Search Results

Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planlarında Girişimcilik Yaklaşımı: Muğla ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Selma KARATEPE, Abdurrahman Muhammet BANAZILI, M. Seyda OZAN

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Selma KARATEPE, Mehmet Seyda OZAN

Pulmoner aspergilloma nedeniyle akciğer rezeksiyonu ve latissimus dorsi kas flebi uygulaması: Olgu sunumu
Ozan USLUER, Onur AKÇAY, Özgür SAMANCILAR, Şeyda Örs KAYA

Dördünce Sanayi Devriminin Personel Seçimi Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Yasin Ozan SERT, Şeyda GÜR, Tamer EREN

En İyi Değer (Best Value) Yaklaşımı ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi: Türkiye’de Yerel Yönetimler İçin Bir Değerlendirme
Selma KARATEPE, Mehmet Seyda OZAN, Abdurrahman Muhammet BANAZILI

ULUSAL GÜVENLİKTE KÜRESEL BİR TEHDİT: BİYOTERÖRİZM
Selma KARATEPE, Mehmet Seyda OZAN, A.muhammed BANAZILI

The effect of rifampicin on the neuronal cell survival in prımary cortical neuron culture after laser axotomy
Mehmet OZANSOY, Ebru COŞKUN, Muzaffer Beyza ÇETİN OZANSOY, Şeyda ÇANKAYA, Mehmet Yalçın GÜNAL, Zübeyir BAYRAKTAROĞLU, Burak YULUĞ, Lütfü HANOĞLU

Kamu Yönetimi Reformlarının Dönüşümü
S. Mustafa ÖNEN, Mehmet Seyda OZAN

ÇUHA ÇİÇEĞİ VE SARI KANTARON YAĞLARININ MULTİPLE SKLEROZ MODELİ OLUŞTURULMUŞ FARELERDEKİ JAK/STAT SİNYAL YOLAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Huri BULUT, Emine Şeyda TELOĞLU, Hilal ŞENTÜRK, Savaş ÜSTÜNOVA, Zozan GÜLEKEN, Şahabettin SELEK