Search Results

Yunan Milliyetçiliğinin Tarihsel Arka Planı ve Politik Yansıma Örneği Olarak Batı Trakya Sorunu
Erdem EREN

Kahramanmaraş İli Sosyal Yardım Yönetimi Üzerine Bir Araştırma
Adem CEREN, Tevfik ERDEM

Türkiye’de Sigorta Acentelerinin Niteliksel Derecelendirmesine Yönelik Bir Araştırma
Erdem KIRKBEŞOĞLU, Erman ÜNAL, Eren Deniz KAHRAMAN

Sigorta Eksperleri Kara Araçları Branşı İş Yükü Araştırması
Erdem KIRKBEŞOĞLU, Eren KAHRAMAN, Abdullah Buğra SOYLU

Kablo Uzunluğu Ölçümleri için Zaman Uzayında Yansımaölçer Sisteminin Mikrodenetleyici ile Gerçekleştirilmesi
Sezai Taşkın, Yiğit Karabulut, Ali BAKBAK, Ömer Faruk Kale, Erdem Geren

Analysis of work related injuries admitted patient to emergency department.
Hayati ERDEMLİ, Cemil KAVALCİ, Dilek Suveren ERDEMLİ, Ümmü Gülsüm KOCALAR

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Işığında Türk Kamu Diplomasisinin Yeni Yapısı
Erdem EREN

Sivil Toplumun Dış Politika İnşasındaki Rolü: Türk Kamu Diplomasisi Örneği
Erdem EREN

“İdeal”in Sınırında Bir Mücadele: Beden Olumlama Hareketi Üzerine Bir Alımlama Analizi
Beste ERDEM, Ceren BAŞAL YILDIZ

Linyit Yakılan Bir Güç Üretim İstasyonunun Gaz Türbininin
Erdem IŞIK IŞIK, Hasan Kaan BERENT, Mehmet GÖK

KRİZ SÜRECİNDE ESNAF İŞLETMELERİ KIRIKKALE İLİ ÖRNEĞİ
Melahat ÖNEREN, Erdem BULUT, Gamze Ebru ÇİFTÇİ

YUMURTA KABUĞU TOZU KATKILANMIŞ SERT POLİÜRETAN KÖPÜKLER: TERMAL İLETKENLİK, BASMA MUKAVEMETİ VE YANMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Murat ERDEM, Emre AKDOĞAN, Mustafa ÜREYEN, Oktay UYSAL, Metin KAYA, Ceren IRMAK

Karşılıklı Bağımlılık Teorisi Perspektifinde Türkiye'nin Balkan Ülkeleriyle Dış Ticaret İlişkilerinin Ekonomi Politik Analizi
Erdem EREN, Pelin YANTUR

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Işığında Türk Kamu Diplomasisinin Yeni Yapısı
Erdem EREN

İNSAN PERİFERİK KANINDAN ÇOK KÜÇÜK EMBRİYONİK (VSEL) KÖK HÜCRELERİN ELDE EDİLMESİ VE TANIMLANMASI
Serap ERDEM KURUCA, Dolay Damla ÇELİK, Gülderen DEMİREL, Dilşad ÖZERKAN

Examining of University Students’ Awareness, Beliefs and Practices About Testicular Self Examination
Serap SAYAR, Muhammet ERDEM, Alperen GÖKTAŞ, Ali AKALIN, Alpaslan ÇOBAN, Kübra AVCI, Oğuzhan İLHAN

Extraction of rubidium from Malatya - Kuluncak area complex ore
Ayşe ERDEM, Hüseyin Eren OBUZ, Haydar GÜNEŞ, Şölen DİKTEPE, Buse Özen İLİK, Çiğdem KARA, Hasan AKÇAY, Akan GÜLMEZ, Zümrüt ALKAN

TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI
Adem CEREN, Tevfik ERDEM

Çocuğa Kendini Koruma Bilinci Kazandırma Amaçlı Çevrimiçi Ortamlar Ölçeği Geliştirme Çalışması
Seçil EREN, Mukaddes ERDEM

Rotator Manşet Yırtıklarında Artroskopik Yardımlı Mini Açık ve Artroskopik Tamir Yöntemlerinin Klinik ve Radyolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması
Levent BAYAM, Eren KIRAN, Mehmet ERDEM, Alauddin KOCHAİ, Mehmet TÜRKER

Sağlam kuzu omurgası ile endoskopik diskektomi yapılmış kuzu omurgasının biyomekanik olarak karşılaştırılması
Ahmet KARAKASLİ, Didem Venüs YILDIZ, Erdem KUMTEPE, Ceren KIZMAZOĞLU, Hasan HAVITÇIOĞLU

Turistlerin Macera Turizmini Deneyimleme Motivasyonları, Memnuniyet Düzeyleri ve Tekrar Ziyaret Niyetleri: Kapadokya Destinasyonunda Bir Araştırma
Erdem TÜRK, Ebru GÜNEREN ÖZDEMİR

Determining the Field Performance and Cost Analysis of Walk Behind Type Semi-Automatic Hand Feed Vegetable Transplanter
Erdem AYKAS, Ramazan Cengiz AKDENİZ, Fırat KÖMEKÇİ, Ceren KÖMEKÇİ

Lilium Candidum L.’da In Vitro Mikroçoğaltım ile Kozmetik Sanayisine Ham Madde Temini
Sheida DANESHVARROYANDAZAGH, Elif Ceren PEHLİVAN, Eyüp Erdem TEYKİN, Harun Sami ÇİFTÇİ

Üç Şey Birlikte Doğdu: İnsan, Özgürlük ve Işık
Ahmet Can ÇELEBİ, Ömer Faruk FISTIKÇI, Ceren KALYONCU, Bengisu YILMAZ, Alper ERDEM, Selda KABADERE

Geleneksel Diplomasiden Modern Diplomasiye Diplomasinin Tarihsel Evrimi
Erdem EREN

Markaların Sosyal Aracılı Krizlerle Mücadelesinde Yeni Yaklaşımlar : Fairy Krizi Örneği
Zeynep GENEL, Eren ERDEM

Dev Mesane Taşı, Bilateral Hidronefroz Ve Üriner İnkontinans: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Erkan ERDEM, Akın USTA, Eren ALTUN, Meriç KARACAN

Normal erkek fenotipe sahip 45, X/46, XY kromozomal mosaizm ve azoospermisi olan infertil hasta
Erkan ERDEM, Akın USTA, Eren ALTUN, Meriç KARACAN

İnfertil Çiftlerde Evlilik Uyumunun Demografik ve Klinik Değişkenlerle İlişkisi
Nurdan Eren BODUR, Behçet ÇOŞAR, Mehmet ERDEM

Deep Learning for Medicine and Remote Sensing: A Brief Review
Mehmet Eren YÜKSEL, Sefa KÜÇÜK, Seniha Esen YÜKSEL, Erkut ERDEM

Nadir Toprak Minerallerinin Fiziksel Ayrılması ve Flotasyonu: Derleme
Ayşe ERDEM, Yurdaer BABUÇCUOĞLU, Haydar GÜNEŞ, Hüseyin Eren OBUZ, Elif ÖZDEMİR, Çiğdem KARA, Şölen DİKTEPE, Mekkiye Betül AKGÜL, Buse ÖZEN İLİK, Hasan AKÇAY

An in-Class Project Model: Active Learning and Effective Participation
Nuray BOZYİĞİT, Talya SERENADA ONAN, Ayşe ÖZÇINAR, Aliye ERDEM

Evaluation of maxillary sinus expansion in children due to maxillary first molar extraction
Sinem KURU, Mustafa Mert AÇIKGÖZ, Tamer Lütfi ERDEM, Arzu Pınar ERDEM, Gülsüm AK, Gamze EREN, Elif SEPET

Preparation and characterization of Co doped TiO2 for efficient photocatalytic degradation of Ibuprofen
Hatice ÇAĞLAR YILMAZ, Ceren İLHAN, Emrah AKGEYİK, Sema ERDEMOĞLU

Diş hekimliği lisans öğrencileri tarafından yapılan kök kanal tedavilerinin teknik kalitesi: Radyografik bir çalışma
Alperen TEKİN, Yelda ERDEM HEPŞENOĞLU, Şeyda ERŞAHAN

Yerel Yönetim Diplomasisi Özelinde Kardeş Şehir Uygulamasıyla İstanbul Örneği
Iskender GUNES, Erdem EREN

Şangay İşbirliği Örgütü ve Türk Dış Politikasında Gelecek Perspektifi
Erdem EREN

Derin boyun enfeksiyonunun klinik özellikleri: 77 hastanın analizi
Engin Umut SAKARYA, Erkan KULDUK, Onur GÜNDOĞAN, Fatih Kemal SOY, Rıza DÜNDAR, Ahmet Erdem KILAVUZ, Can ÖZBAY, Erdem EREN, Abdülkadir İMRE

Bikanaliküler silikon tüp entübasyonu ile endoskopik transkanaliküler multidiod lazer dakriyosistorinostomi sonuçlarımız
Mehmet Özgür ZENGİN, Erdem EREN

An ethnobotanical survey in selected towns of the Mediterranean subregion (Turkey)
Galip AKAYDIN, İşıl ŞİMŞEK, Zekiye Ceren ARITULUK, Erdem YEŞİLADA

Late Campanian larger benthic foraminifera from the Zekeriyakiiy Formation (Istanbul, NW Turkey): taxonomy, stratigraphy, and paleogeography
Mert Eren ERDEM, Ercan OZCAN, Ali Osman YUCEL, Aral OKAY, Sadikcan ERBAY, Sibel KAYGİLİ, Isak YİLMAZ

Manufacturing of inorganic-organic hybrid solar cells by screen printing method
Yakup HAMEŞ, Sait Eren SAN, Teoman ÖZDAL, Erdem ASLAN

Relationship among MIF, MCP-1, viral loads, and HBs Ag levels in chronic hepatitis B patients
HAYATİ GÜNEŞ, RAFET METE, MURAT AYDIN, BİROL TOPÇU, MUSTAFA ORAN, MUSTAFA DOĞAN, OĞUZHAN YILDIRIM, İLKNUR ERDEM, AYNUR EREN TOPKAYA, AHMET GÜREL

PTERYGOMANDİBULER LOJA KAÇAN ALT YİRMİ YAŞ DİŞ KÖKÜNÜN CERRAHİ OLARAK ÇIKARILMASI
Poyzan BOZKURT, Eren İLHAN, Erdal ERDEM

Evaluation of maxillary sinus expansion in children due to maxillary first molar extraction
Sinem KURU, Mustafa Mert AÇIKGÖZ, Tamer Lütfi ERDEM, Arzu Pınar ERDEM, Gülsüm AK, Gamze EREN, Elif SEPET

The evaluation of the effectiveness of palliative pain management in cancer patients with visual analogue scale
Mehmet Arslan, Süleyman Albaş, Halime Küçükerdem, Gülseren Pamuk, Hüseyin Can

Bir Grup Yetişkinde Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Makbule KALI SOYER, Alperen ŞENOL, Burcu ÇALIK TÜMERDEM

Konferans Diplomasisi Perspektifinde Antalya Diplomasi Forumu'nun Uluslararası İlişkilerdeki Rolü
Recep ŞEHİTOĞLU, Erdem EREN

Endometrium karsinomu tedavisi sonrası edinilmiş vulvar Lenfanjioma sirkumskriptum : Olgu Sunumu
Dilek ERDEM, Özlem Ceren GÜNİZİ, Nilüfer YİĞİT ÇELİK

Kıl Keçi Liflerinde Başlıca Mineral Maddeler, Bunların Renk ve Bazı Önemli Fiziksel Özellikler ile İlişkisi
Gülseren YAZICIOĞLU, Gürbüz GÜLÜMSER, Nilüfer ERDEM

Kalsiyum Hipofosfit ve Magnezyum Hipofosfit Emdirilmiş Jüt Elyaf Katkılı Poli (Laktik Asit) Biyokompozitlerinin Isıl Ve Güç Tutuşurluk Özelliklerinin İncelenmesi
Lemiye ATABEK SAVAŞ, Ayşegül ERDEM, Alperen KAPLAN, Mehmet DOĞAN

Medya Diplomasisi Aktörü Olarak TRT ve Balkanlardaki Örnek Faaliyetleri
Erdem EREN

BÜTÜNCÜL TEORİ İNŞASI: AK PARTİ DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI’NIN ANALİZİ (2002-)
Erdem EREN

Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar I
Omer Aydin, Yunus Emre ÖZKUL, Erdem EREN, Yunus Emre ÖZKUL, Ezgi Gül CEYHAN, Abdullah MANAZ

Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar 2
Omer Aydin, Yunus Emre ÖZKUL, Erdem EREN, Yunus Emre ÖZKUL, Ezgi Gül CEYHAN, Abdullah MANAZ

Türkiye Genelinde Prematüre Tanı-Tedavi Merkezlerinin ve Bu Merkezlerde Çalışan Uzman Göz Doktorlarının Çalışma Koşulları ve Tedavi Tercihleri
Erdem ERİŞ, Sinan BEKMEZ, İrfan PERENTE, Ali Rıza Cenk ÇELEBİ

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Işığında Türk Kamu Diplomasisinin Yeni Yapısı
Erdem EREN

Development and validation of RPLC method for the simultaneous analysis of ACE inhibitors in tablet formulations
Erdem KUZUCANLI, Ebru ÇUBUK DEMİRALAY, Yaşar Doğan DALDAL, Zehra ÜSTÜN, İlkay KONÇE, Abbase Güleren ALSANCAK