigation of the Effectiveness of Electromyographic Biofeedback Applied In Addition To Pelvic Floor Muscle Training in Women with Stress Urinary Incontinence
Nuriye ÖZENGİN, Hatice ÇANKAYA, Yeşim BAKAR, Mehmet Ata TOPÇUOĞLU, Handan ANKARALI

The relation between Physical Activity and Life Quality in Pregnancy
Özlem ÇİNAR ÖZDEMİR, Mahmut SÜRMELİ, Alp ÖZEL, İdil Esin YAVUZ, Ata TOPÇUOĞLU, Handan ANKARALI

Can β-HCG Values on day 0 and 4 in Ectopic Pregnancy Predict the Success of Methotrexate Treatment?
Nefise Tanrıdan Okcu, Ayşe Topçu Akduman, Bilge Çetinkaya Demir

Heart rate variability and analysis of rhythm in patients with restless legs syndrome: A prospective case-control study
Nuray CAN USTA, Vildan ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK, İsmet DURMUS, Murat TOPBAŞ, Zeynep KAZAZ, Oguzhan Ekrem TURAN

Antalya, Mersin ve Samsun İlleri Örtü Altı Patlıcan Üretim Alanlarında Fusarium ve Verticillium Solgunluklarının Yaygınlığı ve İzolatların Virülensliklerinin Coğrafi Dağılımı
H. Handan ALTINOK, H. Filiz BOYACI, Volkan TOPÇU

ARICILIK İŞLETMELERİNİN BİLGİ TRANSFER KAYNAKLARI: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ
Erkan TOPAL, Hakan ADANACIOĞLU, Süleyman KARAMAN, Mustafa KÖSOĞLU, Faruk BAYAR

Endometrium, serviks ve larinks kanserlerinin yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniğinde doz homojenite indeksinin kantitatif olarak değerlendirilmesi ve homojenite indeks değerlerinin karşılaştırılması
Ebru CANTÜRK, Gözde TOPGÜL, Orhan GÜRLER, Sema TUNÇ, Candan DEMİRÖZ ABAKAY, Meral KURT, Sibel KAHRAMAN ÇETİNTAŞ

Evre I larinks kanseri tedavisinde 3 ve 5 Alan Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (3A-YART, 5A-YART) tekniklerinde karotis arterin dozimetrik olarak karşılaştırılması
Ebru CANTÜRK, Gözde TOPGÜL, Orhan GÜRLER, Sema TUNÇ, Candan DEMİRÖZ ABAKAY, Meral KURT, Sibel KAHRAMAN ÇETİNTAŞ

Mikro Ölçekli Mobilya ve Kereste Üreten İşletmelerin Atık ve Çevrelerine Karşı Yaklaşımları
Yener TOP, Hakan ADANUR, Mehmet ÖZ

ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARINDA AÇIK CERRAHİ VE ENDOVASKÜLER ANEVRİZMA TAMİRİ SONRASI AĞRI DEĞERLENDİRİLMESİ Pain Evaluation After Open Surgery and Endovascular Aneurysm Repair (Evar) in Abdominal Aortic Aneurysms
Semiha ALKAN KAYHAN, Esengül TOPAL ÇOLAK, Muhammet Onur HANEDAN, İlker MATARACI

2008 - 2013 Yılları Arasında Hastanemizde Gerçekleşen Adölesan Doğumların Değerlendirilmesi
Hasan TOPÇU, Nazlı AKSOY, Selçuk ERKILINÇ, Seda TOPÇU, Sabri CAVKAYTAR, Nuri DANIŞMAN, Yaprak ÜSTÜN, Halil YAKUT

2008 – 2013 Yılları Arasında Hastanemizde Gerçekleşen Adölesan Doğumların Değerlendirilmesi
Hasan Onur TOPÇU, Nazlı AKSOY, Selçuk ERKILINÇ, Seda TOPÇU, Sabri CAVKAYTAR, Nuri DANIŞMAN, Yaprak ÜSTÜN, Halil İbrahim YAKUT

Göksu Deltası’nda (Silifke/Mersin) Tarımsal Değişiklikler
Harun Reşit BAĞCI, Vildan TOPAL

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE LABORATUAR KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMELERİ
M.Handan GÜNEŞ, Nilay Şener DİLEK, Nuray TOPAL, Nesrin CAN

Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve İlişkili Etmenler
H. ŞİMŞEK, Hatice ŞİMŞEK, D. ÖZTOPRAK, Dilek ÖZTOPRAK, E. İKİZOĞLU, Ersin İKİZOĞLU, F. SAFALI, Fidan SAFALI, Öykü YAVUZ, Ö YAVUZ, Özkan ONUR, Ö. ONUR, Ş. TEKEL, Şehriban TEKEL, Ş. ÇİFTÇİ, Şerafettin ÇİFTÇİ

Master Atletlerin Fiziksel Performans Düzeylerinin Eldeki Parmak Oranlarıyla İlişkisi,
A. ÇELİK, F. AKSU, M. TUNAR, E. N. Daşdan ADA, H. TOPAÇOĞLU

Ortalama Sıcaklıkların Gidiş Analizi: Mersin İstasyonu
Mete ÖZFİDANER, Duygu ŞAPOLYO, Fatih TOPALOĞLU

Ortalama Sıcaklıkların Gidiş Analizi: Silifke İstasyonu
Mete ÖZFİDANER, Duygu ŞAPOLYO, Fatih TOPALOĞLU

Ark Kaynağı Elektrotlarındaki Kaynak Parametrelerinin Yapay Zekâ Yöntemleri ile İncelenmesi
Handan TOPRAK ŞENOL, Osman ÖZKARACA

Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Depolama Süresinin Kuluçka Özellikleri ve Civciv Çıkış Ağırlığı Üzerine Etkileri
H.d. Oral TOPLU, E.dereli FİDAN, A. NAZLIGÜL

Ankara Keçisinde (Capra hircus) Dil Papillalarının Işık ve Taramalı Elektron Mikroskobik Yapısı Üzerine İncelemeler: I. Tat Papillaları*
Burhan TOPRAK, Selami CANDAN, Nurcan ÖZYURT KOÇAKOĞLU

Çukurova Bölgesi'nde gezici ağız diş sağlığı hizmetine duyulan ihtiyacın değerlendirilmesi
Serap KESKİN, Betül SARIYÜZ, Demet PATOĞLU, Mevlüt ÖZDEMİR, Celalettin TOPBAŞ, Yurdanur UÇAR

20 yaş üstü 1800 bireyde üçüncü molarların sürme ve gömüklülük indisansları
Aydan AÇIKGÖZ, Peruze ÇELENK, Murat TOPBAŞ, Oya ÖZKOÇ

Islak öğütme yöntemi ile metalik demir ve kobalttan hazırlanmış CoFe2O4 nanoyapılarda doyum manyetizasyonunun yapıya bağlı değişimi
Mehmet Burak KAYNAR, Ahmet TOPRAK, Şadan ÖZCAN

Adana İlinde Buharlaşma Serilerinde Gidişlerin Yeni Bir Gidiş Analiz Yöntemi İle Belirlenmesi
Mete ÖZFİDANER, Duygu ŞAPOLYO, Fatih TOPALOĞLU, Alper BAYDAR

The Effects of Different Fat Sources on Carcass Yields and Meat Fatty Acid Profile of Broilers
Neşe Nuray TOPRAK, Nuray KAHYA, Sündüz Sezer KIRALAN, Rabia ALBAYRAK DELİALİOĞLU, Aydan YILMAZ

Beyaz, Siyah ve Yeşil Çay Kullanılarak Üretilen Kombuchaların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi
Mehmet GÜLDANE, Mustafa BAYRAM, Semra TOPUZ, Cemal KAYA, Hatice Burcu GÖK, Murat BÜLBÜL, Merve KOÇ

Kobalt(II)’nin Amberlit XAD-4/SCHD Reçinesi Kullanılarak Yeni bir Katı-Faz Ekstraksiyon Yöntemi ile Zenginleştirilmesi ve Spektrofotometrik Tayini
Berrin TOPUZ, Nazlı Baldan PAKDİL, Aysel SOLMAZ

Plazma D-Dimer Düzeyinin Yüksek Dereceli Seröz Over Kanseri Olan Olgularda Prognostik Verilerle Olan İlişkisi
Nazlı TOPFEDAİSİ ÖZKAN, Nezaket KADIOĞLU, Burcu TİMUR, Mehmet Mutlu MEYDANLI

Yeni Evli Çiftlerin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler
Öner ALTINTOP, Filiz ADANA

Hemşirelik Öğrencilerinin Periferal İntravenöz Kateter Yerleştirme İşlemi Hakkındaki Bilgi ve Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi
Handan EREN, Ayşe TOPUZ, Ayşe Sonay TÜRKMEN

TÜRKİYE’DE “HEMŞİRELİKTE KUŞAKLAR” KONUSUNDA 2014-2019 YILLARI ARASINDA YAYIMLANAN ULUSAL ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: SİSTEMATİK BİR İNCELEME
Handan ALAN, Elif PEKER, Dilan ARSLAN, Fidan TOPRAK, Feride EŞKİN BACAKSIZ

Antenatal care status of refugees: a tertiary center experience
Sunullah SOYSAL, Betül KARAKUŞ, Esra TOPAL, Cennet CANSIZ, Zeynep BUDANCAMANAK

Comparison Of Hematologic Parameters In Patients With Positive vs. Negative Surgical Margins After Conization
İbrahim YALÇIN, Mustafa Erkan SARI, Hanifi ŞAHİN, Vakkas KORKMAZ, Nazlı TOPFEDAİSİ ÖZKAN, Mehmet Mutlu MEYDANLI, Tayfun GÜNGÖR

Evre 3C Endometrioid Tip Endometrium Kanserlerinin Analizi: Evre IIIC1 ve Evre IIIC2 Arasında Sağ Kalım Farkı Var mı?
Hanifi ŞAHİN, Mustafa Erkan SARI, İbrahim YALÇIN, Nazlı TOPFEDAİSİ ÖZKAN, Vakkas KORKMAZ, Tayfun GÜNGÖR, Mehmet Mutlu MEYDANLI

Laparoskopik Histerektomi: 5 Yıllık Tek Merkez Deneyimi
Özlem EVLİYAOĞLU, Esma SARIKAYA, Hasan Onur TOPÇU, Zeynep Aslı OSKOVİ, Mehmet Mutlu MEYDANLI, Özlem MORALIOĞLU, Salim ERKAYA

Gümüşhane İli Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi
Yener TOP, Hakan ADANUR, Mehmet ÖZ, Mehmet YAŞAR

Kısa Süreli Entübasyon Sonrası Gelişen Trakeal Stenoz Olgusu
Mustafa ÇALIK, Hatice TOPRAK, Nuri DÜZGÜN, Ferdane DURAN, Hıdır ESME

Changes in Early Childhood Obesity from 2016 to 2019 and Effective Factors
Cüneyt ARDIÇ, Ayşe ŞAHİN, Ayşe YAZAN ARSLAN, Tahsin Gökhan TELATAR, Erdem MEMİŞ, Cihangir YILDIZ, Esma OMAR, Safa UZUN, Hüseyin ADANUR, Ayşe TOPAK, Serdar KARAKULLUKÇU, Muharrem KARA, Oğuzer USTA

International Exchange Programs Influence the Personal and Professinonal Developement of young General Practitioners Positively
Demet MERDER COŞKUN, Candan KENDİR ÇOPURLAR, Hakan MUT, Tuğba ONAT, Halil Volkan TEKAYAK, Süheyla ATALAY, Saliha ŞAHİN, Merve KARADEMİRCİ, Kübra MAKARA, Ozan ŞENGÜL, Hilal TOPLU ÖZTÜRK

Türkiye’nin “Elektrikli Makine ve Cihaz” Sektörünün Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi ile Analizi
Vildan Saba AKTOP

Öğretmenlerin Mesleki Benlik Saygıları ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
Fatih CAMADAN, Selvi BAŞTOPÇU, Günseli TOSUN, Nesrin YANGIN, Zeliha KILIÇ

İLKOKUL ÖĞRENCİ VE VELİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN COVİD-19 SALGINI SÜRESİNCE UZAKTAN EĞİTİM
Züleyha ERTAN KANTOS, Aslı YURTTAŞ, Murat TAŞDAN, Zühal TOPCU

Ortalama Sıcaklık Verisinde Gidişlerin Belirlenmesi: Antalya ve Alanya Örneği
Mete ÖZFİDANER, Duygu ŞAPOLYO UÇAN, Fatih TOPALOĞLU

Ortalama Sıcaklık Verisinde Gidişlerin Belirlenmesi: Antalya ve Alanya Örneği
Mete ÖZFİDANER, Duygu ŞAPOLYO UÇAN, Fatih TOPALOĞLU

İç Anadolu Bölgesi Yağış Verilerinin Gidiş Analizi
Mete ÖZFİDANER, Duygu ŞAPOLYO, Fatih TOPALOĞLU

Application of the random key based electromagnetism-like heuristic for solving travelling salesman problems
Vildan Özkır, Burak Topçu

Using Sulphur Concrete on Defense Buildings
İlker Bekir TOPÇU, Muhammed Emre DANIŞ

Dil ve Konuşma Terapisti Adaylarının Travmatik Beyin Hasarına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Ahsen ERİM, Beyza ERKAYA, Güldehan EVEREKLİOĞLU, Nagihan ARSLAN, Vildan TOPRAK, Zülal KURTULUŞ, Zahra POLAT

Psikolojik Danışma Sürecinde Affetmeye Genel Bir Bakış
Handan TOPRAK

AN EFFICIENT MADM METHOD: ELECTROMAGNETISM-LIKE METHOD FOR SELECTION AND ORDERING
Vildan Ç. ÖZKIR, Burak TOPÇU

Industry of Pressurized Irrigation System Components and its Characteristics in West Mediterranean Region
Murad ÇANAKCI, Hakdan AYTEM, Davut KARAYEL, Mehmet TOPAKCI, İbrahim AKINCI

PERAKENDE MAĞAZALARININ MARKA KİMLİĞİ ALTINDA TASARLANMASI
Vildan TOPAK, Pınar ÖZTÜRK DEMİRTAŞ

Standart Yağış İndeksi Yöntemi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kuraklık Analizi
Mete ÖZFİDANER, Fatih TOPALOĞLU

Seyhan Havzası Akım Verilerinin Hidrolojik Kuraklık Analizi
Mete ÖZFİDANER, Duygu ŞAPOLYO, Fatih TOPALOĞLU

Üniversite Öğrencilerinin Problem Yaşadıkları Alanlar, Yardım Kaynakları ve Psikolojik Yardım Alma Niyetleri
Nursel TOPKAYA, Betül MEYDAN

DOĞUM VE KORUYUCULUK İLE İLİŞKİLİ FİBULA-İĞNE KULLANIMI
Emre ERDAN, Gül Tuğçe TOPRAK, Elif SIDAL

ASEMPTOMATİK KADINLARDA FARKLI KONTRAKSİYON YÖNTEMLERİNİN PELVİK TABAN KAS FONKSİYONU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
İdil Esin ÜNLÜ, Nuriye ÖZENGİN, Sevinç SERİNDAĞ, Yeşim BAKAR, Handan ANKARALI, Mehmet Ata TOPÇUOĞLU

Türkiye’de örtüaltında zararlılara karşı biyolojik mücadele uygulamalarının gelişimi: Araştırmadan pratiğe Antalya örneği
Nurdan TOPAKCI, Mehmet KEÇECİ

Genetic Landscape of Dystrofin Gene Deletions and Duplications From Turkey: A Single Center Experience
Büşranur ÇAVDARLI, Özlem KÖKEN, Ahmet Cevdet CEYLAN, Cavidan Nur SEMERCİ, Haluk TOPALOĞLU

Spider mite predator Feltiella acarisuga (Vallot, 1827) (Diptera: Cecidomyiidae) in greenhouse strawberry cultivation in Antalya Province: recognition, population dynamics and parasitization by Aphanogmus sp.
Nurdan TOPAKCI

Detection and identification of citrus long-horned beetle, Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae) a new pest in Antalya Province, Turkey by sequencing of mtCOI region
Nurdan TOPAKCI, Utku YÜKSELBABA, Hüseyin GOCMEN

A research on the morphological characters of B and Q biotypes of Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) using scanning electron microscopy
Nurdan TOPAKCI, Hüseyin GÖÇMEN

ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLAR ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLAMASININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Yasemin ÖZKAN, Mehmet UYSAL, Gökhan TOPÇU, Meryem DANIŞMAZ SEVİN, YASEMİN ERTAN KOÇAK

MODERN İPEK YOLU PROJESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ TİCARETİ VE GİRİŞİMCİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sabriye KUNDAK, Vildan Saba AKTOP, Berfu İLTER

Dikkat ve Koordinasyon Çalışmalarının Anaerobik Yorgunluk Altındaki Dikkat, El-Göz Koordinasyonu ve Reaksiyon Süresi Performansına Etkisinin İncelenmesi
Ozer MERDAN, Abdurrahman AKTOP

HATAY İLİNDE BAZI METEOROLOJİK VERİLERİN GİDİŞ ANALİZİ
Oğuz ŞİMŞEK, Veysel GÜMÜŞ, Nazire Göksu SOYDAN, Kasım YENİGÜN, Mehmet Eyyüp KAVŞUT, Emre TOPÇU

GÖREV UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ’NE YAPILACAK BAŞVURULAR
Nurdane TOPUZ

ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİNDE PEYZAJ TASARIMI: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KILIÇARSLAN YERLEŞKESİ ÖRNEĞİ
Mehmet TOPAY, Candan ŞAHİN, Büşra ONAY, Esra MİRZA, Volkan KÜÇÜK, Aslı İlayda KOÇAK, Ahmet AKYYEV, Melike DOĞAN

Antalya Ortalama Sıcaklık Verisinde Gidişlerin Yeni Bir Gidiş Analiz Yöntemi İle Belirlenmesi
Mete ÖZFİDANER, Duygu ŞAPOLYO, Fatih TOPALOĞLU

C-reactive protein to albumin ratio is associated with increased risk of mortality in COVID-19 pneumonia patients
Selen ACEHAN, Müge GÜLEN, Cem ISİKBER, Adem KAYA, Nurdan UNLU, Cagdas INCE, Basak TOPTAS FİRAT, Gonca KOKSALDI, Hilmi Erdem SÜMBÜL, Salim SATAR

Are Postprandial Bile Acid Levels Helpful in Predicting Perinatal Complications in Patients with Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy?
Kudret ERKENEKLİ, Cantekin ISKENDER, Hasan TOPÇU, Tugba ENSAR, Dilek UYGUR, Nuri DANİSMAN

Risk Factors of Prolonged Hospitalization in Patients with Hyperemesis Gravidarum
Hasan TOPÇU, Can İSKENDER, Aslı OSKOVİ, Hakan TİMUR, Korkut DAĞLAR, Nuri DANIŞMAN

SEBEPLİ EYLEM TEORİSİ BAĞLAMINDA ÜCRETLİ POŞET KULLANIM NİYETİ ÜZERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Mehmet Hanefi TOPAL, Hamdi Furkan GÜNAY, Candan YILMAZ, Aykut AYDIN

ACİL SERVİSTE BİLGİSAYARLI BEYİN TOMOGRAFİSİNİ FAZLA MI KULLANIYORUZ?
Aynur Yurtseven, İsmail Altıntop, Mehtap Kaynakçı bayram, Mahmut fırat Kaynak, Nihat Danlı

A Rare Presentation to the Emergency Department with Confusion: Cerebral Malaria
Gökçe Akgül KARADANA, Özlem DİKME, Selman YENİOCAK, Hakan TOPAÇOĞLU

Öğretmenler için Üstün Yetenekliler Eğitimine Yönelik STEM Özyeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması
Hasan Said TORTOP, Vildan AKYILDIZ

Evaluation of pediatric rheumatologists’ knowledge, attitudes, and behavior regarding vaccination in pediatric rheumatic diseases
Cüneyt KARAGÖL, Zahide EKİCİ TEKİN, Serkan COŞKUN, Melike KAPLAN, Yaşar TOPAL, Bahar ÇUHACI ÇAKIR, Ahmet ERGİN, Aysu DUYAN ÇAMURDAN, Banu ACAR

Risk factors for nosocomial pneumonia in intensive care units of a University Hospital
Yasemin AKKOYUNLU, Nefise ÖZTOPRAK, Hande AYDEMİR, Nihal PİŞKİN, Güven ÇELEBİ, Handan ANKARALI, Deniz AKDUMAN

Association between non-alcoholic fatty liver disease and endometrial cancer
Nazlı TOPFEDAİSİ ÖZKAN, İbrahim YALÇIN, Mehmet Mutlu MEYDANLI

Karaciğerin nadir görülen primer tümörü: Epiteloid hemanjioendotelyoma
İlhan KARABIÇAK, Savaş YÜRÜKER, Sercan BÜYÜKAKINCAK, Tuğrul KESİCİOĞLU, Hamza ÇINAR, Bülent KOCA, Murat DANACI, Koray TOPGÜL, Mahmut BAŞOĞLU, Levent YILDIZ

Effects of diltiazem on renal function
S. TOPÇU, S. SAĞIR, F. CANDAN, S. İÇAĞASIOĞLU, C. YILDIRIR

The relation between serum anti-Mullerian hormone levels and follicle count in polycystic ovary syndrome
Nefise TANRIDAN OKCU, Hakan NAZİK, Ayşe TOPCU AKDUMAN, Gürkan UNCU

A new method for simultaneous determination of trace amounts of Cu(II) and Ni(II) ions by preconcentration and spectrophotometric analysis
BERRİN TOPUZ, ŞENNUR MERVE ADANUR, ARDA YALÇUK

Evolution of two overlapping sand-rich clastic submarine fans in the Lower Miocene Adana Basin, southern Turkey: Contribution from a new palaeocurrent analysis
Danıel Bayer Da SILVA, Bryan CRONIN, Hasan ÇELİK, Karın GOLDBERG, Benjamın Chrıstopher KNELLER, Kemal GÜRBÜZ

A novel multirobot map fusion strategy for occupancy grid maps
Sebahattin TOPAL, İsmet ERKMEN, Aydan Müşerref ERKMEN

Recent therapeutic developments in spinal muscular atrophy
Gamze BORA, Ayşe YEŞBEK-KAYMAZ, Can Ebru BEKİRCAN-KURT, Vildan Göknur HALİLOĞLU, Haluk Aydin TOPALOĞLU, Hayat ERDEM-YURTER, Sevim ERDEM-ÖZDAMAR

Is lower uterine segment involvement a prognostic factor in endometrial cancer?
Salim ERKAYA, Murat ÖZ, Hasan Onur TOPÇU, Ali Levent ŞİRVAN, Tayfun GÜNGÖR, Mehmet Mutlu MEYDANLI

Vitamin and mineral deficiency in children newly diagnosed with celiac disease
Erdem TOPAL, Ferat ÇATAL, Nurdan Yildirim ACAR, Halime ERMİŞTEKİN, Muhammed Selçuk SİNANOĞLU, Hamza KARABİBER, Mukadder Ayşe SELİMOĞLU

The hematologic manifestations of pediatric celiac disease at the time ofdiagnosis and efficiency of gluten-free diet
Ferat ÇATAL, Erdem TOPAL, Halime ERMİŞTEKİN, Nurdan Yildirim ACAR, Muhammed Selçuk SİNANOĞLU, Hamza KARABİBER, Mukadder Ayşe SELİMOĞLU

PUVA phototherapy-induced secondary amyloidosis in patients with mycosis fungoides: a rare adverse effect of phototherapy
İtır Ebru ZEMHERİ, Sıdıka Şeyma ÖZKANLI, İlkin ZİNDANCI, Serkan ŞENOL, Özge AKBULAK, Filiz Topaloğlu DEMİR

A comparison of two different fluorochrome stains for the detection of acid-fast bacilli in sputum specimens*
Vildan Avkan OĞUZ, Nurbanu SEZAK, Aygün ÖZTOP, Nur YAPAR

N-acetyltransferase 2 gene polymorphisms and susceptibility to prostate cancer: a pilot study in the Turkish population
Buket KOSOVA, Vildan Bozok ÇETİNTAŞ, Ahmet Çağ ÇAL, Aslı TETİK, Rukiye ÖZEL, Çağdaş AKTAN, Cumhur GÜNDÜZ, Nejat TOPÇUOĞLU, İbrahim Kadri CÜREKLİBATIR, Fatma Zuhal EROĞLU

Contamination of Children's Playground Sandpits with Toxocara eggs in İstanbul, Turkey
Müfit TOPARLAK, Ayşen GARGILI, Erkut TÜZER, Vedat KELEŞ, Meltem ULUTAŞ ESATGİL, Handan ÇETİNKAYA

Possible implications of weather variation on reproductive phenology of European common toad in southeastern Europe
Bogdan JOVANOVIĆ, Ethan J. KESSLER, Marija ILIĆ, Nataša TOMAŠEVIĆ KOLAROV, Jelena ĆOROVIĆ, Christopher A. PHILLIPS, Jelka CRNOBRNJA-ISAILOVIĆ

Length-weight and length-length relationships for three endemic cyprinid species of the Aegean region (Turkey) with proposed standard weight equations
Daniela GIANNETTO, Ali Serhan TARKAN, Ferit AKBAŞ, Nildeniz TOP, Sevan AĞDAMAR, Uğur KARAKUŞ, Laura POMPEİ, Massimo LORENZONİ

Assessment of assynchronies on pressure time product (PTP) in active pediatric patients
Gokhan CEYLAN, Sevgi TOPAL, Özlem SARAÇ SANDAL, Gülhan ATAKUL, Mustafa COLAK, Ekin SOYDAN, Pınar SEVEN, Ferhat SARI, Utku KARAARSLAN, Hasan AĞIN

Tokat İli Bağ Alanlarında Arabis mosaic virus, Grapevine fleck virus ve Grapevine Syrah virus-1 Etmenlerinin Varlığının Moleküler Olarak Belirlenmesi
Vildan KİLİNÇ, Şerife TOPKAYA

Diabetik Hastalarda Hepatit C Enfeksiyonunun Görülme Sıklığı
Zeynep CANTÜRK, Ferhan CANDAN, Saniye TOPÇU

Effects of Different Force Molting Methods on Post Molt Performance, Egg Quality Traits and Heterophil-Lymphocyte Ratio in Denizli Chickens
H. Deger Oral TOPLU, Ahmet NAZLIGÜL, Evrim Dereli FİDAN

Effect of Osmo- and Convective Dehydrofreezing on Energy Efficiency and Some Physicochemical Properties of Frozen Red Pepper
Handan BAŞÜNAL GÜLMEZ, Ayhan TOPUZ

Glenohumeral joint dissection: a new protocol
Philip A. FABRİZİO, Danielle TOPPİNG, Kathleen WOLFE

Wolbachia Bakterileri ve Entomolojideki Yeri
- NURDANTOPAKCI, Hüseyin GÖÇMEN

Bilişim Altyapı Sistemi Yenileme Çalışması: İnönü Üniversitesi Örneği
Kenan İNCE, Cemile İNCE, Ahmet TOPAL, Muhammed ÇİÇEKLİ, Kerem ADANUR, Bünyamin KUZU

Corpus Callosum Volume in Patients with First-Episode Psychosis
Onur AĞDANLI, Ahmet TOPUZOGLU, Nuri KARABAY, Köksal ALPTEKİN

Deniz Eğitimde Bireysel Farklılıklar
Ece TOPKAYA, Handan ÇELİK

PROFESSIONAL AND PERSONAL ENGLISH LANGUAGE NEEDS ANALYSIS OF FACULTY MEMBERS AND POSTGRADUATE ASSISTANTS AT FACULTY OF MEDICINE
Handan ÇELİK, Ece ZEHİR TOPKAYA

Çukurova Bölgesi'nde gezici ağız diş sağlığı hizmetine duyulan ihtiyacın değerlendirilmesi
Serap KESKİN, Betül SARIYÜZ, Demet PATOĞLU, Mevlüt ÖZDEMİR, Celalettin TOPBAŞ, Yurdanur UÇAR

20 yaş üstü 1800 bireyde üçüncü molarların sürme ve gömüklülük indisansları
Aydan AÇIKGÖZ, Peruze ÇELENK, Murat TOPBAŞ, Oya ÖZKOÇ

MATHEMATICAL MODELING OF CONCENTRATIONS OF GRAPE, POMEGRANATE AND BLACK CARROT JUICES BY VARIOUS METHODS
Cüneyt DİNÇER, İhsan Burak ÇAM, Mehmet TORUN, Handan BAŞÜNAL GÜLMEZ, Ayhan TOPUZ

Arpa Ağırlıklı Bıldırcın Rasyonlarına Fitaz ve β-Glukanaz İlavesinin Performans, Karkas Özellikleri, Kan Parametreleri ile Tibia ve Dışkı Kriterleri Üzerine Etkileri
Neşe Nuray TOPRAK, Aydan YILMAZ

Arıcılık İşletmelerinin Modernizasyona Yatkınlığı: İzmir İli Örneği
Hakan ADANACIOĞLU, Erkan TOPAL, Mustafa KÖSOĞLU

DOMATES SARI YAPRAK KIVIRCIKLIĞI (Tomato yellow leaf curl begomovirus -TYLCV) HASTALIĞINDA VİRÜS VEKTÖR İLİŞKİSİ
Nurdan TOPAKÇI, Sema GÜNEŞ

BİTKİSEL KÖKENLİ ETERİK YAĞLAR VE ZARARLILARA KARŞI KULLANIM OLANAKLARI
Emine TOPUZ, Nilgün MADANLAR

Kabakta (Cucurbita pepo L.) Bemisia tabaci (Genn.) B ve Q Biyotiplerinin (Hemiptera:Aleyrodidae) gümüşi yaprak simptomu oluşturması yönünden araştırılması
Nurdan TOPAKCI, Hüseyin GÖÇMEN

Adana ilinde maksimum ve minimum sıcaklıkların gidiş analizi
Mete ÖZFİDANER, Duygu UÇAN, Fatih TOPALOĞLU

Antalya ili yayla koşullarında örtüaltında yetiştirilen hıyarlarda yeni bir zararlı; Chrysodeixis chalcites (Lepidoptera: Noctuidae)’in tanınması ve zararı
Nurdan TOPAKCI, Utku YÜKSELBABA, Hüseyin GÖÇMEN

Transfusion practice and costs in a reference tertiary pediatric intensive care unit
Gülhan ATAKUL, Yuce AYHAN, Sevgi TOPAL, Mustafa ÇOLAK, Ekin SOYDAN, Pınar SEVEN, Hasan AĞIN

ASEMPTOMATİK KADINLARDA FARKLI KONTRAKSİYON YÖNTEMLERİNİN PELVİK TABAN KAS FONKSİYONU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
İdil Esin ÜNLÜ, Nuriye ÖZENGİN, Sevinç SERİNDAĞ, Yeşim BAKAR, Handan ANKARALI, Mehmet Ata TOPÇUOĞLU

Açık Eğitim Kaynaklarının Gelişimi ve Türkiye’de Uygulama Alanları
Aydan ŞEN BAYSAL, Hüseyin ÇAKIR, Mehmet TOPLU

An Instigative Attitude: “Conspicuous Consumption” at the Ottoman Court by the Patrons during Suleyman I’s Reign
Filiz ADIGÜZEL TOPRAK, Elvan ÖZKAVRUK ADANIR

L’Aquıla (İtalya) depreminin özellikleri ve deprem bilimi ve mühendisliği açısından önemi
Ömer AYDAN, Halil KUMSAR, Selçuk TOPRAK

Études sur des problèmes d'actualité en sciences sociales
Michel PAUL, Dan ŢOP

BASINÇ YARALARINDA KANITLARLA GÜNCEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Handan TOPAN, Özlem CEYHAN

Antalya ili yayla koşullarında örtüaltında yetiştirilen hıyarlarda yeni bir zararlı; Chrysodeixis chalcites (Lepidoptera: Noctuidae)’in tanınması ve zararı
Nurdan TOPAKCI, Utku YÜKSELBABA, Hüseyin GÖÇMEN

Adana ilinde maksimum ve minimum sıcaklıkların gidiş analizi
Mete ÖZFİDANER, Duygu UÇAN, Fatih TOPALOĞLU

Kabakta (Cucurbita pepo L.) Bemisia tabaci (Genn.) B ve Q Biyotiplerinin (Hemiptera:Aleyrodidae) gümüşi yaprak simptomu oluşturması yönünden araştırılması
Nurdan TOPAKCI, Hüseyin GÖÇMEN

Üniversite Öğrencilerinin Problem Yaşadıkları Alanlar, Yardım Kaynakları ve Psikolojik Yardım Alma Niyetleri
Nursel TOPKAYA, Betül MEYDAN

Standart Yağış İndeksi Yöntemi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kuraklık Analizi
Mete ÖZFİDANER, Fatih TOPALOĞLU

Seyhan Havzası Akım Verilerinin Hidrolojik Kuraklık Analizi
Mete ÖZFİDANER, Duygu ŞAPOLYO, Fatih TOPALOĞLU

Economic Analysis of Honey Bee Colonies Fed with Different Pollen Diets before Wintering
Hakan ADANACIOĞLU, Mustafa KÖSOĞLU, Cristina Bianca POCOL, Veysel BAY, Erkan TOPAL

Merkantilizmin Osmanlı Devleti-Avrupa Ticari İlişkilerine Yansımaları
Vildan Saba AKTOP

Geochemical Discriminant for Provenance Characterization of Some Clay Deposits in Edo State, Nigeria
Daniel Imariabe OMORUYI, Martins ILEVBARE, Ayamezimi Oziofu EHİNLAIYE, Christopher Nnaemeka AKUJIEZE

Radikal prostatektomi yapılan hastalarda lenf nodu invazyonunu öngören preoperatif nomogramların karşılaştırılması
Osman CAN, Cemal TOPAL, Eyyüp DANIŞ, Muammer BOZKURT, Emin Taha KESKİN, Halil Lütfi CANAT, Abdulmuttalip ŞİMŞEK

Highlighting the Cosmeceutical Potential of the Edible Bunium alpinum Waldst& Kit (Apiaceae) Growing in Algeria: in vitro Antioxidant and Photoprotective Effects
Antioxidant activity,Bunium alpinum,Photoprotective activity,Sun protection factor,Ultraviolet visible- B

Antalya Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen 4 Avokado (Persea americana Mill.) Çeşidinin Meyve Özellikleri ile Farklı Dokularının Bazı Biyokimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi
Avokado,Persea americana,Pomolojik özellikler,Antioksidan aktivite,Toplam fenolik madde,Toplam flavonoid madde