Search Results (Found : 55 records)

KLİNİK HEMŞiRELERİ GÖZÜYLE ÖĞRENCİ HEMŞİRELER
Ayla ÜNSAL, Sebahat GÖZÜM, Döndü KOÇAK, Gülay İPEK, Hülya UYGUR

HEMŞİRELERİN MESLEKİ ÖRGÜTLER VE DERGİLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sebahat GÖZÜM, Ayla ÜNSAL, Papatya DEMİRCİ, Şenay BİREL, Seçil ÇAMUŞOĞLU

HEMŞİRELİK OĞRENCİLERİ GÖZÜYLE KLİNİK HEMŞİRELERİ
Sebahat GÖZÜM, Ayla ÜNSAL, Aygül KAYA, Arzu KAYA, Ferda ÜNLÜ

Hemşirelik Öğrencilerinin Ötanaziye İlişkin Düşünceleri
Gökçe DEMİR, Sevil BİÇER, Ayla ÜNSAL

ZİHİNSEL VE FİZİKSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Sevil BİÇER, Ayla ÜNSAL, Filiz ŞAHİN, Özkan SARIKAYA, Gülsüm Nihal GÜLESER