Search Results

Stoacı Felsefe ve Modernite Arasında Düşünsel Bağlar
Funda ÇOBAN

Bir İnsan Hakkı Olarak Güvenli Kürtaja Erişim
Funda Çoban

Effect of boron on trace element level and oxidative stress in paracetamol induced hepatotoxicity model
Funda KARABAĞ ÇOBAN, Binnaz KURU

Apoptotic And Antiangiogenic Effects of Noscapine In Human Lung Cancer (A549) Cells
İzzet İSLAM, Alper KARAGÖZ, Hande AYTUĞ, İbrahim BULDUK, Doç. Dr. Funda KARABAĞ ÇOBAN

Siyasalın Gündelik Kuruluşu Bağlamında Sokak Siyaseti
Funda ÇOBAN

Kardiyomiyopatiye Neden Olan Kardiyak Troponin T Gen Mutasyonlarının Araştırılması
Filiz GEYIK, Tevfik DEMİR, Evrim KÖMÜRCÜ-BAYRAK, Fatih BAYRAK, Neslihan ÇOBAN, Funda ÖZTUNÇ, Nihan ERGİNEL-ÜNALTUNA

Etno-Sembolist Perspektiften Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Ulus-Devlet ve Vatandaşlık
Funda ÇOBAN

ZAMAN-HAKİKAT İLİŞKİSELLİĞİ SARMALINDA PROUSTGİL DENKLEM: KAYIP ZAMANIN İZİNDE
Funda ÇOBAN

İki Farklı Çözücü Solüsyonun Rezin Esaslı Kanal Dolgu Patları üzerine Etkisinin In Vitro Değerlendirilmesi
Funda Kont ÇOBANKARA, Hasan ORUÇOĞLU, Sema BELLİ

Kalsiyum Hidroksit İçerikli Kanal Dolgu Patlarının Apikal Sızıntısının Bilgisayarlı Sıvı Filtrasyon Metodu ile Kantitatif Değerlendirilmesi
Funda Kont ÇOBANKARA, Hasan ORUÇOĞLU, Abdülkadir ŞENGÜN, Cenk ALTINÖZ

Office-Bleaching Sonrası Geçen Sürenin Kompozit Rezinin Mineye Bağlanma Dayanımına Etkisi
Funda Kont Çobankara, Nimet Ünlü, Füsun Özer

Gebe bilgilendirme sınıfına katılımın doğum sonu konfora etkisi
Funda ÇINAR SAY, Ayden ÇOBAN

İslamcılığın Fikri Taşıyıcısı Olarak Türkiye Siyasi Hayatında Necip Fazıl
Funda ÇOBAN

Effect of oleuropein on element distributions in liver of diabetic rats
Funda KARABAĞ ÇOBAN, Ali Osman ALBAYRAK

A Phenomenological Study on the Effectiveness of Curriculum and Course Information Packages in the Bologna Process
Seval FER, Hülya KELECİOĞLU, Derya ÇOBANOĞLU AKTAN, Sevinç GELMEZ BURAKGAZİ, Özlenen ÖZDİYAR, Funda UYSAL, Nermin KIBRISLIOĞLU UYSAL, İbrahim UYSAL, Levent ERTUNA

Preoperatif Analjezik İlaçların ve Kombinasyonlarının, İrreversibl Pulpitisli Mandibular Molar Dişlerde İnferior Alveoler Sinir Blok Anestezisi Başarısına Etkisi: Klinik Araştırma
Arslan TERLEMEZ, Funda KONT ÇOBANKARA

Primary Sjögren's syndrome in patients with celiac disease
Funda ERBASAN, Deniz Turgut ÇOBAN, Uğur KARASU, Yeşim ÇEKİN, Bayram YEŞİL, Ayhan Hilmi ÇEKİN, Dinç SÜREN, Mustafa Ender TERZİOĞLU

Kardiyomiyopatiye Neden Olan Kardiyak Troponin T Gen Mutasyonlarının Araştırılması
Filiz GEYIK, Tevfik DEMİR, Evrim KÖMÜRCÜ-BAYRAK, Fatih BAYRAK, Neslihan ÇOBAN, Funda ÖZTUNÇ, Nihan ERGİNEL-ÜNALTUNA

“Riot Is Not Diet”: Berlin Örnek Alanında Kadın Grafiticiler
Funda ÇOBAN

İki Farklı Çözücü Solüsyonun Rezin Esaslı Kanal Dolgu Patları üzerine Etkisinin In Vitro Değerlendirilmesi
Funda Kont ÇOBANKARA, Hasan ORUÇOĞLU, Sema BELLİ

Kalsiyum Hidroksit İçerikli Kanal Dolgu Patlarının Apikal Sızıntısının Bilgisayarlı Sıvı Filtrasyon Metodu ile Kantitatif Değerlendirilmesi
Funda Kont ÇOBANKARA, Hasan ORUÇOĞLU, Abdülkadir ŞENGÜN, Cenk ALTINÖZ

Office-Bleaching Sonrası Geçen Sürenin Kompozit Rezinin Mineye Bağlanma Dayanımına Etkisi
Funda Kont Çobankara, Nimet Ünlü, Füsun Özer

Tıp ve Hukukun Buluşma Noktasında Biyoetik Tartışmalar
Funda ÇOBAN

1960’lardan 2000’lere Hukuki ve Toplumsal Yönleriyle Türkiye’de Vatandaşlık ve Kimlik Düzenlemelerinin Ana Eksenleri
Funda ÇOBAN

Kardiyomiyopatiye Neden Olan Kardiyak Troponin T Gen Mutasyonlarının Araştırılması
Filiz GEYIK, Tevfik DEMİR, Evrim KÖMÜRCÜ-BAYRAK, Fatih BAYRAK, Neslihan ÇOBAN, Funda ÖZTUNÇ, Nihan ERGİNEL-ÜNALTUNA

KAZAN-KAZAN ?: YENİ BAĞIMLILIK DENKLEMİNDE GELİŞEN ÇİN-LATİN AMERİKA İLİŞKİLERİ
Funda ÇOBAN

NEO-GRAMSCİYAN HEGEMONYA ANALİZİ ÇERÇEVESİNDE ÇİN-LATİN AMERİKA-KARAYİPLER İLİŞKİLERİ
Funda ÇOBAN