Search Results (Found : 29 records)

Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Koronofobinin Değerlendirilmesi
Abdullah ÖZDEMİR, Seyfi KARTAL, Hizir KAZDAL, Halil İbrahim ÇAKMAK

Diyabetik Koroner Arter Hastalığında Monosit Kemotaktik Proteini (MCP-1) A-2518G ve CCR2 Reseptörü G190A Gen Polimorfîzmlerinin İncelenmesi
Gökhan BAĞCI, Bedia ÇAKMAKOĞLU, Zeynep ÇİNÇİN, Selçuk DAŞDEMİR, Abdullah ÖZDEMİRCAN, Zeynep KARAALİ, Bedia ÇAKMAKOĞLU

DİYABET HASTALIĞINDA OSTEOPROTEGERİN (OPG) PROTEİNİ T950C GEN POLİMORFİZMİNİN İNCELENMESİ
Burak ESEN, Selçuk DAŞDEMİR, Zeynep ÇİNÇİN, Abdullah ÖZDEMİRCAN, Bedia ÇAKMAKOĞLU

ASSESSMENT OF PAVLIK HARNESS EFFECTIVENESS IN 3-6 MONTHS OLD PATIENTS WITH UNSTABLE HIPS
Tuna PEHLİVANOĞLU, Serkan BAYRAM, Mehmet DEMİREL, Mustafa Abdullah ÖZDEMİR, Yavuz SAGLAM, Turgut AKGÜL, Fuat BİLGİLİ

Graf Tip 2a Kalçalarda Sonografik Bozulma ile İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
Duran TOPAK, Kamil DOĞAN, Mustafa Abdullah ÖZDEMİR, Burak KUŞÇU, Ahmet TEMİZ, Ökkeş BİLAL

Difficult Airway Management in A Pediatric Case with Infantile Hemangioma
Abdullah ÖZDEMİR, Başar ERDİVANLİ, Ahmet ŞEN, Suat TERZİ, Bülent ÖZDEMİR