Search Results

Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planlarında Girişimcilik Yaklaşımı: Muğla ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Selma KARATEPE, Abdurrahman Muhammet BANAZILI, M. Seyda OZAN

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Selma KARATEPE, Mehmet Seyda OZAN

Türkiye’de Çocuğa Yönelik Sosyal Politika Uygulamaları ve Tarihsel Analizi
Yasemin MAMUR IŞIKÇI, Selma KARATEPE

SİYASİ PARTİLERİN GAZETELERDE YER ALAN KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARININ HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: 29 MART 2009 YEREL SEÇİMLERİ
Nural İmik TANYILDIZI, Selma KARATEPE

ÖDÜLLENDİRME YÖNETİMİ: ÖRGÜTLERDE GÜDÜLEMEYE DUYARLI BİR YAKLAŞIM
Selma KARATEPE

İTİBAR YÖNETİMİ: HALKLA İLİŞKİLERDE GÜVEN YARATMA
Selma KARATEPE

Kamu yönetiminde liyakat ilkesi: ingiltere örneği üzerinden türkiye için bir değerlendirme
Selma KARATEPE, Salim KURNAZ

TÜRKİYE’DE KAMU ÇALIŞANLARININ DİJİTAL ORTAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ: e-SİCİL MODELİ
Selma KARATEPE, Eray KARAMAN

YÖNETSEL ETKİLİLİK: OKUL YÖNETİMİNDE YÖNETSEL ETKİLİLİĞİN ASTLARLA İLİŞKİLER BOYUTU
  Yrd.Doç.Dr.Selma KARATEPE

En İyi Değer (Best Value) Yaklaşımı ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi: Türkiye’de Yerel Yönetimler İçin Bir Değerlendirme
Selma KARATEPE, Mehmet Seyda OZAN, Abdurrahman Muhammet BANAZILI

İş Hayatında Kadın Yöneticilere İlişkin Cinsiyet Ayrımcılığı:Türkiye İçin Bir Değerlendirme
Selma KARATEPE, Nazlı Nalcı ARIBAŞ

ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE SANAL KAYTARMA: KAMU ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Selma KARATEPE, Mustafa GÜNGÖR

KAMUSAL KRİTİK TESİSLERİN GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA TÜRKİYEDEKİ HAVA ALANLARININ SİBER GÜVENLİĞİ
Salim Kurnaz, Selma Karatepe

ULUSAL GÜVENLİKTE KÜRESEL BİR TEHDİT: BİYOTERÖRİZM
Selma KARATEPE, Mehmet Seyda OZAN, A.muhammed BANAZILI

Kamu yönetiminde liyakat ilkesi: ingiltere örneği üzerinden türkiye için bir değerlendirme
Selma KARATEPE, Salim KURNAZ

Kamu yönetiminde liyakat ilkesi: ingiltere örneği üzerinden türkiye için bir değerlendirme
Selma KARATEPE, Salim KURNAZ