Search Results

Regard croisé sur les politiques migratoires de l’Union européenne et les politiques éducatives du Conseil de l’Europe
Ebru EREN

Egalité des sexes selon les politiques éducatives: analyse des textes de communication politique en Turquie
Ebru EREN

Kurşunsuz Sodyum Bizmut Titanat (NBT) Esaslı Seramiklerin Yapısal, Dielektrik Özellikleri ve Empedans Spektroskopi Analizleri
Yağız ÖZEREN, Ayşe Berksoy YAVUZ, Sedat ALKOY, Ebru Menşur ALKOY

İğnesel Morfolojide NaNbO3 Antiferroelektrik Kristallerinin Hidrotermal Yöntemle Sentezlenmesi ve Yapısal Karakterizasyonu
Yağız ÖZEREN, Ebru Menşur ALKOY, Sedat ALKOY

Üst gastrointestinal sistem şikayetleri ile birinci basamağa başvuran kadınlarda gastroözofageal reflü semptomları ile gastroduodenal semptomlar örtüşür
Arzu TİFTİKÇİ, Özlen ATUĞ, Mesut SEZİKLİ, Filiz TÜRE, Fatih EREN, Ebru Emekli ALTURFAN, Şafak KIZILTAŞ, Nurdan TÖZÜN, Neşe İMERYÜZ

TEN SCHOOLS OF STRATEGIC MANAGEMENT: THE INTEGRATIVE FRAMEWORK OF CONFIGURATION SCHOOL
Eren Durmuş ARICI, Janset ÖZEN, Fulya SARVAN, Bahattin ÖZDEMİR, Ebru Tarcan İÇİGEN

Sağlık Turizmini Konu Alan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Değerlendirmesi (1988-2017)
Sibel CANİK, Ebru GÜNEREN ÖZDEMİR

Mükemmeliyetçiliğin İş Performansına Etkileri: Aşçılar Üzerine Bir Araştırma
Serdar EREN, Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN

4. Uluslararası SEECHAC Kolokyumu (16-18 Kasım 2015, Heidelberg)
Münevver Ebru ZEREN

Ekonomik Yapının Temiz Suya Erişim Üzerindeki Etkisi
Ceren BÖRÜBAN, Ebru ÖZGÜR GÜLER

Effect of Using Odourless Fish Oil on Some Physical, Chemical and Sensorial Properties of Blackberry Fruit Yoghurt
Nazli TURKMEN, Ebru SENEL, Ceren AKAL

OSMANLI DEVLETİNDE YABANCI OKULLAR
Ebru EREN

Çevresel Kalite Üzerinde Endüstrinin ve Ölçek Etkisinin İncelenmesi
Ebru ÖZGÜR GÜLER, Ceren BÖRÜBAN

TARIMSAL ÜRETİMİN VE ÖLÇEK ETKİSİNİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Ebru ÖZGÜR GÜLER, Ceren BÖRÜBAN

THE TRAVEL PREFERENCES OF ELDERLY TRAVELERS LIVING IN ADANA
Ebru Özgür Güler, Hüseyin Güler, Ceren Börüban

Çoklu Primer Tümörler-Tek Merkez Deneyimi
Gökşen İnanç İMAMOĞLU, Tülay EREN, Süleyman ŞAHİN, Doğan YAZILITAŞ, Mustafa ALTINBAŞ, Ramazan ESEN, Ebru ÇILBIR, Fatih KARATAŞ, Özgür Ömer YILDIZ, Pelin GÜMÜŞ

Relationship between Destination Image Change and Behavioral Intention: A Study on Cappadocia Hot Air Balloon Experience
Akın ÖZEN, Ebru GÜNEREN ÖZDEMİR

Product Improvement as a Tool for Competition in Austrian Ski Schools: The Case of Ski School Toni Gruber
Toni GRUBER, Ali ÖZTÜREN, Ebru GÜNEREN ÖZDEMİR

Konaklama İşletmelerinin Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler Üzerine Nevşehir İlinde Bir Uygulama
Ebru Güneren Özdemir, Vildan YILMAZ

Turkish Education Policies in the context of Russia-Ukraine War: Return to Hard Power and Degradation of Russian Soft Power?
Ebru EREN

Clinicopathologic Features of Phyllodes Tumor in Breast
Saliha KARAGÖZ EREN, Yunus DÖNDER, Tamer ERTAN, Ebru AKAY, Alaettin ARSLAN

Opening the Black-box of Bank Efficiency in Turkey with Two-stage Data Envelopment Analysis: A Study on Capital Adequacy Ratio
Emine Ebru AKIN AKSOY, Ceren DİRİK, İlkut Elif KANDİL GÖKER

Fen ve Mühendislik Çalışmalarındaki Rastgelelik Gereksinimleri için Orta Kare ve SHA3 Algoritmasını Temel Alan Bir Üreteç Tasarımı
Seda Nur YAŞAR, Fatma Ceren DİKİCİ, Erkan TANYILDIZI, Ebru KARAKÖSE

KRİZ SÜRECİNDE ESNAF İŞLETMELERİ KIRIKKALE İLİ ÖRNEĞİ
Melahat ÖNEREN, Erdem BULUT, Gamze Ebru ÇİFTÇİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN SÜPERMARKETLERİN İMAJ BİLEŞENLERİ
Ebru GÜNEREN

Türklerde İstiklâl Anlayışı ile Devlet ve Ordu Müziği Geleneği Kapsamında İstiklâl Marşımız
Münevver Ebru ZEREN

Kavramsal Sanat Bağlamında Marina Gadonneix’in “İmajdan Sonra” Serisi
Ebru Ceren UZUN UYSAL

The Perception of Women Workforce Among Workers
Melahat ÖNEREN, Gamze Ebru ÇİFTÇİ, Nuray ÖZDER

İstanbul Bienali 2019: Yedinci Kıta Hakkında
Ceren ÜSTÜNEL, Sena KORKMAZ, Volkan YARICI, Ebru TOPÇU, İrem KODAL, Hülya ALEMDAR, Umut BAYRAK, Sena YILDIRIR

Üniversite Öğrencileri ve Çağrı Merkezi Çalışanlarının İşitme Sağlığı Bilgisi ve İşitme Kaybı Farkındalığı
Selva ZEREN, Ahmet BOLULU, Büşra KÖSE, Sare OCAK, Adem TOPAL, Ebru KURT, Abdullah Yüksel BARUT

Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Yeterliliği: Afrika Birliği Örneği
Fahri ERENEL, Ebru CAYMAZ

Sistemik Lupus Eritematozuslu 126 Gebenin Perinatal Sonuçları
Ayşegül Özel, Ebru Alıcı Davutoğlu, Hakan Erenel, Mehmet Fatih Karslı, Sevim Özge Korkmaz, Rıza Madazlı

SERUM BETA CROSSLAPS AS A PREDICTOR FOR OSTEOPOROSIS IN POSTMENOPAUSAL WOMEN
Murat ASLAN, Ebru ÇÖĞENDEZ, Meryem EKEN, Petek ARIOGLU, Sadiye EREN

Kızıl tilkilerde (Vulpes vulpes) testis, penis ve prostat’ın arteriyel vaskülarizasyonu, makroanatomik ve histolojik yapısı
Gülseren KIRBAŞ DOĞAN, Semine DALGA, Yalçın AKBULUT, Kadir ASLAN, Hasan ASKER, Ebru KARADAĞ SARI

Düşme Şikâyeti ile Acil Servise Başvuran 65 Yaş ve üzeri Hastaların Düşme Nedenleri ve Risk Faktörlerinin Araştırılması
Mebrure Beyza GÖKÇEK, İrfan GÖKÇEK, Tuğba YILMAZ, İsmail KASIM, Tarık Eren YILMAZ, Adem ÖZKARA

Başvuru sırasındaki nötrofil/lenfosit oranı: Akut koroner sendromlu hastalarda mortalitenin olduğu gibi kardiyovasküler sonuçların da bir öngördürücüsü müdür ?
Murat EREN, Ebru ÖZPELİT, Fatih AYTEMİZ, Hasan GÜNGÖR, Sema GÜNERİ

Türk İş Hukukunda Süt İzni
Ebru ERENER YILMAZ

SICAK HAVANIN TOPRAK ALTINA TRANSFERİ VE OPTİMUM ORTAM KOŞULLARINI SAĞLAYAN AKILLI SERA OTOMASYONU TASARIMI
Oktay SÖYLER, Mustafa ÇAKIR, Hakan KALPAKÇIOĞLU, Selçuk UĞURLUAY, Ömer EREN, Ebru ÇAKIR

1960 Sonrası Türk Eğitim Politikalarında Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi
Ebru EREN

Gıda Güvencesini Tehdit Eden Etmenler ve Çözüm Önerileri
Güneş EREN YALÇIN, Ebru YAZICI, Fatma ÖCAL KARA

Yüzey Sulama Yönteminden Damla Sulama Yöntemine Geçişin Starkrimson Delicious Elma Çeşidinin Muhafazası Üzerine Etkileri
Cemile Ebru ONURSAL, Cenk KÜÇÜKYUMUK, Özgür ÇALHAN, İsa EREN, Atakan GÜNEYLİ, Tuba SEÇMEN

KAPADOKYA SICAK HAVA BALONCULUĞU ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
İbrahim Akın ÖZEN, Ebru GÜNEREN ÖZDEMİR

MİLLİ GELİRİN SANİTASYON OLANAKLARI VE ÇEVRE ÜZERİNE ETKİSİ: BİR YOL ANALİZİ UYGULAMASI
Ceren BÖRÜBAN, Ebru ÖZGÜR GÜLER

Üniversitelerin Örgütsel İmajı Ve Öğrencilerin Üniversite Tercihleri Arasındaki İlişki: Bozok Universitesinde Bir Araştırma
Yrd.doç.dr. Melahat ÖNEREN, Öğr.gör. Şaban ALTIN, Gamze Ebru ÇİFTÇİ

Kolorektal Kanserlerde Venöz İnvazyonun Elastik Lif Boyası Eşliğinde Yeniden Değerlendirilmesi
Ebru AKAY, Serdal Sadet ÖZCAN, Merve DOĞAN, Fatoş TEKELİOĞLU, Saliha KARAGÖZ EREN, Hatice KARAMAN

Turfan Uygurs’ Contributions to Mahāyāna Buddhist Material Culture and Art Renaissance
Münevver Ebru ZEREN

ESKİ TÜRKÇE bögü/bügü ve bokuk/bokug/bukuk/bukug SÖZCÜKLERİNİN KULLANIM VE ANLAMLARI HAKKINDA
Münevver Ebru ZEREN

Turistlerin Macera Turizmini Deneyimleme Motivasyonları, Memnuniyet Düzeyleri ve Tekrar Ziyaret Niyetleri: Kapadokya Destinasyonunda Bir Araştırma
Erdem TÜRK, Ebru GÜNEREN ÖZDEMİR

Pressure calcimeter as a simple method for measuring the CaCO3 content of soil and comparison with Scheibler calcimeter
Ali Şenlikci, Mustafa Doğu, Emel Eren, Ebru Çetinkaya, Sevinç Karadağ

FUNCTIONAL INDEPENDENCE AND MUSCLE STRENGTH IN ACUTE RESPIRATORY FAILURE WITH AND WITHOUT NON-INVASIVE MECHANICAL VENTILATORY SUPPORT
Şahveren ÇAKARTAŞ, Deniz İNAL İNCE, Sema SAVCI, Arzu TOPELİ İSKİT, Naciye VARDAR YAĞLI, Melda SAĞLAM, Meral BOŞNAK GÜÇLÜ, Hülya ARIKAN, Ebru Çalik KÜTÜKCÜ

Determination of Optimum Harvest Date of Sweet Cherry cv. Lapins Grown in Isparta
Özgür ÇALHAN, Cemile Ebru ONURSAL, Atakan GÜNEYLI, İsa EREN, İsmail DEMIRTAŞ

Antalya anıt ağaçlarının mekân ve anlam açısından değerlendirilmesi
Reyhan ERDOĞAN, Ebru AÇIKALIN, Ceren SELİM

KAMUSAL ALANDA VİDEO SANATI ÖRNEKLERİ BAĞLAMINDA DOUG AITKEN VE ESERLERİ
Ebru Ceren UZUN UYSAL

THE IMPACT OF DESTINATION IMAGE ON DESTINATION RECOMMENDATION
Fatih PEKTAŞ, Ebru GÜNEREN ÖZDEMİR, Jelena TEPAVČEVIĆ

DİJİTAL OLGUNLUK İNDEKSİ: ORGANİZASYONLARIN DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNDA VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN BİR KANTİTATİF YÖNTEM
Umut ŞENER, Ebru GÖKALP, Erhan EREN

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ETKİSİNDE VERİMLİ İSTİHDAM YÖNETİMİ: YOL HARİTASI ÖNERİSİ
Ebru GOKALP, Mert Onuralp GÖKALP, Selin ÇOBAN, P. Erhan EREN

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenilmiş Güçlülükleri Ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri
Ebru DOGAN, Şerife Gonca ZEREN

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI İÇİN BULUT BİLİŞİM TABANLI ÖNGÖRÜCÜ BAKIM UYGULAMA ÇATISI
Selin ÇOBAN, Mert Onuralp GÖKALP, Ebru GÖKALP, P. Erhan EREN

Yeni Tip Koronavirüs'ün Türk Eğitim Politikaları Uygulamalarına Etkisi: Milli Eğitim Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun Yeni Düzenlemeleri
Ebru EREN

Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Devrimi: Akıllı Konfeksiyon Fabrikası Önerisi
Ebru GÖKALP, Mert Onuralp GÖKALP, P. Erhan EREN

EMILE JAQUES-DALCROZE ve RİTMİK YÖNTEMİ
Ebru KEMALBAY EREN

Optimization of sodium extraction from soil by using a central composite design (CCD) and determination of soil sodium content by ion selective electrodes
Sevinç KARADAĞ, Emel EREN, Ebru ÇETİNKAYA, Selin ÖZEN, Seda DEVECİ

Second Record Of Rare Cave-Dwelling Beetle, Choleva Cholevopsis bertiae Giachino & Vailati, 2000 Coleoptera: Leiodidae , from Tütüncüini and Sarikaya Caves in Eskişehir
Ebru Ceren FİDAN, Ümit ŞİRİN, Hakan ÇALIŞKAN

An Investigation on Radiation Protection and Shielding Properties of 16 Slice Computed Tomography (CT) Facilities
Huseyin Ozan Tekin, Baris CAVLI, Elif Ebru ALTUNSOY, Tugba MANICI, Ceren OZTURK, Hakki Muammer KARAKAS

Determination of spectrophotometric protonation constant of cholinesterase inhibitors
Yaşar Doğan DALDAL, Ebru ÇUBUK DEMİRALAY, Güleren ALSANCAK

Chemical Compositions, Antioxidant and Antimicrobial Activities of the Essential Oil and Extracts of Lamiaceae Family (Ocimum basilicum and Thymbra spicata) from Turkey
Güler İnci Tanrıkulu, Ömer Ertürk, Ceren Yavuz, Zehra Can, Hilal Ebru Çakır

Bir Cerrahi Endoskopi Ünitesi Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopi Sonuçları
Saliha KARAGÖZ EREN, Osman ÇELİK, Alican YALI, Ömer TOPUZ, Tamer ERTAN, Ebru AKAY

Immunohistochemical examination of p97/VCP expression in developing mouse pancreas and liver
Bahar KARTAL, Ebru ALİMOĞULLARI, Gülben AKCAN, Sevil ÇAYLI, Muaz Alperen VERGİLİ

The relationship in between corporate sustainability and corporate social responsibility in business: global compact Turkey
Ebru Caymaz, Semih Saran, Fahri Erenel

Relationship between Destination Image Change and Behavioral Intention: A Study on Cappadocia Hot Air Balloon Experience
Akın ÖZEN, Ebru GÜNEREN ÖZDEMİR

Product Improvement as a Tool for Competition in Austrian Ski Schools: The Case of Ski School Toni Gruber
Toni GRUBER, Ali ÖZTÜREN, Ebru GÜNEREN ÖZDEMİR

EDEN, J. Warrior Saints of the Silk Road, Legends of the Qarakhanids, Brill, Leiden-Boston, 2018, XII+404 pp. ISBN: 978-90-04-38427-9
Münevver Ebru ZEREN

Herausgegeben von einem Team „Turfanforschung“. Zur lichten Heimat: Studien zu Manichäismus, Iranistik und Zentralasienkunde im Gedenken an Werner SUNDERMANN, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2017, 754 pp. ISBN: 978-3-447-10884-3
Münevver Ebru ZEREN

Uygurlarda Maniheizm Etkisi Altında Gelişen Din-Devlet İlişkisi
Münevver Ebru ZEREN

Zsuzsanna Gulácsi. Mani’s Pictures: The Didactic Images of the Manichaeans from Sasanian Mesopotamia to Uygur Central Asia and Tang-Ming China, Brill, Leiden-Boston 2015, ss. 535, ISBN: 978-900-42-0912-1
Münevver Ebru Zeren

Turist rehberi ile kültürel miras ve turizm meslek elemanı adaylarının kültürel miras algıları üzerine bir çalışma
Burcu GÜNDEN, Ebru GÜNEREN ÖZDEMİR

Slum Area for Tourists: From Residents’ Perspective Tarlabaşı Case Study
Berrin GÜZEL, Ceren İŞÇİ, Ebru BAĞÇI

Başvuru sırasındaki nötrofil/lenfosit oranı: Akut koroner sendromlu hastalarda mortalitenin olduğu gibi kardiyovasküler sonuçların da bir öngördürücüsü müdür ?
Murat EREN, Ebru ÖZPELİT, Fatih AYTEMİZ, Hasan GÜNGÖR, Sema GÜNERİ

Impact Of The Covid-19 Pandemic On Anxiety And Depression Levels Of The Dialysis Center Employees
Ahmet KARATAŞ, Ebru CANAKCİ, Yasemin KAYA, Sedat BOSTAN, Aykut ÖZTURAN, Aysegul ONGUN, Yasin ERYILMAZ, Deniz DENİZ ÖZTURAN, Ceren VARER AKPINAR

Farengeal ve palatin tonsil örneklerinde hızlı üreaz testi ve immünhistokimyasal analiz yöntemiyle Helicobacter pylori varlığının araştırılması
Emine Nur DAĞTEKİN ERGÜR, Funda EREN, Mustafa Burak ÜSTÜN, Yusuf EREN, Ebru TAŞ, Ali Okan GÜRSEL

CONTRIBUTIONS TO THE BLACKFLY FAUNA (DIPTERA, SIMULIIDAE) OF TÜRKİYE WITH A NEW RECORD FROM THE WESTERN BLACK SEA REGION
Ebru Ceren FİDAN, Ümit ŞİRİN

8-armed octopus: Evaluation of clinicopathologic prognostic factors of urothelial carcinoma of the upper urinary system
Sümeyye EKMEKCİ, Ülkü KÜÇÜK, Yelda DERE, İzzetiye Ebru ÇAKIR, Hatice Ceren SAYAR, Batuhan ERGANİ, Özgür ÇAKMAK, Ozan BOZKURT, Kutsal YÖRÜKOĞLU

The psychometric evaluation of the Turkish version of the Mann Assessment of Swallowing Ability in patients in the early period after stroke
Ebru KARACA UMAY, İbrahim GÜNDOĞDU, Eda GÜRÇAY, Erhan ÖZTÜRK, Volkan YILMAZ, Özgür KARAAHMET, Yasemin EREN, Güleser SAYLAM, Aytül ÇAKCI

Protective effect of N-acetyl-L-cysteine against acrylamide-induced oxidative stress in rats
Ebru Işık ALTURFAN, Ayfer BECEREN, Ahmet Özer ŞEHİRLİ, Zeynep Emel DEMİRALP, Göksel ŞENER, Gülden Zehra OMURTAG

Anatomical and histological structure of cervix uteri, corpus uteri and cornu uteri of the Anatolian wild goat
Gülseren KIRBAŞ DOĞAN, Mushap KURU, Buket BAKIR, Ebru KARADAĞ SARI

TOPLUMSAL BELGECİLİK İLE ÇAĞDAŞ SANATIN KESİŞMESİ BAĞLAMINDA SUSAN MEISELAS VE “TARİHİ YENİDEN ÇERÇEVELEMEK” ÇALIŞMASI
Ebru Ceren UZUN UYSAL

, Carnets de Route 1906-1908, Transkripsiyon: Esclarmonde Monteil (Fr.), Huei-Chung Tsao (Çin.), Ingrid Ghesquière (Rus.), Koordinasyon: Jérôme Ghesquière, Musée Guimet, Paris, Les Indes Savantes
Münevver Ebru ZEREN

Isolate algae population on Simulium ornatum sp. comp. from four different streams in Eskişehir and Kütahya/Turkey
Ebru Ceren FİDAN, Betül Yılmaz ÖZTÜRK, Ümit ŞİRİN

Ground beetle Carabidae: Coleoptera records from Kaz dağları Ida mountain
Ebru Ceren KÜÇÜKKAYKI, Ümit ŞİRİN, Hakan ÇALIŞKAN, Yakup ŞENYÜZ

Assessment the Promachus leoninus Loew 1848 (Diptera: Asilidae) Species, with COI and NADH2 Gene Regions, with New Locality Records in Anatolia
Ebru Ceren FİDAN, Hakan ÇALIŞKAN, Adem ASLAN, Ümit ŞİRİN

Ortaokul Öğrencilerinde Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Sosyal Anksiyetenin İncelenmesi
Semra Karaca, Ceren Gök, Ebru Kalay, Mahmut Başbuğ, Melis Hekim, Nevin Onan, Gül Ünsal Barlas

Is standard urine bag or urofix? Which is more usefully in surgical nursing care?
Tülin YILDIZ, Cenk Murat YAZICI, Polat TÜRKER, Ebru ONLER, Arzu MALAK, Elif EREN CİTAK

An Assessment of Menstrual and Genital Hygiene Behaviours among Adolescent Females at Gazimağusa, Northern Cyprus
Rojjin MAMUK, Hasret PARLAN, Eren ASİF, Mürüvvet DEVECİ, Ebru AKDENİZ

Education Policies as a Tool of Soft Power: Alliance Française and Yunus Emre Institute
Ebru EREN

DEPO YÖNETİMİNDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMASI: BİR İŞLETME İÇİN RFID TEKNOLOJİ SEÇİMİ
Ebru TAŞKIN, Nisanur GEZİK, Rabia YUMUŞAK, Tamer EREN

2014 Yılında Eğitim Teknolojileri Alanındaki Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi
Ebru Kılıç Çakmak, Gül Özüdoğru, Şeyma Büşra Bozkurt, Ülkü Ülker, Nimet Özgül Ünsal, Kübranur Boz, Ömer Faruk Bozkurt, Esra Ergül Sönmez, Ceren Baştemur Kaya, Celal Karaca, Harun Bahadır, Handan Üstün Gül

SALES EFFECT OF DIGITAL MARKETING IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ACCOMMODATION ENTERPRISES IN CORE CAPPADOCIA
Yakup ERDOĞAN, Ebru GÜNEREN ÖZDEMİR

COVID-19 Pandemi Döneminde Çocuk Acil Kliniğine Başvuran Hastaların Ebeveyn Anksiyete Düzeyleri
Seda Sinem YURDAOR, Esra TÜRE, Engin ERTEK, Defne EREN, Berna AKTÜRK, Ebru TAYFUN ŞENTÜRK, Eylem ŞEN, Uğur DEMİRPEK, Berna BULUT ÇAKMAK

For Generation Z: What Is the Underlying Reason Between Emotional Intelligence and Depression Relationship?
Ebru Evrensel INANC, Ceren AYDOĞMUŞ, Selin METİN CAMGÖZ, Elif ÖZDİLEK

Koronavirüs Salgın Sürecinde Uluslarası Üniversite Öğrencilerine Yönelik Pozitif Psikoloji Temelli Çevrimiçi Müdahale Programının Etkinliği
Burcu UYSAL, Seyhan ÖZKUL, Ebru MORGÜL, Senem EREN

FUNCTIONAL INDEPENDENCE AND MUSCLE STRENGTH IN ACUTE RESPIRATORY FAILURE WITH AND WITHOUT NON-INVASIVE MECHANICAL VENTILATORY SUPPORT
Şahveren ÇAKARTAŞ, Deniz İNAL İNCE, Sema SAVCI, Arzu TOPELİ İSKİT, Naciye VARDAR YAĞLI, Melda SAĞLAM, Meral BOŞNAK GÜÇLÜ, Hülya ARIKAN, Ebru Çalik KÜTÜKCÜ

Ekonomik Yapının Temiz Suya Erişim Üzerindeki Etkisi
Ceren BÖRÜBAN, Ebru ÖZGÜR GÜLER

“İki Dilli Çocuklar için Türkçe Değerlendirme Aracı (İÇ-TDA)”nın Geliştirilmesi ve Geçerlik-Güvenirlik Çalışması
Fulya TEMEL, Hilal GENÇ, Ümmühan AKPINAR, Mehmet Akif İNCİ, Ebru KARAKUŞ ÖZDEMİR, Aslı BALCI, Eren ERTÖR, Gülçin KAYA, Serap AKTEMUR GÜRLER, Abdulhamit KURUPINAR, Zafer ERTÜRK

Konaklama İşletmelerinin Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler Üzerine Nevşehir İlinde Bir Uygulama
Ebru Güneren Özdemir, Vildan YILMAZ

Pressure calcimeter as a simple method for measuring the CaCO3 content of soil and comparison with Scheibler calcimeter
Ali Şenlikci, Mustafa Doğu, Emel Eren, Ebru Çetinkaya, Sevinç Karadağ

Ekonomik Yapının Temiz Suya Erişim Üzerindeki Etkisi
Ceren BÖRÜBAN, Ebru ÖZGÜR GÜLER

Türk Dinî Tarihinde İki Kurtarıcı Varlık: Bodisatva Avalokiteşvara ve Hızır
Münevver Ebru ZEREN

SAĞLIK SİSTEMİ BELİRLEYİCİLERİ VE GÖSTERGELERİ ÜZERİNE BİR YOL ANALİZİ ÇALIŞMASI
Ceren BÖRÜBAN, Ebru ÖZGÜR GÜLER

Farklı Branşlardaki Sporcuların Pandemi Döneminde Nomofobi Düzeylerinin İçsel Motivasyona Etkisinin İncelenmesi
Yeşim BAYRAKDAROĞLU, Ebru ŞENEL, Kübra EREN, Kübra GÜR, Serdar ELEMAN

ACTIVITIES OF DAILY LIVING AND PARTICIPATION LIMITATION IN ADOLESCENTS WITH OBESITY
Ceren İSKENDEROĞLU, Hazal SONBAHAR-ULU, Deniz İNCE, Melda SAGLAM, Naciye VARDAR YAGLI, Jan DİK, Melis PEHLİVANTÜRK-KIZILKAN, Ebru ÇALIK KÜTÜKCÜ

Platon’un Devlet’ine göre Eğitim Politikaları
Ebru EREN

Development and validation of RPLC method for the simultaneous analysis of ACE inhibitors in tablet formulations
Erdem KUZUCANLI, Ebru ÇUBUK DEMİRALAY, Yaşar Doğan DALDAL, Zehra ÜSTÜN, İlkay KONÇE, Abbase Güleren ALSANCAK