Search Results

Kamu Denetiminde Dijital Dönüşüm: Dijital İkiz Yöntemi
Ahmet ÖZEN, Fatma Nur GÜREL

Gelişmeleri Takip Edememe Kaygısı (Fear of Missing out) ve Piyasa Örneklemleri
Ahmet ÖZEN, Sevgi ORTAÇ

NFT’nin Gelişimi ve Vergilendirilmesi Üzerine Genel Değerlendirme
Abdulcelil GAZİOĞLU, Ahmet ÖZEN

STRATEJİK PLANLAMAYA DAYALI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİNİN KRİTİK KONTROL NOKTALARI ANALİZİ: TÜRKİYE’DEKİ KAMU KURUMLARI UYGULAMASI
HALUK EGELİ, H. AHMET AKDENİZ, MEHMET AKSARAYLI, KÂMİL TÜĞEN, AHMET ÖZEN

Özgün Görüntüler İntestinal tüberkülozlu olgu
Erdal ÖZEN, Berna BAYRAKÇI, Ahmet AYDIN

Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalı 412 olgunun irdelenmesi
Erdal ÖZEN, Fatih TEKİN, Nevin ORUÇ, Ömer ÖZÜTEMİZ, Ahmet AYDIN, Fulya GÜNŞAR, Serhat BOR, Galip ERSÖZ, Ahmet MUSOĞLU, Necla OSMANOĞLU, Zeki KARASU, Ulus Salih AKARCA, Oktay TEKEŞİN, Yücel BATUR, Tankut İLTER

Gardner sendromu: Olgu sunumu
Berna BAYRAKÇI, Erdal ÖZEN, Ahmet SEVER, A. Ömer ÖZÜTEMİZ

Ordu-Merkez ilçedeki bazı fındık bahçelerinin mineral beslenme durumunun belirlenmesi
Faruk ÖZKUTLU, Kürşat KORKMAZ, Nedim ÖZENÇ, Ahmet AYGÜN, Özge ŞAHİN, Musa KAHRAMAN, Özlem ETE, Mehmet AKGÜN, Burak TAŞKIN

Gerze (Hacıkadın) ve Denizli Tavuk Irklarının Bazı Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması
Ahmet ŞEKEROĞLU, Nihat ÖZEN

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Üretme İstasyonlarında Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Ahmet ŞEKEROĞLU, Nihat ÖZEN

İFLÂS TASFİYESİNDE MÜFLİSİN KİŞİSEL ÇALIŞMASINA DAYALI MALLARIN DURUMU – “MÜFLİSİN UHDESİNE GEÇEN MAL” KAVRAMI (İİK m. 184,I)
Ahmet BAŞÖZEN

Elderly burns; Our clinical experiences
Ali Emre AKGÜN, Merve AKIN, İsa SÖZEN, Nihan TURHAN, Nermin Damla OKAY, Ahmet Çınar YASTI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniği’ne 2001-2009 Yılları Arasında Getirilen Hayvanlara Toplu Bakış
Oktay YILMAZ, M. Kürşad BİRDANE, Ebubekir YAZICI, H. Ahmet ÇELİK, Erhan ÖZENÇ, Duygu BAKİ ACAR, Mehmet UÇAR

AÇIK VE KAPALI AHIRLARIIN ERZURUM KIŞ ŞARTLARINDA "DOĞU KIRMIZISI x ESMER İSVİÇRE" MELEZİ İNEKLERiN süT VERİMLERİNE, SÜT KOMPOZİSYONUNA ve KABA YEM TÜKETİMİNE ETKİSİ
Ahmet ÇAKIR, Sümer HAŞİMOĞLU, Nihat ÖZEN, Macit ÖZHAN, Gürol ERGİN

MORKARAMAN, MERiNOS VE İVESİ SAF IRKLARI İLE BUNLARIN DOKUZ AYRI MELEZLERİNiN BESt PERFORMANSLARı D. % 30, % 50 ve % 70 KESİF YEM İÇEREN RASYONLARA GÖSTERDİKLERİ REAKSİYON
Ahmet ÇAKIR, Sümer HAŞİMOĞLU, Yusuf VANLI, Nihat ÖZEN, Erdal KÖPRÜCÜ

DOMATES SALÇASI ARTIKLARININ (KURU DOMATES POSASi) KABA YEM OLARAK KULLANILMA OLANAĞI ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA
Sümer HAŞİMOĞLU, Ahmet ÇAKIR, Ayhan AKSOY, Nihat ÖZEN

FOLİK ASİT BİYOKİMYASI ve BESLEMESİ
Sümer HAŞİMOĞLU, Ayhan AKSOY, Nihat ÖZEN, Ahmet ÇAKIR

MORKARAMAN KOYUNLARıNıN GEBELi(;İN SON SEKİz HAFfASI ve LAKTASYON PERYODLARINDA ENERJİ ve PROTEİN İHTİYAÇLARI
Sümer HAŞİMOĞLU, Ayhan AKSOY, Ahmet ÇAKIR, Ferit UÇARCI, Nihat ÖZEN

Çevre Terimlerinin Bilinme Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
Gülşah ÇOBANOĞLU, Ezgi ÖZEN, Elif ÖZKÖK, Damla YAYMAN, Ahmet ÖZCAN, Tuğçe KAAN, Ahmed Ali AL-AMOODY

Tipik Betonarme Bir Hastane Yapısının Güçlendirilmesinde Betonarme Perde Ve Sürtünmeli Sönümleyici Güçlendirme Alternatiflerinin Karşılaştırılması
Erkan AKPINAR, Ahmet ÖZENİR, Sebastıan Tebeck AKANJI

Olgun Buttum (Pistacia khinjuk Stocks) Ağaçlarından in vitro Kültürlerin Başlatılması
Yusuf ERSALI, Engin TİLKAT, Hasan Çetin ÖZEN, Ahmet ONAY

İnternet Reklamcılığı: İnternet Kullanıcılarının İnternet Reklamcılığı Konusundaki Tutum ve Davranışları
Üstün ÖZEN, Ahmet SARI

AMATÖR VE PROFESYONEL SPORCULARIN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Esra ERBEKTAŞ, Hanifi ÜZÜM, Güçlü ÖZEN, Tunahan ARSLAN, Gökhan ERTAN, Ahmet ELVEREN

GALLBLADDER AND BILIARY TRACT ANATOMY
Ahmet Songur, Veli Çağlar, Yücel Gönül, Oğuz Aslan Özen

Postaksiyel Polidaktili ve Yarık Dudak-Damak Birlikteliği Olan Trizomi 18 Vakası
Gonca SANDAL, Halime YÜCEL, Sıtkı ÖZTAŞ, Metehan ÖZEN, Ahmet Rifat ÖRMECİ

Kireçtaşı Mermerlerinin Fiziko-mekanik Özellikleri ile P Dalga Hızı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Özen KILIÇ, Esma KAHRAMAN, Ahmet Mahmut KILIÇ

Gebelikte akut kolesistit: 21 hastanın retrospektif değerlendirilmesi
Ahmet ŞEKER, Yusuf YÜCEL, Adnan İNCEBIYIK, Orhan GÖZENELİ, Nuray ALTAY, Alpaslan TERZİ, Abdullah ÖZGÖNÜL, Ali UZUNKÖY

Güncel Yargıtay Kararları Işığında İhtiyati Tedbirlerde “Yaklaşık İspat” ve “İhtimal” Kavramı
Ahmet BAŞÖZEN

TERSLENMİŞ AKIM GERİ BESLEMELİ İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ VE MOS-C DEVRE GERÇEKLEMESİ UYGULAMALARI
Hasan SÖZEN, Ahmet GÖKÇEN, Selçuk KILINÇ, Uğur ÇAM

SOSYAL BÜTÇELEME TÜRÜ OLARAK ÇOCUKLARA YÖNELİK BÜTÇELEME ANLAYIŞI VE ÇEŞİTLİ ÜLKE UYGULAMALARI
Ahmet ÖZEN, Abdullah Burhan BAHÇE, Ferhat AKBEY

THE BACTERIAL SPECIES FOUND IN THE FECAL MATTER OF EUROPEAN BROWN RABBIT (Lepus europaeus Pallas,1778)
Ahmet Selçuk Özen, Zeynep Maide Ercan Barış, Ayhan Yılmaz

TÜRKİYE'DE B GRUBU HAYVANAT BAHÇELERİ VE AKVARYUMLARIN DURUMU
Ahmet Selçuk ÖZEN

KÜRESEL ZOO ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASINDA ÖNEM TAŞIYAN HAYVANAT BAHÇESİ VE AKVARYUM BİRLİKLERİ
Ahmet Selçuk Özen

NUTRITIONAL BEHAVIOR OF RATTUS NORVEGICUS (BERKENHOUT, 1769) AT LABORATORY
Ahmet Selçuk ÖZEN, Ahmet Ali YILMAZ

TARLA FARESİ (MICROTUS GUENTHERI)’NİN LABORATUVARDA BESLENME BİYOLOJİSİ VE BAZI HABİTAT ÖZELLİKLERİ
Ahmet Selçuk ÖZEN, Betül KARABULUT, Sevgi KOÇYİĞİT

ANADOLU SİNCABI (SCIURUS ANOMALUS)’NIN LABORATUVARDAKİ BESLENME BİYOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ahmet Selçuk Özen, Tuba Taştan, Sevgi Koçyiğit

ECOLOGICAL, BIOLOGICAL AND TAXONOMICAL CHARACTERISTICS OF Meles meles Linnaeus, 1758 (MAMMALIA: CARNIVORA) IN KÜTAHYA
Ahmet Selçuk Özen, İsmail Uluçay

KAYA SANSARI (Martesfoina)'NIN DAVRANIS ÖZELLiKLERiNE GENEL BiR BAKIS
Ahmet Selçuk ÖZEN

TUTSAK KAYA SANSARININ (MA R TE S FOINA) (MAMMALIA : CARNIVORA) BESLENME BİYOLOJİSİ
Ahmet Selçuk ÖZEN

TÜRKİYE’DE CUMHURİYETTEN ÖNCE VE SONRA ZOOLOJİ
Ahmet Selçuk ÖZEN

KAYA SANSARI (MARTES FoiNA ERXLEBEN,1777)'NA AiT BAZI VOKAL SESLERiN ANALizi
Ahmet Selçuk ÖZEN

Complex Variation Of Median Nerve: A Case Report
Oguz Aslan OZEN, Ahmet SONGUR, Yucel GONUL, Ramazan UYGUR

İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okula, Aileye ve Sosyal Çevreye İlişkin Değer Yargıları
HAMİT ÖZEN, HATİCE GÜLEŞ, AHMET AYPAY

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SEYAHATNAMELERİN KULLANILMASI
Ahmet Utku ÖZENSOY

KATILIMCI BÜTÇELEME ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2015-2019 STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet ÖZEN, Ayşe ATILGAN YAŞA, Habip DEMİRHAN

“CESSIO BONORUM” YA DA BİLİNEN İSMİYLE “MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO”
Ahmet BAŞÖZEN, Mehmet ÜÇER

1,26 Ghz Rezonans Frekansında Çalışan Çift Tabakalı Yüksek Kazançlı Mikroşerit Dikdörtgen Yama Anten Tasarımı
Kadir ÖZENÇ, M. Emre AYDEMİR, Ahmet ÖNCÜ

TEK TAŞIYICILI WİMAX (IEEE 802.16-2004) RADYODA TAŞIYICI FREKANS KAYMASINI İZLEME BAŞARIMININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
Mehmet İLKHAN, Ahmet CANBOLAT, Ali ÖZEN

Doctors’ Visit Dilemma: Exploring The Reliability of The Data in An Outpatient Department
Sabahattin AYDIN, Olcay OZEN, Suat KÜÇÜK, Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU, Hanefi ÖZBEK

Üniversite kütüphaneleri üzerine
Ahmet ÇELİK, Nazan ÖZENÇ UÇAK

Vaginal Doğum Sonrası Gelişen Fekal inkontinans Olgularında Geç Dönem Sfinkteroplasti Operasyonunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Yusuf YÜCEL, Ahmet ŞEKER, Abdullah ÖZGÖNÜL, Alpaslan TERZİ, Orhan GÖZENELİ, Adnan İNCEBIYIK, Reşit ÇİFTÇİ, Ali UZUNKÖY

DEMOKRASİLERDE SİYASAL GÜCÜ SINIRLAYACAK HUKUK VE HUKUK-DIŞI KAYNAKLAR ve KURUMLAR
Coşkun Can AKTAN, Ahmet ÖZEN

Hypericum retusum Aucher’in Hücre Süspansiyon Kültürlerinin Optimizasyonu ve Fenolik Bileşen İçeriğinin İncelenmesi
Hilal SURMUŞ ASAN, Özen HASAN ÇETİN, Ahmet ONAY

GIANT SIZED EXTRAVESICAL BLADDER LEIOMYOMA MIMICKING UTERINE CERVICAL LEIOMYOMA: A CASE REPORT WITH 8 YEARS’ POSTOPERATIVE FOLLOW-UP AND A REVIEW OF THE LITERATURE
Şebnem ALANYA TOSUN, Hamdullah SÖZEN, Tzevat TEFİK, Ahmet İYİBOZKURT, Yavuz SALİHOĞLU

TORTİKOLLİS İLE BAŞVURAN İKİ PARAFARENGEAL ABSE VAKASI. CERRAHİ TEDAVİ Mİ? MEDİKAL TEDAVİ Mİ?
Ahmet ÖZEN, Hülya ERCAN SARIÇOBAN, Mustafa BERBER, Hande ÖZGÜN KARATEPE, Filiz BAKAR, Reha CENGİZLİER, Ayça VİTRİNLİER

YÜRÜME VE STEP AEROBİK EGZERSİZLERİNİN OBEZ KADINLARIN FİZİK PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Ahmet Bilge SÖZEN, Zerrin YİĞİT, Nadiye BALOTA, Özen GÜVEN, Hülya AKDUR, At ALL.

SİROZLU HASTALARDA OTONOMİK DİSFONKSİYON: BİR KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİ ÇALIŞMASI
Ahmet SÖZEN

SİSTOLİK ZAMAN ARALIKLARININ TİROİD HORMON DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ; TİROİD HORMONLARININ DOKU DÜZEYİNDEKİ ETKİLERİNİN EKOKARDİYOGRAFİ İLE NONİNVAZİV OLARAK TESPİT EDİLMESİ
Ahmet SÖZEN

Farklı Disiplinlerle Mekansal İletişim: Epidemiyolojik Haritalar
Ahmet Özgür DOĞRU, Necla ULUĞTEKİN, Nihal Rezzan GÖKALP, Seval ALKOY, Filiz Bektaş BALÇIK, Çiğdem GÖKSEL, Seval SÖZEN

Osteoartrit ve Romatoid Artritli Hastalarda Elin Fiziksel Özelliklerinin El Fonksiyonu Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi.
Gülnihal DENİZ, Ahmet KAVAKLİ, Özen KAN ŞİKOĞLU, Ahmet Zafer PERİLİOĞLU, Yıldız ECE, Murat ÖGETÜRK, Furkan BİLEK

Kardiyak Sendrom X Hastalarında CYP2J2 Polimorfizminin Belirlenmesi
Melissa TATLIDİL AKAL, Burak ÖNAL, Deniz ÖZEN, Bülent DEMİR, Ahmet Gökhan AKKAN, Sibel ÖZYAZGAN

Hiperkalsemi ve Çoklu Patolojik Kemik Fraktürü ile Başvuran Akut Lenfoblastik Lösemi
Ahmet GİRGEÇ, Fatih TEMİZ, Sadık YURTTUTAN, Zübeyde DİNÇER, Osman Nuri ÖZEN, Can ACIPAYAM

Türkiye'de Yeşil Ekonomi Açısından Yenilenebilir Bir Enerji Kaynağı: Rüzgar Enerjisi
Ahmet ÖZEN, Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ, Ercan BAHTİYAR

Bir Türkiye Populasyonunda BDNF Geni Val66Met Polimorfizmi ile Obezite İlişkisinin Analizi: Olgu Kontrol Çalışması
Ahmet BEŞTEPE, Mehmet Ali SÖZEN, Abdurrahman GENÇ, Kağan ÜÇOK, Lütfi AKGÜN, Kuyaş HEKİMLER ÖZTÜRK, Necat İMİRZALIOĞLU

Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi
Ramazan UYGUR, Oğuz Aslan ÖZEN, Orhan BAŞ, Veli ÇAĞLAR, Ahmet SONGUR

Nervus Opticus'un İntrakraniyal Seyrinin İncelenmesi Ve Histolojik Analizi
Ahmet SONGUR, Süleyman TUNAHAN, Tolgahan ACAR, Murat YAĞMURCA, Orhan BAŞ, Hüdaverdi KÜÇÜKER, İbrahim ÜZÜN, Oğuz Aslan ÖZEN

Erkek Voleybolcuların Ust Ekstremitelerine Ait Bazi Antropometrik Olçümleri
Orhan BAŞ, Yakup PAKTAŞ, Oguz Aslan ÖZEN, Ahmet SONGUR, Kagan ÜÇOK, Hakan MOLLAOGLU, Muhsin TOKTAŞ

Eriskin Sican Testisinin Seminifer Tübüllerinde lSI Soku 70 Proteininin Gosterilmesi: Bir immunohistokimyasal Calısma
Oguz Aslan ÖZEN, Ahmet SONGUR, Nusret AKPOLAT, Ilter KUS, Orhan BAS, Mustafa SARSILMAZ.

Atak-S ve Isa Brown Tavukları Arasındaki Genetik Çeşitliliğin SSR Belirteçleri ile Tahmini
Selçuk ÖZDEMİR, Harun ARSLAN, Uğur ÖZENTÜRK, Fatih YILDIRIM, Ahmet YILDIZ

KIRGIZİSTAN’DA MALİ SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÇERÇEVESİNDE BÜTÇEDE REFORM ARAYIŞLARI
Haluk EGELİ, Ahmet ÖZEN

Eleştirel Okumaya Göre Düzenlenmiş Sosyal Bilgiler Dersinin Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi
Ahmet ÖZENSOY

Prostat Spesifik Antijen’in Tarihi
Oktay ÖZMAN, Zübeyr TALAT, Ahmet ERÖZENCİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Cerrahi Alan Enfeksiyonu Sürveyansı
Selmin Dirgen ÇAYLAK, Hamdi SÖZEN, Şükrü KASAP, Ahmet Korkut BELLİ, Mehtap GÜL

ELEŞTİREL OKUMAYA GÖRE DÜZENLENMİŞ SOSYAL BİLGİLER DERSİYLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLER
Ahmet Utku ÖZENSOY

COVID-19 Tanısı Alan Hemşirelerin Hastalık Sürecinde Aile İçi Destek Dinamiklerinin Değerlendirilmesi
Hicran ŞAHİN GÖKÇE, Özen ÖZENSOY GÜLER, Zeynep Yağmur KARAGÜLLEOĞLU, Ahmet ÇARHAN

How could we detect circulating tumor cells in lung cancer patients? A brief study by flow cytometry
Özen ÖZENSOY GÜLER, Tuğba UYSAL, Ender ŞİMŞEK, Ahmet ÇARHAN

Türkiye’de Kamu Hizmetlerinin Toplumsal Denetimi: Kent Konseyi Örneği
Ahmet ÖZEN, Ercan BAHTİYAR, Mahmut ŞAŞMAZ

Comparison of lumbar puncture location with bedside ultrasonography and palpation in adult patients admitted to the emergency room
Ömer ÇANACIK, Atakan YILMAZ, Ramazan SABIRLI, Mert ÖZEN, Murat SEYİT, İbrahim TÜRKÇÜER, Bülent ERDUR, Ahmet SAROHAN, Hande ŞENOL

Hekim Kıyafetlerine İlişkin Hasta Tercihleri Eğilimi
Eda YILMAZ ALARÇİN, Ahmet Bilge SÖZEN, Nilgün BOZBUĞA, Halim İŞSEVER

Ferula Communis (Çakşır Otu)’in Neden Olduğu Karaciğer Toksisitesi: Vaka Sunumu
Erkut ETÇİOĞLU, Fidan AĞCA ÖZEN, Deniz ÇEKİÇ, Bilal TOKA, Mukaddes TOZLU, Ahmet Tarık EMİNLER

TEK KAT EKRANlN EŞDEĞER DEVRE MODELİ BENZETİMİ İLE EKRAN VERİMLİLiĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Övünç Polat, Selçuk Çömlekçi, Şükrü Özen, Ahmet Teşneli

Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin Çelişik Kararları ve “35’likzedeler”
Ramazan YILDIRIM, Ahmet BAŞÖZEN

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL DEFORMATION ANALYSIS OF CRANE BEAMS SUBJECTED TO MOVING LOAD
C. Oktay AZELOĞLU, Ahmet Gökhan HASAN, Seyhan ÖZEN, Özgen Ümit ÇOLAK ÇAKIR, Ahmet SAĞIRLI

Osmanlı / Türkiye Sinema Tarihi: Yöntem, Kaynak ve Yaklaşımlar
Özde ÇELİKTEMEL-THOMEN, Nezih ERDOĞAN, Ahmet GÜRATA, Dilek KAYA, Özge ÖZYILMAZ, Saadet ÖZEN, Serkan ŞAVK

Kitap İncelemesi: Sosyal Bilgilerde Güncel Okumalar-1
Ahmet Utku ÖZENSOY

STRATEJİK PLANLAMAYA DAYALI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE’DEKİ KAMU KURUMLARININ ANALİZİ
  Dr.Mehmet AKSARAYLI, Yrd.Doç.Dr.Haluk EGELİ, Prof.Dr.Kâmil TÜĞEN, Prof.Dr.H.Ahmet AKDENİZ, Arş.Gör.Ahmet ÖZEN

15 ve 16. Yüzyıllarda Sömürgecilik Hareketleri, Fiyat Devrimi ve Sömürgecilik İdeolojisi
Ahmet Utku ÖZENSOY

Polinom Tabanlı Diferansiyel Alan Hesabı Metodu (PDQM)' nun İki Boyutlu Elektromanyetik Probleme Uygulanması
Ahmet GÖRGÜN, Onur ARI, Şükrü ÖZEN

İyot Refrakter Metastatik Diferansiye Tiroid Karsinomlarında Sorafenib Tedavisinin Etkinliliği ve Güvenliği: Tek Merkez Deneyimi
Pınar ŞİŞMAN, Mustafa SÜVERAN, Ahmet Bilgehan ŞAHİN, Özen ÖZGÜL, Soner CANDER, Erdinç ERTÜRK, Canan ERSOY

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Kan Basıncı Kontrolünün Yeterliliği ve Sıvı Fazlalığının Kan Basıncı Kontrolüne Etkisi
Mehmet KOÇ, Ahmet Toprak, Azra Bihorac, Emel Akoğlu, İ.Çetin Özener

The Complexity Effect in U.S.-Turkey Relations: The Restructuring of the Middle East Regional Security
Devrim ŞAHİN, Ahmet SÖZEN

Change and Continuity in Turkish Foreign Policy: Evaluating Pre-AKP and AKP Periods’ National Role Conceptions
Mehtap KARA, Ahmet SÖZEN

Gücün Farklı Düzeylerde Teorik bir Değerlendirmesi:Irak Konusunda ABD-Türkiye İlişkileri
Ahmet SÖZEN

Balkan Savaşı Öncesi Karadağ'ın Arnavutluğa Doğru Genişleme Politikası ve 1912 Yaz Seferi
Çınar ÖZEN, Yelda DEMİRAĞ, Ahmet TETİK

Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin Sosyal Bilgiler Dersinde Başarıya Etkisi
Ahmet Utku Özensoy

Sosyal Bilgiler Dersinde “Bilim, Teknoloji ve Toplum” Öğrenme Alanıyla İlgili Öğretmen Görüşleri
Ahmet Utku ÖZENSOY

DÖVİZ KURLARININ UŞAK DERİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ
Ercan ÖZEN, Ahmet Eren YILDIRIM

Stereological estimation of volume ratios of chest muscle in Atak-s hybrid with Rhode Island Red and Barred Rock pure lines by magnetic resonance imaging
Çağdaş OTO, Caner BAKICI, Muhammet TUNCA, Okan EKİM, Doğukan ÖZEN, Serdar KAMANLI, Ahmet ÇAKIR

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARININ YÖNTEM VE KAPSAM BAKIMINDAN İNCELENMESİ: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
Rana ÖZEN KUTANİS, Emrah ÖZSOY, Ahmet KARAKİRAZ, Mustafa ARAS, Emre EROL, Osman USLU

Girişimcilik Yönelimi ve Finansal Performans İlişkisinin Araştırılmasında Aile Şirketlerinin Moderatör Rolü
Melissa CAGLE, Ahmet ÖZEN

İşsizlik ile Sigara Üzerinden Alınan Vergiler Arasındaki İlişki: Türkiye Analizi
Emrah GÜLAY, Ahmet ÖZEN

Orta Öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Vergi Algılama Düzeylerine İlişkin Ampirik Bir Değerlendirme(The Empirical Assesment Of Tax Perception Level Of Students At Secondary School)
Ahmet ÖZEN, Bilge ALTUNOĞLU, Engin ÖZTORNACI

Çeşitli Ülkelerde İç Denetim-Performans Denetimi İlişkisi ve Türkiye Uygulamasının Değerlendirilmesi
Ahmet ÖZEN, Engin ÖZTORNACI

Histopathology of the Tissue of a Tubificid Worm Limnodrilus hoffmeisteri Exposed to Cadmium
Mediha CANBEK, Ahmet ÖZEN, Nihal YERLİ, Mustafa UYANOĞLU, Naime ARSLAN

Experimental Investigation of an Al2O3 / Distilled Water Nanofluid Used In the Heat Pipes of Heat Exchangers
Ahmet ÖZTÜRK, Mehmet ÖZALP, Adnan SÖZEN

A New Record in Distribution Region of Otter (Lutra lutra) in Turkey
Ahmet ÖZEN, Mehmet GÜNDÜZ

Investigating the Formation Mechanisms of Cu0.83Si0.17 Intermetallic Phase Formed at Cu-Si and Cu-(5at%)Nb/Si Interfaces
Husniye GULER, Ahmet OZENBAS

Some Biological, Ecological and Behavioural Features of Erinaceus Concolor Martin, 1838 (Mammalia: Insectivora) in Turkey
Ahmet ÖZEN

RENKLİ İMGELERDE ÇOKLU GÜRÜLTÜ GİDERME
Ahmet ULU, Yusuf ÖZEN, Ercüment ÖZTÜRK, Bekir DİZDAROĞLU

Effects of castration on IFN-γ and TNF-α expression in the adrenal gland of Angora goat
Tuğrul ERTUĞRUL, Ahmet CEYLAN, Alev Gürol BAYRAKTAROĞLU, Asuman ÖZEN, Şerife TÜTÜNCÜ

Rectum Perforation Due To Blunt Abdominal Trauma
Selim SÖZEN, Metin PİRİ, Ömer TOPUZ, Mustafa KEÇELİ, Halil Mert BAHADIR, Oğuz IŞIK, Ahmet Feran AĞAÇHAN

An Investigation Effects over Jammer Signal Excision of Different Spreading Sequences Employed in Spread Spectrum Communication
Ahmet ALTUN, Engin OKSUZ, Busra ULGERLİ, Gokay YUCEL, Ali OZEN

A Comparative Performance Analyses of FFT Based OFDM and DWT Based OFDM Systems
Engin OKSUZ, Ahmet ALTUN, Busra ULGERLİ, Gokay YUCEL, Ali OZEN

Can you count on Willing To Respond (WTR) results? In a pandemic, you may be alone
Onur HAKOĞLU, Ahmet DEMİRCAN, Ayfer KELEŞ, Fikret BİLDİK, İsa KILIÇASLAN, Burak BEKGÖZ, Mustafa Ramiz TEL, Hasan KARABULUT, Habibe Selmin ÖZENSOY, Uğur GÜLÖKSÜZ, Zeynep YAVUZ

Atypical presentation of Takayasu’s arteritis in an adolescent
Kıymet BİNNETOĞLU, Elif KARAKOÇ AYDINER, Safa BARIŞ, Ahmet ÖZEN, Ayşe ZÖHRE, Feyyaz BALTACIOĞLU, Haner DİRESKENELİ, İşıl BARLAN

Early-onset neurolupus: A challenge for pediatricians
Safa BARIŞ, Elif KARAKOÇ-AYDINER, Ahmet ÖZEN, Melissa KAÇMAZ, Medya NAMAR, Nurdan YILDIZ, Dilşat TÜRKDOĞAN, İşıl BARLAN

EFFECT OF BETTER CONTROL OF HYPERTENSION ON LEFT VENTRICULAR MASS IN LONG TERM RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS
Mehmet Koç, Ahmet Toprak, Hakan Tezcan, Serhan Tuğlular, İshak Çetin Özener, Emel Akoğlu

Sensitivity of localization studies performed by various radiologists in the evaluation of parathyroid lesions
Pınar Şişman, Özen Öz Gül, Soner Cander, Ahmet Bilgehan Şahin, Çoşkun Demirtaş, Aybüke Muti, Onur Elbasan, Özlem Saraydaroğlu, Erdinç Ertürk

Primary squamous cell carcinoma of the thyroid: a rare type of thyroid cancer
Pinar SİSMAN, Ozlem SARAYDAROGLU, Ahmet Bilgehan SAHİN, Ozen OZ GUL, Soner CANDER, Canan ERSOY

Examination of the Affect of the Quarantine During the SARS-CoV-2 Pandemic on Body Composition Values
Ahmet KAŞIK, Mehmet Cevat TEMİZKAN, Doğukan ÖZEN

Fluorescent sensing platform for low-cost detection of Cu2+ by coumarin derivative: DFT calculation and practical application in herbal and black tea samples
Tahir SAVRAN, Abdurrahman KARAGOZ, Sukriye Nihan KARUK ELMAS, Duygu AYDİN, Furkan OZEN, Kenan KORAN, Fatma Nur ARSLAN, Ahmet Orhan GORGULU, Ibrahim YİLMAZ

The effect of transcatheter aortic valve implantation on mean platelet volume
Mehmet Burak ÖZEN, Hüseyin AYHAN, Haci Ahmet KASAPKARA, Telat KELEŞ, Tahir DURMAZ, Kemal Eşref ERDOĞAN, Bilge Duran KARADUMAN, Serdal BAŞTUĞ, Cenk SARI, Abdullah Nabi ASLAN, Engin BOZKURT

Intravitreal bevacizumab for retinopathy of prematurity in infants ineligible for laser therapy
Ahmet Murad HONDUR, Mehmet Özgür ÇUBUK, Zühal Özen TUNAY, Hatice Tuba ATALAY, Özdemir ÖZDEMİR, İkbal Seza PETRİÇLİ, İhsan Gökhan GÜRELİK

Incidence and risk factors for bloodstream infections stemming from temporary hemodialysis catheters
Rahmet ÇAYLAN, Gürdal YILMAZ, Ebru Emel SÖZEN, Kemalettin AYDIN, İftihar KÖKSAL

Ultrastructure of rat umbilical cord stroma-derived mesenchymal stem cells
Ahmet CEYLAN, Özge ÖZGENÇ, Korhan ALTUNBAŞ, Petek KORKUSUZ, Asuman ÖZEN

Isolation of adipose tissue-derived stem cells
Asuman ÖZEN, İrem Gül SANCAK, Ahmet CEYLAN, Özge ÖZGENÇ

Intrauterine insemination with cat semen frozen with various extenders
Alper BARAN, Çağatay TEK, Kamber DEMİR, Ahmet SABUNCU, Özen Banu ÖZDAŞ

Morphological variability of the baculum in Martes foina (Carnivora: Mustelidae) from Turkey
Ahmet Haris Selçuk ÖZEN

A Contribution to the Age-Class Determination of Martes foina Erxleben, 1777 from Turkey (Mammalia: Carnivora)
İrfan ALBAYRAK, Ahmet Selçuk ÖZEN, Andrew Charles KITCHENER

Investigation of the relationship of coronary artery diameters with prediabetes and diabetes in patients with first diagnosis acute coronary syndrome
Yasin ÖZEN, Özcan ÖZEKE, Mustafa Bilal ÖZBAY, Burak AÇAR, Mustafa KARAKURT, Mevlüt Serdar KUYUMCU, Kadriye GAYRETLİ YAYLA, Çağrı YAYLA, Ahmet ERTEM, Dursun ARAS

Frank sign may predict more advanced coronary artery disease in patients admitted with a first time acute coronary syndrome
Kadriye GAYRETLİ YAYLA, Mustafa Bilal ÖZBAY, İdris YAKUT, Yasin ÖZEN, Mevlüt Serdar KUYUMCU, Mustafa KARANFİL, Ahmet ERTEM, Çağrı YAYLA

Yaşlılık Döneminde Koruyucu Sağlık Bakımı
Ahmet Öztürk, Salim Özenç, Sebahattin Canmemiş, Ergün Bozoğlu

Sığırlarda Konjenital Seröz Hepatik Kistler: 5 Olgu
Recai TUNCA, Hamdi AVCI, Hasan ÖZEN, Ahmet AYDOĞAN, Erkmen Tuğrul EPİKMEN

HAYVANLARI KORUMA KANUNUNUN ZOOLOJİK VE ETİK İLKELER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet Selçuk ÖZEN

Gerze (Hacıkadın) ve Denizli Tavuk Irklarının Bazı Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması
Ahmet ŞEKEROĞLU, Nihat ÖZEN

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Üretme İstasyonlarında Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Ahmet ŞEKEROĞLU, Nihat ÖZEN

Effect of Lactobacillus rhamnosus LGG and Bifidobacterium animalis subspecies lactis BB-12 combination on the duration of diarrhea and length of hospital stay in children with acute diarrhea in Turkey
Ener Cagri DINLEYICI, Metehan OZEN, Nazan DALGIÇ, Olcay YASA, Vefik ARICA, Ozge METİN, Gönül TANIR, Zafer KURUGOL, Şirin GÜVEN, Ahmet Sami YAZAR, Adem KARBUZ, Burcin NALBANTOGLU, Mesut SANCAR, Makbule EREN, Ateş KARA, Yvan VANDENPLAS

Pediatric Surgical Cases Complicated with Situs Inversus Totalis
Burhan BEGER, Ebuzer DUZ, Baran Serdar KİZİLYİLDİZ, Sebgetulah Ahmet GOZEN

Bütçe Tutarlılığı ile Politik İstikrarsızlık İlişkisi: Türkiye’de 1984-2018 Dönemi Analizi
Ayşe ATILGAN YAŞA, Selim ŞANLISOY, Ahmet ÖZEN

NESLİ YİTİRİLEN ANADOLU PARSI (Panthera pardus tulliana) VE ÖLDÜRÜLEN İRAN PARSI'NIN (Panthera pardus saxicolor) GİZEMİ
Yrd.doç.dr. Ahmet Selçuk ÖZEN

ENNE BARAJ GÖLÜ (KÜTAHYA) EKOSİSTEMİNİN ENVANTERİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selçuk ÖZEN

KÜTAHYA İLİ DURGUN SU (LENTİK) EKOSİSTEMLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Yrd. Doç.dr. Ahmet Selçuk ÖZEN, Ruhiye KOÇ

TÜRKİYE’DE KELAYNAK KUŞU (Geronticus eremita L.) POPULASYONUNUN SON DURUMU VE HABİTAT ÖZELLİKLERİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selçuk ÖZEN, Mehmet GÜNDÜZ

NESLİ TEHLİKEDEN KURTARILAMAYAN BİR YABAN HAYVANIMIZ: KIZIL GEYİK (Cervus elaphus )
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Selçuk ÖZEN, Sevgi KOÇYİĞİT

TÜRKİYE’DE NESLİ TEHLİKEDEN KURTARILAN BİR YABAN HAYVANIMIZ CEYLANIN (Gazella subguttosa) BİYOEKOLOJİSİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selçuk ÖZEN, Mehmet GÜNDÜZ, Sevgi KOÇYİĞİT

KÜTAHYA İLİ BÜYÜK TOY KUŞU'NUN (Otis tarda) HABİTAT ÖZELLİKLERİ VE POPULASYON DURUMU
Yrd. Doç.Dr. Ahmet Selçuk ÖZEN, Hatice ÖZCAN

Kifoskolyozlu Böbrek Taşı Hastalarında Perkütan Nefrolitotomi Operasyonu
Murat Tuğrul EREN, Ahmet ŞAHİN, Kubilay İNCİ, Cenk Yücel BİLEN, Haluk ÖZEN

STRATEJİK PLANLAMAYA DAYALI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİNİN KRİTİK KONTROL NOKTALARI ANALİZİ: TÜRKİYE’DEKİ KAMU KURUMLARI UYGULAMASI
HALUK EGELİ, H. AHMET AKDENİZ, MEHMET AKSARAYLI, KÂMİL TÜĞEN, AHMET ÖZEN

AMATÖR VE PROFESYONEL SPORCULARIN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Esra ERBEKTAŞ, Hanifi ÜZÜM, Güçlü ÖZEN, Tunahan ARSLAN, Gökhan ERTAN, Ahmet ELVEREN

Kireçtaşı Mermerlerinin Fiziko-mekanik Özellikleri ile P Dalga Hızı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Özen KILIÇ, Esma KAHRAMAN, Ahmet Mahmut KILIÇ

KIRGIZİSTAN’DA MALİ SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÇERÇEVESİNDE BÜTÇEDE REFORM ARAYIŞLARI
Haluk EGELİ, Ahmet ÖZEN

THE BACTERIAL SPECIES FOUND IN THE FECAL MATTER OF EUROPEAN BROWN RABBIT (Lepus europaeus Pallas,1778)
Ahmet Selçuk Özen, Zeynep Maide Ercan Barış, Ayhan Yılmaz

TÜRKİYE\'DE B GRUBU HAYVANAT BAHÇELERİ VE AKVARYUMLARIN DURUMU
Ahmet Selçuk ÖZEN

KÜRESEL ZOO ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASINDA ÖNEM TAŞIYAN HAYVANAT BAHÇESİ VE AKVARYUM BİRLİKLERİ
Ahmet Selçuk Özen

NUTRITIONAL BEHAVIOR OF RATTUS NORVEGICUS (BERKENHOUT, 1769) AT LABORATORY
Ahmet Selçuk ÖZEN, Ahmet Ali YILMAZ

TARLA FARESİ (MICROTUS GUENTHERI)’NİN LABORATUVARDA BESLENME BİYOLOJİSİ VE BAZI HABİTAT ÖZELLİKLERİ
Ahmet Selçuk ÖZEN, Betül KARABULUT, Sevgi KOÇYİĞİT

ANADOLU SİNCABI (SCIURUS ANOMALUS)’NIN LABORATUVARDAKİ BESLENME BİYOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ahmet Selçuk Özen, Tuba Taştan, Sevgi Koçyiğit

ECOLOGICAL, BIOLOGICAL AND TAXONOMICAL CHARACTERISTICS OF Meles meles Linnaeus, 1758 (MAMMALIA: CARNIVORA) IN KÜTAHYA
Ahmet Selçuk Özen, İsmail Uluçay

KAYA SANSARI (Martesfoina)\'NIN DAVRANIS ÖZELLiKLERiNE GENEL BiR BAKIS
Ahmet Selçuk ÖZEN

TUTSAK KAYA SANSARININ (MA R TE S FOINA) (MAMMALIA : CARNIVORA) BESLENME BİYOLOJİSİ
Ahmet Selçuk ÖZEN

TÜRKİYE’DE CUMHURİYETTEN ÖNCE VE SONRA ZOOLOJİ
Ahmet Selçuk ÖZEN

KAYA SANSARI (MARTES FoiNA ERXLEBEN,1777)\'NA AiT BAZI VOKAL SESLERiN ANALizi
Ahmet Selçuk ÖZEN

Gerze (Hacıkadın) ve Denizli Tavuk Irklarının Bazı Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması
Ahmet ŞEKEROĞLU, Nihat ÖZEN

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Üretme İstasyonlarında Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Ahmet ŞEKEROĞLU, Nihat ÖZEN

COVID-19 Hastalarında Yeni Bir Yaklaşım Olarak Oksihemoglobin Karboksihemoglobin, Kan Gazı Değerlerinin İncelenmesi: Longitudinal Bir Çalışma
Hicran ŞAHİN GÖKÇE, Özen ÖZENSOY GÜLER, Ender ŞİMŞEK, Zeynep Yağmur KARAGÜLLEOĞLU, Ahmet ÇARHAN

Design and Manufacturing of Pneumatic Driven Extension Spring Fatigue Machine
Fatih ÖZEN, Muhammet Kaan ÇOBANOĞLU, Ahmet İLHAN, Hakkı Taner SEZAN, Salim ASLANLAR