Search Results

URAP Dünya Sıralamasında Yer Alan Türkiye Üniversitelerinin Kurumsal Web Sitelerinin Erişilebilirlik Açısından İncelenmesi
Sezgin ATAÇ, Gürkan BEYAZGÜL, Çağdaş CENGİZ

Shot Analysis of Basketball Matches in 2004-2008-2012-2016 Olympic Games
Seyfi SAVAS, Çağdaş Özgür CENGİZEL, Ömer ŞENEL

Assessment of the Relationship Between C-Reactive Protein to Albumin Ratio and New-Onset Atrial Fibrillation in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction
Mahmut YESİN, Metin ÇAĞDAŞ, Yavuz KARABAĞ, İbrahim RENCÜZOĞULLARI, Macit KALÇIK, Cengiz BURAK, Tufan ÇINAR, Süleyman KARAKOYUN, Ozan Mustafa GÜRSOY, İbrahim TANBOĞA

BATI BALKAN ÜLKELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ POLİTİKALARINA UYUMU: BERLİN SÜRECİ VE ÖTESİ
Çağdaş CENGİZ, Murat Necip ARMAN

DÖVİZ KURUNUN BELİRLENMESİNE YÖNELİK TEORİK YAKLAŞIMLAR
Çağdaş CENGİZ

The Role of Euro in Global Economy and the Effects of The Eurozone Crisis
Çağdaş CENGİZ

2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçevesi: Avrupa Birliği’nde Güncel Zorlukların Bütçe Önceliklerine Yansımaları
Çağdaş CENGİZ, Adem KURTAR

The Shift in the Energy Policy of Greece after the 2008 Financial Crisis in the Context of Energy Security
Murat Necip ARMAN, Zeynep PARALI, Selahattin ÇİFTÇİ, Çağdaş CENGİZ

THE BUDGET OF THE EUROPEAN UNION AND GREEN ENERGY: PERCEPTIONS, ACTIONS, AND CHALLENGES
Çağdaş CENGİZ, Erdi KUTLU

Assessment of the Relationship Between C-Reactive Protein to Albumin Ratio and New-Onset Atrial Fibrillation in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction
Mahmut YESİN, Metin ÇAĞDAŞ, Yavuz KARABAĞ, İbrahim RENCÜZOĞULLARI, Macit KALÇIK, Cengiz BURAK, Tufan ÇINAR, Süleyman KARAKOYUN, Ozan Mustafa GÜRSOY, İbrahim TANBOĞA

Comparison of Physical and Motoric Characteristics by Playing Positions in Basketball
Elif CENGİZEL, Çağdaş Özgür CENGİZEL

BIOMOLECULAR SOLUTION X-RAY SCATTERING AT n2STAR BEAMLINE
Oktay GÖCENLER, Cansu Müşerref YENİCİ, Kerem KAHRAMAN, Cengizhan BÜYÜKDAĞ, Çağdaş DAĞ

Teknoloji ve Uluslararası İlişkiler
Ömer Aydın, Çağdaş Cengiz