Search Results

Anlamsal Web ve Hastane Randevu Ontolojisi
Oğuz DÖNMEZ, Ahmet KAYA

Servis Tabanlı Yazılım Geliştirme ve Etkileşimli Sınıf Eğitiminde Uygulaması
Oğuz DÖNMEZ, Ahmet KAYA

BİR ÜRETİM SÜRECİNİN SİMÜLASYON YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ ÜZERİNE ARAŞTIRMA
AHMET KAYA

ŞÂH TAHMASB-I SAFEVÎ – TEZKİRE
Ahmet AKKAYA

ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖZEL EĞİTİM MEZUNU OLAN VE OLMAYAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM SÜRECİYLE İLGİLİ GEREKSİNİMLERİ
Tuğba SİVRİKAYA, Ahmet YIKMIŞ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ANLATIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE FARKLI DEĞERLENDİRMECİLER ARASI İLİŞKİLER
Zeynel KABLAN, Sibel KAYA, Ayşe Arzu ARI, Ahmet KÜÇÜK

Metabolik sendrom ile panik bozukluk arasındaki ilişki
Yasemin KAYA, Esra Yancar DEMİR, Havva KESKİN, Ahmet KAYA, Osman BEKTAŞ

Isolated Hematoma In The Left Breast Developing After Warfarin Use
Edip Erdal YILMAZ, Ahmet TÜRKOĞLU, Ömer USLUKAYA, Sadullah GİRGİN

Idiopathic left ventricular pseudo aneurysm that look like left ventricle mass image
Şeref ULUCAN, Ahmet KESER, Zeynettin KAYA, Hüseyin KATLANDUR, Hüseyin ÖZDİL

The Dilemma of acute myocarditis and acute myocardial infarction: a case report
Zeki Yüksel GÜNAYDIN, Özgür ENGİNYURT, Yusuf Emre GÜREL, Ahmet KAYA

Pons gliomlu çocuk hastada ifosfamide bağlı gelişen hemorajik sistitin tedavisi
Ahmet AKÇA, Oktay AKÇA, Nagihan İNAN, Ahmet KAYA, Muhammet DÖNMEZ, Sema BÜYÜKKAPUBAY

OSMANLI YARGILAMA HUKUKUNDA “ŞUHÛDÜ’L HÂL”İN FONKSİYONUNU YENİDEN DEĞERLENDİRME GEREKLİLİĞİ
Ahmet KILINÇ, Betül KAYAR

Adıyaman’da Güneşte Kurutulan Üzüm ve İşlenmiş Kuru Üzümlerin Yağ Asitlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Ahmet ÖZKAYA, Cansu BAKIR, Yunus ŞAHİN, Kader UZUN

Evaluating Effects of Black Carrot Extract on Testicular Carboxylesterase Activity and Oxidative Stress Parameters in Rats Exposed to Bisphenol A
Ahmet ÖZKAYA, Zafer ŞAHİN, Yunus ŞAHİN, Özgür BULMUŞ, Miraç UÇKUN, Ertan YOLOĞLU

LCMSMS Analysis of 8-OHdG and Measuring Metallothionein Level for Evaluation of Protective Role of Geraniol in Lead Acetate Administered Rats
Aysel ALKAN UÇKUN, Ertan YOLOĞLU, Miraç UÇKUN, Ahmet ÖZKAYA

Comparing Different Approaches to Form Cobalt Oxide Layer on CoPt Nanoparticles
Doğan KAYA, İdris ADANUR, Mustafa AKYOL, Faruk KARADAĞ, Ahmet EKİCİBİL

An Examining from Data Sourced Deviations in Modelling by use of Variance Analysis Method
Ahmet Kaya

Estimation Models in Adaptive Cluster Sampling
Ahmet Kaya

Adıyaman’da Güneşte Kurutulan Üzüm ve İşlenmiş Kuru Üzümlerin Yağ Asitlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Ahmet ÖZKAYA, Cansu BAKIR, Yunus ŞAHİN, Kader UZUN

Bilateral Foramen Mentale Lokalizasyonu ve Processus Condylaris Arası Uzunluğun Araştırılması
Ayse Gul KABAKCI, Sema POLAT, Rümeysa Gamze TAŞKIN, Emine PETEKKAYA, Raciha Sinem BALCI, Ahmet Hilmi YÜCEL

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI
Ahmet AKKAYA

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ETKİLİ SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGILARI
H. Hüseyin TAŞAR, Ahmet KAYA

Türkiye’de Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi
Çağlar KAYA, Ahmet Şakir YAZICI, Kısmet DELİVELİ, Vural HOŞGÖRÜR

Levels of Aromatase and Estrogen Receptors mRNA in Early Larvae of Alburnus tarichi (Güldenstӓdt, 1814) Exposed to Di-(2-ethylhexyl)-phthalate
Güler ÜNAL, Ertuğrul KANKAYA, Burak KAPTANER, Ahmet R. OĞUZ, İan P. CALLARD

An Artificial Neural Network Model Based on Experimental Measurements for Estimating the Grounding Resistance
Ahmet KAYABAŞI, Berat YILDIZ, Selami BALCI

Boruta Öznitelik Seçimi Algoritması ve Derin Öğrenme Yöntemleri Kullanılarak Covid-19 Hastalığının Prognozunun Tahmini
Nedim MUZOĞLU, Melike Kaya KARASLAN, Ahmet Mesrur HALEFOĞLU, Sıddık YARMAN

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE TARIM POLİTİKALARI
İsmail AYDOĞUŞ, Ahmet İNKAYA

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Osmanlı Türkçesi Dersine Yönelik Öğrenen Güçlenmesi Düzeyleri
Ahmet BAŞKAN, Hatice ALTUNKAYA

Munchausen by proxy sendromu; Bir olgu sunumu
Eren Akgündüz, Kenan Kaya, Esen Kalaoğlu, Fatma Derya Bulut, Ahmet Hilal

Medyada Sıradanlaşan Kavram; ‘Cinsel Şiddet’
Kenan Kaya, Eren Akgündüz, Ebubekir Burak Çelik, Necmi Çekin, Ahmet Hilal

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İTİBAR YÖNETİMİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Refik BALAY, Ahmet KAYA, Mesut YILDIRIM

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN YÖNETSEL ETKİLİLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ahmet KAYA, Refik BALAY, Songül TINAZ

İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ DERSİNDE MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
Ruhan KARADAĞ, Ahmet AKKAYA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM İNSANI VE BİLİMSEL BİLGİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ
Volkan Hasan KAYA, Özlem AFACAN, Dilber POLAT, Ahmet URTEKİN

Öğretmenler Beklenen Büyük Depreme Hazır mı?
Özal TIN, Ahmet KAYA, Seyit Ahmet GÜZEN

POSTMODERNİZM VE JEOMORFOLOJİ İLİŞKİSELLİĞİNE KUANTUM MEKANİĞİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ
Muhammed ÇETİN, Ahmet ÖZKAYA

DEĞER AKIŞ MALİYETLEME VE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Ahmet KAYA, Zeynep HATUNOĞLU

MAKRO PAZARLAMA: BİR PAZARLAMA DÜŞÜNCE EKOLÜ OLARAK KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ VE KURUMSALLAŞMASI
Ahmet KAYAOĞLU

Sakin Kent (Cittaslow) ve Ekoturizmin Birlikte Uygulanması: Türkiye
Bilal KAYAOĞLU, Ahmet YAZAR

Yaşlılarda kandida özofajiti: Tek merkez deneyimi
Ferit ÇELİK, Alper UYSAL, Ali ŞENKAYA, Nalan ÜNAL, İlkçe KURTULMUŞ, Fatih TEKİN, Ahmet ÖZÜTEMİZ

Editöre Maktuplar - “Helikobakter pilori eradikasyonunda klasik 3'lü tedavi Doğu Anadolu Bölgesinde halen etkilidir"
Mesut SEZİKLİ, Züleyha Akkan ÇETİNKAYA, Ahmet UYANIKOĞLU

Bazı beyaz baş lahana genotiplerinin kök-ur nematoduna (Meloidogyne incognita Irk 2) karşı dayanıklılıklarının belirlenmesi
Mehtap ÖZBAKIR ÖZER, Ahmet BALKAYA, Sevilhan MENNAN

Serada Alabaş (Brassica oleraceae var. gongyloides) yetiştiriciliği üzerine farklı tohum ekim zamanı ve malç uygulamalarının etkisi
Mehtap ÖZER, Harun ÖZER, Ahmet BALKAYA, Sezgin UZUN

Perkütan Nefrolitotomi Sırasında Oluşan Kolon Perforasyonu Komplikasyonunun Yönetimi: Olgu Sunumu
Murat UÇAR, Süleyman ÇANKAYA, Eyyüp Mehmet KILINÇ, Ahmet Anıl GÖÇENER, Volkan DOĞRU, Muhittin YAPRAK, Ömer KUTLU

Basınçlı Havaya Bağlı Kolon Perforasyonu
Ahmet ERDOĞAN, Erdinç ÇETINKAYA, Cengiz CEYLAN, Adnan YILMAZ

Tekstil sektöründe entelektüel sermaye bileşenlerinin incelenmesi: Türk tekstil şirketleri üzerine bir araştırma
Ahmet Melih KAYADUMAN, Cüneyd Ebrar LEVENT

FARKLI GELİŞME DEVRELERİNDE UYGULANAN SULAMANIN ANA ÜRÜN AYÇİÇEĞİNDE VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ
Ahmet Şemsettin Tan Müslüm Beyazgül Zerr KAYA

Does the use of corticosteroid nasal spray play a role in the development of central serous chorioretinopathy?
Ahmet ELBAY, Alper YENİGÜN, Hakan ÖZDEMİR, Ömer Faruk ÇALIM, Cansu EKİNCİ, Rukiye ÇETİNKAYA

The result of correction osteotomy of the radius and shortening osteotomy of the ulna for Madelung Deformity and literature review.
Ahmet SALDUZ, Murat KORKMAZ, Kayahan KARAYTUĞ, Ömer Naci ERGİN, Hayati DURMAZ

Işık ve sıcaklığın topraksız tarım koşullarında salkım domatesin meyve kalitesine etkisi
Melek Özkaplan, Ahmet BALKAYA

Patlıcan anaç ıslahında Solanum melongena ve Solanum aethiopicum genotipleri arasında türler arası melez uyuşumu ve hibrit tohum özellikleri
Şeyma SARIBAŞ, Ahmet BALKAYA, Dilek KANDEMİR, Onur KARAAĞAÇ

Karpuzda (Citrullus lanatus) meyve kalitesi ve aroma özellikleri üzerine anaçların etkisi
Onur Karaağaç, Ahmet Balkaya, Nesibe Ebru Yaşa Kafkas

Karadeniz Bölgesi kestane kabağı (Cucurbita maxima Duch.) üretim alanlarında kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olan fungal etmenlerin tespiti ve bazı kestane kabağı genotiplerinin bu etmenlere karşı reaksiyonlarının belirlenmesi
İsmail ERPER, Ahmet BALKAYA, Muharrem TÜRKKAN, Gülay KILIÇ

PATATES (SOLANUM TUBEROSUM L.)’TE IN VITRO ŞARTLARDA MİKROYUMRU ELDE EDİLMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Ahmet KUMLAY, Neşet ARSLAN, Canan KAYA

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA SONBAHAR DÖNEMİ ALABAŞ (Brassica oleracea var. gongylodes L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DEĞİŞİK TOHUM EKİM ZAMANLARININ BÜYÜME ÜZERİNE KANTİTATİF ETKİLERİ
Mehtap ÖZBAKIR, Ahmet BALKAYA, Sezgin UZUN

TA IMLA MASI VE MEVCUT VARYASYO U DEĞERLE DİRİLMESİ
Onur KARAAĞAÇ, Ahmet BALKAYA

SEBZELERDE ERKEK KISIRLIĞI MEKA İZMASI DA YARARLA ILARAK F1 HİBRİT TOHUM ÜRETİMİ
Onur KARAAĞAÇ, Ahmet BALKAYA

THE EFFECT OF DIFFERENT MIXTURES OF ORGANIC AND INORGANIC MATERIALS AND GROWING POSITIONS ON VEGETATIVE GROWTH OF AUBERGINE (Solanum melongena L.)
Sezgin UZUN, Ahmet BALKAYA, Dilek KANDEMİR

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA YAPRAK LAHANA GENOTİPLERİNDE (Brassica oleracea var. acephala) TOHUM OLGUNLAŞMA DÖNEMLERİNİN BELİRLENMESİ
Elif DEMİR, Ahmet BALKAYA

DECHLORINATION OF 2,4,6-TRICHLOROPHENOL BY FREE AND IMMOBILIZED LACCASE FROM TRAMETES VERSICOLOR IN A LAB SCALE BIOREACTOR
Arzu ÜNAL, Ahmet ÇABUK, Nazif KOLONKAYA

DECOLORIZATION OF DENIM DYESTUFF BY LACCASE ENZYME
Ahmet ÇABUK, Serap GEDİKLİ, Pınar AYTAR, Arzu ÜNAL, Nazif KOLANKAYA

Ortaokul Öğrencilerinin Yaşadıkları Yakın Çevreye Yönelik Farkındalıklarının Bölgesel Farklılıklara Göre Karşılaştırılması
Özgür HÜSEYİNBAŞ, Ahmet ÜNAL, Zekeriya YERLİKAYA

Is laparoscopic ventral rectopexy a good treatment option for rectal prolapse?
Tezcan AKIN, Sadettin ER, Hüseyin BERKEM, Erdinç ÇETİNKAYA, Elif Nur GENCER, Gizem GÜNEŞ, Ahmet Keşşaf AŞLAR, Bülent Cavit YÜKSEL

A comparative study between adolescent and adult patients with pilonidal sinus disease
Ömer KATI, Yaşar KANDUR, Murat KAYA, Ahmet Gökhan GÜLER, Tahir DALKIRAN

Recurrence rates and factors affecting recurrence after traumatic anterior shoulder dislocation
Mehmet Ozbey BUYUKKUSCU, Ahmet KULDUK, Abdurrahman AYDIN, Engin ÇETİNKAYA, Şükrü Sarper GÜRSÜ

Determination of Factors Affecting Consumers’ Bulgur Consumption Preferences
Ahmet KAYAOĞLU, Yavuz Selim GÜLMEZ

Erken COVID-19 pandemisi sürecinde Osmangazi Üniversitesi Cerrahi Onkoloji ve Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dallarında elektif olarak yapılan ameliyatların profili
İhsan KARAKAYA, Ümit ÖZDEMİR, Dursun ÖZDEMİR, Ahmet KARAYİĞİT, Hayrettin DİZEN, Bülent ÜNAL

ERKEK MEME KANSERİNDE KLİNİK VE PATOLOJİK ÖZELLİKLER: 16 OLGUNUN İNCELENMESİ
Hayrettin DİZEN, Ahmet KARAYİĞİT, Dursun Burak ÖZDEMİR, Ümit ÖZDEMİR, İhsan Burak KARAKAYA, Betül PEKER CENGİZ, Murat ULAŞ, Bülent ÜNAL

SENKRON KOLOREKTAL TÜMÖRLER: KLİNİK DENEYİMLERİMİZ
Mustafa BOSTANCI, İbrahim YILMAZ, Ahmet SEKİ, Mehmet SAYDAM, Koray KOŞMAZ, İsmail Oskay KAYA

Effects of a New Fixation Method in Children on the Complication Rates of Peripheral Venous Catheters
Ahmet ATICI, Mehmet Emin ÇELİKKAYA, Çiğdem EL, Bülent AKÇORA

Plastik Kirliliğin Çevresel Zararları ve Çözüm Önerileri
Ahmet KAYAN, Ayşe KÜÇÜK

Aydınlık Karanlık Kutusu Testi’nin Biyolojik ve Biyolojik Olmayan Faktörler Açısından İncelenmesi
Hasan ÇALIŞKAN, Koray Hamza CİHAN, Zakir OSMANOV, Süleyman KILINÇ, Mitat Can ÖZTÜRK, Murat KILIÇDAĞI, Mehmet Oğuzhan KAYA, Şükrü Hakan GENCER, Ahmet ERGÜN, Nezahat ZALOĞLU

HALKLA İLİŞKİLERDE KONSTRÜKTİVİST TEORİ AÇISINDAN SPONSORLUK UYGULAMALARININ ÖNEMİ: TEORİK BİR ÇALIŞMA
Ahmet TARHAN, Kahraman Kağan KAYA

ANTIOXIDANT AND ANTICHOLINESTERASE ACTIVITIES OF JUGLANS REGIA L. GROWING IN TURKEY
Songül KARAKAYA, Mehmet KOCA, Fatma YEŞİLYURT, Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU

CARDIOTOXIC EFFECTS OF ANABOLIC-ANDROGENIC STEROIDS GENERAL SPECIFICATIONS OF ALGAE AND THEIR IMPORTANCE ON PHARMACY
Eda EMER, Oguzhan YILDIZ, Zeliha KAYAALTI, Ahmet SAYAL

Vitamin D deficiency as a probable factor in patients with lowback and back pain: A retrospective study
Abdülkadir AYDIN, Yıldız ATADAĞ, Fatih BAŞAK, Didem KAYA, Ahmet ÖKSÜZ, Hatice DİLBER KÖŞKER

The effect of silymarin given before partial hepatectomy on liver regeneration in rats with ischemic preconditioning during liver resection
Aydın YAVUZ, Hüseyin GÖBÜT, Çağrı BÜYÜKKASAP, Kürşat DİKMEN, Hasan BOSTANCI, Ahmet YALÇINKAYA, Mehmet CİNGİRT, Özlem GÜLBAHAR, Tuğba TAŞKIN TÜRKMENOĞLU, Aydın DALGIÇ

Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy After Cytoreductive Surgery; Experience and Short Term Outcomes
Ahmet KARAYİĞİT, Hayrettin DİZEN, Ümit ÖZDEMİR, Dursun Burak ÖZDEMİR, İhsan Burak KARAKAYA, İlter OZER, Bülent ÜNAL, Murat ULAŞ

Could a Sentinel Lymph Node Biopsy Be Performed with Isolated Methylene Blue Injection in a Patient with a History of Skin-Sparing Mastectomy and Prosthetic Reconstruction?
Ümit ÖZDEMİR, İhsan Burak KARAKAYA, Ahmet KARAYİĞİT, Dursun Burak ÖZDEMİR, Hayrettin DİZEN

Türkiye’de Genç İşsizliğinin Belirleyicilerine Yönelik Ekonometrik Bir Analiz
Yasin SERTKAYA, Ahmet OKUR

Doğu Karadeniz Bölgesinde Nosema apis ve Nosema ceranae’nın Epidemiyolojisi
Fatih YILMAZ, S.hasan ÖZTÜRK, Ahmet KUVANCI, Ümit KAYABOYNU, Ümit KARATAŞ, Selma KAYA, Engin DEREBAŞI, Mücahit BULDAĞ

Yüz Tanıma Alanı (Gyrus Fusiformis): Betimleyici Bir İnceleme
Emine PETEKKAYA, Mahinur ULUSOY, Ayse Gul KABAKCI, Ahmet Hilmi YÜCEL

Kranioservikal Bileşke Travmalarında Tanı Yöntemleri
Zübeyde Seçme Özkaya, Ahmet Aslan

Hibrit Araç Kullanma Potansiyelinin Adana İli Özelinde Araştırılması
Ahmet Refah TORUN, Şeyma Helin Kaya, Elif Kuşvuran

Drop-weight impact behavior of paper under spherical impactors
Ahmet Refah TORUN, Furkan Nuri KARAOĞLU, Şeyma Helin KAYA, Elif KUŞVURAN, Naghdali CHOUPANİ

HELAL GIDA TÜKETİMİNE YÖNELİMİN PLANLI DAVRANIŞ TEORİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Ahmet KAYAOĞLU

THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF UNIVERSITIES AND ITS IMPACT ON BUILDING ORGANIZATIONAL REPUTATION: THE CASE OF MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY
Musallam GELO ABEDTALAS, Ahmet KAYAOĞLU, Abdul Nasser JASSEM AL-JASSEM, Dawoud ALMOHAMMAD, Cumali KILIÇ

SINIR TİCARETİNDE TÜKETİCİLERİN IĞDIR İLİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Ahmet DENİZ, Cavit YEŞİLYUTT, Melahat BATU AĞIRKAYA

RİNOPLASTİ NEDENİYLE RETROMOLAR ENTÜBASYON YAPILAN HASTADA BİLATERAL SAGİTTAL SPLİT RAMUS OSTEOTOMİSİ
Ahmet ALTAN, Nihat AKBULUT, Ziya KAYA, M. Kemal TÜMER, Emrah SOYLU

Sağlık Hizmetleri Tüketicisi Olarak Hastaların Özel Hastane Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Diyarbakır Örneği
Ahmet KAYAOĞLU

Bakanlık ve Belediye Web Sitelerinin İçerik Analiz Yöntemiyle E-Katılım Bağlamında İncelenmesi - KKTC Örneği
Tuğberk KAYA, Ahmet Selim ÖVER

KÜRESEL FİNANS KRİZİ SÜRECİNDE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HARCAMALARININ GÖRÜNÜMÜ
Ahmet ÇELİK, Vedat KAYA

TÜKETİCİLERİN PERAKENDE MARKET ZİNCİRLERİNE YÖNELİK YAPMIŞ OLDUKLARI SATIN ALMA SIKLIKLARINA GÖRE BÖLÜMLENDİRİLMESİ
Ahmet ŞEKERKAYA, Emrah CENGİZ

Eğitimde Çoklu Zeka Kuramı / Multiple Intelligence Theory at Education
Ahmet Haktan SİVRİKAYA

Toplam Elektrik Üretimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1980-2010)
Ahmet UZUN, Ö. Selçuk EMSEN, Ömer YALÇIKAYA, İbrahim HÜSEYNİ

Glutamat Eksitotoksisitesi Oluşturulan Primer Kortikal Nöron Kültürlerinde Parietinin Nöroprotektif Etkisinin İncelenmesi
Gülşah GÜNDOĞDU, Ali TAGHİZADEHGHALEHJOUGHİ, Betül ÇİÇEK, Onur ŞENOL, Kemal Alp NALCI, Alper Kürşat DEMİRKAYA, Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU

COVID-19 Enfeksiyonunda Hematolojik ve Enflamatuvar Parametrelerin İncelenmesi
Yasemin ATICI, Demet KAÇAROĞLU, Ayşegül YILMAZ, Fatih BAKIR, Bülent Ahmet BEŞİRBELLİOĞLU, Dogan YUCEL, Metin YILDIRIMKAYA

CUMHURİYET DÖNEMİNİN İDEOLOĞU: RECEP PEKER’İN KİŞİLİĞİ VE İDEOLOJİLERE BAKIŞI
Ahmet ÖZKAYA

BİLİMSEL PAYLAŞIM YAPAN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA ETİK VE İNTİHAL ARAŞTIRMASI
Ahmet ÖZKAYA, Ömer GÜNER

COĞRAFİ BİLGİ PAYLAŞIMI YAPAN SOSYAL MEDYA SİTELERİNDE VERİ KALİTESİ VE ORİJİNALLİK ARAŞTIRMASI
Muhammed ÇETİN, Ahmet ÖZKAYA

Beden Eğitimi ve Spor Dersinde Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi (Yurt İçi ve Yurt Dışı Değerlendirmesi)
Ceren Nur TEMİZ, Ahmet Haktan SİVRİKAYA

Evaluation of the Pressure and Wall Shear Stress on the Aneurysm Wall According to the Growth Position of a Femoral Artery Pseudoaneurysm by Numerical Analysis
Gökhan KESKİN, Ahmet Turan KAYA

Derin Öğrenme Algoritmalarının GPU ve CPU Donanım Mimarileri Üzerinde Uygulanması ve Performans Analizi: Deneysel Araştırma
Tuğba SARAY ÇETİNKAYA, Ahmet SERTBAŞ

Otonom Sistemlerde Veri Çoğaltma Yöntemleri Kullanılarak İyileştirilmiş Gerçek Zamanlı Nesne Tespiti
Fırat BOZKAYA, Abdullah YUSEFI, Şükrücan TIĞLIOĞLU, Ahmet Kağan KAYA, Okan KAZANCI, Mustafa Yasin AKMAZ, Akif DURDU, Cemil SUNGUR

Dinamit Destekli Terör Faaliyetlerinin Önlenmesi İçin Derin Öğrenme Temelli Güvenlik Destek Sistemi
Volkan KAYA, Ahmet BARAN, Servet TUNCER

Convolutional Neural Networks Based Active SLAM and Exploration
Akif DURDU, Nevzat BOL, Erol ÖZTÜRK, Mehmet DURAMAZ, Mehmet KORKMAZ, Berat YILDIZ, Ahmet KAYABAŞI

Vermikülit Katkılı Sert Poliüretan ile Kaplanmış Ahşap Kompozitlerin Yüzey Sertliğinin, Yanma Davranışlarının ve Elektromanyetik Ekranlama Özelliklerinin İncelenmesi
Ali KAYA, İbrahim KIRBAŞ, Ahmet ÇİFCİ

Uludağ (Bursa)'da Doğal Yayılış Gösteren Scilla bifolia L.'nin Bazı Morfolojik ve Fenolojik Özellikleri ile Yetişme Yerine Ait Gözlemler
Seydi Ahmet KAVAKLI, Ayşe Gül SARIKAYA

Skolyoz Hastalığının Tespiti için Taşınabilir Cihaz Tasarımı
Ahmet Ali Süzen, Ziya YILDIZ, Kıyas KAYAALP, Osman CEYLAN, Emre ARABACI

Gençlik Merkezini Kullanan Bir Grup Ergende Akıllı Telefon Bağımlılığı İle Sosyal Medyadaki Sosyal Kaygıları Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler
Gül DİKEÇ, Büşra PİRİNÇ, Beyza KAYA, Esra KELEŞ, Esra AKIN, Ahmet HIZMALI, Adnan TOPRAK

Sanal Koşu: Pandemi’de Yeni Bir Akım
Volkan Ali BOZDEMİR, Ahmet Haktan SİVRİKAYA

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Ahmet Haktan SİVRİKAYA

ALTMIŞ YAŞ VE ÜZERİ HASTALARDA RADİUS ALT UÇ KIRIKLARININ KONSERVATİF TEDAVİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK OLARAK SONUÇLARI
Ali TURGUT, Cemil KAYALI, Burak GÜNAYDIN, Seydi Ahmet EREN, Levent SÜRER, Önder KALENDERER

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETMENLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Ahmet Haktan SİVRİKAYA, Sibel Karaca SİVRİKAYA, Özlem Şahin ALTUN

Algoritma yazma ve öğrenimi hakkında meslek yüksekokulu öğrencilerinin görüşleri
Ahmet AKKAYA, Gülcan ÖZTÜRK

Türkiye’de 1992 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Etkinlik Ölçümü: Veri Zarflama Analizi Uygulaması
İbrahim HARMANKAYA, Mehmet PEKMEZCİ, Ahmet ERGÜLEN

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YABANCI DİL DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE YABANCI DİL AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Gülten GENÇ, Ahmet KAYA

THE NEXUS BETWEEN CENTRAL BANK INDEPENDANCY AND INFLATION: A TIME SERIES ANALYSIS OF THE TURKISH ECONOMY
Ahmet Beşkaya, Erdem Güdenoğlu

Kampüs Alanlarında Meydan Tasarımı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği
Saliha TAŞÇIOĞLU, Ahmet Salih GÜNAYDIN, Murat YÜCEKAYA

Bartın İlinde Kültür Mantarı Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri
Rıfat KURT, Ahmet CAN, Hüseyin SİVRİKAYA

Mantar Tahribatına Uğramış Titrek Kavak Odununun FT-IR Yöntemiyle Kimyasal Analizi
Ahmet CAN, Hüseyin SİVRİKAYA

Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
Doç. Dr. Ahmet AKIN, Oğuz AKKAYA

İnternet Öz-yeterliği Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
Ahmet AKIN, Merve KAYA, Ümran AKIN, Ümit SAHRANÇ, Erol UĞUR

İnsan Kaynakları Uygulamalarının Stratejik Yönetim Açısından Değerlendirilmesi
Ahmet Gökhan YILDIRIM, Şule TUZLUKAYA, Erdem KIRKBEŞOĞLU

Ortaokul Öğrencilerinin Yakın Çevreye Yönelik Farkındalıklarının Sınıf Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması
Özgür HÜSEYİNBAŞ, Ahmet ÜNAL, Zekeriya YERLİKAYA

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Eğitsel Oyunların Kullanımının Akademik Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi
Sedat EROL, İlhan ERDEM, Ahmet AKKAYA

OKUL SPORLARI MÜSABAKALARINA KATILAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
T. Osman MUTLU, Halil Evren ŞENTÜRK, Asil ÇETİNKAYA, Ahmet Yilmaz ALBAYRAK

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Ahmet Haktan SİVRİKAYA, Erdinç ŞIKTAR

ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ BAŞARISINA ETKİSİ / THE EFFECT OF TEACHING METHOD BASED ON MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY ON THE SUCCESS OF PHYSICAL EDUCATION LESSON OF 6th CLASS STUDENTS
Ahmet Haktan Sivrikaya, Metin Kaya

ATATURK ÜNİVERSİTESİ'NDE OĞRENİM GÖREN KIZ OĞRENCİLERİN SPOR YAPMA ALIŞKANLlKLARININ İNCELENMESİ / THE INVESTIGATING OF MAKING-SPORT HABITS OF THE GIRL STUDENTS HAViNG EDUCATION IN ATATURK UNIVERSITY
Ahmet Haktan Sivrikaya, Ülkü Tortop

GÜREŞÇİLERDE BOŞ VE DOLU MESANE İLE YAPILAN ANTRENMANIN HEMATURİYE ETKİS
Kamil CESUR, Üner KAYABAŞ, Ahmet KESKİN, Serkan HAZAR

ELİT ORTA MESAFE 800-1500 m KOŞUCULARINDA AYAK TABANI BASINÇ DAĞILIMLARININ ARAŞTIRILMASI
Ahmet UZUN, Latif AYDOS, Metin KAYA, Mehmet Fatih YÜKSEL, Hacı Ahmet PEKEL

DISTRIBUTION OF SOLE PRESSURE IN FEMALE FOOTBALL PLAYERS
Ahmet UZUN, Latif AYDOS, Metin KAYA, Ulunay KANATLI, Erdinç ESEN

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS' PERCEIVED SOCIAL SUPPORTS FROM FAMILY AND FRIENDS AND PROBLEM SOLVING SKILLS
Ahmet Haktan SİVRİKAYA, Metin KAYA, İlker ÖZMUTLU

Yapı Bilgi Modellemesi’nin Türkiye için Uygulanabilirliğinin Araştırılması
Gözde ŞAHİNKAYA, Faik Ahmet SESLİ, Varol KOÇ, Ömer Faruk UZUN

Serada Sonbahar Dönemi Dolmalık Biber Yetiştiriciliğinde Hibrit Çeşit Adaylarının Meyve Kalitesi ve Verim Performansları
Rüveyda ÖZGEN, Ahmet BALKAYA

2008 Küresel Finas Krizi Sonrası Türkiye'de Uygulanan Kamu Geliri Politikalarının İstihdam Oranı Üzerine Etkisi
Ekrem GÜL, Ahmet Gökçe AKPOLAT, Recep KAYA

Sürüş Davranış Tespiti ve Tasnifi için Takograflara Yönelik Yeni Bir Algoritma Tasarımı ve Uygulaması
Cevat ALTUNKAYA, Ahmet ZENGİN

Investigation of Some Microbial and chemical Properties of Different Cheeses
Sezen HARMANKAYA, Ahmet HARMANKAYA

Çiğ ve UHT Sütlerinde Kimyasal Parametre Değişimlerinin Tespiti
Mustafa Güçlü SUCAK, Ahmet ÖZKAYA, Oğuz AĞYAR, Eray YILMAZ

Moleküler doking metoduyla SARS-CoV-2 Mpro enziminin aktif bölgesinin incelenmesi ve borlu ilaç geliştirme imkanının araştırılması
Ahmet KÖSEOĞLU, Emine KAYA, Sedat SÜRDEM

İNTİHAR GİRİŞİMİ İLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN VE KLİNİK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Demographic Characteristics and Clinical Outcomes of Patients Presenting to the Emergency Department with Suicide Attempt
Dilek ATİK, Nusin YALIMOL, Bensu BULUT, Ahmet ERDUR, Hilmi KAYA, Ramazan ÜNAL, Ramazan GÜVEN, Başar CANDER

İDİOPATİK HİPOPARATİROİDİZME BAĞLI 3 FAHR HASTALIĞI VAKASI Three Cases of Fahr Disease due to Idiopathic Hypoparathyroidism
Elif TURAN, Sait GÖNEN, Gülsüm GÖNÜLALAN, Mustafa KULAKSIZOGLU, Ahmet KAYA

Adrenal insidentalomalı hastalarda metabolik parametreler
Elif TURAN, Mustafa KULAKSIZOGLU, Feridun KARAKURT, Ahmet KAYA

ADRENAL İNSİDENTALOMALI HASTALARDA METABOLİK PARAMETRELER
Elif TURAN, Mustafa KULAKSIZOĞLU, Feridun KARAKURT, Ahmet KAYA

DİABETİK HASTALARDA BEL VE BOYUN ÇEVRESİ ÖLÇÜMÜ İLE GLUKOZ, LİPİD VE HBA1C PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Elif TURAN, Bülent SAVUT, Mustafa KULAKSIZOĞLU, Mehmet UYAR, Yasar TURAN, Ahmet KAYA

Osteoporozun Tanı Yöntemleri, Komplikasyonları ve Maliyetinin Değerlendirilmesi
Nursel ÜSTÜNDAĞ, Murat KORKMAZ, Ahmet ÖKSÜZKAYA, Özlem BALBALOĞLU

Kahramanmaraş İlinin Biyogaz Potansiyelinin Farklı Modeller Kullanılarak Belirlenmesi
Ömer Faruk AY, Ahmet KAYA

Türkiye’deki Kamu Hastanelerinde İdari Pozisyonda Görev Yapan Hekimlerin Profillerine Yönelik Bir Çalışma
Ramazan Rüçhan KAYA, Ahmet ALKAN

OUR RESULTS IN SURGICAL TREATMENT OF THE ESOPHAGEAL CANCERS
İrfan YALÇINKAYA, Metin ER, Ahmet Feridun IŞIK, Fuat SAYIR, Mehmet KURNAZ, Ufuk ÇOBANOĞLU, Sönmez Serkan SAĞAY

Detection and endoscopic treatment of foreign bodies in the upper gastrointestinal system of the geriatric patients
Orhan COŞKUN, Mustafa ÇAPRAZ, Ahmet KAYA, Zeynep ÇETİN

Pain Relief for a Presumed Accidental Use of Haloperidol
Ahmet GÜVEN, Ali KAYA, Mehmet OFLAZ, Fatih BOLAT, Utku AYGÜNEŞ, Fatma DUKSAL, Füsun İÇAĞASIOĞLU

Nadir Görülen Bir Adrenal İnsidentaloma Vakası
Turker TASLİYURT, Safak SAHİN, Ahmet DEMİRTAS, Zafer OZMEN, Resit KOSEOGLU, İsmail OKAN, Suheyla UZUN KAYA, Faruk KUTLUTURK

Kız Öğrenci Yurtlarında Kalan Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin ve Sportif Etkinliklere Katılım Durumlarının Akademik Başarıya Etkisinin İncelenmesi
Emrah YILMAZ, Ahmet AKKAYA, Fatih EVLİ

Çanakkale Cephesinde Karargâhlar
Ahmet ESENKAYA

Döviz Kuru Rejimlerinin Politik Ekonomisi: Seçilmiş Avrupa Ülkeleri üzerine Bir Panel Veri Analizi
Ahmet BEŞKAYA, Havanur ERGÜN

Dinamik Rekabet ve Girişimsel Keşif: Kirzner’ın Piyasa Süreci Teorisi
Ahmet İhsan KAYA

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİN ÖYKÜYE YÖNELİK TUTUMLARI
Ahmet İhsan KAYA, Recep BİNDAK

Ücret Rejimlerinin ABD ile Türkiye Açısından Avantaj ve Dezavantajları
Veysel KAYA, Ahmet ÇOBAN, Abdulkadir TIĞLI

Akut Poststreptokoksik Glomerülonefrite Bağlı Gelişen Hızlı İlerleyici Glomerülonefrit
Özde Nisa TÜRKKAN, Emine Özlem ÇAM DELEBE, Zeynep YÜRÜK YILDIRIM, Yasemin ÖZLÜK, Işın KILIÇASLAN, Ahmet Nevzat NAYIR, Ayşe Pınar Göksu ÇETİNKAYA

Akut Antrasiklin Kardiyotoksisitesinin Kalp Hızı Değişkenliği Analizi ve 24 Saatlik Holter Monitorizasyonu ile İncelenmesi
Fatih DİLEK, Aygün DİNDAR, Ahmet Kaya BİLGE, Rukiye EKER ÖMEROĞLU

Talasemi Major’lu Hastalarda QT Dispersiyonu ve Kalp Hızı Değişkenliğinin Ferritin ile İlişkisi: Yüksek Ferritin Kalp Demir Yükünden Çok Sempatovagal Disregulasyonu mu Gösteriyor?
Şükrü ÇEKİÇ, Zeynep KARAKAŞ, Kıvanç YALIN, Ahmet Kaya BİLGE, Rukiye EKER ÖMEROĞLU

Depression and Quality of Life Related Factors in Hemodialysis Patients
Engin ONAN, Saime PAYDAS, Bülent KAYA, Tuba KORKMAZ, Ahmet Gazi MUSTAN, Merve SUNGUR ÖZGÜNEN, Farid Mohamad HAMAD, Ertan KARA

Geçirimli Betonların Basınç Dayanımı Üzerine Deneysel Bir Çalışma
Ahmet AKKAYA, İsmail Hakkı ÇAĞATAY

Kondansatör Deşarjli Saplama Kaynağı Kaynak Voltunun Aa6082 Alüminyum Alaşımında Birleşmeye Etkisi
Mehmet ÇAKMAKKAYA, Ahmet YÖNETKEN, Ayhan EROL

Lüks Markalar ve Taklitleri Arasındaki İlişkinin Teoriler Açısından Değerlendirilmesi
Nil Engizek, Ahmet Şekerkaya

KUZEY MAKEDONYA'DA TÜRKÇE EĞİTİMİ
Enes ALTAY, Ahmet AKKAYA

Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Ahlaki Değer Yönelimleri
Refik BALAY, Ahmet KAYA

Obstetrik ve Jinekolojik Cerrahilerden Sonra Relaparotomi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: Tersiyer Bir Merkezin 5 Yıllık Deneyimi
Reyhan GÜNDÜZ, Elif AĞAÇAYAK, Senem YAMAN TUNÇ, Mulaim SİZER, Ahmet YALINKAYA, Talip GÜL

Evaluation of caregiver burden and quality of life in metastatic prostate cancer patients; Effects of clinical and socioeconomic factors
Ozgen Ahmet YİLDİRİM, Kerem POYRAZ, Erkan ERDUR, Canan CAN, Cihan GUNDOGAN, Halis YERLİKAYA, Serdar YİLDİRİM, Yunus GUZEL, Halil KÖMEK

Evaluation Of Patients With Previous C/S + Plasenta Previa Totalis İn 2017
Fatih Mehmet FİNDİK, Mehmet Sait IÇEN, Senem YAMAN TUNÇ, Elif AĞAÇAYAK, Mehmet Siddik EVSEN, Ahmet YALİNKAYA

Fetal Anomalilerde Beta-2 Mikroglobulin Düzeyleri ve Pre·Postnatal Ultrasonografi ile Tanı ve Takip
Erol BASUGUY, Abdurrahman ÖNEN, Ahmet YALINKAYA, Murat YAYLA

Parkinson Hastalığında Retina Sinir Lifi Tabakası ve Makula Kalınlığının Değerlendirilmesi
Funda DİKKAYA, Ahmet ÖZKÖK, Şakir DELİL

Açık tibia kırıklarının minimal invaziv teknikle kilitli plakla tedavinin orta dönem sonuçları
Ramazan ATİÇ, Celil ALEMDAR, Abuzer ULUDAG, Serdar SARGIN, Abdulkadir AYDIN, Ahmet KAPUKAYA

Adölesan Gebelerin Maternal ve Fetal Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Elif AGAÇAYAK, Bircan ALAN, Abdülkadir TURGUT, Müsemma KARABEL, Senem Yaman TUNÇ, Yasemin ÇETER, Necmi ARSLAN, Ahmet YALINKAYA

Our results of mini open approach in patients with carpal tunnel syndrome
Azad Yıldırım, Ahmet Kapukaya, Şehmus Yiğit, Ramazan Atiç, Yılmaz Mertsoy, Mehmet Çaçan

Preeklampside serum Troponin I düzeyinin değerlendirilmesi
Sibel SAK, Mahmut ERDEMOĞLU, Elif AĞAÇAYAK, Ahmet YALINKAYA, Talip GÜL

Ailevi Akdeniz ateşi tanısı alan 186 olgunun klinik semptom ve MEFV geni mutasyonlarının incelenmesi
Mahmut ABUHANDAN, Cemil KAYA, Ahmet GÜZELÇİÇEK

İleusun nadir bir nedeni: Gezici dalak
Abdullah OĞUZ, Ömer USLUKAYA, Burak ÜLGER, Ahmet TÜRKOĞLU, Zübeyir BOZDAĞ

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran\'a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri
Celaleddin SOYALP, Ayşenur DOSTBİL, Mine ÇELİK, Ali AHISKALIOĞLU, Mehmet AKSOY, İlker İNCE, Muhammet Ahmet KARAKAYA

Kolorektal kanserlerde prognostik faktörler
Ahmet TÜRKOĞLU, Ziya ÇETİNKAYA, Mustafa GİRGİN, Refik AYTEN, Burhan H KANAT, Kenan BİNNETOĞLU, Ali AKSU

Konjenital sağ ve sol koroner arter kaynaklı koroner-pulmoner arter fistülü
Ali Kemal GÜR, Ahmet KARAKURT, Yüksel KAYA

Erişkin çağı periferik lenfadenopatileri: Eksizyonel biyopsi uygulanan 67 hastanın sonuçları
Mesut GÜL, İbrahim ALİOSMANOĞLU, Ahmet TÜRKOĞLU, Sinan DAL, Burak Veli ÜLGER, Ömer USLUKAYA, Abdullah OĞUZ, İlhan TAŞ

Miksoma ve fibroelastomanın eşlik ettiği Carney sendromlu hasta
Ali Kemal GÜR, Yüksel KAYA, Ahmet KARAKURT, Tolga Sinan GÜVENÇ

Cateheter ablation treatment of atrioventricular nodal re-entrant tachycardia
İbrahim Halil TANBOĞA, Mustafa KURT, Turgay IŞIK, Ahmet KAYA, Enbiya AKSAKAL, Mehmet EKİNCİ, Eftal Murat BAKIRCI, Hasan KAYA, Serdar SEVİMLİ

Farklı beslenme modellerinin hayatın ilk 12 ayındaki fiziksel büyüme üzerine etkileri
Emin ÖZKAYA, Soner SAZAK, Ahmet GÜZELÇİCEK, Nedim I SAMANCI

Uterin leiomiyomlu kadınlarda klinik ve laboratuar özellikler
Özgür ÖZKUL, M. Erdal SAK, Filiz ÖZKUL, Melike Tunç KILIÇKAP, Ahmet YALINKAYA

Farklı olgunlaşma grubuna giren patateslerin potansiyel tohumluk üretim alanlarına uyumu
Canan KAYA, Ahmet Metin KUMLAY, Aydın KARAKUŞ, Fırat SEFAOĞLU

AVRUPA KENTSEL ŞARTI KAPSAMINDA ULAŞIM DOLAŞIM HAKKI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
Rozerin BARAN, Ahmet KAYAN

GAP BÖLGESİNDE KENTLEŞMEDEN DOĞAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Ahmet KAYAN

Çoklu Sosyal Ağlarda Aynı Kullanıcıları Belirleme Yöntemi
Ahmet Anıl MÜNGEN, Betül BULUT, Mehmet KAYA

Yazma davranışlarının mobil cihaz sensörleri kullanılarak sınıflandırılması
Asım Sinan YÜKSEL, Fatih Ahmet ŞENEL, İbrahim Arda ÇANKAYA

KÜRESEL İKLİM KRİZİNİN OLUŞMASINDA POLİTİK KARARLARIN HÜKÜMET POLİTİKALARININ ETKİSİ
Ahmet KAYAN, Ayşe KÜÇÜK

TÜRK EDEBİYATINDA ARA NESİL
Ahmet İhsan KAYA

Ortaokul Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Giderilmesi
Sezen SARIKAYA, Ahmet AKBAŞ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜŞÜNCELERİ: FEN OKURYAZARI BİREY YETİŞTİRMEDE ÖĞRETMENİN YERİ
Ahmet BACANAK, Mert KAYA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE, SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİNE VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
AHMET KAYA, Hasan BOZASLAN, Gülten GENÇ

Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Üzerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Dışa Açıklığın Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkelerde Panel Veri Analizi
Oktay KIZILKAYA, Emrah SOFUOĞLU, Ahmet AY

Aşağı ve Yukarı Yönlü NOMA Haberleşme Sistemleri için CNN Yardımlı Alternatif Sezici Tasarımı
Ahmet EMİR, Ferdi KARA, Hakan KAYA

DİK KATLI TABAKALANMIŞ DAİRESEL DELİKLİ KOMPOZİT LEVHALARDA MEKANİK VE TERMAL BURKULMA ANALİZİ
Sami KAYA, Ahmet YAPICI

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖR İLE NUTRİENT GİDERİMİNDE FARKLI KARBON KAYNAKLARININ ETKİLERİ
Ahmet UYGUR, Fikret KARGI, Hüseyin Savaş BAŞKAYA

Retrospective Single Center Evaluation of Endosonographic Features of Ectopic Pancreas Cases
Ali ŞENKAYA, Ferit ÇELİK, İlkçe AKGÜN, Fatih TEKİN, Nevin ORUÇ, Ahmet AYDIN

Neutrophil/Monocyte Ratio: A new predictor of inhospital mortality in patients with spontaneous ascites infections
Ferit ÇELİK, Nalan ÜNAL, Ali ŞENKAYA, İlkçe KURTULMUŞ, Seymur ASLANOV, Sabire AYDEMİR, Fatih TEKİN, Ahmet ÖZÜTEMİZ, Fulya GÜNŞAR, Zeki KARASU

Retrospective, single-center evaluation of liver cirrhosis cases in a geriatric population
Aslı KILAVUZ, Ferit ÇELİK, Nalan Gülşen ÜNAL, Ali ŞENKAYA, Seymur ASLANOV, Sumru SAVAŞ, Fatih TEKİN, Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ

Klinik remisyondaki ülseratif kolit hastalarında anemi sıklığı, sebepleri ve ilişkili faktörler
Nalan Gülşen ÜNAL, Ali ŞENKAYA, Ferit ÇALİK, Seymur ASLANOV, Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ

THE EFFECTS of DIFFERENT HEAT TREATMENT and COATING TECHNIQUES on X120CrMo29-2 MARTENSITIC STAINLESS STEEL
Esad KAYA, Mustafa ULUTAN, Ahmet AKBULUT

İndüksiyon Isıtma Prensibi İle Çalışan Mikrokontrol Denetimli Bir Sıvı Isıtıcısı Tasarımı
Ahmet ALTINTAŞ, Mehmet Necdet YILDIZ, İsmail KIZILKAYA

MURGUL-ÇAKMAKKAYA SULFURLU BAKIR CEVHERi KABA FLOTASYONUNDA ORTAM SUYU SICAKLIGININ ETKisi
İsmail BENTLİ, Ahmet YAMIK, Osman ŞAN, Nihat ÖZBAYRAK, Muammer KAYA

KOBİ'LERDE İHRACAT PERFORMANSINI BELİRLEYEN UNSURLARIN İNCELENMESİ: İNEGÖL'DE FAALİYETTE BULUNAN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Aydin KAYABAŞI, Hakan KİRACI, Zafer KANBEROĞLU, Ahmet OĞUZ

Air Embolism in Liver: A Rare Location
Gülçin PATMANO, Remzi SALAR, Ahmet KAYA

EVALUATION OF DIASTOLIC FUNCTIONS IN PATIENTS WITH BEHCET’S DISEASE: A TISSUE DOPPLER STUDY
Hakan KAYA, Ahmet AKÇAY, Abdullah SÖKMEN, Ozan BALAKAN, Sedat KÖROĞLU, Alper Buğra NACAR, Arif SÜNER, Murat ŞAHİN, Gülizar SÖKMEN, Mehmet SAYARLIOĞLU, Cemal TUNCER, Gürkan ACAR, Kahramanmaraş Sütçü İMAM

Apical Ventricular Septal Rupture After Subacute Anterior Myocardial Infarction
Ahmet Seçkin ÇETİNKAYA, Saadettin TAŞLIGİL, Gökhan ERTAŞ

Perikardiyal Efüzyon: Etyoloji, Tanı Ve Tedavisi
Osman TURAK, Özgül Malçok GÜREL, Kumral ÇAĞLI, Fırat ÖZCAN, Ayşenur EKİZLER, Muhammed CEBECİ, Ahmet İŞLEYEN, İbrahim AKPINAR, Enis GIRBOVİÇ, Adnan YALÇINKAYA, Nurcan BAŞAR

Akut Koroner Sendrom ile Prezente Olan Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) Olgusu
Serkan ORDU, Ahmet KAYA, Mesut AYDIN, Gökhan DİNDAR, Hakan ÖZHAN, Mehmet YAZICI

Farklı Biyokütle Atıklarının Alkali Ön İşlem Etkinliklerinin İncelenmesi
Zeynep CEYLAN, Şeyda TAŞAR, Fatih KAYA, Ahmet ÖZER

Yeşil Alan Donatısının Konut Fiyatlarına Etkisi: Kilis Örneği
Saliha TAŞÇIOĞLU, Ahmet Salih GÜNAYDIN, Murat YÜCEKAYA, M.faruk ALTUNKASA

Linalool Sıçan Karaciğer ve Böbreklerindeki Bazı Doymamış Yağ Asit Değerlerini FeCl2 Hasarından Korumaktadır
Alpaslan DAYANGAÇ, Ahmet ÖZKAYA, Muammer BAHŞİ, Harun ÇİFTÇİ, Gülender AKYILDIZ, Ökkeş YILMAZ

AN IMPLEMENTATION OF TARGET MARKET SEGMENTATION: SEGMENTATION OF 16-29 YEAR-OLD YOUNG PEOPLE'S ATTITUDE TOWARDS HAIR-GEL PACKAGES
Ahmet ŞEKERKAYA, Nihan ÇIRAK

Farklı Bal Kabağı Anaç Adayları ile Aşılı Hıyar Çeşitlerinin Küçük Menderes Havzasındaki Verim ve Kalite Performanslarının Belirlenmesi
Funda YOLDAŞ, Dilek KANDEMİR, Nur Kobal Bekar KOBAL BEKAR, Ahmet BALKAYA, Münevver GÖÇMEN

SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKÇE ALGILARI
Ahmet AKKAYA

POLITICAL ECONOMY OF ECONOMIC DISCOMFORT: A TIME SERIES ANALYSIS OF TURKEY, 1980-2010
Ahmet BEŞKAYA

İSMET ÖZEL’İN ŞİİRLERİNİN BİR PROTOTİP OLARAK “MAZOT” ŞİİRİ
Ahmet KAYA

OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Ahmet AKBABA, Birsen KAYA

ORTAÖĞRETİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
Ahmet KAYA, Refik BALAY, Zeynep DEMİRCİ

ORTAÖĞRETİM PANSİYONLARINDA KALAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Refik BALAY, Ahmet KAYA, Zekiye DOĞU

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
Ahmet KAYA, Hasan BOZASLAN, Şule Firat DURDUKOCA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet İhsan KAYA, H.ismail ARSLANTAŞ, Nihat ŞİMŞEK

FIRSAT VE OLANAK EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASINDA BİR ADIM OLARAK TAŞIMALI EĞİTİM
Ahmet KAYA, Mualla Bilgin AKSU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ
İlhan Kaya-taner Kiliç-ahmet YILDIRIM, İlhan KAYA, Taner KILIÇ, Ahmet YILDIRIM

Özel Marka Tercihinin Satınalma Riskleri Açısından Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet BARDAKÇI, Yrd. Doç. Dr. Hakan SARITAŞ, Öğr. Gör. İrfan GÖZLÜKAYA

A floating CCCII and DDCC based memcapacitor circuit with electronically controllable behavior
Ahmet Hüdai KAYA, Abdullah YESİL, Yunus BABACAN

Kayısı Çekirdeği Kabuğu ve Çay Atığından Makromoleküllerin İzolasyon Verimi Üzerine Alkali Ön İşlem Parametrelerinin Etkisi
Zeynep CEYLAN, Şeyda TAŞAR, Fatih KAYA, Ahmet ÖZER

Çeşitli Katyon Değiştirilmiş ve Sütunlanmış Artvin Bentonitlerinin Karakterizasyonu ve Seçilmiş Bir Organik Reaksiyonda Katalizör Olarak Kullanılmaları
Ahmet TABAK, Bülent ÇAĞLAR, Mehmet KAYA

The Security Vulnerabilities on Internet-Enabled Embedded Systems
Ahmet EFE, Melike SARIKAYA, Merve ALTINBAŞ

Use of Radial Basis Function Neural Network in Estimating Wood Composite Materials According to Mechanical and Physical Properties
Ali İhsan KAYA, Muhammer İLKUÇAR, Ahmet ÇİFCİ

Büyükşehir Belediyeleri Web Sitelerinin Yönetişim İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi
Ömer GENÇKAYA, Hakan Gökhan GÜNDOĞDU, Ahmet AYTEKİN

Ebu’l-Huseyn el-Kudûrî’nin et-Tecrîd Adlı Eseri Çerçevesinde Hanefî Mezhebinde Delil Olarak Sahâbî Kavli
Ahmet ÇETİNKAYA

İslam Muhakeme Hukukunda Hâkim Şahsî Bilgisi ile Hüküm Verebilir mi?
Ahmet Çetinkaya

Trametes Versicolor Biyokütlesi İle Reaktif Red 198 Boyarmaddesinin Biyosorpsiyonu
Gökhan GÜNGÖRMEDİ, Samet ŞAŞMAZ, Pınar AYTAR, Serap GEDİKLİ, Arzu ÜNAL, Ahmet ÇABUK, Nazif KOLANKAYA

DECHLORINATION OF 2,4,6-TRICHLOROPHENOL BY FREE AND IMMOBILIZED LACCASE FROM TRAMETES VERSICOLOR IN A LAB SCALE BIOREACTOR
Arzu ÜNAL, Ahmet ÇABUK, Nazif KOLONKAYA

DECOLORIZATION OF DENIM DYESTUFF BY LACCASE ENZYME
Ahmet ÇABUK, Serap GEDİKLİ, Pınar AYTAR, Arzu ÜNAL, Nazif KOLANKAYA

Konu Modelleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Ahmet KAYA, Eyyüp GÜLBANDILAR

SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Zeynep Meva ALTAŞ, Cihad KAYA, Furkan ÖZEL, Ahmet TOPUZOGLU

Bir kuzuda giardiosis olgusu
Akın KIRBAŞ, İbrahim BALKAYA, Ahmet TEMUR

Varroosis ve nosemosis üzerine retrospektif bir çalışma
Armağan Erdem ÜTÜK, F.çiğdem PİŞKİN, Ahmet DENİZ, İbrahim BALKAYA

Türkiye'de Yetiştirilen Etlik Piliçlerin Et ve Diğer Organlarının Anabolik Hormonlar,Beta-Aganistler ve Pestisidler ile Kirlenme Durumunun İncelenmesi
Rauf AKKAYA, Erdal TURHAN, Ahmet AKILLI, Yavuz Kürşad DAŞ, Yasemin GÜREL, Yusuf YİĞİT, Semra ÇINAR, Ayşin BAŞSATAN, Feride KOÇ

The Role of Sports in School Belonging of Syrian Refugee Students in Turkey / Türkiye'deki Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Okula Aidiyetlerinde Sporun Rolü
Ahmet Enes SAĞIN, Mehmet Akif YÜCEKAYA, Sinan UĞRAŞ, Cenk TEMEL

LİSE MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN KAMPÜS OKULLARIN ÖNEMİ
İbrahim ÇANKAYA, Cemil YÜCEL, Çetin TAN, Ahmet DEMİRKOL

HASTANELERİN TEKNİK PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Ahmet BOĞA, Cantürk KAYAHAN

Balıkesir İli Futbol Hakemlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi
Ahmet Haktan SİVRİKAYA, Mehmet Haluk SİVRİKAYA

Kaplamalı Terminal Blok Ucunda Tasarımsal Değişim Yapılarak Mekanik Özelliklerinin Araştırılması
Mert ONAN, Ahmet Celal TOPKAYA, Eyyüp ÖKSÜZTEPE

POMPAJ DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ
Ahmet Ali Sertkaya, Maksut Saraç, Muhammed Arslan OMAR

Son yıkamada kullanılan %5 ve %17 EDTA çözeltilerinin smear tabaka ve debriz uzaklaştırma etkinliklerinin ve dentin mikrosertliğine etkilerinin karşılaştırılması: in vitro çalışma
Gizem Demiray Kökçü, Ahmet Güral, Bülent Altunkaynak, Güven Kayaoğlu

Diş çürüğü kavitesinden izole edilen viridans streptokoklar ve eski/yeni nesil antibiyotiklere duyarlılıkları
Gülçin AKCA, Güven KAYAOĞLU, Ahmet Eralp AKCA, Nedim SULTAN

Eliptik Dişli Tasarımı, İmalatı, Analizi ve Eliptik Dişlilerin Endüstriyel Uygulamaları
İbrahim PAZARKAYA, Mehmet YAZAR, Ahmet ÖZDEMİR

Computer-Aided Interface Design for Real-Time Pupil Motion Detection and an Application for Physically Disabled Persons
Ahmet Reşit KAVSAOĞLU, İsmail MERSİNKAYA, Ömer Faruk YILDIZ, Hasan GÜDEK

DP600 Çeliğinin Mekanik Özelliklerine Çift Gerinim Yaşlanma İşleminin Etkisi
Mustafa Can TOPBAŞOĞLU, Sırma DİNLER, Ozlem KAYA, Onur ÇAVUŞOĞLU, Onur ALTUNTAŞ, Ahmet GÜRAL

Python İle Mini Jel Elektroforez Kontrol Yazılımı Ve Sistem Tasarımı
Ahmet Reşit KAVSAOĞLU, İsmail MERSİNKAYA

PATENT ARAMA MOTORLARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Ahmet KAYAKÖKÜ, Şevki DEMİRBAŞ

Plastik Kirliliğin Çevresel Zararları ve Çözüm Önerileri
Ahmet KAYAN, Ayşe KÜÇÜK

EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİN SAĞLIK VE EĞİTİME ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ
Ahmet İhsan KAYA, Zafer ÇALIŞKAN

3B yazıcıda farklı yazdırma hızlarında ABS ve PLA malzeme ile üretilen çekme test numunelerinin mekanik özelliklerinin karşılaştırılması
Muhammed Safa KAMER, Şemsettin TEMİZ, Dr. Hakan YAYKAŞLI, Ahmet KAYA, Orhan AKAY

Akciğer nodül özelliklerinin tahmininde çeşitli sınıflama stratejilerinin incelenmesi
Aydın KAYA, Ali Seydi KEÇELİ, Ahmet Burak CAN

Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının analizinde yeni bir risk değerlendirme yaklaşımı
Demet GÖNEN, Aslan Deniz KARAOGLAN, Mustafa Ahmet Beyazıt OCAKTAN, Ali ORAL, Hilal ATICI, Bünyamin KAYA

ALÜMİNYUM KÖPÜKLERDE İKİ BOYUTLU ISI TRANSFERİNİN DENEYSEL VE SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ
Ahmet Ali SERTKAYA

OYUK YÜKLÜ KOMPAKT MİKROŞERİT ANTENLERİN REZONANS FREKANSININ HESAPLANMASINDA YSA VE BMSDUA YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI
Ahmet KAYABAŞI, Ali AKDAĞLI

Aya: Haberleşme Uydusu Faydalı Yük Sistemi Akıllı Yedekleme Algoritması
Şenol GÜLGÖNÜL, Etem KÖKLÜKAYA, İsmail ERTÜRK, Ahmet Y. TEŞNELİ

Y-H TİPİ SIVI KRİSTAL SİSTEMLERE KARBON NANOTÜP İLAVESİNİN MOLEKÜLER YÖNLENME VE FAZ GEÇİŞİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Doğaç ÇAĞIL, Nihan KAYA, Ahmet ALICILAR

UHF BANDINDA ÇALIŞAN H ŞEKİLLİ KOMPAKT MİKROŞERİT ANTENLERİN REZONANS FREKANSININ YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK HESAPLANMASI
Ahmet KAYABAŞI, Mustafa BİÇER, Ali AKDAĞLI, Abdurrahim TOKTAŞ

The Turkism Idea in Kızıl Tuğ Novel
Ahmet İhsan KAYA

Analysis of Some Turkish Durum Wheat Cultivars and Landraces for HMW-Glutenin Subunits
Tuğba Eserkaya GÜLEÇ, Ahmet YILDIRIM, Mehmet KOYUNCU, Abdulvahit SAYASLAN

Aşılı Hıyar Yetiştiriciliğinde Kullanılan Bal Kabağı (Cucurbita moshata Duch.) Anaçlarının Meyve Kalitesi ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri
Nur KOBAL BEKAR, Dilek KANDEMİR, Ahmet BALKAYA

Samsun, Sinop ve Bolu İllerindeki Bal Kabağı (Cucurbita Moschata Duch) Popülasyonlarına Ait Tohum Örneklerinde Virüslerin Tanılanması ve Bulunma Durumlarının Belirlenmesi
Mehmet Ali ŞEVİK, Ahmet BALKAYA

Markör Destekli Seleksiyonun Bugday Islahında Kullanımı
Özlem Ateş SÖNMEZOĞLU, Ahmet YILDIRIM, Tugba Eserkaya GÜLEÇ, Nejdet KANDEMİR

Makarnalık Bugdaylarda Kalite ve Kaliteyi Etkileyen Faktörler
Tugba Eserkaya GÜLEÇ, Özlem Ates SÖNMEZOGLU, Ahmet YILDIRIM

Samsun Ekolojik Koşullarında İlk Turfanda Taze Fasulye Yetiştiriciliğinde Bazı Çeşitlerin Performanslarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma
Hayati KAR, Ahmet Balkaya Aydın APAYDIN

Comparison of Satisfaction Levels between COVID-19 and Non-COVID-19 Patients in the Emergency Department
Pınar Yeşim AKYOL, Hüseyin ACAR, Ahmet KAYALI, Serkan BİLGİN

Konya bölgesi popülasyonunda CAPN10 genindeki SNP-43 polimorfizmi Tip 2 Diabetes riski ile ilişkilidir
Hülya UÇARYILMAZ, Dudu ERKOÇ KAYA, Hilal ARIKOĞLU, Ahmet Bülent TURHAN, Mustafa Sait GÖNEN

Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastaların Hastalıklarına Yönelik Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi
Ahmet KAYABAŞI, Yasemin KORKUT

Metastatik Kemik Tümörlü 129 Olgunun Retrospektif Olarak İncelenmesi
Zeliha Esin ÇELİK, İsmail HARMANKAYA, Bahattin Kerem AYDIN, Ahmet YILDIRIM

Yaşlılarda Depresyon Düşme Sıklığı ile İlişkilendirilebilir mi?
Feyza MUTLAY, Neziha ULUSOYLAR ERKEN, Fatma Sena DOST GÜNAY, Derya KAYA, Ahmet Turan IŞIK

Mekanik Özelliklere Göre Ağaç Türlerinin Yapay Sinir Ağları ile Tahmini
Muhammer İLKUÇAR, Ali İhsan KAYA, Ahmet ÇİFCİ

COVID-19 Pandemisinin Sağlık Hizmetlerinin Sürdürülebilirliğine Etkisinin İncelenmesi
İbrahim KIYMIŞ, Meryem AKBULUT, Afşin Ahmet KAYA

Afetlerde ve Acil Durumlarda Samsun AFAD Yönetimi
Abdurrahman ORUÇ, Afşin Ahmet KAYA

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Hızlı Antijen Testleri ile Klinik Skorlama Sistemlerinin Karşılaştırılması
Ahmet KAYALI, Umut PAYZA, Serkan BİLGİN, Fatih TOPAL

Küresel İklim Değişikliğinin Psikolojik Boyutu
Meryem AKBULUT, Afşin Ahmet KAYA

Hastane Personelinin Atık Yönetimi ve Afetlerde Atık Yönetimi Konusunda Algı Düzeyi: Gümüşhane İli Örneği
Afşin Ahmet KAYA, Ümran Ayşen KÜÇÜK

Bir Afet Olarak Küresel İklim Değişikliği ve İlkokul Öğretmenlerinin İklim Değişikliği Farkındalığının İncelenmesi: Gümüşhane İli Örneği
Meryem AKBULUT, Afşin Ahmet KAYA

Afetlerde Güvenli Hastaneler ve Derecelendirilmesi: Gümüşhane İli Örneği
İbrahim KIYMIŞ, Afşin Ahmet KAYA

Nitro grubu İçeren Bazı Maddelerin Glutatyon Redüktaz Enzimi Üzerindeki İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi
Afşin Ahmet KAYA, Murat ŞENTÜRK, Elif ÇELENK KAYA

Türkiye’deki Suriyeli Misafirler Ve İlişkilendirilen Bulaşıcı Hastalıklar
Melikşah TURAN, Afşin Ahmet KAYA, İrem SEZEN

Küçük İşletmelerin Afet ve Acil Durumlara Yönelik Kurumsal Hazırlıklarının Değerlendirilmesi; Gümüşhane İli Örneği
Melikşah TURAN, Afşin Ahmet KAYA, Vildan ORAL

Covid-19 Sürecinde Türkiye’nin Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi
Ahmet ERGÜLEN, Banu BOLAYIR, Zeynep ÜNAL, İbrahim HARMANKAYA

Taburculuğa Hazır Olmanın Boyutları: Belirleyicileri, Hasta Sonuçları ve Hastane Harcamaları ile İlişkisi
Sıdıka KAYA, Gülay Sain GÜVEN, Ahmet KAR, Seda AYDAN, Cahit KORKU

GELİR, FİYAT, REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU VE İŞGÜCÜ MALİYETLERİNİN İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR ARDL YAKLAŞIMI
Ahmet GÜNEY, Ensar BALKAYA

EKONOMİK VE SİYASAL BOYUTLARIYLA VARLIK VERGİSİ
Ahmet Kızılkaya

Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencileri ve Yakınlarının Maske Kullanım Davranışları
Hazal KOCABAŞ, Mehmet Ahmet İLHAN, Özlem AKOĞLU, Rabia SARIKAYA, Yeter ALTINSOY, Kamer GÜR

Liselerde Yenilik Yönetimi Becerilerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi
Seyit Ahmet GÜZEN, Ahmet KAYA

Örgütsel Dedikodu Yönetimi
Mehmet Emin USTA, Ahmet KAYA, Duygu ÖZYURT

Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik ile Örgütsel Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki: Şanlıurfa İli Örneği
Banu MOÇOŞOĞLU, Ahmet KAYA

İl Eğitim Denetmenlerinin Liderlik, Yöneticilik ve Rehberlik Rollerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Ahmet KAYA, Refik BALAY, Ayşegül TAŞDEMİR

Örtüaltı domates yetiştiriciliğinde değişen sıcaklık ve ışık koşulları ile verim parametreleri arasındaki ilişkinin modellenmesi
Melek ÖZKAPLAN, Ahmet BALKAYA

Effects of shear and cooling rates on the crystallization behavior of cocoa butter
Gülten ŞEKEROĞLU, Ahmet KAYA

Yeni Fındık Çeşitleri (Okay 28 ve Giresun Melezi)
Hüseyin BALIK, Selda KAYALAK BALIK, Ahmet OKAY

Cr2O3 Katkılı Çeliklerin Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilmesi ve Karakterizasyonu
Abuzer AÇIKGÖZ, Bülent AKTAŞ, Faik ELEK, Hasan KARAYTU, Emin KAYA, Ahmet KARAKAŞ

Erişkinlerde Tırnak Batmasının Matriksektomisiz Cerrahi Tedavisi
Ahmet Yiğit KAPTAN, Selçuk KORKMAZER, Toygun Kağan EREN, İbrahim KAYA, Murat ÇİÇEKLİDAĞ, Turan BAL, Özlem ORHAN

2019 Yılı İçerisinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına Başvuran Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet Olgularının Değerlendirilmesi
Tuğçe KOCA, Kenan KAYA, Ahmet HİLAL

Primer Perkütan Koroner Girişim Yapılan ST-Segment Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsünde MELD-Albumin Skorunun Prediktif Rolü
Seçkin DERELİ, Mustafa YENERÇAĞ, Ahmet KAYA

Obez hastalarda düşük akım ve normal akım anestezisinin etkinlik ve güvenirliliğinin araştırılması: Randomize bir çalışma
Mehmet TERCAN, Ayşe GÜSÜN HALİTOĞLU, Ahmet KAYA, Tuğba BİNGÖL TANRIVERDİ, Gülçin PATMANO

Acil Servise Penetran Travma ile Başvuran Hastaların İncelenmesi
Hasan BÜYÜKASLAN, Yusuf YÜCEL, Halil KAYA, Mehmet Tahir GÖKDEMİR, Ahmet ŞEKER, Ramazan GİDEN

Anomalous origin of the right coronary artery from contralateral side: a series of 17 cases
Sedat KOROGLU, Arif SUNER, Cemal TUNCER, Ahmet AKCAY, Hakan KAYA, Alper NACAR, Talantbek BATYRALİEV, Mustafa GOKCE, Beyhan ERYONUCU, Remzi YİLMAZ

Effects Of Adrenomedullin On Endothelial Microparticle Release In TNF-Αlpha Stimulated In-Vitro Graft Versus Host Disease Model
Fatih KURNAZ, Yasemin TORUN, Çiğdem PALA, Esma KAYA, Serdar ŞIVGIN, Leylagül KAYNAR, Bülent ESER, Fatih ŞAHİN, Ahmet ÖZTÜRK, Mustafa ÇETİN

Diabetik Polinöropatili hastalarda KTS teşhisinde el bileği B mod ve doppler ultrasonografisinin diagnostik değeri
Nurefşan BOYACI, Ahmet BOYACI, Ahmet TUTOĞLU, Dilek Şen DOKUMACI, Ekrem KARAKAŞ, Suna SARIKAYA, Emelyiğit KARAKAŞ

Sigmoid Volvulusa Bağlı Chilaiditi Sendromu: Olgu Sunumu
Ahmet ŞEKER, Alpaslan TERZİ, Murat KAYA, Osman BARDAKÇI, Abdullah ÖZGÖNÜL, Ali UZUNKÖY, Giriş Ve AMAÇ

Bazı Vahşi Kuşlarda Trichinella spp. Larvasının Araştırılması
Oya GİRİŞGİN, Ahmet Onur GİRİŞGİN, Çetin Volka AKYOL, Nurgül ÇİMENLİKAYA, Betül SAYGIN

The Effect of Perch Cooling and Perch Height on Some Bone Strength Parameters in Broilers Reared in Summer
Mehmet Kenan TÜRKYILMAZ, Ahmet NAZLIGÜL, Evrim DERELİ FİDAN, Solmaz KARAARSLAN, Mehmet KAYA, Figen SEVİL KİLİMCİ

Nano Selenyumun Damızlık Bıldırcınlarda Verim, Yumurta ve Sperm Kalitesi ile Kuluçka Parametreleri Üzerine Etkileri
Ömer SEVİM, Onur TATLI, Eren KUTER, Ehsan KARİMİYAN, Mehmet KAYA, Solmaz KARAARSLAN, Uğur UÇAN, B. Hakan KÖKSAL, Özcan CENGİZ, Ahmet G. ÖNOL

X VE Y KUŞAĞI KADINLARININ KARAR VERME TARZLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Nil ENGİZEK, Ahmet ŞEKERKAYA

Türkiye'de Bölge Planlamasi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri/ Regional Planning in Turkey: Problems And Solutions
Ahmet KAYAN

Öğretmen Adaylarının Konuşma Sorunlarına İlişkin Görüşleri/ The Opınıons Of Teacher Candıdates About Speech Problems
Ahmet AKKAYA

ÖMER SEYFETTİN’İN “İLK NAMAZ” HİKÂYESİNDE ÇOCUK VE İNANÇ TASAVVURU
Ahmet İhsan KAYA, Mehmet Emin KALGI

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEK ETİĞİ HAKKINDAKİ ALGI VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ: TRB1 BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA
Hamza KAYA, Ahmet Fethi DURMUŞ

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEK ETİĞİ HAKKINDAKİ ALGI VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ: TRB1 BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA
Hamza KAYA, Ahmet Fethi DURMUŞ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ŞİİRE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Ahmet İhsan KAYA, Recep BİNDAK

ÇORUM’DA BİR UŞŞAKİ ŞEYHİ: HÜSN-İ GÜLZÂRÎ VE SÜLÛK MERKEZLİ KAVRAMLARA YAKLAŞIMI
Ahmet Cahid HAKSEVER, Eyyüb KAYACI, Mehmet YILDIZ

Düşük Sıcaklığa Tolerant Hibrit Biber Çeşit Adaylarının Kök Mimarileri
Rüveyda ÖZGEN, Ahmet BALKAYA

Capsicum chinense Türüne Ait Biber Genotiplerinde Sıcaklığın Tohum Çimlenmesi Üzerine Etkisi
Bircan GÖKPINAR, Ahmet BALKAYA, Güldane Tuğba ŞAHİN

Türkiye Orijinli Yedikule Tipi Marul (Lactuca sativa L. var. longifolia) Genotiplerinin Teksel Seleksiyon Yöntemiyle Islahı
Güldane Tuğba ŞAHİN, Dilek KANDEMİR, Ahmet BALKAYA, Onur KARAAĞAÇ

Biyotik Stres Koşullarına Dayanıklı Turp Islah Programında Kullanılan Genitörler
Kübra PALA, Onur KARAAĞAÇ, Ahmet BALKAYA

Soğan Islahında Generasyon İlerlemesi ve Tohum Üretim Sürecini Hızlandırma Teknikleri
Arif BAĞCI, Onur KARAAĞAÇ, Ahmet BALKAYA

The Effect of Trolox on Oxidative Stress Index and Nitric Oxide Levels
Ahmet HARMANKAYA, Ayla ÖZCAN, Kezban DALGINLI, Dinçer ERDAĞ, Yeşim AYDIN DURSUN, Büşra GÜNGÖR

Different Plant Growth Regulators on Improvement of Potato (Solanum tuberosum L.)
Ahmet Metin KUMLAY, Canan KAYA, Bünyamin YILDIRIM

Kahramanmaraş İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli
Ömer AY, Ahmet KAYA

Urban Resilience Assessment of Trabzon
Doğan DURSUN, Defne DURSUN, Ahmet Burak KAYA

Suriye Burma Tatlısının Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Mustafa SATOUF, Mehmet KÖTEN, Beyen HATİB, Rama ALKAYARİ, Aye ŞEYHAHMET

Effect of Using Fins on Cell Temperature at Air-Based PVT
Ahmet Numan ÖZAKIN, Ferhat KAYA

Hava Soğutmalı PVT Panellerde Panel Yüzey Sıcaklığını Etkileyen Kontrol Parametrelerinin Optimizasyonu
Ahmet Numan ÖZAKIN, Ferhat KAYA

Okul Bahçelerinin Ekolojik Göstergelere Göre Değerlendirilmesi: Kilis Kenti Örneği
Murat YÜCEKAYA, Ahmet Salih GÜNAYDİN, Saliha TAŞÇIOĞLU, Demet DEMİROĞLU

Damızlık Bıldırcın Rasyonlarına Katılan Nano Çinkonun Performans, Yumurta Özellikleri, Sperm Kalitesi ve Kuluçka Parametreleri Üzerine Etkisi
Onur TATLI, Ömer SEVİM, Solmaz KARAARSLAN, Eren KUTER, Mehmet KAYA, Ehsan KARİMİYAN KHAMSEH, Uğur UÇAN, Bekir Hakan KÖKSAL, Özcan CENGİZ, Ahmet Gökhan ÖNOL

Saanen Keçi Sütünün Bazı Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
Ahmet ÖZKAYA, Ali Serol ERTÜRK, Mustafa Güçlü SUCAK, Oğuz AĞYAR, Eray YILMAZ

Farklı Fotoperiyot Şartlarında in vitro Olarak Yetiştirilen Patates (Solanum tuberosum L) Eksplantlarına Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkileri
Ahmet Metin KUMLAY, Neşet ARSLAN, Canan KAYA

The Effects of BAP with NAA and IBA on Microtuberization of in vitro Grown Potatoes (Solanum tuberosum L.) under Different Photoperiod Conditions
Ahmet Metin KUMLAY, Neşet ARSLAN, Canan KAYA

To Eliminate Imbalances Between The Regions A Powerful Foreign Trade Method: Border Trade
Yakup Erdal ERTÜRK, Ahmet DENİZ, Melahat BATU AĞIRKAYA

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi
Erkan ÖZATA, Hasan Hüseyin GEÇİT, Ahmet ÖZ, Saime Ünver İKİNCİKARAKAYA

Siirt (Merkez)’de Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Cüneyt UYAK, Adnan DOĞAN, Ahmet KAZANKAYA

Şirvan ve Eruh (Siirt) İlçelerinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Cüneyt UYAK, Adnan DOĞAN, Ahmet KAZANKAYA

Van İli Merkez İlçe ve Köylerinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi
Feyza ERSAYAR, Ahmet KAZANKAYA, Adnan DOĞAN, Cüneyt UYAK

Gevaş (Van)’da Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine
M. Fatih KILIÇ, Adnan DOĞAN, Ahmet KAZANKAYA, Cüneyt UYAK

Türkiye Türkçesinde +CIl / +CUl Eki ve 'Eskicil' Sözü
Ahmet KAYASANDIK

HAVUZ KAYNAMA ISI TRANSFERİNDE MEKANİK ÇALKALAMA ETKİLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ
Huri FURKAN, Fatma ŞAHİN, Erdem ALIÇ, Ahmet KAYA

HAVUCUN KURUMA KİNETİĞİ ÜZERİNE OZMOTİK DEHİDRASYONUN ETKİSİ
Ahmet KAYA, Orhan AYDIN, Sevgi KOLAYLI

Gözenekli Bir Ortamdaki Düşey Bir Plaka Üzerinden Olan Akışa Kaldırma Kuvveti ve Birleşik Isı Transferinin Etkisi
Ahmet KAYA, Orhan AYDIN

Gözenekli Bir Ortamda Tutulan Geçirgen Bir Yatay Plaka Üzerinden Zorlanmış Taşınımla Olan Akışa MHD ve Isıl Işınımın Etkisi
Ahmet KAYA, Orhan AYDIN

Yatay İnce Bir Silindir Üzerinden Olan Isı ve Kütle Transferine Manyetik Alanın Etkisi
Ahmet KAYA

Bir Köşe Akışı Etrafındaki Zorlanmış Taşınımla Isı Transferine Isıl Işınımın Etkisi
Ahmet KAYA, Orhan AYDIN

Kurutma Havası Sıcaklığının Kızılcığın Kuruma Süresi ve Sorpsiyon Eğrisine Etkisinin Deneysel İncelenmesi
Ahmet KAYA, Orhan AYDIN

İbn Kudâme’nin Hanbelî Mezhebi İçerisindeki Yeri ve el-Muğnî Adlı Eseri
Recep KILIÇ, Ahmet ÇETİNKAYA

Çevreci Değerin Tekrar Satın Alma Üzerindeki Etkisinde Kurumsal Çevreci İmajın Aracı Rolü: Havayolu Yolcuları Üzerine Bir Araştırma
Ahmet ÇETİNDAŞ, Gülendam SEVİNÇ KAYA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE DUYGU SAĞIRLIĞI İLİŞKİSİ
Necla YILMAZ, Elif KAYA, Ramazan ERDEM, Ahmet ALKAN

Evrensel Bir Uzlaşmazlık Fenomeni Olarak Milletler ve Milliyetçilikler*
Ahmet KIZILKAYA

GELİŞİM LİGİ FUTBOLCULARININ AHLAKİ KARAR ALMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Mehmet Haluk SİVRİKAYA, Ahmet Haktan SİVRİKAYA

HORON OYNAMANIN AYAK TABANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Latif AYDOS, Metin KAYA, Ulunay KANATLI, Mehmet Fatih YÜKSEL, Ahmet UZUN

Öğretmenlerin Bilgi Uçurma Nedenlerinin Örgütsel Sinizm ve Özdeşleşme ile Olan İlişkisi: Bir Yol Analizi Çalışması
Ahmet KAYA, Ahmet GÖÇEN, Mehmet UZUN

Okul Yöneticilerinin Rotasyonu Üzerine Nitel Bir İnceleme
Ahmet KAYA, Ahmet GÖÇEN

Klasik Mantığa Giriş
Ahmet KAYACIK

FUNDAMENTALS OF NOVEL ISLAMIC MONETARY SYSTEM FOR THE CONTEMPORARY AGE
Abdulsamet KAYADA, Ahmet Suayb GUNDOGDU

KISMİ BÖLÜNME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 13 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDA DÜŞÜNCELER
Ferna İPEKEL KAYALI, Ahmet Emrah GEÇER

EFFECTS OF SMOKING IN PATIENTS WITH AXIAL SPONDYLOARTHRITIS RECEIVING TUMOR NECROSIS FACTOR INHIBITORS THERAPY
Özlem PEHLİVAN, Yasemin YALÇINKAYA, Bahar Artım ESEN, Nihat HÜSEYİNSİNOĞLU, Ahmet GÜL, Murat İNANÇ, Lale ÖÇAL

THE EFFECT OF SHORT-TERM VIBRATION ON SOMATOSENSORY TEMPORAL DISCRIMINATION THRESHOLD
Ahmet Hakan OK, Arda KAYA, Aysegul GUNDUZ, Meral KIZILTAN

FACTORS PREDICTING RESPONSE TO NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY IN LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER
Emine YILDIRIM, Sibel BEKTAŞ, Sabin GOKTAS AYDIN, Ahmet Muzaffer ER, İrem YANIK, Perihan ÖZKAN GÜMÜŞKAYA, Barbaros Utku YILMAZ, Ahmet BİLİCİ, Mustafa ONCEL

EVALUATION OF QTC INTERVAL IN CIRRHOSIS PATIENTS WITH VARICEAL HEMORRHAGE
Rezan KARAALİ, Umut PAYZA, Ahmet KAYALI, Firdevs TOPAL, Fatih Esad TOPAL

Effect of Multidisciplinary Board on The Diagnosis and Treatment of Endocrine Diseases
Hamid Ahmet KABULİ, Ahmet Cem DURAL, Cevher AKARSU, Mustafa Gökhan ÜNSAL, İlkay HALICIOĞLU, Pınar KARAKAYA, Ravza YILMAZ, Deniz GÜZEY, Halil ALIŞ

GLIOMATOSIS CEREBRI: CLINICAL ISSUES AND ASSESSMENT OF A CASE
Cenk Ahmet ŞEN, Ümit KOCAMAN, Erkan ŞAHİN, Vildan KAYA, Ragıp ORTAC, Çağatay ARSLAN

EVALUATION OF OVARIAN RESERVE WITH ANTIMULLERIAN HORMONE AND ANTRAL FOLLICLE COUNT IN THE CASE OF CONSERVATIVE MANAGEMENT OF DELAYED TORSION OF OVARY
Cenk YAŞA, Özlem DURAL, Ercan BAŞTU, Funda GÜNGÖR UĞURLUCAN, Fatih KAYA, Ahmet Cem İYİBOZKURT

KARDİYAK AMİLOİDOZUN ELEKTROKARDİYOGRAMDA NADİR BİR GÖRÜNÜMÜ
Gökhan Ertaş, Ahmet Çetinkaya, Kadriye Halli, Ahmet Vural

ATRİYAL FİBRİLASYONLU BİR HASTADA UNİLATERAL TOTAL RENAL ARTER EMBOLİSİ
Ali ELİTOK, Cengiz YILMAZ, Dilek KARAKAYA, Ahmet BARMAN, Sezai VATANSEVER, Vakur AKKAYA, Osman ERK, Kerim GÜLER, Ali Elitok, At All.

EĞİTİM KURUMLARINDAKİ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE SESLİLİĞE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARININ İNCELENMESİ
Banu MOÇOŞOĞLU, Ahmet KAYA

Kur'an'a Psikoloji ile Bakmak
Ahmet KAYA

Hamileliğe Özgü Doğum Öncesi Stresin Çalışma Hayatından Ayrılma Niyeti Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Rolü
Metin SÖYLEMEZ, Ahmet KAYA

İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE DEPRESYON İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Ali YILMAZ, Ahmet KAR, Mustafa KAYA, Aysun KANDEMİR TÜRE

HASTA GÜÇLENDİRME VE YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ
Ali YILMAZ, Ahmet KAR, Mustafa KAYA

AZERBAYCAN-TÜRKİYE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ
Ahmet Yağmur ERSOY, Sedat DURMUŞKAYA, Ayaz İBRAHİMLİ

Genç Bir Hastada Over Kanseri İçin Doğurganlık Koruyucu Yaklaşım: Uzun Dönemli Takipte Karşı Overde Kitle, Yönetimi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Kadir ÇETİNKAYA, Ahmet BACINOĞLU, Haluk DERVİŞOĞLU

Hamileliğe Özgü Doğum Öncesi Stresin Çalışma Hayatından Ayrılma Niyeti Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Rolü
Metin SÖYLEMEZ, Ahmet KAYA

Comparative evaluation of the lighted intubation stylet, Storz DCI videolaryngoscope, and Macintosh laryngoscope in adult patients
Hatice BAHADIR, Hediye Ayla TÜR, Cengiz KAYA, Ersin KÖKSAL, Yasemin Burcu ÜSTÜN, Elif Bengi ŞENER, Ahmet DİLEK

Symptoms, side effects and complications during the dobutamine stress echocardiography test
Ahmet Karakurt, Yüksel Kaya, Tolga Sinan Güvenç, Mehmet Akbulut

Assessment of ischemia by using dobutamine stress echocardiography test in patients with isolated ST depression in inferior leads demonstrated during channel treadmill exercise electrocardiography test
Ahmet KARAKURT, Yüksel KAYA, Tolga Sinan GÜVENÇ, Mehmet AKBULUT

Congenital Blood-cyst on the Anterior Leaflet of the Mitral Valve in an Adult Patient: A Case Report and the Review of the Literature
Ahmet KARAKURT, Tolga Sinan GÜVEN, Yüksel KAYA, Bahattin BALCI

Determination of the relationship between the coronary slow flow phenomenon, and the P wave dispersion and QT dispersion
Yüksel Kaya, Ali Kemal Gür, Edip Gönüllü, Tolga Sinan Güvenç, Ahmet Karakurt, Ahmet Güler, Yemlihan Ceylan, Nesim Aladağ, Mahmut Özdemir, Lokman Soyoral, Bahattin Balcı, Mehmet Özkan

Investigation of the Relationship Between Blood Lipid Peroxidation and the Prevalence of Aflatoxin M1 in Milk Samples from Mothers and Cows Living in Kars and Surrounding Villages
Aysel GÜVEN, Barış ÖZTÜRK, H.ahmet DEVECİ, İnan KAYA

Cyprinus carpio (L. 1758)’da Klorprifos-Etil Uygulamasının Sialik Asit, Malondialdehit ve Nitrik Oksit Düzeylerine Etkisi
Hacı Ahmet DEVECİ, Abdulsamed KÜKÜRT, Gökhan NUR, İnan KAYA

Fenolik Bileşik İçeren Bitkisel Antioksidanlar
H. Ahmet DEVECİ, Gökhan NUR, M.ali KIRPIK, Ahmet HARMANKAYA, Yağmur YILDIZ

Lektinler ve Glikobilimlerdeki Önemi
Ahmet HARMANKAYA, Ayla ÖZCAN, Sezen HARMANKAYA

Online Eğitim Sürecinde Lise Müdürlerinin Sergiledikleri Öğrenen Örgüt Davranışlarına İlişkin Nitel Çalışma
Seyit Ahmet GÜZEN, Ahmet KAYA

Liselerde Örgütsel Öğrenme Mekanizmalarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi
Seyit Ahmet GÜZEN, Ahmet KAYA

Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Sebebiyle Uygulanan Uzaktan Eğitime Yönelik Öğretmen Tutumlarının İncelenmesi
Banu MOÇOŞOĞLU, Ahmet KAYA

Effects of Magnetic Field, Buoyancy and Conjugate Heat Transfer on Flow over a Vertical Thin Plate
Ahmet KAYA, Orhan AYDIN

Mesleki ve Teknik Liselerde İnformal İletişim
Ali CÜLHA, Ahmet KAYA, Betül DELİBALTA

Gri İlişkisel Analizin Finansal Kıyaslama Aracı Olarak Kullanılması: İMKB-30 Endeksindeki Finansal Olmayan Firmalar Üzerine Bir Uygulama
Yücel AYRIÇAY, Mehmet ÖZÇALICI, Ahmet KAYA

Ekonomik Özgürlükler İle Ekonomik Performans Arasındaki İlişki Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
Ahmet BEŞKAYA, Ömer MANAN

Ümitvar Hibrit Patlıcan Anaçlarının (Solanum melongena X Solanum aethiopicum) Aşılı Patlıcan Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
Şeyma SARIBAŞ, Ahmet BALKAYA, Dilek KANDEMİR, Ahmet SEÇİM

Protective Effect of Metformin Alone or in Combination with Valproic acid on Pentylenetetrazole-Induced Seizures in Mice
Erkan GÜMÜŞ, Mustafa ERGÜL, Kader GÜLMEZ, Mustafa ULU, Recep AKKAYA, Ercan ÖZDEMİR, Ahmet Şevki TAŞKIRAN

Pediatrik Enürezis Noktürna Hastalarında Adenotonsillektomi Cerrahisinin Etkinliği
Muhammed Gazi YILDIZ, Ali Erdal KARAKAYA, Ahmet Gökhan GÜLER, İsrafil ORHAN, İrfan KARA, Saime SAĞIROĞLU, Nagihan BİLAL, Adem DOĞANER

The Danger Close to Home: Foreign body aspiration in the children, prevention, diagnosis and treatment evaluation
Ali Erdal KARAKAYA, Ahmet Gökhan GÜLER, Ahmet Burak DOĞAN, Dilan ALTINTAŞ URAL, Serkan ARSLAN

The neuroprotective effect of Coconut Oil in mice with Traumatic Brain Injury
Şeyda ÇANKAYA, Mehmet Yalçın GÜNAL, Mustafa Çağlar BEKER, Ahmet Burak ÇAĞLAYAN, Ekrem Musa ÖZDEMİR, Özlem SAATCİ, Barış ÇANKAYA, Burak YULUĞ

Çocukluk Çağında Dev Disgerminomlu Üç Olgu
Ömer DUYURAN, Merve Nur Yenmiş İNAN, Can ACIPAYAM, Ahmet Gökhan GÜLER, Ali Erdal KARAKAYA, Abdulkadir Yasir BAHAR, Nursel YURTTUTAN

Tasarruf ve Yatırımların Ekonomik Büyümeye Etkisi Türkiye Örneği (1975-2012)
Ahmet Turan ÇETİNKAYA, Emrah TÜRK

Devletin Sigara Kullanımı Üzerine Pazarlamama (Demarketing) Uygulamaları ve Tüketiciler Üzerinde Covid-19 Dönemindeki Etkisi
Ahmet GÜRBÜZ, Hatice COŞKUNOĞLU KAYA

Eğitim Sektöründe Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Öğrenci İşleri Birimi Örneği
Nurettin AYAZ, Ahmet ARAKAYA

Hava Sporları Turizmi ve Safranbolu'nun Hava Sporları Potansiyelinin Belirlenmesi
Oğuz DİKER, Adnan ÇETİNKAYA, Ahmet CİNKARA

Alamouti Uzay-Zaman Kodlu ve Kuvvetlendir-Aktar Röleli Çeşitlemelerin OFDM İşaretleri için Başarım Karşılaştırması
Ahmet OTURAK, Hakan KAYA, Ertan ÖZTÜRK

2.4 GHz Frekansında Çalışan Farklı Boyut ve Besleme Yöntemli Dikdörtgen Mikroşerit Anten Tasarımları ve Gerçekleştirilmesi
Büşra GÜNGÖRER, Mustafa TEKBAŞ, Ahmet KAYABAŞI

Yagi-Uda Dizi Yama Anten Benzetimleri ve Gerçekleştirilmesi
Rafettin AYTEKİN, Mustafa TEKBAŞ, Ahmet KAYABAŞI

Wlan Uygulamaları için Besleme Metotları Farklı Dairesel Mikroşerit Anten Benzetimi ve Üretimi
Büşra GÜNGÖRER, Ahmet KAYABAŞI, Mustafa TEKBAŞ

Sosyal Çevre ve Öğrenme Ortamı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Hatice ALTUNKAYA, Ahmet BAŞKAN

Anne Babaların Akılcı Olmayan İnançları ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ali ÇEKİÇ, İdris KAYA, Ahmet BUĞA

Yapılandırmacı Yaklaşım ve Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Geliştirilen Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi
Nazan Şimşir, Ahmet Ünal, Zekeriya Yerlikaya

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL YARATICILIK İLE YÖNETSEL ETKİLİLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Refik BALAY, Ahmet KAYA, Gülbahar MELİK

Chemical Modification of Poplar Wood with Benzophenone Tetracarboxylic Di Methacrylates
Ahmet CAN, Baki HAZER, Hüseyin SİVRİKAYA

Taşköprü (Kastamonu) Yöresi Doğal Sarıçam (Pinus silvestris L.) Meşcerelerinde Sıklık Bakımlarının Artım ve Büyümeye Etkisi
Yrd .doç. Dr. Ahmet SIVACIOĞLU, Yrd.doç. Dr. Ali DURKAYA, Prof. Dr. Hasan VURDU, Orm. Yük. Müh. Reşat BENLİ

AYTÜL AKAL’IN ESERLERİNDE AİLE İÇİ ÇATIŞMA ÜZERİNE BİR İNCELEME
Zübeyde ERKMEN, Ahmet İhsan KAYA

Depresyon, Anksiyete, Stres ve Gelecek Kaygısı Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi
Ahmet TÜRK, Meral ÖZTÜRK, Veda BİLİCAN GÖKKAYA

HİPERTANSİF SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİNİN VENTRİKÜLER REPOLARİZASYON ÜZERİNE ETKİSİ
Hayati EREN, Ahmet Seyfeddin GÜRBÜZ, Ülker KAYA

DİREKT ETKİLİ ANTİVİRAL TEDAVİ ALAN KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA ALFA FETOPROTEİN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet AKTAŞ, Engin ALTİNKAYA

OUR RESULTS FOR RIGID URETEROSCOPY AND LASER LITHOTRIPSY IN PEDIATRIC AGE GROUP
Ahmet Gökhan GÜLER, Ali Erdal KARAKAYA, Ahmet Burak DOĞAN, Yaşar KANDUR

PROGESTERONE INCREASES THE ISCHEMIC DAMAGE IN MALE RATS WITH CEREBRAL ISCHEMIA REPERFUSION INJURY
Mustafa ÖĞDEN, Bülent BAKAR, Canan ALTUNKAYA, Ahmet Turan DAĞLI, Alemiddin ÖZDEMİR, Mehmet Faik ÖZVEREN

SERVİKAL MİYELOPATİLİ HASTALARDA UNİLATERAL YAKLAŞIM İLE BİLATERAL DEKOMPRESYONUN KLİNİK SONUÇLARI
Mustafa ÖĞDEN, Süleyman AKKAYA, Ulaş YÜKSEL, Ahmet Turan DAĞLI, Bülent BAKAR, Mehmet Faik ÖZVEREN

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Ahmet Haktan SİVRİKAYA, Ceren Nur TEMİZ

Su Tasarrufu Sağlayan Emniyet Valfinin Yerel Kayıp Katsayısının Belirlenmesi ve Yüzey Pürüzlülüğünün Akışa Olan Etkisinin İncelenmesi
Muhammed Safa KAMER, Ahmet KAYA

PANKREAS YAĞLANMASININ VÜCUT ADİPOZ DOKU DAĞILIMI İLE İLİŞKİSİNİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE KANTİTATİF YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Furkan KAYA, Ayberk BERAL, Ahmet Oğuzhan TÜRKER, İsmail AKYÜREK, Nihan TEZCAN, Ahmet PENBE, Kadir BOZOK

TİMOMA VE CERRAHİ SONUÇLARIMIZ
Suphi AYDIN, Koray AYDOĞDU, Leyla ACAR, Erkmen GÜLHAN, Göktürk FINDIK, Ülkü YAZICI, Funda DEMİRAĞ, İrfan TAŞTEPE, Sadi KAYA, Ahmet DUMANLI

ÖN KAMARADA PERFLORODEKALİN BAKİYESİ: İKİ OLGU SUNUMU
Raşit KILIÇ, Ayşe ÖNER, Osman Ahmet POLAT, Alperen AĞADAYI, Burcu BARAN, Ender SIRAKAYA

YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZE KABUL EDİLEN İNTOKSİKASYON OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ
Ebru ÇANAKÇI, Yasemin KAYA, Ahmet KARATAŞ

Superior Mezenter Arter Embolisinde Erken Tanı ve Embolektomi
İbrahim AYDIN, Ahmet YÜCEL, Ahmet PERGEL, Ahmet KARAKAYA, Sabri OĞULLAR, Dursun ŞAHİN, Ender ÖZER

Triküspid Kapağın Hemanjiomu
Adem İlkay DİKEN, Adnan YALÇINKAYA, Onur HANEDAN, Ahmet İRDEM, Şeref KÜÇÜKER

Kolelitiyazis Hastalarında Günlük Fiziksel Aktivite, Anksiyete ve Depresyonun Araştırılması
Abdurrahman GENÇ, Ahmet BAL, Cemil ÇELİKAĞI, Hatice YALÇINKAYA, Necip Fazıl ÇOBAN, Serkan ASLANALP, Kağan ÜÇOK

Düzeltme: Adıyaman'da Yetişen Endemik Serratula olygocephala’nın Moleküler Karakterizasyonu ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerini Belirlenmesi
Yener TEKELİ, Ahmet ÖZKAYA, Ahmet Zafer TEL, Görkem DENİZ SÖNMEZ, Süleyman AKOCAK

Türkiye’de Üretilen Isıl İşlem Görmüş Sucukların Mineral ve Yağ Asit Düzeylerinin Tespiti
Ahmet ÖZKAYA

Laktasyondaki Süt Sığırlarına Yapay Yonca (Medicago sativa L.) Merasında Otlatmanın Süt Mineralleri, KLA ve Yağ Asit Düzeylerine Etkisi
Mustafa Güçlü SUCAK, Ahmet ÖZKAYA, Oğuz AĞYAR, Selma BEYZİ BÜYÜKKILIÇ, Uğur KARA, Zeynep ŞAHAN, Uğur SERBESTER

Adıyaman'da Yetişen Endemik Serratula olygocephala’nın Moleküler Karakterizasyonu ve Bazı Biyokimyasal Özelliklerini Belirlenmesi
Yener TEKELİ, Ahmet ÖZKAYA, Ahmet Zafer TEL, Görkem Deniz SÖNMEZ, Süleyman AKOCAK

Akkaraman Koyun Sütünün Mineral ve Yağ Asit Konsantrasyonlarının Belirlenmesi
Ahmet ÖZKAYA, Mustafa Güçlü SUCAK, Oğuz AĞYAR, Eray YILMAZ

The Evaluation of Relationship Between Monocyte/High-Density Lipoprotein Ratio (MHR) and COVID-19
Belgin COŞKUN, Müge AYHAN, Elif Mukime SARICAOĞLU, Rahmet GÜNER, Esragül AKINCI, Turan BUZGAN, Bircan KAYAASLAN, Adalet AYPAK, Ayşe Yasemin TEZER TEKÇE, İmran HASANOĞLU, Ayşe KAYA KALEM, Fatma ESER, Yeşim AYBAR BİLİR, Burcu ÖZDEMİR

Does Excessive Meat Consumption During the Feast of Sacrifice Worsen Chronic Kidney Damage?The Effect of Intensive Meat Consumption on Chronic Kidney Damage
Ahmet KARATAŞ, Ebru CANAKCİ, Yasemin KAYA, Yeliz KAŞKO ARICI, Mervegül KAYA, Huzeyfe SAYIM

Evaluation of Anemia Prevalence and Concomitant Diseases in Elderly Patients Applying to Family Medicine Polyclinic
Mervegül KAYA, Özgür ENGİNYURT, Ahmet KARATAŞ, Tuba GÜL

Düzce Üniversitesi Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Erişkin Hastaların Acile Başvurma Nedenleri ve İlişkili Faktörler
Cemil İşık SÖNMEZ, Duygu AYHAN BAŞER, Gülcan ULUDAĞ, Hülya KARA, Ahmet PEKER, Kağan TAŞKAYA, Elif ÇALIK, Hacer SERİN, Zeynep Aybikem SAĞLAM, Barış Can ARICI, Selda Dursun, Erkan NEFESOĞLU

FARKLI KESİT GENİŞLEMELİ GEOMETRİLERİN KLİMA SANTRALLERİ İÇİN TASARLANAN BİR ANEMOSTAT TİP DİFÜZÖRLÜ BOŞ HÜCREDEKİ AKIŞA ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ
Muhammed Safa KAMER, Kerim SÖNMEZ, Ahmet KAYA

Copeptin Level in Isolated Coronary Artery Ectasia
Osman BEKTAŞ, Diyar KÖPRÜLÜ, Sezgin ALBAYRAK, Adil BAYRAMOĞLU, Zeki Yüksel GÜNAYDIN, Mehmet YAMAN, Ahmet KAYA

A Rare Cause of Transient Complete Atrioventricular Block: Aortic Dissection
Hasan KAYA, Ahmet Ferhat KAYA, Mustafa OYLUMLU, Sinan Demirtaş

Beyond the Lipid-lowering Effects of Statins: Renal Effects
Yasemin KAYA, Ahmet KAYA, Osman BEKATAŞ

Off-Pump Reduction Aortoplasty with Coronary Artery Bypass Grafting: 3 Cases
Adnan YALÇINKAYA, Adem İlkay DİKEN, Gökhan LAFÇI, Ahmet Kuddusi İRDEM, Kerim ÇAĞLI

Diffuse Alveolar Haemorrhage Due to Clopidogrel Use in a Patient Who Had Undergone Primary Percutaneous Intervention
Adnan KAYA, Sami İLHAN, Mustafa Adem TATLISU, Bayram KÖROĞLU, Ahmet ÖZ

Assessment of Subclinical Atherosclerosis with Aortic Velocity Propagation in Patients with Type 2 Diabetes and Chronic Kidney Disease
Mehmet YAMAN, Türkan METE, İsmail ÖZER, Yasemin KAYA, Ahmet KARATAŞ

Koroner Baypas Cerrahisi ve Çıplak Metal Stent Uygulanan Hastaların Klinik Sonlanımlarının Karşılaştırılması
İbrahim Halil TANBOĞA, Mustafa KURT, Enbiya AKSAKAL, Mehmet Ali KAYGIN, Ahmet KAYA, Turgay IŞIK, Abdürrahim ÇOLAK, Serdar SEVİMLİ

Bukkal Mukoza Hematomunun Bildirilmemiş Bir Nedeni: Kronik Böbrek Yetersizliği Olan Bir Hastada Heparin Tedavisi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon
Mustafa YILDIZ, Hasan KAYA, Mehmet Ali ASTARCIOĞLU, Tayyar GÖKDENİZ, Ahmet Çağrı AYKAN, Banu Şahin YILDIZ, Mehmet ÖZKAN

Aprotinin Attenuates Ischemia/Reperfusion Injury in the Rat Lung After Infrarenal Aortic Occlusion
Gokhan Onem, Metin Akbulut, Ibrahim Goksin, Ahmet Baltalarli, Vefa Ozcan, Ercan Gurses, Seyda Kaya, Oya Rendeci, Mustafa Sacar

Ümitvar Hibrit Patlıcan Anaçlarının (Solanum melongena X Solanum aethiopicum) Aşılı Patlıcan Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
Şeyma SARIBAŞ, Ahmet BALKAYA, Dilek KANDEMİR, Ahmet SEÇİM

Evaluation of The Effects of Pomegranate Juice on Hepato-Nephrotoxicity in Male Rats Exposed to Aluminum
Harun ÇİFTÇİ, Çiğdem ER ÇALIŞKAN, Fatih KAR, Ahmet ÖZKAYA, Kenan GÜÇLÜ

Organik Ürün Tüketimini Etkileyen Faktörler (Diyarbakır İli Örneği)
Hakan İNCİ, Ersin KARAKAYA, Ahmet Yusuf ŞENGÜL

Analysis of the Relationship between Teachers' Perceptions of Organizational Identification and Meaningful Work
Salih YILMAZ, Ahmet KAYA

Öğretmenlerin Dersi Planlama, Ortam ve Materyal Hazırlama Yeterlikleri ile Sosyo-Kültürel Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Hasan Bozaslan, Gülten Genç, Ahmet Kaya, Feridun Merter

FARKLI PROTEİN DÜZEYLERİNDE BESLEMENİN KAZLARDA BESİ PERFORMANSINA ETKİSİ
Yücel ÜNAL, İsmail KAYA, Mustafa SAATCI, Sedat YILDIZ, Ahmet ÖNCÜER

ÜRE-MELAS YALAMA BLOKLARINDAKİ SERTLEŞTİRİCİ MADDE VE MELAS DÜZEYİNİN BLOK TÜKETİMİNE ETKİSİ
Yücel ÜNAL, İsmail KAYA, Ahmet ÖNCÜER

YEŞİL DÖNEMDE MERADA OTLATMA VE KONSANTRE YEM İLAVESİNİN MERA KALİTESİ İLE MORKARAMAN VE TUJ KUZULARDA BÜYÜME, RUMEN pH, TOPLAM UÇUCU YAĞ ASİTLERİ, AMONYAK AZOTU’NA ETKİSİ
İsmail KAYA, Mustafa SAATÇI, Yücel ÜNAL, Ahmet ÖNCÜER, Turgut KIRMIZIBAYRAK

FINDIK KÜSPESİNİN FORMALDEHİT VE KAN İLE MUAMELESİNİN RUMENDE PARÇALANMA ÖZELLİKLERİ VE ETKİN YIKILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
Sakine YALÇIN, Adnan ŞEHU, Ahmet ERGÜN, İsmail KAYA

Sosyal Medyada Vergi Algısı
Oğuz Kağan Ahmet KAYA, İsa SAĞBAŞ

Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları
Elçin ALAŞEHİR AKDUMAN, Aslı KARADENİZ, Ahmet BALIKÇI, Aynur Eren TOPKAYA

Yenidoğanda Septik Artrit: Olgu Sunumu
Kevser BEŞBENLİ, Ahmet İNCİOĞLU, Mustafa ŞAHİN, Nüvit ALTINKAYA

Beyin Tümörlü Hastadan İzole Edilen Corynebacterium Pseudodiphtheriticum: Olgu Sunumu
Ahmet BALIKCI, Mahmure URAZ, Selçuk ŞİMŞEK, Zeliha BELAS, Aynur Eren TOPKAYA

Uzun Süreli Lityum Tedavisine Bağlı Bilateral Parotis Hiperplazisi
Ahmet Melih ÖZEL, Gülbüz SEZGİN, Evrim BOZKAYA, Nermin MUTLU, Rahmi ÇUBUK, Oya Uygur BAYRAMİÇLİ

Apseden İzole Edilen Streptococcus Constellatus Olgu Sunumu
Ahmet BALIKÇI, Manuk MANUKYAN, Uğur DEVECİ, Aynur TOPKAYA

Bazı Kullanılmış Kozmetik Ürünlerinde Fungal Çeşitlilik
Döndü GÜMÜŞKAYA ELBASAN, Ahmet ASAN, Suzan ÖKTEN

Macrofungi Determined in Ayrancı and Yeşildere (Karaman) Districts
Ahmet ÇETİNKAYA, Yasin UZUN, Abdullah KAYA

Thecotheus lundqvistii, A New Coprophilous Ascomycete Record for Turkey
Ahmet ÇETİNKAYA, Yasin UZUN, Abdullah KAYA

An Interview with Nicholas Rescher
Ahmet KAYACIK

Televizyon Yayıncılığın Alternatif Teknoloji: MMDS
Ahmet ŞAHİNKAYA

FM Radyo Stüdyo ve Yayın Hizmetleri
Ahmet ŞAHİNKAYA

MMDS Çok Kanallı Mikrodalga TV Dağıtım Sistemleri
Ahmet ÇETİNKAYA

Video Signal Processing For TV Broadcasting
Ahmet ÇETİNKAYA

Acoustic Properties of Radio-TV Studios
Ahmet ÇETİNKAYA

Yüksek Tanımlı Televizyon Standardı
Ahmet ŞAHİNKAYA

Kablolu TV Sistemleri
Ahmet ŞAHİNKAYA

International Measures On Radio Interference
Ahmet ÇETİNKAYA

Avrupa Topluluğuna Kantonalizm Uygulaması
Ahmet ÇETİNKAYA

Radyo Yayınlarında Ses Sinyallerinin İyileştirilmesi
Ahmet ÇETİNKAYA

Eğitim fakültesi öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri ile tinsellik, iyimserlik, kaygı ve olumsuz duygu düzeyleri arasındaki ilişki
Ahmet ÖZTÜRK, Rahşan Siviş ÇETİNKAYA

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz
Ahmet KOÇ, Umut KAYA, Elif Sena GELGÖR

Bakır Folyo Kaplı Yönlendirilmiş Yonga Levhanın Elektromanyetik Girişimi Soğurma Etkinliği
Ali İhsan KAYA, Ahmet ÇİFCİ

MOBİL TELEFON VE GOOGLE HARİTA DESTEKLİ YEREL SEYAHAT ROTASI OPTİMİZASYONU: BURDUR ÖRNEĞİ
Muhammer İLKUÇAR, Ahmet ÇETİNKAYA

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE FİİLLERDEN YAPILAN KİŞİ ADLARI
Ahmet KAYASANDIK

Oyun Motivasyonu Ölçeği’nin Geçerliği ve Güvenirliği
Ahmet AKIN, Çınar KAYA, İbrahim DEMİRCİ

KAPLAMA YÖNTEMİ İLE AHŞAP KOMPOZİT MALZEMELERİN ELEKTROMANYETİK KALKANLAMA ÖZELLİKLERİ
Ali İhsan KAYA, Ahmet ÇİFCİ

ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞININ AZALTILMASINA YÖNELİK ULUSLARARASI STRATEJİLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Ahmet GÖÇEN, Ahmet KAYA

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN “GELECEK” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORİK OLARAK İNCELENMESİ
Zeynep YAM, Hatice ÇETİNKAYA, Ahmet KURNAZ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖZELLİKLERİ İLE ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUM DÜZEYLERİ*
Ahmet KAYA, Ahmet GÖÇEN

NİYAZİ BERKES: TEOKRASİ ve LAİKLİK
Ahmet KIZILKAYA

X VE Y KUŞAĞI KADINLARININ KARAR VERME TARZLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Nil ENGİZEK, Ahmet ŞEKERKAYA

Türkiye'de Bölge Planlamasi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri/ Regional Planning in Turkey: Problems And Solutions
Ahmet KAYAN

Öğretmen Adaylarının Konuşma Sorunlarına İlişkin Görüşleri/ The Opınıons Of Teacher Candıdates About Speech Problems
Ahmet AKKAYA

Capsicum baccatum türüne ait biber popülasyonunun karakterizasyonu ve morfolojik varyasyon düzeyinin belirlenmesi
Aslı KANAL, Ahmet BALKAYA

Evaluation of Supercritical Carbon Dioxide Extraction Method and Some Conventional Extraction Methods for The Determination of Fatty Acid Content from Peganum harmala L. Seed
Remzi EKİNCİ, Mustafa Fatih GENİŞEL, Fatih Mehmet KILINÇ, Sedat KAYA, Ahmet ONAY