Search Results

Health Status of Disabled Children and Youth Receiving Public Home Care Services Between 2010 and 2015 in Diyarbakir, Turkey
Rojan Gümüş, Mehmet Ufuk Aluçlu, Seyfettin Sarıbaş

HEALTHCARE SCHOOL STUDENTS’ WILLINGNESS TO WORK WITH THE ELDERLY: INFLUENCE OF AGEISM
Rojan GÜMÜŞ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Alan Tercihlerinin ve Mesleğe Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
Rojan GÜMÜŞ, Mehmet Ali ŞEN

Utilization of Health Services by the Elderly in Turkey between 2008 and 2012: Analysis of Turkstat Health Surveys
Rojan GÜMÜŞ, Arif ŞAHİN

DİYARBAKIR İLİ VE İLÇELERİNDE 2015 YILINDA SAĞLIK BAKANLIĞI’NA BAĞLI HASTANELERİN SUNDUĞU EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Rojan GÜMÜŞ, Seyfettin SARIBAŞ

YATAĞA BAĞIMLI HASTALARDA EN SIK GÖRÜLEN KRONİK HASTALIKLARIN ANALİZİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI
Rojan GÜMÜŞ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MEDİKAL TURİZME YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ
Gökhan ABA, Rojan GÜMÜŞ, Yasin Nuri ÇAKIR

DEVELOPMENT OF HEALTH TOURISM IN DIYARBAKIR, TURKEY
Rojan Gümüş

DIGITAL TECHNOLOGY USE IN TURKEY AND THE NEED FOR NEW eHEALTH LITERACY MEASUREMENT TOOLS
Rojan GÜMÜŞ, Murat ÇETİN

PROGRESS OF MOBILE HEALTH: USES AND BENEFITS
Rojan GÜMÜŞ

TIME SERIES OUTLIER ANALYSIS FOR MODEL, DATA AND HUMAN-INDUCED RISKS IN COVID-19 SYMPTOMS DETECTION
Ahmet Kaya, Rojan Gümüş, Ömer Aydın

Pazarlama Faaliyetlerinin Sağlık Sektörüne Uygulanması: Bir Literatür İncelemesi
Rojan GÜMÜŞ

Sağlık Verilerinde İstatistiksel Zaman Serisi Yaklaşımı ile Aykırılık Analizi
Ahmet Kaya, Rojan Gümüş, Ömer Aydın

Utilization of Health Services by the Elderly in Turkey between 2008 and 2012: Analysis of Turkstat Health Surveys
Rojan GÜMÜŞ, Arif ŞAHİN