Paper / Version 1

Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Süneklik Düzeyi Sınırlı Betonarme Kirişlerin Kesme Dayanımlarının Hesabı

Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Süneklik Düzeyi Sınırlı Betonarme Kirişlerin Kesme Dayanımlarının Hesabı

##article.authors##

  • Ertekin ÖZTEKİN

Abstract

Bu çalışmada, süneklik düzeyi sınırlı dikdörtgen kesitli betonarme kirişlerin kesme dayanımının hesabı için bulanık mantık yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, kesit genişliği, kesit yüksekliği, brüt beton örtüsü kalınlığı, karakteristik beton basınç dayanımı ve etriye aralığı değişken parametre olarak, dikdörtgen betonarme kesitin kesme dayanımı ise çıktı olarak tanımlanmıştır. Çalışmada değişken parametrelerinin dikkate alınan değerlerinin tüm kombinasyonu için 600 adet örnek problem datası ile Kesme dayanımı için geliştirilen bulanık mantık modeli oluşturulmuş ve bu datanın haricinde 120 farklı problem ile oluşturulan model doğrulanmaya çalışılmıştır. Test sonuçları üzerinde gerçekleştirilen irdelemelerde ortalama mutlak yüzde hata değeri % 0.22 olarak, korelasyon katsayısı R2 =0.9997 olarak elde edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar ile bu çalışmada geliştirilen bulanık mantık modelinin dikdörtgen betonarme kirişlerin hesabında kullanılabileceği ortaya konulmuştur.

Downloads

Posted

2022-06-30