Search Results

Digital Twin Based Disaster Management System Proposal: DT-DMS
Özgür DOĞAN, Oğuzhan ŞAHİN, Enis KARAARSLAN

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM YAZMA ARACI YAKLAŞIMI VE UYGULAMALARINI DEĞERLENDİRMELERİ
Sinem DİNÇOL ÖZGÜR, Ümit IŞIK ERDOĞAN

Synthesis of 2-Methacryloyloxyethyl Phosphorylcholine (MPC) Based P(2-hydroxyethyl methacrylate) P(HEMA) Cryogel Membranes
Erdoğan ÖZGÜR

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ANALİZİ: KAHRAMANMARAŞ’TA FAALİYET GÖSTEREN BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE DEMATEL UYGULAMASI
Mehri Banu ERDEM, Nuri Özgür DOĞAN

Çene Kemiklerinin Bisfosfonatlara Bağlı Osteonekrozunda Teşhis ve Tedavi Yaklaşımları
Yakup ÜSTÜN, Özgür ERDOĞAN

Kınalı Kekliklerin Alectoris chukar Telemetri Cihazıyla Takibi
Çağrı Özgür ÖZKAN, Haluk BAŞDOĞAN

ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ETİK İKLİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖRGÜTSEL POLİTİK ALGILAMALARIN ARACI ROLÜ
, Asuman AKDOĞAN, Özgür DEMİRTAŞ

Peptik ülserli hastalarda iskemi modifiye albumin düzeyleri
Evrim KAHRAMANOĞLU AKSOY, Ferdane SAPMAZ, Özlem DOĞAN, Özgür ALBUZ, Metin UZMAN

Rezidüel Asetabular Displazi Hastalarının Yönetiminde Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Kıkırdak Asetabulum Değerlendirilmesinin Rolü
Özgür DOĞAN, Halil İbrahim GÜMÜŞ, Volkan İĞDİR, Emrah ÇALIŞKAN, Semra DURAN, Ali BİÇİMOĞLU

Hamstring Otogrefti ile Tek Demet Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonlarında Klinik Sonuçlarımız
Özgür DOĞAN, Emrah ÇALIŞKAN, Batuhan GENCER

Alternative Agreement Approaches in Testing the Agreement of Three-dimensional Computerized Tomography Measurements of Styloid Processes by Two Observers at Two Different Times*
Semra ERDOĞAN, Kaan ESEN, Yüksel BALCI, Sermin TOK UMAY, Gülhan TEMEL, Anıl ÖZGÜR

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON THE STRUCTURAL PROPERTIES OF ILLITE-RICH CLAY MINERAL USING FT-IR, 29Si MAS NMR, TG AND DTA METHODS
Burcu ERDOĞAN ALVER, Gökhan DİKMEN, Özgür ALVER

THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF GRAIN SIZE ON RAMAN AND 29Si MAS NMR SPECTRA OF BENTONITES FROM TURKEY
Burcu ERDOĞAN ALVER, Gökhan DİKMEN, Özgür ALVER

Dile Getirme Davranışı (Voice Behavior) Ölçeğinin Türkçe Adaptasyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Doğancan ÇAVMAK, Özgür DEMİRTAŞ

Kaya Otel İşletmeleri İçin En Uygun Stratejinin Belirlenmesi: Bir SWOT/AHP Uygulaması
Nuri Özgür DOĞAN, Gülhan SÖZBİLEN

Levels of methylated arginines and L-arginine in patients with polycystic ovary syndrome: a promising approach in clinical evaluation
Ozgur OZTAN, Gökçen ERDOĞAN, Coşkun ŞİMŞİR, Vugar Ali TÜRKSOY, Gülsüm ABUŞOĞLU, Lütfiye TUTKUN, Serdar DENİZ, Mehmet Erdem ALAGÜNEY

Tüketici Senetleri
Özgür DOĞAN

Yoğun Bakım Ünitesinde Fiberoptik Bronkoskopi Eşliğinde Uygulanan Perkütan Trakeostomilerin Retrospektif Değerlendirilmesi
Mustafa Özgür CIRIK, Güler ERASLAN DOĞANAY

BİLGİSAYAR UYARLAMALI TEST (BUT) UYGULAMALARINDA REGRESYON AĞACI YAKLAŞIMI: REGRESYON KARAR AĞAÇLARI ile PSİKOMETRİK MODEL KULLANAN STANDART BUT ALGORİTMASININ YAPAY BİR VERİ ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Emrah Gökay ÖZGÜR, Beyza DOĞANAY ERDOĞAN

Bağlama özelliği olan bir kanal dolgu materyali ile veya farklı fiber post tipleri ile restore edilen endodontik tedavili köklerin kırılma dirençlerinin in vitro incelenmesi
Burak SAĞSEN, Hüseyin ERTAŞ, Gürbulak Ayşegül GÜLERYÜZ, Özgür ER, Yağcı Filiz TESAR, Gülşen AKDOĞAN

Göçün Suriyeli Kadınların Toplumsal Cinsiyet Pratikleri Üzerindeki Etkisi: İmkânlar ve Zorluklar
Götan DOĞANGÜN, Asuman Özgür KEYSAN

Effects of Chlorine e6 mediated Photodynamic Therapy on MIA PaCa-2 and MRC-5 cells
Tuğba KİRİŞ AYDOĞAN, Saadet AKBULUT, Bedia ÇAKMAKOĞLU, Elif Sinem BİRELLER, Haşim Özgür TABAKOĞLU

Hizmet İçi Eğitimlerin Otel Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi: Trabzon Doubletree By Hilton Oteli Örneği
Özgür DOĞAN, Aydan YAVUZ

Kariyer Değerlerinin Tükenmişlik Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Hopa İlçesinde Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama
Özgür DOĞAN, Muhammed Kürşad DURSUN

Zaman Yönetimi ve Akademik Başarı İlişkisi: Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Bir Uygulama-
Özgür Doğan

Ameloblastik fibro-odontoma: olgu sunumu ve literatür derlemesi
Dt. Şule Nur KURT, Yrd. Doç. Dr. Özgür ERDOĞAN, Doç. Dr. Aysun UĞUZ

PHARMACOLOGICAL AND SURGICAL INTERVENTIONS FOR THE TREATMENT OF GIANT CELL TUMOR OF THE MANDIBLE; REPORT OF A CASE AFTER 5-YEAR FOLLOW-UP
Yrd. Doç. Dr. Özgür ERDOĞAN, Prof. Dr. Emin ESEN, Prof. Dr. Metin YAVUZ

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: ASKERİ İMALAT İŞLETMESİNDE YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
Asuman AKDOĞAN, Özgür DEMİRTAŞ

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE FAALİYET DENETİMİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ
N. Özgür DOĞAN, Ahmet TANÇ

MARMARA UNIVERSITESI BED EN EGITIMI VE SPOR YVKSEK OKULU LISANS VE LISANSUSTU OGRENCILERINDE MARKA TERCIDINDE ETKiLi OLAN iLETi iM ARA<;LARININ ARA TIRILMASI/ MARMARA UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN HIGH SCHOOL, UNDERGRADUATE AND GRADU
Erdogan TOZOGLU, Gokhan YAZİCİ, Kenan SEBİN, Özgür BOSTANCİ

Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Temelli Balanced Scorecard Yöntemiyle Sağlık Sektöründe Stratejik Önceliklerin Belirlenmesi: Bir Uygulama
Nuri Özgür DOĞAN, Seda GENCAN

Plant Protection Products and Personal Protective Use Information, Attitude, Behavior of Turkish Farmers
Özgür ÖZERDOĞAN, Sibel OYMAK, Buse YÜKSEL, Coşkun BAKAR

Alice Karakterinin Yaşantılarının Mahler’in Kuramına Göre Ben Gelişimindeki Rolü
Bige Hazal ÖZGÜRDAL, Büşra Cansu DOĞAN, Özge ARICAN, Ezgi Nur TAŞIN, Beyza KIZILKAYA, Merve TOPCU

Association of Pro-Ghrelin Leu72Met Polymorphism with Acylated Ghrelin Level and Alcohol Use Disorder: A Preliminary Study
Dilek KAYA AKYÜZLÜ, Selin ÖZKAN-KOTİLOĞLU, Ece AĞTAŞ ERTAN, Özlem DOĞAN, Berfin KILIMAN, İnci ÖZGÜR İLHAN

YÖRE HALKININ ERZURUM KIŞ SPORLARI TURİZMİ İLE İLGİLİ SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ / SOCIAL-CULTURAL AND ECONOMICAL EXPECTATIONS OF ERZURUM’S INHABITANTS ABOUT WİNTER SPORT TOURİSM
Kenan Şebin, A. Gökhan Yazıcı, Erdoğan Tozoğlu, Özgür Bostancı, M. Fatih Karahüseyinoğlu

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNDE MARKA TERCİHİNİDE ETKİLİ OLAN UNSURLARIN ARAŞTIRILMASI / THE RESEARCH OF THE EFFECTS THAT EFFECT THE TREND CHOICES OF THE UNDERGRADUATE AND POST GRADUATE STUDENTS IN COLLEGE OF PHYSICA
A. Gökhan Yazıcı, Erdoğan Tozoğlu, Kenan Şebin, Özgür Bostancı, M. Fatih Karahüseyinoğlu

SPOR YAPAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FAIR PLAY'E İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ / THE OPINIONS ABOUT FAIR PLAY OF UNIVERSITY STUDENTS WHO DOING SPORT
Kenan Şebin, Erdoğan Tozoğlu, Semih Yılmaz, Nurcan Demirel, Özgür Bostancı

Kantin Çalışanlarının Besin Güvenliği Hakkındakı Tutum ve Davranışları
Can ÖNER, Binali ÇATAK, Mecnun YILDIZ, Ayşegül ERDOĞAN, İtibar CANPOLAT, Özgür SEĞMEN

Genetic and Clinical Evaluation of Retinitis Pigmentosa
Özgür EROĞUL, Muhsin ELMAS, Mustafa DOĞAN, Hamidu Hamisi GOBEKA, Ayça Nur DEMİR, Leyla ERYİĞİT EROĞUL

Percutaneous Retrieval Of A Venous Port Catheter Embolizing To Pulmonary Artery With A Snare Loop Catheter; A Case Report And Review Of The Literature
Vehbi DOĞAN, Şeyma KAYALI, İlker ERTUĞRUL, Senem ÖZGÜR, Şeyma ÜNÜVAR, Halil TANRIVERDİ, Utku ÖRÜN, Selmin KARADEMİR

E iş Destekli Performans Karnesi Modeli Yardımıyla işletmelerde Tedarik Zinciri Performansının Analizi
Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZDEMİR, Arş. Gör. N. Özgür DOĞAN

Neonatal Supraventricular Tachycardia: Outcomes Over a 10-Year Period at a Single Institution
Hasan AKDUMAN, Dilek DİLLİ, Senem ÖZGÜR, Başak KAYA GÜRSOY, Utku Arman ÖRÜN, Seda AYDOĞAN, Rumeysa ÇİTLİ, Nurdan DİNLEN FETTAH, Serpil KAYA ÇELEBİ, Ayşegül ZENCİROĞLU

Bibliometric Analysis of Top 100 Most Cited Articles Related To “Liver Transplantation” in Anesthesia Literature
Selcuk KAYİR, Guvenc DOGAN, Ozgur YAGAN, Volkan HANCİ

Çoklu Primer Tümörler-Tek Merkez Deneyimi
Gökşen İnanç İMAMOĞLU, Tülay EREN, Süleyman ŞAHİN, Doğan YAZILITAŞ, Mustafa ALTINBAŞ, Ramazan ESEN, Ebru ÇILBIR, Fatih KARATAŞ, Özgür Ömer YILDIZ, Pelin GÜMÜŞ

Nötrofil/Lenfosit oranı ile yavaş koroner akım arasındaki ilişkinin incelenmesi
Mehmet ERTÜRK, Özgür SÜRGİT, Ahmet Arif YALÇIN, Fatih UZUN, Özgür AKGÜL, Muhammet GÜRDOĞAN, İbrahim Faruk AKTÜRK, Ender ÖNER, Ali BİRANT, Abdurrahman EKSİK

Treatment and follow up results of patients with monosymptomatic enuresis nocturna
Mehmet Sezai OĞRAŞ, Erdoğan AĞLAMIŞ, Mehmet Özgür YÜCEL, Cemal TAŞDEMİR, Engin Burak SELÇUK

Helicobakter pilori ile enfekte duodenal ülser ve fonksiyonel dispepsi hastalarında anti-CagA pozitifliği ve eradikasyon tedavi başarısına etkisi
Elif DOĞAN, Ayşe KEFELİ, Yaşar NAZLIGÜL, Abdullah Özgür YENİOVA, Metin KÜÇÜKAZMAN, Zeynep ÇİZMECİ, Servet GÜREŞCİ, Cihan FİDAN

HİZMET SEKTÖRÜNDE DEĞER AKIŞ HARİTALAMA UYGULAMASI: BİR ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖRNEĞİ
Nuri Özgür Doğan, Yusuf Ersoy

PULMONER EMBOLİ KLİNİĞİNİ TAKLİT EDEN EKSTERNAL PULMONER ARTER DARLIĞI
Harun AYHAN, Şahin ÇOLAK, Burcu GENÇYAVUZ, Hayati KANDİŞ, Mehmet Özgür ERDOĞAN

ALANINE AMINOTRANSFERASE LEVELS AND MONOCYTE COUNT INDEPENDENTLY PREDICT 30-DAY OUTCOMES IN ST-ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION PATIENTS WITH SUCCESSFULLY RESTORED CORONARY TIMI-3 FLOW BY PRIMARY PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION
Mustafa ÇETİN, Sinan Altan KOCAMAN, Murtaza Emre DURAKOĞLUGİL, Aytun ÇANGA, Yüksel ÇİÇEK, Özgür AKGÜL, Mehmet GÜL, Turan ERDOĞAN

Sol Atriyal Dev Miksoması olan Asemptomatik Hasta: Olgu Sunumu
Ali DOĞAN, Cemil ZENCİR, Tuğrul İNANÇ, Özgür GÜNEBAKMAZ, Recep AKSU, İbrahim ÖZDOĞRU

Process Improvement in a Textile Firm Using Simulation
Nuri Özgür DOĞAN, Ebru TAKCI

FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ÖLÇEĞİ (DI-QUEST): TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Gülüzar Şule TEPETAŞ CENGİZ, Tacettin TEZCAN, Özgür Kıvılcan DOĞAN

SOSYOBİLİMSEL MUHAKEME YETENEĞİ ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Bircan TÜZÜNGÜÇ, Ozgur DOGAN, Çiğdem HAN

ÖĞRETMEN ADAYLARINI KİMYA LABORATUVAR UYGULAMALARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE HAZIRLAMA
Sinem DİNÇOL ÖZGÜR, Zühal ODABAŞI, Ümit İşık ERDOĞAN

Bulanık Ortamda Tedarikçi Seçimi
Özgür DEMİRTAŞ, Fulya ZARALI, Sermed DOĞAN

BULANIK ORTAMDA TEDARİKÇİ SEÇİMİ: SAVUNMA SANAYİİ’NE YÖNELİK BİR UYGULAMA
Özgür DEMİRTAŞ, Asuman AKDOĞAN

Tedarik Zinciri Entegrasyonu ve Bilgi Teknolojileri
Ali İhsan ÖZDEMİR, N. Özgür DOĞAN

INVESTIGATION into THE EFFICACY of TRAINING about ORGAN DONATION for PARTICIPANTS in DAILY ACTIVITIES in SOCIAL LIFE CENTERS in ÇANAKKALE
Buse Yüksel, Özgür Özerdoğan, Azem ÜLKÜ, Emine KARAKAYA, Yeliz BAYKALA, Sibel OYMAK, Coşkun BAKAR

Investigation of Ruminant Encephalitic and Septicemic Listeriosis by the Immunofluorescence Method
Emin KARAKURT, Fatih BÜYÜK, Serpil DAĞ, Enver BEYTUT, Özgür ÇELEBİ, Özhan KARATAŞ, Hilmi NUHOĞLU, Ali Sefa MENDİL, Doğan AKÇA, Ayfer YILDIZ

Bebek hastada alt çene parasimfizis kırığı için tedavi yaklaşımı: Olgu bildirimi
Özgür Erdoğan, İbrahim Damlar, Erkan Onur Akgün, Ufuk Tatlı

Ağız, çene, yüz cerrahisinde çekme vidalarının kullanımı üzerine literatür derlemesi
Özgür Erdoğan, Mert Sanrı, Onur Evren Kahraman

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Fene olan Tutumlarına Etkileri
Özgür GÖK, Alev DOĞAN, Kemal DOYMUŞ, Ataman KARAÇÖP

VZA/AHP BÜTÜNLEŞİK YÖNTEMİ İLE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: ANKARA’DAKİ KAMU HASTANELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Nuri Özgür DOĞAN, Seda GENCAN

Karbon salınımını azaltan ve hizmet kalitesini arttıran iki amaçlı yeşil araç rotalama problemi
Özgür KABADURMUŞ, Mehmet Serdar ERDOĞAN

Metalik Bir Yeraltı Maden İşletmesi, Cevher Çıkarma, Üretim ve Nakliyat Aşamalarında Risk Değerlendirmesi
Mustafa Özgür KESKİN, Onur DOĞAN, Sibel ERSOY

Nadir Bir İnvajinasyon Nedeni; Burkitt Lenfoma
Ayşe KEFELİ, Ahmet AKBAŞ, Emin DALDAL, Abdullah Özgür YENİOVA, Meryem TUNÇ, Reşit Doğan KÖSEOĞLU, İsmail OKAN, Ertan BÜLBÜLOĞLU

Brusellar Epididimoorşit
Özgür GÜNAL, Şener BARUT, Ayfer ATAY, Fikret ERDEMİR, Doğan ATILĞAN, Engin KÖLÜKÇÜ

Determination Of Trace Metal Levels In Some Fish Species In Kılıçkaya Dam Lake From Sivas Turkey
Ozgur Dogan ULUÖZLÜ

COVID-19’UN AKADEMİK TEŞVİK ETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE 2019 ve 2020 YILLARINA İLİŞKİN BİR KARŞILAŞTIRMA
Nuri Özgür DOĞAN, Hazal AKBAL

MELEZ YÖNETİCİLİĞİN SAĞLIK YÖNETİCİLERİ PERSPEKTİFİNDEN NİTEL YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI
Tuğba Gül BAYNAL DOĞAN, Özgür DEMİRTAŞ, Sermed DOĞAN

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YALIN DÜŞÜNCE: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ
Nuri Özgür DOĞAN, Burcu ŞİMŞEK YAĞLI

SENDİKA YÖNETİCİLİĞİNİN GÜVENCESİ
Özgür Oğuz, Özge Doğan

Koroner Arter Ektazi ve Genetik Yatkınlık
Kübra Çiğdem PEKKOÇ UYANIK, Onur KILIÇARSLAN, Özgür SER, Oğuz ÖZTÜRK, Hülya YILMAZ AYDOĞAN

Humerus Proksimal Kırıklarının Sınıflandırmasında Değerlendiriciler Arası Uyum
Ozgur ERDOGAN, Mehmet Kerem CANBORA, Gökçer UZER, Serdar DEMİRÖZ, Özkan KÖSE

Buzağılarda Boynuzsuzlaştırma Tekniklerine Bağlı Ağrı Düzeyinin ve Analjezik Uygulamasının Değerlendirilmesi.
Latif Emrah YANMAZ, Mahir KAYA, Elif DOĞAN, Zafer OKUMUŞ, Özgür KAYNAR

ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDEN BİR İŞLETME ÖRNEĞİ
Nuri Özgür DOĞAN, Yusuf ERSOY

Investigation of Neurotoxic and Immunotoxic Effects of the Chinar (Platanus orientalis L.) Tree Leaf Infusion Against Ethanol Toxicity in Rats
Abdulahad DOĞAN, Fatih DONMEZ, Abdulhamit BATTAL, Ali ASLAN, Ozgur Ozan ANUK

Öğrencilerin Öğrenme Ortamı ve Öğretmenlerinin Kişilerarası Davranışına Yönelik Algılarının Fen Başarı ve Tutumlarına Etkisi
Zeynep Neslihan ALIŞIR, Ozgur DOGAN, Zeynep YILMAZ, Mustafa ÇAKIR

Lise Son Sınıf Öğrencilerin Bilimsel Sorgulama Anlayışları: Farklı Lise Türlerinin Karşılaştırılması
Şirin GÜNDÜZ, Özgür Kıvılcan DOĞAN

NEONATAL SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİARİTMİ TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: OLGU SERİSİ
Dilek DİLLİ, Rumeysa ÇİTLİ, Senem ÖZGÜR, İrfan TAŞOĞLU, Utku Arman ÖRÜN, Seda AYDOĞAN, İsmet Faruk ÖZGÜNER, Ayşegül ZENCİROĞLU

Doğum Şeklini Tahmin Etmede Baş-Simfizis Mesafesi, Baş İlerleme Mesafesi Ve Kaput Suksadeneum Boyutunun Yeri
Erdinç SARIDOĞAN, Nursel Alp DAL, Çağdaş ÖZDEMİR, Erkan ŞİMŞEK, Özgür AĞLAMIŞ

Histopatolojik Olarak Ektopik Gebe Olduğu Kanıtlanan Hastalarda Serum Ca-125, Östradiol ve Progesteron Düzeyleri
And YAVUZ, Mehmet Özgür AKKURT, Gökhan KARAKOÇ, Mehmet Muammer DOĞAN, Yakup YALÇIN, Burak TATAR

50 GRAM ORAL GLUKOZ TESTİ İLE İNTRAUTERİN GELİŞME KISITLILIĞI TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ?
Hasan Onur TOPÇU, Kadriye ERDOĞAN, Sabri CAVKAYTAR, Ali Özgür ERSOY, Dilek UYGUR

Yüksek Seviyeli Radial Sinir Hasarı Sonrası Tendon Transferleri: Retrospektif Çalışma
Özgür AĞDOĞAN

Hamsi ve Çaça Unu İçeren Yemlerin Yunus Çiklit (Crytocara moorii Boulenger, 1902) Yavrularının Büyümesi Üzerine Etkileri
Gaye Doğan ETYEMEZ, Özgür Tümüklü SOYUTÜRK, Recep BİRCAN

YOĞUN BAKIM HASTALARINDA BESLENME İNTOLERANSINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE MORTALİTE İLE İLİŞKİSİ: PROSPEKTİF GÖZLEMSEL KLİNİK ARAŞTIRMA
Yeliz ŞAHİNER, Cihangir DOĞU, Serhat ÖZÇİFTÇİ, Güvenç DOĞAN, Özgür YAĞAN, Emre DEMİR

Prediction of Mortality, Hospitalization and Mechanical Ventilation Needs of Patients with Pneumonia in COVID-19 Outbreak
Nurettin Özgür DOĞAN, Sevtap DOĞAN, Murat PEKDEMİR, Serkan YILMAZ, Duygu FEREK EMİR, Kutlu Barış TEKE

Üniversite Kampüs Kantinlerindeki Gıdaların Mikrobiyolojik Kalitesinin ve Gıda Çalışanlarının El Hijyen Durumlarının Değerlendirilmesi
Şebnem PAMUK, Metin ERDOĞAN, Yeliz YILDIRIM, Harun HIZLISOY, Serhat AL, Özgür SEPİN

Left Coronary Ostial Atresia and Unstable Angina with Coronary Artery Stenosis: An Unusual Co-occurrence
Seda TANYERİ, Berhan KESKİN, Doğancan ÇENELİ, Özgür AKBAL, Ali KARAGÖZ

Effect of Localization of Coronary Artery Lesions on Total Perfusion Deficit in Myocardial Perfusion Scintigraphy
Cem DOĞAN, Zübeyde BAYRAM, Ferahnaz ÇINARAL, Abdülkadir USLU, Rezzan Deniz ACAR, Çağatay ÖNAL, Murat ÇAP, Büşra GÜVENDİ, Tuba UNKUN, Ahmet KARADUMAN, Aykun HAKGÖR, Özgür Yaşar AKBAL, Cihangir KAYMAZ, Nihal ÖZDEMİR

Kalp İçerisinde Üzüm Salkımı: Gerçek Zamanlı 3-boyutlu Görüntüler
Mehmet Doğan, Özgür Ersoy, Ekrem Yeter

Koroner Arter Hastalığına Eşlik Eden Sol Koroner Arter-Pulmoner Arter Fistülü
Orhan Veli DOĞAN, Murat GÜNDAY, Özgür KORAL, Ali İhsan PARLAR

Sağlık Sektöründe Tedarikçi Seçim Kararının AHP Yöntemi İle İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Nuri Özgür DOĞAN, Hazal AKBAL

Dokuzuncu Sınıf Fen Ders Kitaplarında Bilimsel Sorgulama
Emre TURAN, Ozgur DOGAN

Lise öğrencilerinin güncel çevre sorunları hakkındaki algıları: İzmir örneği
Özgür Kıvılcan Doğan, Yasin Kutay, Mustafa Çakır

SİGORTA SEKTÖRÜNDE KARA PARA AKLAMA: FATF RAPORLARI VE AKLAMA TİPOLOJİLERİ
Nurşen Aydoğan, Özgür Akpınar

Argümana Dayalı Sorgulama Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Argümantasyon Seviyelerine Etkisi
Tuba AKTAŞ, Özgür Kıvılcan DOĞAN

Çanakkale ilinde evde sağlık hizmeti alan kişilerin temel demografik özellikleri ve sağlık durumları
Esen EKER, Özgür ÖZERDOĞAN, Eftal YILDIRIM, Sibel OYMAK, Coşkun BAKAR

FEN BİLİMLERİ DERSLERİNDE TÜRK-İSLAM BİLGİNLERİNİN ÖĞRETİLMESİNE DAİR ÖĞRETMEN VE UZMAN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Nazıme ÖZGÜR TAMDOĞAN, M. Bahadır AKTAN

Finansal Oranların Üretkenliğe Etkisi: Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Firmaları İçin Panel Veri Analizi
Nükhet DOĞAN, Özgür ENGELOĞLU

Domateste bakteriyel benek hastalığının mücadelesinde vermikompost uygulamasının etkisi
Ebru KARNEZ, Özgür GÜLDOĞAN, Neriman ERCAN, Kürşat KORKMAZ, Yesim AYSAN

A Novel Mutation of SCL26A4 gene in Turkish Family with Pendred Syndrome
Ozgur Aldemir, Kadri KARAER, Cengiz CEVİK, Haldun DOGAN, Cumali GOKCE

YÜZEYSEL VE DERİN YERLEŞİMLİ FİBROMATOZİSLER: BENZER HİSTOMORFOLOJİK GÖRÜNÜM ANCAK FARKLI BİYOLOJİK DAVRANIŞ
Hasan GÖKÇE, Serhat TOPRAK, Tümay ÖZGÜR, Esin DOĞAN, Mehmet YALDIZ, Seçkin AKKÜÇÜK, Raif ÖZDEN, İbrahim YETİM, Aydıner KALACI, Muhyittin TEMİZ

NEKROZ İÇEREN ATİPİK FİBROKSANTOMA: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR EŞLİĞİNDE DEĞERLENDİRME
Hasan Gökçe, Serhat Toprak, Esin Doğan, Mehmet Yenidünya, Tümay Özgür

Domateste bakteriyel benek hastalığının mücadelesinde vermikompost uygulamasının etkisi
Ebru KARNEZ, Özgür GÜLDOĞAN, Neriman ERCAN, Kürşat KORKMAZ, Yesim AYSAN

TAM ÖLÇEK İKİ AŞAMALI KISMİ NİTRİTASYON-ANAMMOX ÜNİTESİ İÇİN MALİYET BELİRLEME ÇALIŞMASI
İpek ÇELEN ERDEM, Özgür DOĞAN, Ece SAĞIR KURT

HASTA PERSPEKTİFİNDEN HASTANELERDE HİZMET KALİTESİ: BULANIK AHP İLE BİR UYGULAMA
Serkan DERİCİ, Nuri Özgür DOĞAN

ÜNİVERSİTE TERCİHİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI: VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN AMELİYATHANE PROGRAMLARI ÜZERİNE BİR ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ UYGULAMASI
Nuri Özgür DOĞAN, Hatice UÇAK

Tedarik zincirinde değer katmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılması: İmalat sektöründe bir değer akış haritalama uygulaması
Aycan KAMA, Nuri Özgür DOĞAN

Deli Bal Zehirlenmesi
Ebru Çanakçı, Murat Doğan İşcanlı, Özgür Yağan, Nilay Taş

Total Diz Artroplastisi Ameliyatlarında Uygulanan Anestezi Yöntemlerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi
Musa ZENGİN, Güvenç DOĞAN, Onur KARACA, Derya GOKCİNAR, Necati ERDOĞMUŞ, Özgür ALDEMİR, Mustafa BAYDAR

SULTAN II. MAHMUD’UN ORDUDA YAPTIĞI REFORMLARA MENTEŞE SANCAĞININ KATKISI (1826-1839)
Erdoğan KELEŞ, Özgür ERDİNÇ

Üçüncü basamak hastanede 4 yıl süreli mavi kod acil durum protokolü analizi
Selçuk KAYIR, Arzu AKDAĞLI EKİCİ, Güvenç DOĞAN, Özgür YAĞAN, Cihangir DOĞU, Serhat ÖZÇİFTÇİ, Ali Kemal ERENLER

DİLE GETİRME DAVRANIŞI ARACI ROLDE İKEN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL AİDİYET ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
Yasemin HARMANCI, Sermed DOĞAN, Özgür DEMİRTAŞ

LİDERE GÜVEN ARACI ROLDE İKEN ETİK LİDERLİĞİN İŞE ADANMIŞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZ-YETERLİLİĞİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
Tuğba Gül BAYNAL DOĞAN, Özgür DEMİRTAŞ, Seyfettin Kaan ALTINKAYNAK, Sermed DOĞAN

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ
Sermed DOĞAN, Özgür DEMİRTAŞ

VİZYONER LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL DESTEK ARACILIĞIYLA ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PSİKOLOJİK RAHATLIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
Neslihan DERİN, Özgür DEMİRTAŞ, Tuğba Gül BAYNAL DOĞAN

FORECASTING TOURISM DEMAND: A CASE STUDY FOCUSING ON SPANISH TOURIST’ S TRAVEL TO CAPPADOCIA
Ebrucan İSLAMOĞLU, Nuri Özgür DOĞAN

TRAVMA SONUCU KOMPLİKE KRON KRIĞI MEYDANA GELEN GENÇ DAİMİ DİŞİN APEKSİFİKASYON TEDAVİSİ : VAKA RAPORU
Kanşad PALA, Salih DOĞAN, Özgür ER

Sakarya’da Yaşayan Bir Grup Kadının Şiddet Algı Durumları ve Bunu Etkileyen Faktörler
Nazan Bedir, Hasan Çetin Ekerbiçer, M. Baran İNCİ, Elif KÖSE, T. Ulaş Karatepe, Muhlise DEMİRBAŞ, Meltem P. KARABEL, Nida ERDOĞAN, Şeyda TOK, Fulya A. KİBAR, Özgür SANCAR, Gürkan MURATDAĞI, Ömer ÇOPUR, Özkan DİKMEN, M. Nurullah SEZER, E

Çocuklarda HBV Aşısının Koruyuculuk Oranı ve Anti-HBs Değerlerinin Yaş ve Cinsiyet İle Olan İlişkisi
Mehmet BALCI, Öznur KÜÇÜK, Yalçın ERDOĞAN, Hayrullah YAZAR, Özgür SATILMIŞ, Mehmet UYAR, Neziha YILMAZ

Assessment of Left Ventricular Functions With Strain and Strain Rate Echocardiography in Children with Duchenne Muscular Dystrophy
Mahmut KESKİN, Özben CEYLAN, Senem ÖZGÜR, Utku Arman ÖRÜN, Vehbi DOĞAN, Osman YILMAZ, Filiz ŞENOCAK, Selmin KARADEMİR

The Effectivity of Centella Asiatica Extract in Experimental Colitis Model Induced by Dextran Sulfate Sodium in Rats
Mustafa UGUR, Tumay OZGUR, Oguzhan OZCAN, Seckin AKKUCUK, Erol Kilic, Onur Koyuncu, Cem Oruc, Aydogan Akin, Ozan Ozturk, Sedat Motor, Ibrahim Yetim, Muhyittin Temiz

CHARACTERIZATION OF WASTE OILS IN AIR-BREATHING JET TURBINE ENGINES
Volkan PELİTLİ, Özgür DOĞAN, H. Jülide KÖROĞLU

PROFESYONEL FUTBOL TAKIMLARININ ALT YAPILARINDA OYNAYAN GENÇ FUTBOLCULARIN PROFESYONEL FUTBOL LİGLERİ İÇİN PERFORMANS AÇISINDAN YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Özgür DİNÇER, Erdal ARI, Hasan SÖZEN, Ercüment ERDOĞAN, Burkay CEVAHİRCİOĞLU

TÜRKİYE’DEKİ VE AMERİKA’DAKİ SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPOR ÜRÜNLERİNDE MARKA TERCİHİNİ ETKİLEYEN İLETİŞİM ARAÇLARININ ARAŞTIRILMASI VE KARŞILAŞTIRILMASI Erdoğan TOZOĞLU¹ M. Zahit SERARSLAN² Menderes KABADAYI³
Erdoğan TOZOĞLU, M.zahit SERARSLAN, Menderes KABADAYI, Özgür BOSTANCI

FUTBOL TARAFTARLARININ FANATİKLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Seçkin DOĞANER, Övünç ERDEVECİLER, Velittin BALCI, Yalçın UYAR, Taylan Özgür BAĞIŞ, Musa ERCAN

Yemlere propolis ilavesinin çipura (Sparus aurata L. 1758)’nın yağ asidi profili ve kan parametreleri üzerine etkisi
Çağlayan KAPLAN, Mete ERDOĞAN, Fatime ERDOĞAN, Özgür AKTAŞ, Faruk PAK

Elektronik Sağlık Kayıtlarının WCF Web Servisleri Kullanılarak Aktarılması ve Depolanması
Ramazan Özgür DOĞAN, Temel KAYIKÇIOĞLU, Yavuz YAĞCI, Ömer YILDIRIM

KFG-AHP BÜTÜNLEŞİK YÖNTEMİ KULLANILARAK TURİZM SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  yrd.doç.dr.nuri Özgür DOĞAN, Arş.Gör.Yusuf KARAKUŞ

Liderlik Davranışında Etik Değer Algısının Sosyal Sermaye Üzerindeki Etkisine Yönelik Değerlendirme
Ahmet Özgür AYDIN, Celalettin AKDOĞAN, Köksal HAZIR

Bilim Tarihi Destekli İşlenen “Canlılarda enerji dönüşümleri” Ünitesinin, Öğrencilerin Bilime ve Biyoloji Dersine Olan Tutumları ve Bilimin Doğası Anlayışları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Mehmet EMREN, Serhat İREZ, Özgür Kıvılcan DOĞAN

Bilim Tarihi Destekli İşlenen “Canlılarda enerji dönüşümleri” Ünitesinin, Öğrencilerin Bilime ve Biyoloji Dersine Olan Tutumları ve Bilimin Doğası Anlayışları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Mehmet EMREN, Serhat İREZ, Özgür Kıvılcan DOĞAN

MATERYALİST DEĞERLER İLE HEDONİK VE FAYDACI ALIŞVERİŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ
Yasin YILMAZTÜRK, Çağatay AKDOĞAN, Özgür KAYAPINAR

Bir tıp fakültesinde öğrencilerin kendi kendine ilaç kullanma durumları ve ilişkili faktörlerin incelenmesi, Çanakkale, Türkiye
Hakan KARTAL, Özgür ÖZERDOĞAN, Gamze ÇAN, Coşkun BAKAR

KOAH'DA UNUTULAN ELEMENT; FOSFOR
Pınar MUTLU, Merve İ. GÜVEN, Özgür ÖZERDOĞAN, N. Arzu MİRİCİ

Healthcare Satisfaction of the Elderly and Associated Factors From Çanakkale
Buse YÜKSEL, Özgür ÖZERDOĞAN, Merve ÇELİK, Sibel OYMAK, Coşkun BAKAR

Kontrolsüz Göçler Toplum Sağlığını Tehdit Ediyor: Kızamığa Bağlı Transvers Miyelit Olgusu
Adem DURSUN, Zübeyde GÜNDÜZ, Mehmet CANPOLAT, Özgür CEYLAN, Selim DOĞANAY, Melahat YENİ, Hüseyin PER

Miyoperikardit ile Komplike Olan Bir Bakteriyel Pnömoni Olgusu
Tamer YOLDAŞ, İlker ERTUĞRUL, Şeyma KAYALI, Özkan KAYA, Vehbi DOĞAN, Utku Arman ÖRÜN, Senem ÖZGÜR, Selmin KARADEMİR

Mitral Kapak Prolapsusu İle Otoimmünite Arasında İlişki Var Mı? Çocuk Olguların Değerlendirilmesi
Utku Arman ÖRÜN, Mahmut KESKİN, Önder DOKSÖZ, Selmin KARADEMİR, Vehbi DOĞAN, Özben CEYLAN, Senem ÖZGÜR, Osman YILMAZ, Burhan ÖCAL, Filiz ŞENOCAK, Ülker ERTAN

Yaşlılarda yaşam kalitesini etkileyen faktörler
Özgür ÖZERDOĞAN, Buse YÜKSEL, Merve ÇELİK, Sibel OYMAK, Coşkun BAKAR

TRAKTÖR KUYRUK MİLİNDE KULLANILAN ISLAK TİP KAVRAMANIN AŞINMA YOLUYLA ÖMRÜNÜN ARAŞTIRILMASI
Özgür ERDOĞAN, Erol SOLMAZ

Ependimoma ve Anaplastik Ependimoma Olgularında Sağkalım Belirleyicileri
Mine ÖZŞEN, Sahsine TOLUNAY, Adem DELİGÖNÜL, Şeref DOĞAN, M Özgür TAŞKAPILIOĞLU

Birinci Düzey Travma Merkezinde Pediyatrik Servikal Travmaların Tedavisi
M Özgür TAŞKAPILIOĞLU, Pınar ESER OCAK, Oğuz ALTUNYUVA, Şeref DOĞAN

Dermal Sinus Traktusu İle İlişkili Enfekte Serebellar Dermoid Kist: Olgu Sunumu
Selçuk YILMAZLAR, Özgür TAŞKAPILIOĞLU, Hasan KOCAELİ, Şeref DOĞAN, Kaya AKSOY

Sıvı Gübre Dağıtma Makinasının Farklı Çalışma Hızlarındaki İşletme Özelliklerinin Belirlenmesi
Halil ÜNAL, Hilal ERDOĞAN, Sinem GÜRCAN, Seda SATIOĞLU, Feridan ÖZGÜR

Elit Seviyedeki Taekwondo Sporcularının Çeşitli Değişkenlere Göre Spora Özgü Başarı Motivasyonlarının İncelenmesi
Mehmet KUMARTAŞLI, Özgür GÜLEN, Büşra SERÇE, Enes MADAK, Ercan DOĞAN

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ
Sermed DOĞAN, Özgür DEMİRTAŞ

YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: İLGİLİ LİTERATÜRE DAYALI BİR MEVCUT DURUM ANALİZİ
İsmail YAPRAK, Nuri Özgür DOĞAN

Evaluation of MMP-9 and iNOS expressions in sheep with encephalitic listeriosis
Emin KARAKURT, Fatih BÜYÜK, Enver BEYTUT, Serpil DAĞ, Özgür ÇELEBİ, Doğan AKÇA, Hilmi NUHOĞLU, Elif ÇELİK, Ayfer YILDIZ

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE İBRA VE ANONİM ŞİRKETLER HUKUKUYLA KARŞILAŞTIRILMASI
Özgür DOĞAN

Factors Predicting Double-J Stent Migration After Retrograde Intrarenal Surgery
Mehmet Çağlar ÇAKICI, Ayberk İPLİKÇİ, Furkan ŞENDOĞAN, Turgay TURAN, Özgür EFİLOĞLU, Gokhan ATİS, Asıf YILDIRIM

Türkiye’deki Ürologların Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisindeki Güncel Yaklaşımları
Furkan ŞENDOĞAN, Turgay TURAN, Rasim GÜZEL, Özgür EFİLOĞLU, Yavuz Onur Danacıoğlu, Gokhan ATİS, Turhan Çaşkurlu, Asıf YILDIRIM

Focal xanthogranulomatous pyelonephritis mimicking adrenal mass: Case report
Mesude TOSUN, Demet DOĞAN, Özgür ÇAKIR, Nagihan İNAL, Hasan Tahsin SARISOY, Ali DEMİRCİ, Nuri GÖNÜLLÜ, Bahar MÜEZZİNOĞLU, Doğukan SÖKMEN

Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi*
İlkay Doğan TAŞ, Ece KOÇER, Özgür ULUBEY

ANASON POPULASYONLARINDA VERİM, UÇUCU YAĞ ORANI VE GENETİK İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI
Özgür DOĞAN, Nimet KARA, Muhammet TONGUÇ

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI MEZUNLARININ DİKEY GEÇİŞ SORUNU: İŞLETME LİSANS PROGRAMINA GEÇİŞ
Özgür Doğan GÜRCÜ, Cihat ÇETİN, Cansu ÖZTÜRK

TÜRKİYE’DE BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANINDAKİ ARAŞTIRMALARDA METODOLOJİK SORUNLAR: ULUSAL BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Özgür Doğan GÜRCÜ

A Rare Case of Bilateral Rapidly Destructive Osteoarthritis of the Hip
Ajda BAL, Özgür Zeliha KARAAHMET, Yasemin TOMBAK, Cüneyt YÜCESOY, Deniz DÜLGEROĞLU ERDOĞAN, Ece ÜNLÜ AKYÜZ

THE ANALYSES OF THE EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE STRUCTURAL PROPERTIES OF ZEOLITES FROM TURKEY USING FT-IR, MAS NMR AND XRD METHODS
Burcu ERDOĞAN ALVER, Gökhan DİKMEN, Özgür ALVER

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON THE STRUCTURAL PROPERTIES OF ILLITE-RICH CLAY MINERAL USING FT-IR, 29Si MAS NMR, TG AND DTA METHODS
Burcu ERDOĞAN ALVER, Gökhan DİKMEN, Özgür ALVER

THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF GRAIN SIZE ON RAMAN AND 29Si MAS NMR SPECTRA OF BENTONITES FROM TURKEY
Burcu ERDOĞAN ALVER, Gökhan DİKMEN, Özgür ALVER

NATURAL FIBER REINFORCED POLYURETHANE RIGID FOAM
M.ozgur SEYDİBEYOGLU, Sibel DEMİROĞLU, Fatma ERDOĞAN, Ecem AKIN, Aynur AYVALIK, Hüseyin Ata KARAVANA

Topology optimization of clutch drive plate for commercial vehicles
Özgür ERDOĞAN

Determining Pull-Out Deformations by Means of an Online Photogrammetry Monitoring System
Emin Özgür Avşar, Mehmet Orhan Altan, Ünal Anıl Doğan, Devrim Akça

Seismic Soil-Structure Interaction of a Masonry Structure: Sungurbey Mosque
Özgür YILDIZ, Ebru DOĞAN, Fatma Berfin YAMAK

Syrian Refugees and Community Interpreting: An Attempt at a Sociology of Translation in the Example of Sultanbeyli
Özgür Bülent ERDOĞAN, Emine DEMİREL

Yerel Yönetimlerde Serbest Zaman ve Rekreasyon Hizmetleri (İzmir İli Örneği)
Özgür TEZ, Özgün DOĞAN, Özge YAVAŞ, Elif ERKAYA, Hande TAVAZAR, Pınar GÜZEL

Matching Potential Customers and Influencers for Social Media Marketing
Fatih SOYGAZİ, Muhammet Enes AYDOĞAN, Hilmi Can TAŞKIRAN, Özgür KAYA

Genetic and Clinical Evaluation of Retinitis Pigmentosa
Özgür EROĞUL, Muhsin ELMAS, Mustafa DOĞAN, Hamidu Hamisi GOBEKA, Ayça Nur DEMİR, Leyla ERYİĞİT EROĞUL

Dieulafoy's Lesion: A Rare Location for Gastrointestinal Hemorrhage
Cansu ALYEŞİL, İbrahim Ulaş ÖZTURAN, Nurettin Özgür DOĞAN

Bilateral Shoulder Dislocation and Unilateral Fracture of the Humeral Head: A Case Report
Şahin ÇOLAK, Mehmet Özgür ERDOĞAN, Hayati KANDİŞ

The Role of Atypical Antipsychotics in Neuroleptic Malignant Syndrome: Report of Two Cases and
Nurettin Özgür DOĞAN

Pomegranate Juice and Warfarin Interaction: A Case Report
Gülhan KURTOĞLU ÇELİK, Gül PAMUKÇU GÜNAYDIN, Nurettin Özgür DOĞAN, Murat Mahmut DELLÜL, Havva ŞAHİN KAVAKLI

Cerebral Venous Sinus Thrombosis Presenting with Seizure in Pregnancy
Hesna BEKTAŞ, Murat TÜRKARSLAN, Nurettin Özgür DOĞAN, Çiğdem HACIFAZLIOĞLU, Yunsur ÇEVİK

Brachial A-V Fistula Due to a Foreign Body: a Case Report
Mehmet KOŞARGELİR, Mehmet Özgür ERDOĞAN, İsmail TAYFUR, Şahin ÇOLAK, Burcu Genç YAVUZ

“An Unexpected Anticholinergic Effect due to Yarrow (Achillea millefolium)”
Nurettin Özgür DOĞAN, Yunsur ÇEVİK, Gül Pamukçu GÜNAYDIN

Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis Fracture: Case Report
Mehmet Özgür ERDOĞAN, Şahin ÇOLAK, Mehmet Tahir GÖKDEMİR, Barış ALPER, Sezin AKTAŞ

Cortical Blindness and Bilateral Occipital Haemorrhage due to Warfarin Overdose
Mehmet Özgür ERDOĞAN, Rasim YORULMAZ, İsmail TAYFUR, Özlem GİRİTLİ, Seçil Telli ERDOĞAN

Afflictive Effect of Squirting Cucumber: Isolated Uvular Oedema due to Complication of a Herbal Medicine
Nurettin Özgür DOĞAN, Gül Pamukçu GÜNAYDIN, Mustafa TEKİN, Yunsur ÇEVİK

Traumatic Aortic Intramural Hematoma
Mehmet Özgür ERDOĞAN, Emine GAFFARİ, Ahmet ŞENEL, Türker KARABOĞA, Seçil Telli ERDOĞAN

Surviver of Suicidal Fall from the Bosphorus Bridge
Mehmet Özgür ERDOĞAN, Özgür SÖĞÜT, Rasim YORULMAZ, Mehmet Tahir GÖKDEMİR, İsmail TAYFUR

Minimally invasive plate osteosynthesis for segmental humerus fractures with a helical plate. Which distal fixation—the anterior or lateral—is superior?
Özgür BAŞAL, Yigit ERDAĞ, Tuna PEHLİVANOĞLU, Abdulhalim AKAR, Recep DİNÇER, Mehmet AYDOGAN

The relationship between acute physiology and chronic health evaluation-II, sequential organ failure assessment, Charlson comorbidity index and nutritional scores and length of intensive care unit stay of patients hospitalized in the intensive care unit due to chronic obstructive pulmonary disease
Ramazan BALDEMİR, Güler ERASLAN DOĞANAY, Mustafa Özgür CIRIK, Gülay ÜLGER, Gulsah YURTSEVEN, Musa ZENGİN

Determinants of intensive care prognosis in patients with “platelet indices” in chronic obstructive pulmonary disease and lung cancer
Güler ERASLAN DOĞANAY, Mustafa Özgür CIRIK

Can mini-tracheostomy needle be safer for residency training in percutaneous dilatation tracheostomy applications in intensive care unit?
Mustafa Özgür CIRIK, Güler ERASLAN DOĞANAY, Ali ALAGÖZ, Hilal SAZAK

A Small Cutaneous Anthrax Epidemic in Eastern Turkey
Umut GÜLAÇTI, Cemal ÜSTÜN, Mehmet Özgür ERDOĞAN

Mardin Yerel Halkının Turizm Algısının Turizmi Destekleme Niyeti Üzerindeki Etkisi
Doğan ATAMAN, Özgür ÖZER

Turizmin Yerel Halkın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Mardin Örneği
Özgür ÖZER, Doğan ATAMAN

Decolorization of Basic Yellow 28 with Polymeric Adsorbent
Reyhan Özdoğan, Mithat Çelebi, Özgür Ceylan, Mehmet Kaya

Influence of pull factors on the travel motivation of foreign tourists towards Bodrum-Turkey destination
Yusuf GÜNAYDIN, Özgür ÖZER, Doğan ATAMAN

COVID-19 exposure and health status of orthopedic residents: A survey study
Batuhan GENCER, Ahmet ÇULCU, Özgür DOĞAN

Consequences of the COVID-19 pandemic on fracture distribution: Epidemiological data from a tertiary trauma center in Turkey
Batuhan GENCER, Özgür DOĞAN

Characteristics of Minor Head Trauma in Toddlers
Korkut BOZAN, Abdullah ALGIN, Serdar ÖZDEMİR, Mehmet ERDOĞAN, Nazmiye KOYUNCU, Özgür KARCIOĞLU

Analysis of Orosomucoid and C-Reactive Protein Levels in Gingival Tissue And Serum of Rats with Experimental Periodontitis: Comparison at different time points in disease progression
Figen ÖNGÖZ DEDE, Umut BALLI, Mustafa Cenk Durmuşlar, Şeyma Bozkurt Doğan, Bahattin Avcı, Bülent Ayas, Özgür Korhan Tunçel

Diagnosis of pulmonary aspergillosis in geese by histopathological and microbiological methods
Emin KARAKURT, Fatih BÜYÜK, Serpil DAĞ, Enver BEYTUT, Özgür ÇELEBİ, Doğan AKÇA, Hilmi NUHOĞLU, Ayfer YILDIZ, Emre KURTBAŞ

Left Coronary Ostial Atresia and Unstable Angina with Coronary Artery Stenosis: An Unusual Co-occurrence
Seda TANYERİ, Berhan KESKİN, Doğancan ÇENELİ, Özgür AKBAL, Ali KARAGÖZ

Effect of Localization of Coronary Artery Lesions on Total Perfusion Deficit in Myocardial Perfusion Scintigraphy
Cem DOĞAN, Zübeyde BAYRAM, Ferahnaz ÇINARAL, Abdülkadir USLU, Rezzan Deniz ACAR, Çağatay ÖNAL, Murat ÇAP, Büşra GÜVENDİ, Tuba UNKUN, Ahmet KARADUMAN, Aykun HAKGÖR, Özgür Yaşar AKBAL, Cihangir KAYMAZ, Nihal ÖZDEMİR

Kalp İçerisinde Üzüm Salkımı: Gerçek Zamanlı 3-boyutlu Görüntüler
Mehmet Doğan, Özgür Ersoy, Ekrem Yeter

Koroner Arter Hastalığına Eşlik Eden Sol Koroner Arter-Pulmoner Arter Fistülü
Orhan Veli DOĞAN, Murat GÜNDAY, Özgür KORAL, Ali İhsan PARLAR

MAPPING OF A ROCKFALL SITE WITH AN UNMANNED AERIAL VEHICLE
Aydın ALPTEKİN, Mehmet Özgür ÇELİK, Yusuf DOĞAN, Murat YAKAR

Evaluation of the Perception and Management of the Terminal Process by Nurses in Terminal Patients
Güler ERASLAN DOĞANAY, Mustafa Özgür CIRIK

Evaluation of Fundoscopic Abnormalities in Patients with Coronary Artery Disease
Tolga Doğan, Macit Kalçık, Mucahit Yetim, Özgür Yalçınbayır, Lütfü BEKAR, Oğuzhan ÇELİK, Osman Akın SERDAR

Öğrencilerin Klavye Teknikleri Dersine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Üniversitesi Örneği
Özgür Doğan Gürcü1, Cihat Çetin1, Merve Turpçu2

Effect of anatomical location (mandible vs maxilla) of dental implants on the BMP-2, BMP-7, sRANKL and OPG levels in periimplant crevicular fluid during osseointegration. A pilot study
Mehmet SAĞLAM, Doğan DOLANMAZ, Emrah KOÇAK, Burcu POYRAZ, Özgür İNAN, Niyazi DÜNDAR, Sema HAKKI

Mandibular parametreler ile yaş ve cinsiyet arasındaki ilişkinin araştırılması: Retrospektif çalışma
İmge SAPANCI, Hüseyin Ozan ŞAHİN, Özgür DOĞAN

MANDİBULADA GÖRÜLEN SANTRAL DEV HÜCRELİ GRANÜLOMUN SİSTEMİK KALSİTONİN UYGULAMASI İLE TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU
Nagehan Burcu Bayrak, Bozkurt Kubilay Işık, Özgür Hilal Erinanç, Doğan Dolanmaz

Is red blood cell distribution width an indicator of prognosis and mortality in respiratory intensive care unit?
Güler ERASLAN DOĞANAY, Mustafa Özgür CIRIK

Incidence of thyroid gland invasion in locally advanced laryngeal carcinoma
Tuğba Naciye DOĞAN, Evrim ÜNSAL TUNA, Aydın ACAR, Melih ÇAYÖNÜ, Süleyman BOYNUEĞRİ, Özgür GÜLTEN, Seçil KAYALI DİNÇ, Zehra Betül PAKSOY

Sinonasal inflammatory myofibroblastic pseudotumor plasma cell granuloma
Rabia BOZDOĞAN ARPACI, Tuba KARA, Esen ÖZYEDEK, Ebru SERİNSÖZ, Yusuf VAYISOĞLU, Anıl ÖZGÜR, Taner ARPACI, Cengiz ÖZCAN

Formalin fiksasyonu sonrası dil örneklerinde cerrahi sınır küçülmesinin değerlendirilmesi
Özgür GÖKOĞLU, Kerem POLAT, Erdinç AYDIN, İsmail Önder UYSAL, Mansur DOĞAN, Özlem IŞIKSAÇAN ÖZEN

The effect of primary thyroid surgery on the morbidity of reoperative thyroid surgery
Özgür TARKAN, Levent SOYLU, Barlas AYDOĞAN, Özgür SÜRMELİOĞLU, Süleyman ÖZDEMİR, Ülkü TUNCER, Erdinç ÇEKİÇ

Baş ve boyun melanom dışı deri kanserlerinde tümör histopatolojisi, konumu, karakteristiği, boyut ve kalınlığının incelenmesi
Görkem ESKİİZMİR, Erdoğan ÖZGÜR, Peyker TEMİZ, Gülsüm GENÇOĞLAN, Aylin TÜREL ERMERTCAN

Erişkinlerde larengeal hemanjiyoma yaklaşım: Olgu sunumu
Murat DOĞAN, Ozan BAĞIŞ ÖZGÜRSOY, Sami Engin MUZ, Muharrem GERÇEKER, Gürsel DURSUN

Kronik otitis media düzeltme ameliyatları: Endikasyon ve sonuçlarının değerlendirilmesi
Gökhan GÖKTÜRK, Hüseyin DERE, Adin SELÇUK, Kürşat Murat ÖZCAN, Fatih ÖZDOĞAN, Özgür AKDOĞAN, İbrahim ÖZCAN, Serdar ENSARİ

Ses Handikap Endeksi Voice Handicap Index Türkçe versiyonunun güvenilirliği ve geçerliliği
Mehmet Akif KILIÇ, Erdoğan OKUR, İlhami YILDIRIM, Fatih ÖĞÜT, İsmail İlter DENİZOĞLU, Ahmet KIZILAY, Haldun OĞUZ, Tolga KANDOĞAN, Müzeyyen DOĞAN, Özgür AKDOĞAN, Nural BEKİROĞLU, Hüseyin ÖZTARAKÇI

Asteatosis ve kaşıntılı hastalarda dış kulak yolu mikrobiyolojisi
H. Nedim ARDA, M. Fatih KARAKUŞ, Aykut İKİNCİOĞULLARI, Yeşim GEDİKLİ, Özgür AKDOĞAN, Serpil COŞKUN, Neriman BALABAN

The effect of pregabalin on tourniquet-induced ischemia-reperfusion injury:a prospective randomized study
Ömer KARACA, Hüseyin Ulaş PINAR, Ahmet Fevzi ÖZGÜR, Sevsen KULAKSIZOĞLU, Rafi DOĞAN

A comparative biomechanical analysis of suprapectineal and infrapectineal fixation on acetabular anterior column fracture by finite element modeling
Mehmet YÜCENS, Kadir Bahadir ALEMDAROĞLU, Ahmet ÖZMERİÇ, Serkan İLTAR, Ahmet Özgür YILDIRIM, Nevres Hürriyet AYDOĞAN

Serum ADMA, endothelial dysfunction, and atherosclerosis in hypervolemic hemodialysis patients
İbrahim DOĞAN, Barış ESER, Sultan ÖZKURT, Özlem YAYAR, Bülent ÖZGÜR, Hüseyin KAYADİBİ, Tolga DOĞAN, Ahmet MUŞMUL, Mehmet SOYDAN

The effect of low molecular weight heparin on salvaging the zone of stasis in an experimental burn model
Muhammet URALOĞLU, Murat LİVAOĞLU, Özgür AGDOĞAN, Şafak ERSÖZ, Ümit Naci KARAÇAL

CPR-related thoracic injuries: comparison of CPR guidelines between 2010 and 2015
Kaan YUSUFOĞLU, Mehmet Özgür ERDOĞAN, İsmail TAYFUR, Mustafa Ahmet AFACAN, Şahin ÇOLAK

Cardiac MRI and 3D contrast-enhanced MR angiography in pediatric and young adult patients with Turner syndrome
Hasan YİĞİT, Aşan ÖNDER, Senem ÖZGÜR, Zehra AYCAN, Selmin KARADEMİR, Vehbi DOĞAN

The prevalence of tularemia in occupational groups that have contact with animals
FATİH BÜYÜK, Özgür ÇELEBİ, Elif ÇELİK, Bekir ÇELEBİ, Selçuk KILIÇ, Aliye Gülmez SAĞLAM, Doğan AKÇA, Mehmet DOĞANAY, Salih OTLU, Mitat ŞAHİN

Epidemiology of organophosphate intoxication and predictors of intermediate syndrome
Şahin ÇOLAK, Mehmet Özgür ERDOĞAN, Ahmet BAYDIN, Mustafa Ahmet AFACAN, Celal KATI, Latif DURAN

Gastric volvulus due to diaphragmatic eventration and paraesophageal hernia
Nurettin Özgür DOĞAN, Gökhan AKSEL, Ahmet DEMİRCAN, Ayfer KELEŞ, Fikret BİLDİK

The Effects of Perioperative Low - Moderate Doses of Dexmedetomidine Infusion on Hemodynamic and Neuroendocrine Parameters
Çetin KAYMAK, Hülya BAŞAR, Nur DOĞANCI, Özgür SERT, Alpaslan APAN

An investigation of antibacterial effects of steroids
Abdullah DOĞAN, Salih OTLU, Özgür ÇELEBİ, Pınar AKSU KILIÇLE, Aliye GÜLMEZ SAĞLAM, Ali Nazmi Can DOĞAN, Neslihan MUTLU

Cuff pressure training competence of nurses working in intensive care units
Güler ERASLAN DOĞANAY, Mukaddes KILINÇ, Mustafa Özgür CIRIK, Gulsah YURTSEVEN, Ebru BİLGİN, Esra ARSLANOGLU, Ali ALAGÖZ

ÇANKIRI KENTİ ÖRNEĞİNDE KENT PARKLARININ KURAKÇIL PEYZAJ AÇISINDAN İRDELENMESİ
Ozgur KAMER AKSOY, Seda AKDOĞAN, Veli SÜNBÜL

Hydatid cyst embolism masquerading as pulmonary nodule: A case report
Elmire DERVİŞOĞLU, Sevtap DOĞAN, Nurettin Özgür DOĞAN

Polycystic horseshoe kidney with ruptured Stanford type B aortic dissection: Case report
Özgür ÇAKIR, Zeki TALAS, Demet DOĞAN

Nadir Karşılaşılan Bir Endodontik Problem: Radiks Entomolaris
Özgür DOĞAN

COVID-19’un Suriyeli Mülteciler İçin Yarattığı Çok Boyutlu Zorluklar: Ankara Vaka Çalışması
Zelal ÖZDEMİR, Gökten DOĞANGÜN, Asuman ÖZGÜR KEYSAN

Bağlama özelliği olan bir kanal dolgu materyali ile veya farklı fiber post tipleri ile restore edilen endodontik tedavili köklerin kırılma dirençlerinin in vitro incelenmesi
Burak SAĞSEN, Hüseyin ERTAŞ, Gürbulak Ayşegül GÜLERYÜZ, Özgür ER, Yağcı Filiz TESAR, Gülşen AKDOĞAN

Betonarme Binalarda Zemin-Yapı Etkileşiminin Sismik Tasarım Parametrelerine Etkileri
Mehmet ÖZGÜR, Kanat Burak BOZDOĞAN

Oncologic and functional outcomes of open retropubic vs robot-assisted radical prostatectomy in patients with high risk prostate cancer
Furkan ŞENDOĞAN, Volkan TUĞCU, Turgay TURAN, Selçuk ŞAHİN, Özgür EFİLOĞLU, Asıf YILDIRIM

Üreteral stent çapının rijit üreterolitotripsi sonrası yaşam kalitesi ve operasyon sonrası komplikasyonlar üzerine klinik etkisi
Hüseyin Özgür KAZAN, Muhammet ÇİÇEK, Barış ÇALIŞKAN, Ömer ERDOĞAN, Asıf YILDIRIM

Tedarik Zinciri Entegrasyonu ve Bilgi Teknolojileri
Ali İhsan ÖZDEMİR, N. Özgür DOĞAN

Batı Metafiziğinin Kökenlerinde Aklın Eril Karakteri
Özgür Saadet DOĞAN

Knowledge, attitudes, and behaviors of medical students regarding HPV and HPV vaccine
H. Öztürk ŞAHİN, Özgür ÖZERDOĞAN, Mehmet Nuri DURAN

Bebek hastada alt çene parasimfizis kırığı için tedavi yaklaşımı: Olgu bildirimi
Özgür Erdoğan, İbrahim Damlar, Erkan Onur Akgün, Ufuk Tatlı

Ağız, çene, yüz cerrahisinde çekme vidalarının kullanımı üzerine literatür derlemesi
Özgür Erdoğan, Mert Sanrı, Onur Evren Kahraman

Identification and Evaluation of the Ways of Meeting Patients' Expectations from a Hospital: An AHP-Weighted QFD Case Study In A Pediatric Hospital
N. Özgür DOĞAN, Hazal AKBAL

Edinsel Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığı Olan Olgularda Eksternal Dakriosistorinostomi Ve Transkanalikuler Multidiod Lazer Dakriosistorinostomi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Özgür EROĞUL, Leyla ERYİĞİT EROĞUL, Mustafa DOĞAN, Onur POLAT, Aytuğ BUYRUK

The dose-dependent antiangiogenic potential of apixaban: an experimental outlook
Özgür AKKAYA, Eyüp AYDOĞAN

Gövde Boru Tipi Isı Değiştiricisinin Comsol Multiphysics Programında Sayısal Modellenmesi
Anıl ERDOĞAN, David OUELLETTE, Can Özgür ÇOLPAN

Veri Zarflama Analizi İle Konaklama İşletmelerinde Etkinlik Ölçümü: Yozgat İli Örneği
Nuri Özgür DOĞAN, Yusuf ERSOY

Yoğun Bakımda Vitamin D Düzeyi ile Sepsis-Mortalite İlişkisi
Güler ERASLAN DOĞANAY, Mustafa Özgür CIRIK, Sema AVCI

GAZETECİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI
Yrd. Doç. Dr. Özgür OĞUZ, Özge DOĞAN

Free, Open Access Medical Education: Foam
NURETTIN ÖZGÜR DOĞAN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Gözünden Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim
Selcen ONCU, Ilgaz AKDOĞAN, Özgür GÜVEN, Hayriye Dilek AKDOGAN, Ayşe TOSUN

TEKNİK NOTÇelik Model Köprünün Sistem Tanımlama Yöntemleri ile Modal Parametrelerinin Tahmini
Özgür ÖZÇELİK, Merve GÜNDOĞAN, Serap KAHRAMAN

Projection of Sciences onto Textile And Fashion: Nano-Technology And Chargeable Fabric Example - Part II
Deniz İYİDOĞAN, Özgür AKDEMİR, Jitka ERYILMAZ, Gökhan KAPLAN, Melda Birgül ÇAVUŞ, Mürşide HACIİSMAİLOĞLU, Mürsel ALPER, Özgür ÇOBANOĞLU

THE COMPARISON OF ISO 9000:2000 AND EFQM EXCELLENCE MODEL FOR APPAREL SECTOR
Serpil KAYA, Özgür Doğan AŞKAR, Özgür ÜÇGÜL, Mahmut REYHANİ

Matematik Ders Kitabının Yaratıcılık Kavramı Boyutunda Değerlendirilmesi
Berra ÖZGÜR, Mustafa DOĞAN

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE FAALİYET DENETİMİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ
N. Özgür DOĞAN, Ahmet TANÇ

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: ASKERİ İMALAT İŞLETMESİNDE YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
Asuman AKDOĞAN, Özgür DEMİRTAŞ

Emerging Computer Technologies
Ömer Aydın, Muhammet Damar, Gligor Risteski, Mihiri Chathurika, Beyza Ali, Atanas Hristov, Beyda Nur Kars, Ekrem Yiğit, Slavica Mileva Eftimova, Ana Madevska Bogdanova, Vladimir Trajkovik, Özgür Doğan, Oğuzhan Şahin, Enis Karaarslan

Tip 2 Diabetes Mellituslu Geriatrik Bireylerin Hastalık Algısı ve Sosyal İlişkilerinin Belirlenmesi
Hatice ÖZGÜR, Nurhan DOĞAN

Analyzing Mid-to-Long Term Mortality Rates and Associated Factors of Geriatric Patients with Hip Fractures during the COVID-19 Pandemic: A Single Centre Prospective Study
Batuhan GENCER, Özgür DOĞAN

Did We Do It Right? The Effect of Postponing Elective Orthopedic Surgeries Due to the Pandemic on the Quality of Life
Batuhan GENCER, Ahmet ÇULCU, Orhan MERT, Özgür DOĞAN

VZA/AHP BÜTÜNLEŞİK YÖNTEMİ İLE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: ANKARA’DAKİ KAMU HASTANELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Nuri Özgür DOĞAN, Seda GENCAN

Sıvı Gübre Dağıtma Makinasının Farklı Çalışma Hızlarındaki İşletme Özelliklerinin Belirlenmesi
Halil ÜNAL, Hilal ERDOĞAN, Sinem GÜRCAN, Seda SATIOĞLU, Feridan ÖZGÜR

ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDEN BİR İŞLETME ÖRNEĞİ
Nuri Özgür DOĞAN, Yusuf ERSOY

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON THE STRUCTURAL PROPERTIES OF ILLITE-RICH CLAY MINERAL USING FT-IR, 29Si MAS NMR, TG AND DTA METHODS
Burcu ERDOĞAN ALVER, Gökhan DİKMEN, Özgür ALVER

THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF GRAIN SIZE ON RAMAN AND 29Si MAS NMR SPECTRA OF BENTONITES FROM TURKEY
Burcu ERDOĞAN ALVER, Gökhan DİKMEN, Özgür ALVER

Percutaneous Retrieval Of A Venous Port Catheter Embolizing To Pulmonary Artery With A Snare Loop Catheter; A Case Report And Review Of The Literature
Vehbi DOĞAN, Şeyma KAYALI, İlker ERTUĞRUL, Senem ÖZGÜR, Şeyma ÜNÜVAR, Halil TANRIVERDİ, Utku ÖRÜN, Selmin KARADEMİR

Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Temelli Balanced Scorecard Yöntemiyle Sağlık Sektöründe Stratejik Önceliklerin Belirlenmesi: Bir Uygulama
Nuri Özgür DOĞAN, Seda GENCAN

Ameloblastik fibro-odontoma: olgu sunumu ve literatür derlemesi
Dt. Şule Nur KURT, Yrd. Doç. Dr. Özgür ERDOĞAN, Doç. Dr. Aysun UĞUZ

PHARMACOLOGICAL AND SURGICAL INTERVENTIONS FOR THE TREATMENT OF GIANT CELL TUMOR OF THE MANDIBLE; REPORT OF A CASE AFTER 5-YEAR FOLLOW-UP
Yrd. Doç. Dr. Özgür ERDOĞAN, Prof. Dr. Emin ESEN, Prof. Dr. Metin YAVUZ

MARMARA UNIVERSITESI BED EN EGITIMI VE SPOR YVKSEK OKULU LISANS VE LISANSUSTU OGRENCILERINDE MARKA TERCIDINDE ETKiLi OLAN iLETi iM ARA<;LARININ ARA TIRILMASI/ MARMARA UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN HIGH SCHOOL, UNDERGRADUATE AND GRADU
Erdogan TOZOGLU, Gokhan YAZİCİ, Kenan SEBİN, Özgür BOSTANCİ

Tedarik Zinciri Entegrasyonu ve Bilgi Teknolojileri
Ali İhsan ÖZDEMİR, N. Özgür DOĞAN

YÖRE HALKININ ERZURUM KIŞ SPORLARI TURİZMİ İLE İLGİLİ SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ / SOCIAL-CULTURAL AND ECONOMICAL EXPECTATIONS OF ERZURUM’S INHABITANTS ABOUT WİNTER SPORT TOURİSM
Kenan Şebin, A. Gökhan Yazıcı, Erdoğan Tozoğlu, Özgür Bostancı, M. Fatih Karahüseyinoğlu

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNDE MARKA TERCİHİNİDE ETKİLİ OLAN UNSURLARIN ARAŞTIRILMASI / THE RESEARCH OF THE EFFECTS THAT EFFECT THE TREND CHOICES OF THE UNDERGRADUATE AND POST GRADUATE STUDENTS IN COLLEGE OF PHYSICA
A. Gökhan Yazıcı, Erdoğan Tozoğlu, Kenan Şebin, Özgür Bostancı, M. Fatih Karahüseyinoğlu

SPOR YAPAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FAIR PLAY\'E İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ / THE OPINIONS ABOUT FAIR PLAY OF UNIVERSITY STUDENTS WHO DOING SPORT
Kenan Şebin, Erdoğan Tozoğlu, Semih Yılmaz, Nurcan Demirel, Özgür Bostancı

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: ASKERİ İMALAT İŞLETMESİNDE YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
Asuman AKDOĞAN, Özgür DEMİRTAŞ

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE FAALİYET DENETİMİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ
N. Özgür DOĞAN, Ahmet TANÇ

Domates Bakteriyel Benek Hastalığının Biyolojik Mücadelesinde Farklı Bacillus Türlerinin Kullanımı
Özgür GÜLDOĞAN, Benian PINAR AKTEPE, Yesim AYSAN