Paper / Version 1

Google Trend Özelinde Kullanıcıların Afetlere Yönelik İlgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Google Trend Özelinde Kullanıcıların Afetlere Yönelik İlgi Düzeylerinin Belirlenmesi

##article.authors##

  • Galip USTA

Abstract

Afetler, toplumların kendi kaynakları ile baş edemeyecekleri durumlardır. Dolayısıyla afetlere hazırlıkla toplum kapasitesinin artırılması germektedir. Toplumların kırılganlık düzeyleri tespit edilerek afet hazırlık planlarına dâhil edilmesi toplumsal kapasitenin artırılması açısından önemlidir. Toplumların afet eğitimlerine ve alanına yönelik ilgi düzeylerinin afetlere hazırlanma noktasında önemli bir paydaya sahip olduğu düşünülmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmada da. afetle ilgili seçilmiş bazı anahtar kelimeler üzerinden toplumun ilgili düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada. genel olarak kullanıcıların ilgi düzeyini yaygın olarak belirleyebilecek *Deprem*, *Deprem Duası*, *Deprem Toplanma Alanı*, *Çök-Kapan-Tutun*, *Deprem Anında Ne Yapılmalı*, *Deprem Çantasında Neler Olmalı* gibi anahtar kelimelerle sorgulama yapılmıştır. İlgili kelimelerin yoğunlukta trend olduğu dönemlerin depremlerin yaşandığı dönemlere gelmesi dikkat çekici bir nokta olarak belirlenmiştir. Ayrıca eğitim faaliyetlerinin düzenlediği haftalarda da bazı kelimelerin trend olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak. toplumların genel olarak olay esnasında ve sonrasında ilgili konulara daha duyarlıklı oldukları söylenebilir. Ancak afet zararlarının en aza indirgenebilmesi için afet öncesi hazırlık çalışmalarına daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiği açıktır. Bu bağlamda afet öncesi hazırlık faaliyetlerinin topyekûn gerçekleştirilmesinin dirençliliği artıracağı ifade edilebilir.

Downloads

Posted

2022-06-30