Paper / Version 1

Tek donatılı betonarme kirişlerin taşıma gücü momentlerinin bulanık mantık metodu ile belirlenmesi

Tek donatılı betonarme kirişlerin taşıma gücü momentlerinin bulanık mantık metodu ile belirlenmesi

##article.authors##

  • Ertekin ÖZTEKİN

Abstract

Bu çalışmada yapay zekâ yöntemlerinden birisi olan bulanık mantık yöntemi kullanılarak tek donatılı dikdörtgen kesitli betonarme kirişlerin eğilme etkisi altındaki taşıma gücü momentinin hesaplanması için geliştiren bir bulanık mantık modeli sunulmaktadır. Çalışmada, beton dayanımı, kesit genişliği, kesit yüksekliği ve donatı oranı değişken girdi parametreleri olarak, kesit taşıma gücü momenti ise çıktı parametresi olarak alınarak bulanık mantık model oluşturulmaya çalışılmıştır. Bulanık mantık modelinin oluşturulmasında kullanılan 240 adet örnek çözümün haricinde, 144 adet farklı çözüm modelin test aşamasında kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda oluşturulan modelin geçerliliği istatistik ve hata hesaplamaları ile ortaya konulmuştur.

Downloads

Posted

2022-06-30