Latest papers

About the Server

IAD Açıkerişim Sistemi tüm bilim alanlarında bilimsel makaleler, konferans bildirileri, kitap bölümleri, kitaplar, tezler, proje raporları, patentler vb. için ücretsiz bir dağıtım hizmeti ve açık erişim arşividir. Erişim ve telif bakımından paylaşılmasında sıkıntı olmayan eserlerinizi ücretsiz şekilde bu platformda payalaşabilirsiniz. Yazar paylaştığı materyallerin telif ve yasal haklarına sahip olduğunu kabul eder ve aksi durumlarda tüm sorumluluk yazara aittir.

IAD OpenAccess System is a free distribution service and an open-access archive for scholarly articles, conference papers, chapters, books, thesis, project reports, patents and etc. in the fields of physics, mathematics, computer science, quantitative biology, quantitative finance, statistics, electrical engineering and systems science, and economics. You can share your works, which have no problems sharing in terms of access and copyright, free of charge on this platform. The author accepts that the materials he/she shares have copyright and legal rights, and otherwise, all responsibility belongs to the author/sender.

You can download our logos by clicking the images below :