Arnavutluk’un Avrupa Birliği Yolu: Atina Çıkmazı

Arnavutluk’un Avrupa Birliği Yolu: Atina Çıkmazı

 • Publisher : İzmir Akademi Derneği
 • ISBN : 9786057102942
 • Author(s) : Ekin Deniz Uyğun
 • Publishing Year : 2022
 • Publishing Date : 2022-03-11
 • Total Pages : 91
 • Total Article View : 109
 • Total Article Download: 0
 • Total Article Favorite: 0
 • Open Access Book Url: https://drive.google.com/file/d/120rNfoWoCgAPbmHcT2lH1TsbFPhDaDOs/view?usp=sharing
 • Book Abstract: Balkanlar tarih boyunca birçok önemli medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. Birçok savaşın yaşandığı bu coğrafyanın jeopolitiği eşsiz bir öneme sahiptir. İki kutuplu sistemde, kutuplar arası ayrışmaya uğrayan bu coğrafya, Avrupa devletleri için daima önemini korumuştur. Küreselleşmeyle birlikte Avrupa’ya açılan bir koridor görevi gören Balkan coğrafyası, Avrupa’nın güvenliği için daha da önemli bir hale gelmiştir. Selanik Zirvesi ile birlikte Balkan coğrafyasını Birliğe entegre etme fikri güçlenmiş ve Balkan devletleri de, Batılılar gözünde Avrupalı olarak değerlendirilmiştir. Yugoslavya’nın sancılı dağılımını ve kanlı iç savaş süreçleri yaşayan Balkan coğrafyasının Avrupa Birliği’ne yakınlaşması hem bölgede Rusya nüfuzunu azaltacak hem de Avrupa’nın birçok alanda güvenliğini sağlayacaktır. Bu anlamda Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği’ne yakın olması, bunun için de Soğuk Savaş’ın izlerini geride bırakarak global sisteme uyum sağlaması gerekmektedir. Bu süreçte AB en önemli dönüştürücü temsil etmektedir. Güvenlik ve demokrasi temelli bu dönüşüm süreci dış baskılar sonucunda olumsuz etkiler ve çözümsüzlükler yaratmaktadır. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti örneğinde olduğu gibi Arnavutluk özelinde de Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan bazı devletlerin Birlik üyesi olmak için gösterdiği çabaları kendi lehine çevirmektedir. Bu çalışmada Arnavutluk’un Avrupa Birliği sürecinde attığı adımları ve kurulan karşılıklı diyalog ve uygulamaları analiz etmeye çalıştık. Diğer yandan Yunanistan’ın Arnavutluk ile yaşadığı çözülmeyen sorunları çözmek için Avrupa Birliği üyelik kozunu masaya koyduğunu genel sorun başlıkları ve Yunanistan’ın tutumu doğrultusunda ispatlamaya çalıştık.