Search Results

Assisted Aging: The Future Confluence of Gerontology, Internet of Things and Psychological AI
Ulaş Başar GEZGİN, Alper YAMAN

Avulse Üst Daimi Keser Dişin Tedavisi: Multidisipliner Bir Yaklaşım
Kıvanç YAMANEL, Kamran GÜLŞAHI, Alper ÇALAR, Ömür POLAT

Peyzaj Tasarım ve Uygulamalarının İslamiyet’teki Yeri ve Önemi
Alper SAĞLIK, Busenur YAMAN, Fatma ÖZTEKİN

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kas İskelet Sistemi Bilgi ve Becerilerinin Değerlendirilmesi
Alper Murat ULAŞLI, Fatıma YAMAN, Yücel GÖNÜL, Hayriye GÖKALP, M. Tahsin ÖZEN, Hasan RÜZGAR, Yusuf GÜLSARI, Ümit DÜNDAR

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORU SORMA BECERİLERİNİN BLOOM
Özlem KORAY, Alper ALTUNÇEKİÇ, Süleyman YAMAN

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Süleyman YAMAN, Özlem CANSÜNGÜ KORAY, Alper ALTUNÇEKİÇ

ARAÇ KASKOSU FARKINDALIĞI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ
Seyfettin Alper YAMAN, Selim Adem HATIRLI

Application of Tramadol Hydrogel as a Transdermal Drug Delivery with Sonophoresis Device to Rats
Sitem ŞAHİN, Gülengül DUMAN, Ece GENÇ, Alper YAMAN, Elif Çiğdem ALTUNOK

Akut Lenfoblastik Lösemide İzole Optik Sinir Relapsı: İki Olgu Sunumu
Ayşen Türedi YILDIRIM, Yeşim OYMAK, Yöntem YAMAN, Osman SAATÇİ, Rana MALATYALI, Serra KAMER, Hüdaver ALPER